به وبلاگ روزشمار جنبش کارگری ایران خوش آمدید roozshomar2@yahoo.com

وبلاگ روزشمار کارگری بااعتقاد به مبارزات مستقل کارگران دربرابر نظام سرمایه داری ایران، تلاش داردکه استقلال عمل این مبارزات رادرتمام عرصه ها وبویژه در تنظیم اخبار مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران وجنبش های اجتماعی ( زنان - دانشجویان وجوانان - معلمان - پرستاران - ملیت های ساکن ایران )وزندگی کودکان خیابانی کار،باارائه منابع خبر روزشمارنماید. همکاری یکایک فعالان کارگری وتشکل ها ونهادهای کارگری وارسال به موقع اخبار به " وبلاگ روز شمار کارگری ایران" مارادرپیشبرداین وظایف کمک می نماید. مسئولین وبلاگ

۳۰ بهمن ۱۳۸۷

761- افزایش دستمزدها و برخورداری از یک زندگی انسانی حق مسلم ماست :
یاران و همکاران
سالهاست ما کارگران به دلیل دستمزدهای پایین و افزایش بی وقفه هزینه های زندگی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنیم و بطور دائمی و روزمره شرمنده همسر و فرزندان خود هستیم. در طول این سالها هر کدام از ما بنوبه خود تلاش کرده ایم از طریق اضافه کاریهای طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دومی، درصد ناچیزی از رنج و آلام خانواده هایمان برای گذران زندگی را کاهش دهیم.
اما واقعیت این است که دیگر با این دستمزدها و گرانی سرسام آور موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمیتواند گرهی از فقر و تنگدستی ما باز کند. گذشته از این، آیا شایسته است ما به دلیل دستمزدهای پایین و فشار کمرشکن هزینه های زندگی مجبور شویم تن به اضافه کاریهای طاقت فرسا و شغل دوم بسپاریم و شبها جسم و روح رنجور و فرسوده خود را به منزل برسانیم و حالی و فرصتی برای استراحت و تفریح و بودن در کنار خانواده نداشته باشیم.
دوستان و همکاران
ما تولید کنندگان اصلی تمامی ثروتها و نعمات موجود در جامعه هستیم و این حق مسلم ماست که فقط با اشتغال در ساعات رسمی کار، چنان دستمزدی دریافت کنیم که ضمن بر خورداری از رفاه و آسایش، دیگر مجبور نشویم به اضافه کاریهای طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهیم.
این حق ماست و حق گرفتنی است. از اینرو ما امضا کنندگان این بیانیه از شما همکاران در تمامی کارخانه ها، پروژه های خدماتی و ساختمانی و غیره در سراسر کشور میخواهیم تا با امضای گسترده طومار زیر به عنوان قدم اول برای افزایش دستمزدها به حرکت ما بپیوندید.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه آزاد کارگران ایران – سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه - انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه –کارگران شرکت ریسندگی پرریس– کارگران کارخانه شاهو– کارگران فرش غرب بافت و جمعهایی از کارگران:
عسلویه – شرکت صتایع فلزی - لوله و پوشش سلفچگان- لاستیک البرز- نورد لوله و پروفیل ساوه- شرکت مکان سازان - پتروشیمی پلی اتلین سنگین کرمانشاه- کارخانه فرامان صنعت - کارخانه اخگر گاز - شرکت سیم کابل - آجر پزی شیل سنندج – کارخانه نیر پارس - گونی بافی سما - شرکت آجین سازه - کارخانه فراساز - صنایع شیمیائی اصفهان LAB - پتروشیمی اصفهان و جمعهایی از کارگران ساختمانی
26 آذر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت

توضیح:
کارگرانی که در سراسر کشور قصد پیوستن به طومار جمع آوری امضا برای افزایش دستمزدها را دارند میتوانند با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرند:
1- تهران و استانهای شمالی: رضا شهابی: 09192034087 - جعفر عظیم زاده 09123368772
2- استانهای جنوبی: علی نجاتی: 09169483504 - رضا رخشان: 09169420430
3- استانهای مرکزی: شاپور احسانی راد: 09192550373
4- استانهای غربی: جوانمیر مرادی 09188871405 - شریف ساعد پناه: 09189710274
5- استان اصفهان: محمد رضا خویشکار: 09139068974
6- استان آذربایجان شرقی و غربی: سلام شیخی: 09194802028
********************
از : کارگران کارخانه ها، کارگران ساختمانی، خدمات و....
به : شورایعالی کار
رونوشت به: وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
دستمزد و حقوقی که طی سالهای گذشته برای ما کارگران و سایر بخشهای حقوق بگیر همچون معلمان، بازنشستگان و کارمندان جزء تعیین شده است، بهیچوجه در طول این سالها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده و با سیر صعودی هر ساله تورم، سال به سال خانواده های ما در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته اند. بطوریکه در شرایط حاضر و با توجه به گرانی سر سام آور مایحتاج زندگی، ما دیگر قادر به تامین حداقل معیشت نیز برای خود و خانواده هایمان نیستیم.
سال قبل حداقل دستمزد را برای سال هشتاد و هفت 219600 تومان تعیین کردید، اما میزان خط فقر بالای ششصد هزار تومان بود، این در حالی است که در طول سال جاری با افزایش بی سابقه تورم، فقر و فلاکت بیش از پیش سایه شوم خود را بر زندگی ما گستراند و کمر ما بیش از هر زمان دیگری در زیر فشار فقر و نداری خرد شد.
هر انسان شریف و منصفی که در این مملکت زندگی میکند میداند که حتی با یک میلیون تومان هم، نمیتوان آنچنانکه شایسته ی شان انسان است زندگی کرد.
حال سوال ما ازهمه شما کسانی که در کلیه سطوح دولتی در تعیین حداقل دستمزدها سیاست گذاری می کنید این است که آیا واقعا حاضرید با دویست - سیصد هزار تومان در ماه، حتی سه روز زندگی کنید؟ پس چرا ما کارگران باید این را قبول کنیم؟ چرا ما باید این را قبول کنیم که سهم ما از تولید اینهمه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فلاکت روز افزون باشد؟
ما اعلام میکنیم که دیگر نمیتوانیم زیر خط فقر زندگی کنیم و تداوم این زندگی برای ما غیر قابل تحمل است. از این رو ما خواهان تعیین حداقل دستمزد با احتساب تامین یک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای یک خانواده چهار نفره از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران هستیم.
تامین یک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق ما کارگران و تمامی مزد بگیران است و این خواستی است که ما با امضای این طومار مصرانه بر آن پای می فشاریم.
762- بیانیه ی دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب اصفهان درحمایت ازکمپین افزایش دستمزدها:
جنبش دانشجویی همواره خود را از متحدان جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش کارگری و جنبش زنان می داند و همواره از مبارزات اقشار مختلف جامعه حمایت می کند.
وضعیت اسف بار زندگی امروز بر هیچکس پوشیده نیست و کسی نمی تواند فشار کمرشکن تورم و گرانی را بر اقشار تهیدست جامعه انکار کند. حتی اگر امثال وزیر رفاه ادعا کنند که در ایران کسی زیر خط فقر شدید زندگی نمی کند همه می دانند که این یک ادعای پوچ است و امروزه بخش عظیمی از کارگران ایران در فقر شدید زندگی می کنند.
دستمزد ها در ایران در سطح بسیار پایین قرار دارد و مسئولین با تعیین ناعادلانه ی حداقل دستمزد آن هم زیر خط فقر مطلق آگاهانه و عامدانه بخش زیادی از مزدبگیران را به زندگی در فقر مجبور می کنند.
ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان که همواره دفاع از حقوق مردم محروم در دستور کارمان قرار داشته و اعتراض به فقر و گرانی و بیکاری را از وظایف خود می دانیم، حمایت کامل خود را از کمپین برای افزایش دستمزدها در ایران اعلام می کنیم.
امید است این بیانیه گامی موثر و مفید باشد در راه نزدیک کردن هرچه بیشتر جنبش دانشجویی به سایر جنبش های اجتماعی. همچنین از دانشجویان سراسر کشور دعوت می کنیم به این حرکت اجتماعی بپیوندند.
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان
منبع : http://avbi.blogfa.com/
763- تعطیلی کارخانه "فرش غرب" :
دو ماه از تعطیلی کارخانه فرش غرب در استان کرمانشاه می گذرد. هنوز در راه اندازی مجدد این کارخانه ، کاری صورت نگرفته و کارگران در بلاتکلیفی بسر می برند. شرکت صنایع ریسندگی و فرش غرب در سال ۱۳۵۹ ایجاد شد و از ۲۵ مهر ماه امسال به بهانه نبود مواد اولیه و عدم صرف اقتصادی عملا تعطیل گردیده است . ۲۴۵ کارگر این کارخانه به خیل عظیم بیکاران پیوسته و در بلاتکلیفی بسر می برند. در نتیجه اعتراضات و مراجعه کارگران ، استانداری قول رسیدگی و بازگشایی مجدد و برگشتن کارگران به سر کار را داده بود. اما تاکنون با گذشت دو ماه هیچ گونه اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
764- ۱تعداد۱۵۰۰ کارگر شهرداری اهواز در شرف اخراج :
شهرداری اهواز تصمیم به اخراج ۱۵۰۰ کارگر گرفته است و هدف از اقدام خود را نجات شهرداری نام گذاشته است. در صورت اخراج کارگران این بزرگترین اخراج گروهی کارگران با توجه به بحران شدید اقتصادی می باشد. سیاست شهردار اهواز گامی است در بی حقوقی کارگران و اتخاذ چنین تصمیمی باعث نابودی خانواده کارگران میشود.
تاکنون در بسیاری از کارخانجات و نیز شرکت های خدماتی، کارگران با سازماندهی اعتراضاتی توانستند حتا به صورت موقت از اخراج های دسته جمعی و بی رویه سرمایه داران و مراکز دولتی جلوگیری کنند.
765- کارگران لوله سازی اهواز در اعتراض به رئیس جمهور، تجمع کردند :
امروز چهارشنبه
از ساعت ۱۵ روز جاری بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارگران شرکت لوله سازی اهوز در شرایطی که احمدی نژاد در این استان می‌باشد در اعتراض به سیاستهای غلط دولت روبروی استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. کارگران معترض مسیر ۵ کیلومتری کارخانه تا استانداری را با پای پیاده به دلیل عدم حمایت مدیران شرکت در به اختیار گذاشتن وسائل نقلیه پیمودند. این کارگران در حین راهپیمایی شعار معیشت "زندگی‌ حق مسلم ماست را فریاد میزدند"
به گفته ی فعالین کارگری در این شرکت ،بخشنامه ی اخراج کلیه ی کارگران لوله سازی که حدود ۴۰۰۰ کارگر می باشند از سوی هیات دولت صادر شده و در تاریخ ۵ دیماه ۵۰ در صد از کارگران اخراج می شوند. در این بخشنامه آماده است به دلیل عدم بازدهی اقتصادی لوله سازی اهواز مابقی کارگران میبایست تا قبل از پایان سال 1387 تسویه حساب شوند.
به همین دلیل کارگران لوله سازی با توجه به سفر احمدی نژاد به استان خوزستان برای نشان دادن اعتراض خود به تصمیم دولت دست به این تجمع زدند که به دلیل تعداد زیاد کارگران ،ریاست جمهوری نماینده خود به نام دادخواه را برای مذاکره با سه تن از نمایندگان کارگری فرستاد . که گفتگو‌های آنان نتیجه ای دربرنداشت.
لازم به یادد آوریست سپاه پاسداران بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان ازاین شرکت خرید کرده است که هنوز هزینه ی را پرداخت نکرده است و فعالان کارگری معتقدند این موضوع یکی‌ از دلیل عمده ور شکستگی لوله سازی اهواز می‌باشد . این تجمع به دلیل افزایش نیروهای انتظامی و امنیتی در ساعت ۱۷:۳۰ به پایان رسید
گزارشگر : ابوالفضل عابدینی
766- کارگران البرز، اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنید !
نزدیک به یک سال است که کارگران کارخانه لاستیک البرز به علت عدم دریافت حقوقهای عقب افتاده و حفظ کار شان با کارفرما و عوامل سرمایه دست و پنجه نرم می کنند ، شرایطی که اکثریت کارگران با آن روبرویند . کارگران البرز شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته اند ، در طول این مدت بار ها به آنها وعده داده اند که حقوقهای عقب افتاده اشان پرداخت خواهد شد و کارخانه نیز برای تولید راه اندازی میشود ، اما خبری نشده است .
کارگران البرز در طول اعتصاب و اعتراضات خود ، سرکوب شده اند ، به زندان افتاده و تهدید شده اند اما تجربه کرده اند که تنها با اتحاد و یگانگی و پایمردی و استمرار مبارزه اشان است که می توانند به مطالبات و خواست خود برسند .در طول این مدت آنها شاهد بوده اند ، تلاش کارفرما و عوامل سرمایه در جهت انداختن تفرقه بین کارگران بوده و همیشه سعی کرده اند با ایجاد دو دستگی و پراکنده کردن جمع کارگران ، مبارزات آنان را بشکست بکشانند.
باید کارگران البرز با هوشیاری تلاش کنند ، اتحاد و همبستگی اشان راحفظ کنند . تنها راه رسیدن کارگران به خواست و مطالباتشان، اتحاد و همبستگی آنان و اتکا به قدرت هم سرنوشتانشان است .
کارگران ، مردم آزادیخواه
از اعتصابات و اعتراضات کارگران در جهت رسیدن به حفوق انسانی اشان حمایت کنید .
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری
27/9/1387
767- وزیر رفاه: فقر شدید در کشور نداریم!
به گزارش سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 27 آذر 87 آمده است : دیروز نوبت مصری، وزیر رفاه بود که در اقدامی نه‌چندان عجیب از وزرای دولت نهم، تحقیقات و بررسی کارشناسان حوزه وزارتش را زیر سوال برد.
عبدالرضا مصری به جای یافتن پاسخی به پرسش‌های مکرر خبرنگاران که از زمان انتصاب در وزارت رفاه درباره میزان خط فقر در کشور که از سه سال پیش تاکنون رقم آن اعلام نشده است، مطرح می‌شود، صورت مساله را به‌طور کلی پاک کرد! البته او پیش از این نیز با گفتن جملاتی از قبیل <فقیر جلوه دادن مردم ایران کار اشتباهی است؛ اعلام خط فقر به چه درد می‌خورد؛ به به اشکال مختلف از پاسخ دادن به این پرسش‌ها شانه خالی کرد.
در حالی که کمتر از یک ماه از گزارش معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) درباره قرار گرفتن ۷۰ هزار خانوار زیر خط فقر مطلق در استان‌های محروم نمی‌گذرد، این وزیر در جمع خبرنگارانی که در مراسم افتتاح پایگاه‌های دائمی سنجش بینایی در شیرخوارگاه آمنه حاضر شده بودند، در برابر پرسش اعتماد ملی درباره تعیین کردن تکلیف خط فقر کشور پاسخ به سوال را با مطرح کردن سوال دیگری اینگونه توجیه کرد: چرا نمی‌پرسید چقدر قدرت خرید مردم افزایش یافته است؟> او با گفتن اینکه خط برخورداری مردم افزایش یافته است، وجود فقر شدید در کشور را رد کرد: با توجه به فعالیت نهادهای حمایتی و کمک‌های دولت، خط فقر شدید در کشور، وجود ندارد، چرا که قدرت خرید مردم افزایش یافته است.
وزیر رفاه اینگونه توضیح داد که <با توجه به اعلام سازمان ملل میزان فقر مستمری روزانه کمتر از یک دلار است. این در حالی است که مستمری مددجویان ما بالاتر از روزی یک دلار است. آنچه به‌عنوان خط فقر در دنیا شناخته می‌شود با آنچه در کشور ما وجود دارد، یکسان نیست. ‌ مصری برای این حرف‌های خود نیز دلیل آورد: در کشور ما کودکانی با شکم‌های برآمده که در عکس‌ها می‌بینیم، وجود ندارد. و بدین ترتیب تمامی اطلاعات و آمار درباره میزان فقر در کشورمان رد شد! بر اساس گزارش معاونت مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی ، هم‌اکنون ۱۰درصد از جمعیت استان‌های محرومی همچون ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و لرستان در وضعیت زیستی <ناهنجار> و <زیر خط فقر مطلق> به‌سر می‌برند. از سویی رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز میانگین سوءتغذیه کودکان ایرانی را پنج درصد اعلام کرد.
تدوین‌کننده نقشه فقر در کشور نیز در مطالعه‌ای روی این موضوع اردیبهشت‌ماه امسال از افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق نسبت به سال‌های قبل خبر داده بود. به‌طوری که در سال ۸۳، ۲۹.۴ درصد، در سال ۸۴، ۳۱.۴ درصد، در سال ۸۵، ۳۳.۶ درصد و در سال ۸۶ حداقل ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌بردند. بر این اساس با توجه به وجود آمارهای رسمی انکار وجود هم‌وطنانی زیر خط فقر مطلق از سوی وزیر رفاه جای تأمل دارد!
روزنامه اعتماد ملی
768- اعتراض به احمدی نژاد
کارگران لوله سازی اهواز تجمع کردند :

به گزارش مجموعه ی فعالان حقوق بشر در ایران در تاریخ 27 آذر 87 آمده است : از ساعت ۱۵ روز جاری بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارگران شرکت لوله سازی اهوز در شرایطی که احمدی نژاد در این استان می‌باشد در اعتراض به سیاستهای غلط دولت روبروی استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.
کارگران معترض مسیر ۵ کیلومتری کارخانه تا استانداری را با پای پیاده به دلیل عدم حمایت مدیران شرکت در به اختیار گذاشتن وسائل نقلیه پیمودند. این کارگران در حین راهپیمایی شعار معیشت "زندگی‌ حق مسلم ماست را فریاد میزدند"
به گفته ی فعالین کارگری در این شرکت ،بخشنامه ی اخراج کلیه ی کارگران لوله سازی که حدود ۴۰۰۰ کارگر می باشند از سوی هیات دولت صادر شده و در تاریخ ۵ دیماه ۵۰ در صد از کارگران اخراج می شوند. در این بخشنامه آماده است به دلیل عدم بازدهی اقتصادی لوله سازی اهواز مابقی کارگران میبایست تا قبل از پایان سال ۱٣٨۷ تسویه حساب شوند.
به همین دلیل کارگران لوله سازی با توجه به سفر احمدی نژاد به استان خوزستان برای نشان دادن اعتراض خود به تصمیم دولت دست به این تجمع زدند که به دلیل تعداد زیاد کارگران ،ریاست جمهوری نماینده خود به نام دادخواه را برای مذاکره با سه تن از نمایندگان کارگری فرستاد . که گفتگو‌های آنان نتیجه ای دربرنداشت.
لازم به یادد آوریست سپاه پاسداران بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان ازاین شرکت خرید کرده است که هنوز هزینه ی را پرداخت نکرده است و فعالان کارگری معتقدند این موضوع یکی‌ از دلیل عمده ور شکستگی لوله سازی اهواز می‌باشد . این تجمع به دلیل افزایش نیروهای انتظامی و امنیتی در ساعت ۱۷:۳۰ به پایان رسید.
769- میزان ۵۳ درصد بیکاران کشور، دارای سواد دیپلم و بالاتر هستند:
به نوشته سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 27 آذر 87 آمده است : بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی طی ۵ سال (۸۵ ۱۳۸۰)‌ دو برابر شده و از ۳/۱۰ به ۷/۲۰ درصد در میان دیگر رده‌های تحصیلی رسیده است.
گزارش مرکز آمار ایران از روند کار و اشتغال به تفکیک وضعیت تحصیل نشان می‌دهد شاغلان تحصیلکرده در مدت یادشده از ۳/۱۰ به ۹/۱۳ درصد رسیده است.
وضعیت شاغلان به تفکیک وضعیت تحصیلی حاکی است، بیشترین شاغلان در کشور با ۳۱.۴ درصد دارای سواد ابتدایی و کمترین شاغلان با ۲/۰ افرادی هستند که سواد حوزوی دارند.
مقایسه سال‌های یادشده نشان می‌دهد، تعداد شاغلان باسواد ابتدایی بیش از دیگر رده‌های تحصیلی بوده است؛ به عبارتی ساختار اشتغال کشور هنوز نیاز به بازسازی برای جذب رده‌های بالای تحصیلی دارد.
براساس این گزارش، میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر از میزان بیکاری دیگر گروه‌های تحصیلی در کشور است.نتایج اعلام شده نشان می‌دهد، ۵۳ درصد بیکاران کشور، دارای سواد دیپلم و بالاتر هستند.
طبق گزارش یادشده، ۷/۲۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند؛ در حالی که این میزان برای بیسوادان کشور ۶/۳ درصد است.
770- بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دو برابر شده است :
به نوشته سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 27 آذر 87 آمده است : بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی پنج سال (۸۵ - ۱۳۸۰) دو برابر شده و از ۳/۱۰ به ۷/۲۰ درصد در میان دیگر رده های تحصیلی رسیده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران از روند کار و اشتغال به تفکیک وضعیت تحصیل، نشان می دهد شاغلان تحصیلکرده در مدت یادشده از ۳/۱۰ به ۹/۱۳ درصد رسیده است.
وضعیت شاغلان به تفکیک وضعیت تحصیلی حاکی از آن است، بیشترین شاغلان در کشور با ۴/۳۱ درصد دارای سواد ابتدایی و کمترین شاغلان با ۲/۰ افرادی می باشند که دارای سواد حوزوی هستند.
مقایسه سال های یادشده حاکی از آن است، تعداد شاغلان باسواد ابتدایی بیش از دیگر رده های تحصیلی بوده است به عبارتی ساختار اشتغال کشور هنوز نیاز به بازسازی برای جذب رده های بالای تحصیلی دارد.
براساس این گزارش، میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بالاتر از میزان بیکاری دیگر گروه های تحصیلی در کشور است
نتایج اعلام شده نشان می دهد، ۵۳ درصد بیکاران کشور دارای سواد دیپلم و بالاتر هستند
بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از معضلات اساسی سال های اخیر محسوب می شود زیرا علیرغم توسعه آموزش عالی در کشور، هنوز بازار کار نتوانسته است زمینه فعالیت آنها را افزایش دهد.
بررسی شاغلان بازار کار کشور نشان می دهد، آموزش عالی طی سال های اخیر در کشور گسترش یافته، اما این توسعه بی توجه به نیازهای بازار کار کشور بوده است.
براساس گزارش یادشده ۷/۲۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند در حالیکه این میزان برای بیسوادان کشور ۶/۳ درصد است.
مقایسه درصدهای بیکاری نشان می دهد فرصت های شغلی برای بیسوادان بیش از افراد دارای تحصیلات عالی است. هرچند مقایسه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی با بیسوادن نامعقول است زیرا افراد بیسواد به انجام بسیاری از مشاغل خرسند هستند در حالی که نمی توان این وضعیت را برای فعالیت تحصیلکردگان متصور شد اما آنچه در مقایسه بیکاری آموزش یافتگان دانشگاهی و بیسوادن باید مورد توجه قرار گیرد، ساختار نامناسب بازار کار کشور است که می تواند فرصت های اشتغال را برای افراد بیسواد بیش از افراد تحصیلکرده، فراهم کند.
771- نرخ تورم در ایران به ۲۸ در صد رسید:
به نوشته سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 27 آذر 87 آمده است : بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام کرد که نرخ تورم در مناطق شهرى ایران در ۱۲ ماه منتهى به آبان ماه سال جارى به ۲۸.۳ در صد رسیده است .
بر اساس گزارش بانک مرکزى، نرخ تورم در مهرماه گذشته ۲۹.۵ درصد بوده است که نشان مى دهد آهنگ رشد قیمت ها در آبان ماه کاهش یافته است.
این بانک در گزارش ماه قبل خود به شاخص رشد قیمت ها در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل آن اشاره اى نکرد و تنها میانگین تورم در سال جارى را تا ماه هفتم، ۲۴.۳ درصد اعلام کرد.
کاهش رشد قیمت ها در آبان ماه سال جارى احتمالا از سوى رسانه هاى نزدیک به دولت مورد استقبال قرار خواهد گرفت ولى رقم کنونى بسیار بالاتر از ۱۱ در صد تیر ماه سال ۱۳۸۴ است که محمود احمدى نژاد به مقام ریاست جمهورى رسید.
آقاى احمدى نژاد در شعارهاى انتخاباتى خود وعده داده بود که پول نفت را بر سر سفره هاى مردم خواهد آورد و نرخ سود بانکى را تک رقمى می کند.
به گفته صاحبنظران، افزایش نرخ تورم در ایران احتمالا از سوى گروه هاى سیاسى و نامزدهاى مخالف آقاى احمدى نژاد در انتخابات آینده به عنوان یک برگ برنده به کار گرفته خواهد شد.
گزارش رسانه هاى ایران حاکى است که میانگین نرخ تورم در ایران در فروردین ماه سال جارى ۱۹.۱ درصد بوده است که از آن زمان با افزایش ماه به ماه به ۲۵ درصد رسیده است.
کاهش رشد قیمت ها در آبان ماه سال جارى احتمالا از سوى رسانه هاى نزدیک به دولت مورد استقبال قرار خواهد گرفت ولى رقم کنونى بسیار بالاتر از ۱۱ در صد تیر ماه سال ۱۳۸۴ است که محمود احمدى نژاد به مقام ریاست جمهورى رسید.
اعلام نرخ تورم یاد شده در حالى صورت مى گیرد که اقتصاد دانان میزان افزایش قیمت ها در ایران را بسیار بیشتر از رقم یاد شده مى دانند.
محمود احمدى نژاد از سوى گروه هاى موسوم به اصلاح طلب و حتى اصولگرا به شدت مورد انتقاد قرار دارد که درآمدهاى کلان نفتى ایران را در زمانى که قیمت این محصول بالا بوده است بدون حساب و کتاب هزینه کرده است.
قیمت نفت در ماه ژوئیه سال جارى میلادى تا ۱۴۷ دلار به ازاى هر بشکه بالا رفت ولى از آن زمان به بعد به شدت سیر نزولى پیدا کرده و در روزهاى اخیر هر بشکه نفت کمی بیش از ۴۰ دلار معامله مى شود
نفت ایران نیز که در ماه ژوییه بالاى ۱۳۰ دلار فروخته مى شد اکنون به حدود ۳۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
منتقدان، رییس جمهورى ایران را متهم مى کنند که در سفرهاى استانى خود به صورت نقد یا در قالب وام پول در میان مردم توزیع مى کند که این امر افزایش شدید نرخ تورم را به دنبال داشته است
این در حالى است که آقاى احمدى نژاد در مصاحبه هاى خود بالا رفتن قیمت هاى جهانى و «دشمنان خارجى» را در افزایش نرخ تورم موثر دانسته است.
رییس جمهورى ایران در مصاحبه هاى اخیر تلویزیونى خود از شیب نزولى قیمت ها در نیمه دوم سال جارى خبر داد ولى به گفته برخى از روزنامه هاى تهران، تحقق این امر تا پایان سال جارى و حتى در سال آینده نیز غیر ممکن است.
روزنامه «سرمایه» در همین زمینه در شماره روز پنجشنبه خود به عواملى چون کسرى بودجه و مخارج دولت، کاهش عرضه کالا و چشم انداز مبهم بودجه سال آینده اشاره مى کند که مانع کاهش قیمت ها خواهد شد.
یک کارشناس اقتصادى به ابن روزنامه گفته است: «افزایش تقاضا براى شب عید که همواره در دو ماه پایانى سال موجب افزایش تورم مى شود از عواملى است که نرخ تورم پایان سال و حتى دو ماه آغاز هر سال را با افزایش مواجه مى کند.»
772- میزان ۷۰ هزار خانوار در استان‌های محروم، زیر خط فقر مطلق هستند:
به نوشته سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 27 آذر 87 آمده است : معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: هم‌اکنون ۱۰ درصد از جمعیت استان‌های محرومی همچون ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و لرستان که حدود ۷۰ هزار خانوار می‌شوند، در وضعیت زیستی ناهنجار و زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. سعید ستاری، با اعلام شناسایی این افراد توسط کمیته امداد و نهاد‌های خیریه، افزود: استان‌های یادشده که شاخصه اصلی آنها فقدان منابع موجود جهت رفع مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی است، در اولویت اول فقرزدایی قرار دارند و این کار تا پایان سال آتی باید توسط دستگاه‌های حمایتی، اجرایی و ستاد توانمندسازی نیازمندان مناطق محروم عملیاتی شود. وی با بیان اینکه در ابتدای امر با توجه به شاخص‌های موجود باید برای تامین نیازهای اولیه این خانوارها اقدام شود، تصریح کرد: با توجه به وظایفی که کمیته امداد دارد، ارتقای خانواده‌ از وضعیت فعلی یعنی تامین مسکن، رفع معضلات فرهنگی و آموزشی، بهداشت و درمان (تامین نیازهای اولیه زندگی) و خروج آنها از زیر خط فقر مطلق مدنظر است. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، فقر برخی از خانوارهای این استان‌ها را خودخواسته دانست و در این‌‌باره گفت: فقر اغلب در مناطقی دیده می‌شود که امکان اشتغال و حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی و همچنین رشد صنعتی در آن جا دیده نمی‌شود. از سوی دیگر افراد به دلیل علاقه به سرزمین مادری در مناطقی عاری از امکانات زیستی زندگی می‌کنند که باید آنها را از این مناطق مهاجرت یا آنکه با تجمیع آنها و کمک دستگاه‌های دولتی، در راستای ساخت منازل مسکونی مناسب و اشتغال پایدار، اقدامات لازم را انجام داد. ستاری در مورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح فقرزدایی در استان‌های محروم و یادشده، اظهار کرد: هدفگذاری انجام شده، در راستای تامین نیازهای اولیه این خانواده‌هاست، لذا انجام فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی باید توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و ذیربط با اختصاص منابع لازم صورت گیرد. بنابر اظهارات معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، خروج خانوارها‌ از زیر خط فقر مطلق، به تحول در جامعه کمک می‌کند که این اقدام با اقدامات وسیع دستگاه‌های اجرایی می‌تواند، عملیاتی و بدین‌ترتیب می‌توان قدم‌های موثری در جهت محرومیت‌زدایی در مناطق فقیر برداشت.
773- حکم معلم محکوم به اعدام بدون تغييری همچنان قطعی است :
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در تاریخ 28 آذر 87 آمده است : در ميان اخبار منتشره در روزهای اخير خبری مبنی بر موافقت آيت الله شاهرودی با اعاده دادرسی پرونده فرزاد کمانگر و در نتيجه ارجاع پرونده اين معلم محکوم به اعدام به شعبه ای از دادگاه جهت بررسی مجدد با حضور ۵ قاضی منتشر گرديده است.
حسب اهميت موضوع ، مجموعه با خانواده و وکيل آقای کمانگر تماس حاصل نمود که با بی اطلاعی و تکذيب آنان در اين خصوص روبه رو شد ، خانواده و نزديکان آقای کمانگر به شدت از وضعيت مبهم قضائی ايشان نگران هستند.
پرونده فرزاد کمانگر با حکم قطعی اعدام از حدود ۵ ماه قبل بعلت امتناع اين فعال مدنی از درخواست عفو به دليل اعتقاد به بی گناهی با مسئوليت و درخواست آقای خليل بهراميان وکيل مدافع ايشان ، برای اعمال ماده ۱۸ (اعاده دادرسی) در انتظار موافقت رياست قوه قضائيه جهت اعاده دادرسی می باشد.
اکنون و پس از پنج ماه انتظار ، مرجع قضائی ضمن عدم اقدام برای شفاف سازی وضعيت حقوقی پرونده ، تاکنون ابلاغ يا اطلاع رسانی در خصوص موافقت آيت الله شاهرودی برای بررسی مجدد پرونده کمانگر را صورت نداده است و با توجه به اين مسئله ، حکم فرزاد کمانگر همچنان اعدام و قطعی می باشد که با دستور رياست قوه قضائيه به اجرا درخواهد آمد.
اکنون فرزاد کمانگر همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوين در اتاقی چند نفره نگهداری ميشود ، وی به دليل عفونت داخلی فک ناشی از شکنجه در بازداشگاه اطلاعات سنندج نيازمند رسيدگی پزشکی می باشد که تا کنون از اين رسيدگی محروم مانده است ، خانواده وی در ملاقات آقای کمانگر صورت وی را متورم مشاهده نموده اند که ناشی از آسيب مذکور می باشد، مطلعان نگران ورود عفونت به خون اين زندانی هستند.
لازم به ذکر است در طی ۳۰ ماه گذشته هزاران امضا و نامه در سطح داخلی و بين المللی به مسئولان امر ارسال گرديده است که تماماً درخواست آزادی يا رسيدگی علنی و منصفانه پرونده اين معلم دلسوز را داشته اند ، متاسفانه علاوه بر بی توجهی مسئولان امر نسبت به خواست افکار عمومی در چندين مورد دستگاه امنيتی اقدام به برخورد ، بازداشت و صدور احکام کيفری در خصوص معلمان و فعالان حقوق بشری که از آقای کمانگر حمايت نموده بودند داشته است.
همچنين در طی هفته های اخير چند تن از بستگان خليل بهراميان، وکيل مدافع آقای فرزاد کمانگر بازداشت و مورد برخورد دستگاه امنيتی قرار گرفتند که مطلعان از ارتباط اين موضوع با پرونده فرزاد کمانگر و افزايش فشار بر وکيل ايشان خبر می دهند.
774- حسن یونسی آخرین رییس هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش درگذشت:
حسین اکبری
«مردی از تبار زحمتکشان ایران زمین دیده از جهان فروبست »
به گزارش سایت سلام دمکرات رد تاریخ 28 آذر 87 آمده است : حسن یونسی آخرین رییس هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش دوشنبه شب 25/9/1387 براثر ابتلای به سرطان در شصت وپنج سالگی درگذشت.
پیکرزنده یاد حسن یونسی در میان اندوه بیکران خانواده و دوستانش در روز سه شنبه در خاک سرد گورستان بهشت زهرا آرمید .
زنده یاد حسن یونسی علیرغم بازنشستگی ، به شدت کار میکرد تا آنجا که از عفریتی که در جانش رخنه کرده بود غافل ماند و سرانجام و به¬ناچار دست ازکار کشید .
و درگفتگویی در سال1380 در ماهنامه « اندیشه جامعه » چنین گفته بود: «تمام تلاشم این است که هزینه زندگی خود وفرزندانم را تهیه کنم حتا نتوانسته ام به مسایل صنفی و اجتماعی فکر کنم ، چون هزینه کمرشکن زندگی نمی گذارد از روی چارپایه ی کار سربلند کنیم و ببینیم اطرافمان چه خبر است در حالی که چه قبل وچه بعد از انقلاب من از فعالان صنف وعضو هیات مدیره سندیکای کفاش بودم ودر طول هفته دایم چه به دنبال شکایت کارگران و حل اختلاف در ادارات یا اتحادیه کارفرمایان،چه درمحل سندیکا ساعت ها فعالیت داشتم. » اما با همه سختی ها و رنج ها ،آنچنان که شایسته یک کارگر مبارز است در هر زمان که لازم بود در کنار سایر دوستان سندیکایی از تلاش برای بازتولید روحیه مبارزاتی در میان کارکران خودداری نمی کرد . کوشش های هوشیارانه اش در بزرگداشت جشن های اول ماه مه(روز جهانی کارگران) به ویژه سهم قابل توجه و بی دریغش در برگزاری اول ماه مه در تالار یاقوت که نقطه عطفی در عبور کارگران ازفضای پلیسی و اختناق پس از سرکوب ها طولانی و بیرحمانه کارگران بود،هرگز فراموش نخواهد شد .
مراسمی از سوی خانواده زنده یاد حسن یونسی در مسجد ولی عصر واقع در خیابان جانبازان - مسیل باختر –کوچه هشتم درطی ساعت 14 الی 30/15 روز پنجشنبه 28/9/1387 برگزار می¬شد.
775- تظاهرات کارگران لوله سازی اهواز علیه رئیس جمهوری سرمایه:
بیش از 4000 کارگر لوله سازی اهواز در معرض اخراج حتمی قراردارند. کارخانه لوله سازی اهواز به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد و در مالکیت مستقیم دولت سرمایه داری است. حکم اخراج همه 4000 کارگر نیز به طور مستقیم از سوی نهادهای دولتی سرمایه صادرشده است. در روزهای اخیر احمدی نژاد و صدرنشینان دولتی نظام بردگی مزدی در داربست مأموریت و رسالت همیشگی خویش برای رتق و فتق نظم تولیدی و سیاسی و میلیتاریستی سرمایه و برنامه ریزی تحمیل هر چه بیشتر این نظم بر توده های طبقه کارگر در استان خوزستان به سر می برند. کارگران لوله سازی اهواز با هدف سرازیر ساختن سیلاب خشم و قهر و کوبیدن فریاد اعتراض خویش بر وجود دولت سرمایه دست به راه پیمایی زدند. بیش از 1000 کارگر در ساعت 3 بعد از ظهر روز پنج شنبه 27 آذرماه نخست در محیط کارخانه اجتماع کردند. آنان سپس مسیر طولانی 5 کیلومتری میان کارخانه تا استانداری اهواز را با پای پیاده و با کوله باری از خشم و نفرت علیه جنایات صاحبان سرمایه و دولت پیمودند. کارگران در بین راه به طور مکرر فریاد می زدند که «معیشت انسانی حق مسلم ماست». سرمایه داران دولتی مالک کارخانه لوله سازی اهواز دلیل اخراج کارگران را مشکلات مالی شرکت اعلام کرده اند. آن ها در شرایطی این گونه عوام فریبی می کنند که از میان نهادهای دولتی سرمایه فقط سپاه پاسداران بیش از 400 میلیارد تومان از محصول کار و استثمار کارگران مورد استثمار شرکت را زیر نام خرید محصولات یکجا به تصرف خود درآورده و در قبال آن حتی یک ریال پرداخت نکرده است. کارگران در جریان این راه پیمایی علیه مالکان دولتی کارخانه و علیه دولت سرمایه افشا گری کردند. آنان خواستار پرداخت فوری تمامی مطالبات معوقه و تضمین قطعی ادامه اشتغال خود شدند.
28 آذر 87
کمیته هماهنگی ...
776- وزير رفاه و تامين اجتماعي خبر داد:
دامنه اختلاف توزيع ثروت در ايران 1 به 16 است :
تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 29 آذر 87 گزارش کرده است :
وزير رفاه و تامين اجتماعي در دومين دور سفرهاي استاني رئيس جمهور و هيات دولت به خوزستان گفت: دولت براي هر يك از خادمان مساجد ماهانه 44 هزار تومان در نظر گرفته است كه اين رقم را جهت بيمه خدام به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌‏كند.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، عبدالرضا مصري در جلسه شوراي اداري شهرستان شوش گفت:‌ خادمان مساجد(زير 50 سال( توسط سازمان اوقاف شهرستان مربوط به سازمان تامين اجتماعي معرفي و خادمان بالاي 50 سال توسط كميته امداد امام خميني )ره(پوشش داده مي‌‏شوند.
وي تاكيد كرد:‌ به زودي بيمارستان تامين اجتماعي شوش با كمك سازمان تامين اجتماعي به بهره برداري مي‌‏رسد.
مصري در ادامه با بيان اينكه فاصله نابرابري ثروت در كشور ما يك به 16 است كه اين فاصله در كشورهاي ديگر يك به هفت است، اظهار كرد: ‌‏با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در كشور اين فاصله از يك به 8/7 مي رسد و قدرت خريد مردم تا دهك هفتم و هشتم افزايش خواهديافت.
وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه با كاهش فاصله نابرابري ها، ميزان جرم و جنايت نيز كم خواهد شد،‌ تصريح كرد:‌‏ دهك هاي بالا را نمي توانيم پايين بياوريم اما بايد سعي كنيم دهك هاي پايين را به سمت بالا سوق دهيم.
وي با اشاره به كارگران روزمرد اظهار كرد:‌ اين گروه تا به حال هيچ بيمه اي نداشتند و دولت در پي حل اين مسايل است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: دولت درآمد پايه اين افراد را 250 تا 400 درصد افزايش داده است.
مصري ادامه داد:‌ بزرگترين توفيقي كه سفرهاي استاني نصيب دولت مي كند‌ اين است كه هر تصميمي گرفته مي شود،‌ با اطلاع كامل و به نفع مردم خواهد بود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي معتقد است سفرهاي استاني باعث مي شود تا وزرا با ديدن مناطق از نزديك بر اساس عينيت بيشتر و شناخت كامل تر و مفيدتر تصميم گيري‌‏كنند.
پايان پيام
777- کارگران لاستیک البرز دو ماه از دستمزدهای معوقه خود را دریافت کردند:
پس از ماهها کشمکش و تجمعات کارگران لاستیک البرز و بدنبال دو روز تجمع پی در پی آنان در مورخه های بیست و چهار و بیست و پنج آذر ماه، روز پنج شنبه 28/9/87 کارتهای اعتباری برای دریافت دو ماه از دستمزدهای این کارگران بین آنان توزیع شد.
به کارگران لاستیک البرز پس از توزیع کارتها اعلام شده بود این کارتها از ساعت 30/22 شب شارژ خواهد شد به همین دلیل دیشب تا ساعت 2 بامداد جمع زیادی از این کارگران که بعضا به همراه خانواده هایشان بودند آواره خیابانها شده و به باجه های بانکها جهت دریافت پول مراجعه میکردند. اما این کارتها شارژ نشده بودند و کارگران نومیدانه به منازل خود بازگشتند.
کارگران لاستیک البرز از صبح امروز هم بطور مرتب باجه های بانکها را برای دریافت دستمزدهایشان چک میکردند تا اینکه در ساعت 14 ظهر این کارتها شارژ شدند و آنان توانستند حدود دو ماه از دستمزدهای معوقه خود را دریافت کنند. لازم به یاد آوری است این دستمزدها حدود 8 درصد از کل دو ماه مبلغ دستمزد کارگران کمتر است.
کارگران لاستیک البرز هم اکنون 5 ماه از دستمزدهای خود را طلبکارند و قرار است فردا صبح هیئت حمایت از صنایع به همراه هیئتی از قوه قضائیه و نیروی انتظامی وارد کارخانه شوند و آنرا تحویل بگیرند.
به کارگران لاستیک البرز وعده داده شده است پس از انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه توسط این هیئت، مشکلات این کارگران بتدریج حل خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 29/9/1387
778- کارگران البرز، اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنید !
نزدیک به یک سال است که کارگران کارخانه لاستیک البرز به علت عدم دریافت حقوقهای عقب افتاده و حفظ کار شان با کارفرما و عوامل سرمایه دست و پنجه نرم می کنند ، شرایطی که اکثریت کارگران با آن روبرویند . کارگران البرز شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته اند ، در طول این مدت بار ها به آنها وعده داده اند که حقوقهای عقب افتاده اشان پرداخت خواهد شد و کارخانه نیز برای تولید راه اندازی میشود ، اما خبری نشده است .
کارگران البرز در طول اعتصاب و اعتراضات خود ، سرکوب شده اند ، به زندان افتاده و تهدید شده اند اما تجربه کرده اند که تنها با اتحاد و یگانگی و پایمردی و استمرار مبارزه اشان است که می توانند به مطالبات و خواست خود برسند .در طول این مدت آنها شاهد بوده اند ، تلاش کارفرما و عوامل سرمایه در جهت انداختن تفرقه بین کارگران بوده و همیشه سعی کرده اند با ایجاد دو دستگی و پراکنده کردن جمع کارگران ، مبارزات آنان را بشکست بکشانند.
باید کارگران البرز با هوشیاری تلاش کنند ، اتحاد و همبستگی اشان راحفظ کنند . تنها راه رسیدن کارگران به خواست و مطالباتشان، اتحاد و همبستگی آنان و اتکا به قدرت هم سرنوشتانشان است .
کارگران ، مردم آزادیخواه
از اعتصابات و اعتراضات کارگران در جهت رسیدن به حفوق انسانی اشان حمایت کنید .
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری
27/9/1387
779- اسحاق جهانگيري در گفت و گو با ايلنا:
كسري بودجه موجب بيكاري كارگران مي شود
درآمدها تحت تاثير بهاي نفت كاهش خواهد يافت :
تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 29 آذر 87 گزارش کرده است : وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات در رابطه بحران اقتصادي موجود گفت:‌‏ اقتصاد جهاني با بحراني روبرو شده است كه ابتدا در سيستم مالي آمريكا و سپس اروپا و برخي از كشورهاي آسيايي مواجه شده است.
اسحاق جهانگيري افزود:‌ اين بحران با ركود اقتصادي جهاني نيز تداخل پيدا كرده است كه هر دو اين عوامل بر تمامي اقتصادهاي دنيا تاثيرگذار خواهند بود.
وي تصريح كرد:‌ برخي از كشورهاي نفت خير با استفاده از تدابير سنجيده و مناسب اقدام به افزايش مبلغ حساب ذخيره ارزي كرده اند و حال كه با كاهش بهاي نفت روبرو شده اند خود را در يك تور امنيتي قرار داده اند و حتي اين بحران را غنيمت شمرده و به خريد كالاهاي ارزان قيمت با استفاده از حساب ذخيره ارزي شده اند.
درآمدها تحت تاثير بهاي نفت كاهش خواهد يافت
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در ادامه گفت:‌ كاهش بهاي نفت درآمد كارگران را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد.
وي افزود:‌ با توجه به اينكه ظرف 5/3 سال گذشته درآمد نفتي بيش از 200 ميليارد دلار بوده است دولت مي بايست اين درآمد را در حساب ذخيره ارزي پس انداز مي كرد تا در اين شرايط بتواند از آن به بهترين نحو استفاده كند.
جهانگيري در ادامه گفت: اين در حالي است كه مبلغ قابل توجهي در حساب ذخيره ارزي وجود ندارد.
كسري بودجه موجب بيكار شدن كارگران مي شود
وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات تاكيد كرد:‌‏ اولين و اصلي ترين ضربه حاصل از اين جريان متوجه بودجه كشور است زيرا چنانچه قيمت نفت در اين حد باقي بماند دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
وي افزود: از آنجائيكه پيمانكاران مبلغ قابل توجهي را از دولت طلبكار هستند دولت با توجه به كسري بودجه براي پرداخت اين مبلغ با مشكل مواجه خواهند شد و در نتيجه كارگران شاغل در اين واحد نيز با خطر بيكاري مواجه خواهند شد.
نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت:‌ همچنين طرح هاي عمراني نيز در اثر اين كمبود بودجه با كمبود اعتبار روبرو خواهد شد.
كاهش قدرت خريد كارگران در راه است
وي با اشاره به نقش تعيين كننده بودجه در اقتصاد ايران گفت: چنانچه بودجه منبسط شود شاهد افزايش تورم نيز خواهيم بود كه در اين صورت دولت وادار به استقراض از بانك مركزي خواهد شد كه استقراض از بانك مركزي موجب تشديد نرخ تورم و كاهش هر چه پيش تر قدرت خريد طبقات كارگر خواهد شد.
جهانگيري اظهار داشت: همچنين در جريان اين بحران تقاضا براي خريد كاهش خواهد يافت و فروش توليدات كارخانه ها نيز با مشكلات زيادي روبرو خواهد شد.
وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات تاكيد كرد:‌ در نتيجه كارخانه ها در تامين هزينه ها به منظور پرداخت دستمزد كارگران بامشكل مواجه خواهند شد.
وي با ابراز نگراني از اين بحران افزود:‌‏لازم است كشور تدابيري جدي را در اين رابطه بيانديشد.
پايان پيام
780- اظهارات ضد و نقيض در خصوص اخراج پرستاران بيمارستان سعدي اصفهان :
تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 29 آذر 87 آمده است : در حاليكه نايب رييس انجمن صنفي پرستاران اصفهان از اخراج پرستاران با سابقه بيمارستان سعدي اين شهر خبر مي‌‏دهد؛ مدير اين بيمارستان اين موضوع را دروغ مي‌‏داند.
به گزارش "ايلنا" نايب رييس انجمن صنفي پرستاران اصفهان با بيان اينكه به دليل پرداخت هاي نامناسب مديريت بيمارستان سعدي به پرستاران تجربه، ايران افراد از ادامه كار خودداري كرده اند افزود: حقوق پرستاران به موقع پرداخت نمي‌‏شود و مزاياي شغلي از جمله اضافه كار به آنان تعلق نمي‌‏گيرد.
فروغ شفيعي تصريح كرد: در بيمارستان سعدي به پرستاري كه 13 سال سابقه كار دارد ماهانه 230 هزار تومان و حداكثر 300 هزار تومان حقوق پرداخت مي شود كه اين برخلاف عدالت است.
وي همچنين از به كارگيري فوق ديپلم هاي مامايي (تكنسين) در بخش هاي CCU و ICU خبر داد و گفت: اين در حالي است كه افراد مورد اشاره به دليل نداشتن تخصص لازم صلاحيت كار در اين بخش هاي حساس را ندارند.
در اين خصوص مديربيمارستان سعدي بارد اظهارات نايب رييس انجمن صنفي پرستاران اصفهان افزود: چون مدتي مراجعان بيمارستان افزايش يافته بود به همين دليل تعدادي پرستار را با قرارداد 3 ماهه به كار گرفتيم كه پس از عادي شدن مراجعه كنندگان، به همكاري با اين پرستاران خاتمه داده شد.
پايان پيام
- دادگاهی معلم کامیارانی برگزار شد :781
سنندج : ساسان بابائی معلم کامیارانی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی دادگاهی شد .
به گزارش خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان در روز جمعه 29 آذر 87 آمده است :در جریان دادگاهی این معلم کرد به دفاع از خود به رد اتهام های انتسابی پرداخت و آن را نپذیرفت در این جلسه دادگاهی که بابایی بدون حضور وکیل از خود به دفاع پرداخت، قاضی بابایی آخرین دفاع را از این فعال فرهنگی اخذ کرد و بزودی حکم وی صادر می شود.
شایان ذکر است ساسان بابایی درپرورنده دیگر به اتهام تبلیغ برای یک حزب کردی و اقدام علیه امنیت ملی به چهار سال حبس محکوم شده که در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی سنندج می گذراند.
782- دبير اجرايي خانه کارگر شهر ري:
عقب افتادگي مزدي كارگران بايد جبران شود :
تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 30 آذر 87 گزارش کرده است : دبير اجرايي خانه كارگر شهر ري كارگران را از وفادارترين اقشار جامعه به انقلاب اسلامي دانست و گفت:‌ حقوق كارگران در زمان جنگ افزايش نداشت بنابراين لازم است مسوولان توجه بيشتري به آنان داشته و عقب افتادگي مزدي آنان را جبران‌‏كنند.
به گزارش "ايلنا"، علي تركاشوند تناسب حقوق با تورم را خواسته زيادي ندانست و افزود:‌ تشكل هاي كارگري مي‌‏توانند درتحقق خواسته هاي جامعه كارگري نقش بسزايي را ايفا كنند.
وي توجه مسوولان به بحران مالي جهاني را خواستار شد و گفت:‌‏ بايد تا قبل از اين كه بحران مذكور اقتصاد ايران را نيز تحت تاثير قرار دهد به فكر چاره اي كارشناسي و اساسي بود.
تركاشوند از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس خواست تا در بررسي و تصويب طرح ها و لوايح به خواسته هاي جامعه كارگري نيز توجه داشته باشند و از بودجه عمومي كشور براي كارگران نيز هزينه كنند.
دبير اجرايي خانه كارگر شهر ري روند رو به گسترش بيكاري را نگران كننده دانست و گفت:‌ با مراجعه به كاريابي ها مي‌‏توان از عمق اين مطلب آگاهي يافت.
پايان پيام
783- مديرکل تامين اجتماعي خراسان رضوي:
بي‌‏توجهي به تفاوت ميان صندوق هاي بيمه اي عامل اعتراض‌‏هاي اخير است
تفاوت صندوق هاي بيمه را مد نظر قرار دهيم :
تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 30 آذر 87 گزارش کرده است : مديركل اداره تامين اجتماعي استان خراسان رضوي در رابطه با اعتراضات بازنشستگان به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري گفت: دليل اصلي اين اعتراضات عدم توجه به تفاوتهايي است كه ميان صندوق هاي بيمه اي وجود دارد.
به گزارش ايلنا، حسين اميري اظهار داشت: در صندوق تامين اجتماعي به منظور احتساب حقوق بازنشستگان فرمول خاصي وجود دارد.
وي افزود: دو عامل در پرداخت مد نظر قرار مي‌‏گيرد كه يكي از آنان مدت پرداخت حق بيمه و ديگري نرخ حق بيمه پرداختي است.
اميري با اشاره به اينكه در رسانه ها نگاه تخصصي وجود ندارد، گفت: نگاه رسانه ها به اينگونه موارد كارشناسانه و تخصصي نيست.
مديركل تامين اجتماعي اين استان در رابطه با اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي گفت:‌‏ به نظر مي‌‏رسد با وجود اساسنامه جديد قدرت اين سازمان بيش تر خواهد شد.
پايان پيام
784- نماينده کارگران در شوراي عالي کار:
دستمزد كارگر فقط 13 درصد قيمت تمام شده كالاست :
تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 30 آذر گزارش کرده است : درحالي كه بازرس كانون عالي كارفرمايان با درخواست تغيير اساسي نظام مزدي كشور، شاخص تورم و معيشت خانوار را در تعيين حداقل مزد كافي مي‌‏داند و معتقد است كه بايد درآمد ملي و وضعيت اقتصادي كشور نيز در تعيين حداقل مزد رعايت شود؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار اين موضوع را رد كرده و چنين محاسبه اي را غير قابل اجرا مي‌‏داند.
ولي الله صالحي در گفت وگو با "ايلنا" با بيان اينكه وضعيت اقتصادي كشور از ثبات لازم برخوردار نيست؛ افزود: اولويت مسوولان بايد رونق و ثبات وضعيت اقتصادي باشد.
نايب رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران ماده 41 قانون كار را مورد تاكيد قرار داد و گفت: استمرار اجراي اين ماده از لحاظ نرخ تورم و حداقل معيشت خانوار براي تعيين حداقل مزد مطلوب است و نمي توان به بهانه وضعيت نامناسب بنگاههاي توليدي دستمزدكارگران را افزايش نداد.
صالحي با بيان اينكه شتاب تورم بيش از نرخ افزايش مزد است گفت: بايد بر مهار تورم و اصلاح ساختار اقتصادي تمركز كنيم وگرنه معضلات موجود در روابط كار برطرف نخواهد شد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار، 13 درصد قيمت كالا ها را مربوط به پرداخت دستمزدكارگران دانست و گفت: عوامل تاثيرگذار ديگري هستند كه مي تواند با بهبود آنها وضعيت توليد را رونق بخشيد كه از جمله اين عوامل مي توان به نرخ بهره بانكي اشاره‌‏كرد.
اين مقام كارگري افزايش نيافتن مزد كارگران به بهانه وضعيت نامناسب بنگاههاي توليدي را عقلاني ندانست و گفت: نيروي انساني مهمترين شاخص در نهاده توليد است بنابراين توجه به نيروي كار لازم است.
پايان پيام
785- بدون شرح
دبير کانون عالي کارفرمايان کشور:
ملزم به رعايت ماده 41 قانون کار در تعيين دستمزد 88 هستيم :
تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 30 آذر 87 گزارش کرده است : دبير کانون عالي کارفرمايان ايران گفت: اين کانون در مورد تعيين دستمزدهاي سال 88، همچنان خود را به رعايت ماده 41 قانون کار ملزم مي‌‏داند.
محسن خليلي عراقي با بيان اين مطلب، درباره احتمال توقف اجراي ماده 41 قانون کار که در پيش‌‏نويس لايحه تحول اقتصادي به آن اشاره شده است به "ايلنا" گفت: کانون عالي کارفرمايان تا قبل از هرگونه تغيير در نحوه محاسبه و تعيين دستمزدها، در تصميم‌‏گيري‌‏هاي خود از شرايط ماده 41 عدول نخواهد کرد.
به گفته عراقي، حتي اگر ثابت ماندن دستمزدها با مقاوله‌‏نامه‌‏هاي سازمان جهاني کار مغايرت داشته باشد، اين وظيفه دولت است که در صورت لزوم، توضيحات لازم را به اين سازمان ارايه کند.
وي با بيان اينکه در صورت ثابت ماندن دستمزدها، احتمال سخت شدن شرايط زندگي براي طبقات مزدبگير جامعه وجود دارد، گفت: موضوع تعيين دستمزدها مساله مهمي است که بر بسياري از مسايل ديگر تاثيرگذار است.
خليلي عراقي تاکيد کرد: کارفرمايان بخش خصوصي در سال‌‏هاي گذشته که همواره شرايط اقتصادي سخت‌‏تر شده است، هيچگاه با افزايش سالانه دستمزدها مخالفت نداشته‌‏اند.
پايان پيام
786- میزان ۹۰ درصد از کودکان کار خيابانی قربانی فقر مالی :
به گزارش خبرگزاری برنا در تاریخ 30 آذر 87 آمده است :يک روان شناس بالينی معتقد است: تنها ۱۰ درصد از کودکان کار خيابانی از روی ميل باطنی خود وارد بازار کار می شوندو بيش از ۹۰ درصد از کودکان کار خيابانی به دليل مشکلات خانوادگی ،نياز مالی خانواده و نبود حمايت مالی از سوی خانواده در سنين پايين به مشاغل کاذب در خيابان ها روی می آورند.
ناصر قاسم زاده روان شناس اجتماعی و دبير انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روانی جامعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا در خصوص کودکان کار خيابانی گفت: تعريف سنی که از سوی سازمان جهانی بهداشت برای کودکان کار ارائه شده اين است که،زمانی فرد می تواند شرايط کار کردن را داشته باشد که از نظر جسمی و روانی و سنی به بلوغ رسيده باشد.
قاسم زاده در ادامه افزود: آسيب پذيری کودکان کار در سنين پايين بسيار بيشتر از کودکان کار در سنين بالاتر و در سن ۱۸ سالگی است.
اين روان شناس بالينی معتقد است: کودکان کار خيابانی مانند ديگر کودکان در جامعه دارای نيازهای عاطفی و روانی هستند که اين نيازها در همان سن کودکی سرکوب می شود و در آينده اين نيازها به صورت رفتارهای ناهنجار بروز می کند.
وی با اظهار تاسف نسبت به اين که برخی خانواده های متعلق به فرهنگ های خاص، به صورت حرفه ای و خانوادگی تکدی گری می کنند و اين فرهنگ در ميان آنها وجود دارد، افزود: مشکل اساسي، فراگيری آسيبهای اجتماعی در آن است که اين موضوع به دليل مهاجرپذيري، حاشيه نشينی و تداخل فرهنگ ها ايجاد شده است.
وی با اشاره به اين که بيشتر کودکان کار خيابانی به طور ناخواسته وارد بازار کار و مشاغل کاذب خيابانی می شوند،اظهار کرد: بيش از ۹۰ درصد از کودکان کار خيابانی به دليل مشکلات خانوادگی ،نياز مالی خانواده و نبود حمايت مالی از سوی خانواده در سنين پايين به مشاغل کاذب در خيابان ها روی می آورند.
دبير انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روانی جامعه يادآور شد: بيشتر کودکان کار خيابانی در خانواده های از هم پاشيده و يا پرجمعيت، والدين معتاد و در فقر مالی شديد زندگی می کنند.
وی در ادامه بيان کرد: اين کودکان که در خيابان ها کار می کنند با انواع آسيب ها و خطرها در جامعه مواجه اند مثل بسياری از سو استفاده های اخلاقی که تاثيرات جبران ناپذيری در آينده برای فرد باقی می گذارد.
قاسم زاده با اشاره به اين که بسياری از رفتارها و عکس العمل هايی که در جامعه با اين کودکان می شود از جمله مورد تمسخر قرار دادن و رفتارهای واکنشی و يا مورد ترحم قرار دادن بر سلامت روحی و روانی آنها تاثير گذار است ،افزود: اين رفتارها به نوعی عقده های روانی در آنها ايجاد می کند و باعث می شود تا حس انتقام جويی نسبت به اطرافيان و جامعه پيدا کنند.
دبير انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روانی جامعه معتقد است:تنها ۱۰ درصد از کودکان کار از روی ميل باطنی خود وارد بازار کار می شوند و بيش از ۹۰ درصد از کودکان کار خيابانی به دليل مشکلات خانوادگی ،نياز مالی خانواده و نبود حمايت مالی از سوی خانواده، در سنين پايين به مشاغل کاذب در خيابان ها روی می آورند.
787- نيروى كار ايران در سال گذشته 23 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيكارى را 12.3 درصد:
به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 30 آذر 87 آمده است :واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش نرخ بيكارى به 12.5 درصد در سال جارى خبر داد.
واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود نيروى كار ايران در سال گذشته را 23 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيكارى را 12.3 درصد اعلام و پيش‌بينى كرد كه اين شاخص‌ها در سال جارى به ترتيب 24 ميليون و 300 هزار نفر و 12.5 درصد خواهد بود.
انتظار مي‌رود طى دو سال آينده نيروى كار ايران به ترتيب معادل 25 ميليون نفر و 25 ميليون و 700 هزار نفر باشد كه اين شاخص براى نرخ بيكارى 12.9 و 13.2 درصد خواهد بود.
در سال 1390 شمار افراد داراى شغل ايران به 26 ميليون و 400 هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براى سال 1391 معادل 27 ميليون نفر پيش‌بينى شده است.
در همين حال عنوان شد كه نرخ بيكارى در سال 1390 برابر با 14.1 درصد خواهد بود كه با تداوم روند صعودى در سال 1391 به 15 درصد خواهد رسيد.
788- كارگران هفت تپه عضو IUF شدند
مطالبات اين كارگران هنوز با تاخير دو ماهه پرداخت مي شود :
تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 30 آذر 87 آمده است : به دنبال گذشت دو ماه از انتخابات و آغاز فعاليت سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه اين تشكل صنفي به عضويت IUF (اتحاديه جهاني كارگران مواد غذايي) درآمد.
به گزارش ايلنا،‌ رضا رخشان مسوول روابط عمومي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه با اعلام اين خبر گفت كه تشكل متبوعش تنها در راستاي همبستگي و اتحاد بيشتر كارگران جهان به عضويت IUF درآمده است و اين مساله هيچ ارتباطي به بحران‌‏هاي اخير اين واحد توليدي ندارد.
IUF يا اتحاديه جهاني كارگران مواد غذايي از اعضاي (ITUC) فدراسيون كارگران جهان است كه به همين واسطه در سازمان جهاني كار (ILO) نيز عضويت دارد.
به گفته رخشان،‌ اعضاي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه كه در آغاز تشكيل با مخالفت نهادهاي اداري استان خوزستان مواجه بودند، معتقدند كه مطالبات صنفي كارگران هفت تپه بدون استمرار فعاليت كارخانه بي‌‏معني است.
وي افزود:‌‏ بر همين اساس هم اكنون اين تشكل از سوي مديريت كارخانه در رابطه با مسائل مربوط به كارخانه نيشكر هفت تپه مورد مشورت و گفتگو قرار مي‌‏گيرد.
اين فعال كارگري تصريح كرد: با وجود آنكه هنوز مطالبات كارگران هفت تپه با تاخير دو ماهه پرداخت مي‌‏شود و همچنان بيش از سه هزار كارگر اين واحد توليدي نسبت به آينده و امنيت شغلي خود نگران هستند اما در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران به سنديكا هيچ اعتصاب و حركت اعتراضي مشاهده نشده است.
وي يادآور شد: اين در حالي است كه در مدت مشابه دو سال قبل، به دليل نبود نهاد مستقل صنفي كارگري، كارگران هفت تپه براي پيگيري مطالبات خود بيش از 50 بار به اعتصاب و حركت هاي اعتراضي دست زدند.
مسوول روابط عمومي تشكل صنفي كارگران هفت تپه در خصوص علت مخالفت كارگران اين كارخانه با تشكيل نهادهاي صنفي چون شوراي اسلامي كار و تاكيد آنها بر تشكيل سنديكاي كارگري، گفت:‌‏ علت اين مخالفت تنها وجود آئين نامه ها و دخالت هايي بود كه باعث محدود شدن شعاع حركتي نهادهاي صنفي شده بود.
وي افزود: اين وضعيت باعث شده بود تا در كارگران نوعي بدبيني نسبت به فعاليت شوراي كار وقت كارخانه به وجود آيد به طوري كه اين تشكل سرانجام به دليل ناكارآمدي با درخواست كارگران منحل شد.
وي افزود:‌‏مشكل هفت تپه به فرسوده بودن ماشين آلات كارخانه،‌‏ واردات بي رويه شكر و ناتواني مديران پروازي باز مي‌‏گردد.
رخشان افزود: در حالي كه ماشين آلات دست دوم اين كارخانه از 50 سال پيش تاكنون تعويض نشده اند، ‌‏در سال هاي اخير به دليل ناتواني در برداشت به موقع محصولات،‌ هر سال حداقل هزار هكتار از اراضي تحت كشت نيشكر سوزانده مي شد كه امسال به منظور جلوگيري از تكرار اين ماجرا بخشي از اراضي كشت نيشكر توسط پيمانكار و بخش ديگري از اراضي نيز به كشت گندم اختصاص يافت.
وي با تاكيد دوباره بر اينكه علي رغم فعاليت سنديكا و متوقف شدن فعاليت هاي اعتراضي كارگران هنوز در ميان كارگران هفت تپه بدبيني نسبت به آينده شغلي وجود دارد، گفت:‌ ادامه اين وضعيت در حالي است كه كارخانه نيشكر هفت تپه‌ ركن اقتصادي شهرهاي انديمشك، شوش و به طور كلي شمال استان خوزستان به حساب مي‌‏آيد.
وي در خصوص مساله واگذاري اين كارخانه از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صنايع و معادن گفت:‌‏ اين موضوع كه در اوج اعتصاب هاي چند ماه و پيش مطرح شد هنوز به دليل آنچه كه بدهي 130 ميلياردي كارخانه عنوان مي‌‏شود جنبه اجرايي پيدا نكرده است.
پايان پيام
789- دادگاه پنج نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه برگزار شد :
امروز 30 آذر 1387پنج تن ازاعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکرهفت تپه، بنامهای علی نجاتی،فریدون نیکوفرد،قربان علیپور،جلیل احمدی ومحمد حیدری مهردرمحل دادگاه دزفول حاضرشدند. در ساعت 9 صبح جلسه دادگاه برگذارشد و درساعت 11و20 به پایان رسید.آقای فخرالدینی وکیل پرونده درپایان جلسه اعلام کردکه دادگاه درهفته آینده حکم فعالین کارگری هفت تپه را به او ابلاغ می کند. وبا امیدواری ازنتیجه دادگاه گفت که احتمال برائت این 5 تن بسیارزیاد است.لازم به ذکراست که دراین جلسه دادگاه مسئله جدیدی عنوان نشد و همان موارد پارسال بود. وعنوان جرم هم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی می باشد.
امافعالین کارگری هفت تپه بابیان اینکه هیچگونه جرمی را مرتکب نشده اند، درعین حال ازدادگاه محترم تقاضا دارند که براساس انصاف و داد به پرونده انها رسیدگی کند.
هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
790- بيانيه سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران وحومه در حمايت از فرزاد کمانگر
به نام آزادی
تشکلات مدافع حقوق بشر همچنان از قطعي بودن حکم اعدام فرزاد کمانگر و خطري که جان اين معلم و فعال صنفي را تهديد ميکنند گزارش مي دهند.
نظر به گزارشات فوق وگفته هاي وکيل آقاي کمانگر مبني بر فقدان اسناد و ادله در پرونده اي که آقاي کمانگر به اعدام محکوم گرديد ، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه ضمن محکوم نمودن اين محکوميت غير حقوقي ، خواست خود را مبني بر آزادي آقاي فرزاد کمانگر يا رسيدگي علني و منصفانه بر پايه قوانين و مقاوله نامه هاي مربوطه اعلام مي نمايد.
همچنين ما از اخبار دريافتي که وضعيت جسمي آقاي کمانگر را وخيم توصيف مي نمايد نگران گشته ايم .سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران وحومه از همه مقامات و مسئولين مي خواهد تا باتوجه به اصول منشورهاي جهاني و مقاوله نامه ها ومعاهدات بين المللي که به امضاي نمايندگان ايران نيز رسيده است، رفتار نمايند و خود را ملزم به اجراي بدون قيد وشرط همه ي مفاد آن بداند.


سنديکاي کارگران شرکت واحد
اتوبوسراني تهران وحومه
30/9/1387
791- ما خواهان لغو فوری حکم اعدام و آزادی فرزاد کمانگر از زندان هستیم :
بنا بر اخبار منتشره حکم اعدام فرزاد کمانگر علیرغم همه اعتراضات داخلی و بین المللی همچنان قطعی است و تاکنون هیچ تغییری محسوسی در روند پرونده این معلم و حکم صادره در مورد ایشان رخ نداده است.
آنچه که تاکنون در مورد پرونده فرزاد کمانگر برای افکار عمومی روشن شده است، اینست که نیروهای امنیتی تلاش کرده اند به هر ترتیبی شده، اتهامات بی اساسی را بر وی وارد کنند تا قادر شوند بدین وسیله حکم اعدام فرزاد را توجیه نمایند.
پرونده فرزاد کمانگر تنها پرونده موجود برای وارد کردن اتهامات بی اساس بر معترضین به وضعیت موجود نیست. علاوه بر صدها پرونده این چنینی در مورد معلمان،دانشجویان، کارگران و زنان، اداره اطلاعات سنندج طی شش روز بازجویی و وارد کردن انواع فشارهای روحی و جسمی بر طیب ملایی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران تلاش کرده است بر وی بقبولاند که مرتبط با یکی از احزاب بوده است. اما طیب در مقابل این فشارها مقاومت کرده و علیرغم این مقاومت و پس از آزادی، شبها زمانی که در خواب است دچار آشفتگی میشود و مادرش ناچار وی را از خواب بیدار کرده و بر بالینش می گرید.
این است اساس پرونده انسانهای شریفی همچون فرزاد کمانگر که علیه فقر و تبعیض و ظلم و ستم در این جامعه فریاد سر کشیده اند.
از نظر ما حکم اعدام نه تنها در ایران بلکه در تمامی نقاط دنیا، اساسا ابزاری است در دست طبقات حاکم برای به تمکین واداشتن کل جامعه و حفظ سیطره مشتی اقلیت ناچیز که ثروتهای اجتماعی را در دستان خود متمرکز کرده اند. این حکم دون شان انسان است و باید برای همیشه از زندگی بشر برچیده شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با تمامی انسانهای شریف و آزادیخواه، خواهان لغو فوری حکم اعدام فرزاد کمانگر و آزادی وی و پایان دادن به پرونده سازیهای بی اساسی است که هر روزه بر علیه انسانهای شریف و معترض در این جامعه اعمال میشود.
اتحادیه آزاد کارگران 30/9/1387
www.ettehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795
- 792 انقلاب وزیر کار در تعریف بیکاری :

شنبه ، 30 آذر 1387 ، 16:10
وزیر کار و امور اجتماعی ایران، محمد جهرمی، در پاسخ به این پرسش که آیا آمار دقیقی در مورد شمار بیکاران کشور در دست هست، گفت : وزرات کار آمار شاغلان و بیکاران را از دو منبع مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به دست می آورد که به ترتیب شمار بیکاران و شاغلان کشور را به طور فصلی و ماهانه در اختیار وزارت کار قرار می دهند.
هر چند محمد جهرمی تصریح کرده است که آمار بانک مرکزی در مورد بیکاران نه مجموع ۱۰۰۰ شهر کشور، بلکه تنها ۷۳ شهر عمده را در برمی گیرد، اما، خود او در ادامۀ مدعی شده است که روند بیکاری کشور از سال ۸۴ تا بهار ۸۶ روندی کاهشی بوده است.
در این بین نکته جالب توجه ای که وزیر کار جمهوری اسلامی توضیحی در مورد آن نداده شاخص هایی است که بر اساس آن خود بیکاری تعریف و شمار بیکاران کشور تعیین می شود. برای نمونه، اگر در دولت سید محمد خاتمی دو روز کار در هفته معادل اشتغال محسوب می شد، بر اساس معیارهای دولت نهم هر کس که تنها دو ساعت در هفته کار کند شاغل به حساب می آید. بگذریم از اینکه با همین شاخص ها – و با فرض درست بودن آمار رسمی بیکاری - روند بیکاری کشور از نظر محمد جهرمی در سه سال اخیر روی هم رفته روندی کاهشی بوده است. اما، سخن بدیع تر در اظهارات وزیر کار در خصوص بیکاری حتا ابداع چنین شاخص هایی نیست. اینک او می گوید : اساساً "بیکار کسی است که مهارت انجام حداقل یک شغل را داشته، ولی نتوانسته است شغلی پیدا کند." از همین اصل، وزیر کار جمهوری اسلامی نتیجه می گیرد : پس "اگر فردی مهارت انجام یک شغل را نداشته باشد، نمی تواند بگوید که بیکار است. ولی می تواند بگوید که فاقد مهارت است."
در ادامۀ همین تعریف، محمد جهرمی اضافه کرده است که حدود هفتاد درصد بیکاران ثبت نام شدۀ کشور فاقد مهارت حرفه ای هستند. به بیان دیگر، بر اساس معیار وزیر کار باید گفت که ٧٠٪ بیکاران کشور یا بیکار نیستند – حتا اگر فقدان مهارت به بیکاری آنان منجر شده باشد - یا اشتباهاً در فهرست بیکاران ثبت شده اند. آنان به گفتۀ وزیر کار جمهوری اسلامی صرفاً فاقد مهارت هستند و نه بیکار.
صرف نظر از گمانی زنی در مورد شمار واقعی بیکاران ایران، حتا اگر شاخص پیشنهادی وزیر کار در تعریف اشتغال و بیکاری را درست ارزیابی کنیم، به سختی بتوان آن را برازنده یا متناسب اقتصادی دانست که فاقد توانایی ایجاد کار حتا برای باصطلاح نیروی کار ماهر و در رأس آن جوانان تحصیلکردۀ کشور است. زیرا، معنای ضمنی یا وارونۀ سخن وزیر کار دست کم این است که اقتصاد و تولید صنعتی ایران به چنان درجه ای از پیچیدگی و پیشرفت فنی رسیده که تنها قادر به جذب و ادغام کارگران ماهر – و آنهم نه هر کارگر ماهری – و در رأس آن تحصیلکردگان کشور است. اما، قاعدتاً خود وزیر کار بهتر از هر کس باید بداند که این ادعای ضمنی بیش و پیش از هر چیز در تناقض آشکار با اقتصادی است که ماهیتاً و هنوز اقتصادی کاربر است تا سرمایه بر. و اگر غیر از این بود، نباید بخش اعظم بیکاران امروز ایران را جوانان و تحصیلکردگان تشکیل می دادند. زیرا، برخلاف اظهارات وزیر کار، خود معاون مرکز آمار ایران، علیرضا زاهدیان، می گوید که از مجموع ٢ میلیون و ٤٨٠ هزار بیکار کشور ۱ میلیون و ٧۰۰ هزار نفر را جوانان بین ۱٥ تا ٢٤ سال تشکیل می دهند و در این بین، عمدۀ بیکاران کشور زنان و به ویژه زنان تحصیلکرده کشور هستند، به طوری که نرخ بیکاری آنان از تقریباً ٢٥٪ به حدود ٢٨٪ در سال ٨٦ رسیده است، هر چند ٦٢٪ دانشجویان دانشگاه های کشور را زنان و دختران دانشجو تشکیل می دهند.
اما، شاخص دیگری که باز از ضعف تولید و بهره وری و ناتوانی اقتصاد ملی در آفرینش کار حکایت می کند، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات صنعتی است که از ١٥٫٤٪ در سال ٨٢ به کمتر از ٢٪ در سال ٨٦ رسیده است. افزون بر این برغم افزایش بی سابقۀ واردات در سال های اخیر سهم کالاهای سرمایه ای در واردات ایران طی سه سال گذشته ٢۰ درصد کاهش یافته است. در واقع، سهم کالاهای سرمایه ای از کل واردات در سال های ٨٤ تا ٨٦ که به ترتیب، ٤۰ میلیارد دلار، ٤٢ میلیارد دلار و ٤٨ میلیارد دلار بوده، به ترتیب، از ٩ میلیارد، ٧ میلیارد و سرانجام ٧ و نیم میلیارد دلار فراتر نرفته یا در واقع از ٤٧٪ در سال ٨٣ به تنها ٨٪ در هشت ماهۀ اول سال جاری کاهش یافته است.
وخامت وضع به گونه ای است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از کاهش سهم تولید در اقتصاد ایران اعلام کرده است که حتا با نفت بالای ١٠٠ دلار در بشکه نیز ایران نتوانست در دو سال اخیر درآمدهای بالای نفتی را به فرصتی برای اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل کند.
صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را به دلیل کاهش قیمت نفت در دو سال آینده بین ٣ تا ٣٫٥٪ پیش بینی کرده، و این در حالی است که خود وزیر کار و امور اجتماعی، محمد جهرمی، پیش از این اعتراف کرده بود که برای کاهش بیکاری، ایران به رشد اقتصادی بالای ٨٪ نیاز دارد و این نیز جز با سرمایه گذاری خارجی ممکن نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ادامۀ گزارش خود افزوده است که حتا ٦٠٪ اشتغال کنونی کشور مرهون کارهای خدماتی یا دلالی در بخش واردات است که این خود نه فقط گویای سرازیر شدن دلارهای نفتی در بخش واردات کالاهای مصرفی و درنتجه ورشکستگی بخش های مهمی از تولیدات داخلی است، بلکه از هم اکنون اعلام می کند که با اُفت درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش واردات شاهد وخیم تر شدن اوضاع بیکاری در ایران خواهیم بود.
شاید به دلیل همین وخامت است که بازتعریف شاخص های بیکاری و اشتغال از مشغله های ذهنی مسئولان اقتصادی، به ویژه وزیر کار به شمار می رود. اما، معنای دیگر این مشغله ذهنی، این است که اگر نمی توان بیکاری را در واقعیت از بین برد، شاید بتوان در تعریف آن دست به ابداع زد بطوری که بتوان ناگهان ٧۰٪ از شمار بیکاران کشور - به این بهانه که مثلاً مهارت ندارند – کاست و در واقع نگرانی از سرنوشت محرومترین آحاد جامعه به دل راه نداد.

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی