به وبلاگ روزشمار جنبش کارگری ایران خوش آمدید roozshomar2@yahoo.com

وبلاگ روزشمار کارگری بااعتقاد به مبارزات مستقل کارگران دربرابر نظام سرمایه داری ایران، تلاش داردکه استقلال عمل این مبارزات رادرتمام عرصه ها وبویژه در تنظیم اخبار مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران وجنبش های اجتماعی ( زنان - دانشجویان وجوانان - معلمان - پرستاران - ملیت های ساکن ایران )وزندگی کودکان خیابانی کار،باارائه منابع خبر روزشمارنماید. همکاری یکایک فعالان کارگری وتشکل ها ونهادهای کارگری وارسال به موقع اخبار به " وبلاگ روز شمار کارگری ایران" مارادرپیشبرداین وظایف کمک می نماید. مسئولین وبلاگ

۱۸ بهمن ۱۳۸۷

روزشمارکارگری ایران در هفته سوم اردیبهشت سال 86سومین هفته اردیبهشت۸۶ ( مه۲۰۰۷)

347- كارگر، دانشجو ،معلم ؛ اتحاد ، اتحاد :
كارگران زحمتكش سراسر كشورمان ، بار ديگر عزم جزم خود را براي بدست آوردن حقوق و خواسته هاي برحقشان در تظاهرات چند صد هزار نفري روز جهاني كارگر نشان دادند . همانهايي كه از شهر هاي مختلف ايران دست به دست هم دادند و اتحاد و يكدلي تمام مردم را در صفهاي به هم فشرده و مشتهاي گره كرده شان نشان دادند .
تهران صحنه جوش و خروش مردمي بود كه حق مسلمشان را فرياد ميزدند و همزمان دانشجويان به پا خاسته پلي تكنيك نيز با اين حركات و اعتراضات يكصدا شدند و نشان دادند كه زندان خانه دانشجو نيست . كارگران و دانشجويان نشان دادند كه بايد يكي شد و بايد فرياد زد .
كميته دانشجويي انجمن اتحاد معلمين , ضمن حمايت از تمامي حركتها و اعتراضات مردمي ، كه نشان دهنده موج تسليم ناپذير آزاديخواهي در كشورمان است و هر روز گسترش ميابد , در وحدت با تمامي اقشار جامعه در تمامي اين حركتها شركت فعال خواهد داشت و از حقوق تمامي اين اقشار از معلمين آگاه گرفته تا كارگران زحمتكش و دانشجويان مبارز ميهن دفاع خواهد كرد
انجمن اتحاد معلمين ( كميته دانشجويي )
16ارديبهشت هشتاد و شش
348- تعداد 90 نفر از كارگران قراردادي كارخانجات بازسازي لوكوموتيو كرج خواستار خروج از زير يوغ پيمانكار شدند: نماينده كارگران قراردادي كارخانجات بازسازي لوكوموتيو كرج با تاكيد بر خروج از زير يوغ پيمانكار، گفت‌‏: 90 كارگر قراردادي كارخانجات بازسازي لوكوموتيو كرج وابسته با راه‌‏آهن جمهوري اسلامي ايران كه از 5 تا 11 سال سابقه كار دارند، خواستار قرارداد معين كار يا پيماني به صورت مستقيم با رجا هستند . اين نماينده كارگران، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, با اشاره به اينكه طبق تصويب‌‏نامه هيات وزيران، كارگران قراردادي و پيماني شاغل در شركت ها و سازمانهاي دولتي بايد قرارداد كارشان معين باشد، افزود: اين كارگران بايد طرف قراردادشان مديران مسوول كارخانجات و سازمانهاي دولتي باشد، اما اين بخشنامه دولت در كارخانجات بازسازي لوكوموتيو كرج به اجرا گذاشته نشده است. وي گفت‌‏: كارگران قراردادي اين واحد هنوز هم با پيمانكار در ارتباط هستند كه حقوق شان از جانب وي به حساب كارگران واريز مي شود و اين عمل در حالي انجام مي گيرد كه كارگران قراردادي مستقيم از سوي راه آهن جمهوري اسلامي جذب نيرو شده و تا كنون حتي چهره شخص پيمانكار را نديده‌‏اند . نماينده اين كارگران قراردادي ادامه داد: كارگران قراردادي براي گرفتن مرخصي به مديران راه آهن مراجعه مي كنند، ماشين هايي با پلاك دولتي در اختياردارند و كارت شناسايي آنها از جانب راه آهن جمهوري اسلامي ايران صادر شده است، با اين شرايط مشخص نيست پيمانكار چه نقش و وظايفي در اين جا دارد . وي گفت‌‏: چندين بار خواسته قانوني‌‏مان را به مسوولين واحد و راه آهن جمهوري اسلامي اعلام كرده‌‏ايم، اما متاسفانه هيچ اقدامي انجام نداده‌‏اند.پايان پيام
349- يك سال از اصلاح ساختار و بيمه بيكاري 250 كارگر ويتانا مي گذرد كارخانه خاك مي خورد و يك ميخ هم به ديوار نكوبيده اند : كارگران كارخانه ويتانا كه در خانه كارگر ابوريحان تجمع كرده بودند، گفتند: ‌‏از ارديبهشت ماه 85 تاكنون 250 كارگر ويتانا تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفته‌‏اند، تا كارخانه نوسازي و بازسازي شود، اما هنوز يك ميخ هم به ديوار نكوبيده‌‏اند . به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, كارگران ويتانا كه در خانه كارگر ابوريحان تجمع كرده بودند، با انتقاد شديد از شوراي عالي كار، گفتند‌‏: اين شورا با جزيي‌‏ترين بهانه اجازه تعطيلي كارخانجات را مي‌‏دهد و پيگير مصوبات خود نبوده و نيست. اين كارگران با اشاره به اينكه بر اساس مصوبه 4 اسفند سال84 شوراي عالي كار، تعداد 150 كارگر قراردادي ويتانا اخراج شده و 250 كارگر ديگر براي مدت 18 ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفته‌‏اند, گفتند : اكنون 12 ماه از اجراي مصوبه شوراي عالي كار مي‌‏گذرد، اما نه تنها حتي يك ميخ به ديوارها نكوبيده‌‏اند، بلكه بسياري از دستگاهها را از كارخانه خارج كرده و كارخانه‌‏اي كه روزي از افتخارات كشور بوده را به ويرانه تبديل كرده‌‏اند . اين كارگران با اشاره به اينكه مصوبه شوراي عالي كار تعهدي براي كارفرما ايجاد كرده بود، گفتند : قرار بود علاوه بر حقوق بيمه بيكاري، به ميزان 20 درصد ترميمي حقوق كارگران را كارفرما بپردازد، اما نه تنها اين مهم محقق نشد، بلكه بن كارگري را نيز نداده‌‏اند . اين كارگران با اشاره به اينكه يك ميليارد و 500 ميليون تومان سفته كارفرما براي حسن انجام كار نزد شوراي عالي كار به امانت گذاشته شده است، گفتند: در حال حاضر كمتر از 6 ماه به پايان مهلت اصلاح ساختار باقي مانده و مشخص نيست چگونه مي‌‏خواهند ويتانايي را كه به ويرانه تبديل كرده‌‏اند به همان كارخانه فعال قبلي تبديل كنند. اين كارگران با اشاره به اينكه ويتانا اولين توليد كننده بيسكوبيت در ايران است، افزودند : اين كارخانه مي‌‏تواند يك هزار و 500 كارگر را شاغل كند، همانگونه كه يك سال قبل حدود 500 كارگر داشت، اما امروز ويتانا به جاي آنكه توليد كند، خاك مي‌‏خورد . اين كارگران با اشاره به اينكه ويتانا تا سال 79 بيش از يك هزار كارگر داشت و در سايه توليد ايده آل و بازار فروش مناسب، يك ريال هم بدهي نداشت، افزودند: ويتانا پس تغيير مالكيت از سازمان صنايع ملي به سرمايه گذاري البرز كه در سال 1379 اتفاق افتاد با مشكل مواجه شد و در حال حاضر حدود 6 ميليارد تومان بدهي دارد. پايان پيام
350- ماشين سازي لرستان با توقف خط توليد دچار بحران شدنبود نقدينگي و مو اد اوليه عامل تعطيلي اين واحد است : نماينده كارگران شركت ماشين‌‏سازي لرستان گفت‌‏: نبود مواد اوليه و كمبود نقدينگي در شركت ماشين‌‏سازي لرستان باعث شده تا خط توليد اين واحد متوقف شود. اين نماينده كارگري، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود‌‏: كارفرماي شركت ماشين‌‏سازي لرستان عنوان كرده كه به دليل نبود نقدينگي، از خريد مواد اوليه براي ادامه فعاليت خط توليد عاجز هستيم و نمي‌‏توانيم اين مشكل را برطرف كنيم. وي گفت‌‏: 200 كارگر در اين واحد كار مي كنند كه اكنون حقوق فروردين ماه سال جاري را دريافت نكرده اند.وي تاكيد كرد: با ادامه تعطيلي كارخانه مشكلات انباشته خواهد شد. نماينده كارگران افزود‌‏: از مسوولين اجرايي استان لرستان تقاتضا داريم هر چه سريعتر نسبت به رفع مشكل شركت ماشين سازي و كارگران اقدام كنند، تا اين واحد دچار تشديد بحران نشود . پايان پيام
351- خانه كارگر وظيفه معرفي نمايندگان كارگري به ILO را دارد : منتخب كارگران ايران در سازمان جهاني كار (ILO) گفت‌‏: وزارت كار و امور اجتماعي به هنگام معرفي هيات نمايندگان كارگران ايران براي شركت در كنفرانس ساليانه ILO برخلاف سال گذشته، كميته تصويب اعتبارنامه‌‏هاي اين سازمان را تحريك نكند . به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, جبارعلي سليميان، در آستانه معرفي نمايندگان شركاي اجتماعي ايراني كنفرانس سه جانبه ساليانه ILO يادآور شد: وزارت كار و اموراجتماعي ايران كه متولي و مسوول معرفي اعضاي هيات شركاي سه جانبه ايراني است، سال گذشته با معرفي نمايندگان انتصابي كارگران به اين سازمان باعث شد تا كميته اعتبارنامه‌‏هاي اين سازمان نگراني شديد خود را در خصوص صحت اعتبار اعضاي هيات كارگري ا علام كند.وي تصريح كرد‌‏: سازمان جهاني كار زماني نگراني خود را از وضعيت هيات كارگران ايراني اعلام كرد كه نمايندگان واقعي كارگران ايران در ILO از خود داري دولت در خصوص معرفي آنها به اجلاس ساليانه اين سازمان به ILO شكايت كرده بودند. سليميان افزود‌‏: نگراني ILO از هيات كارگران ايراني به دليل كارفرماي دولتي بودن برخي از نمايندگان كارگري ايراني بود . نماينده تشكيلات خانه كارگر ايران در سازمان جهاني كار افزود‌‏: خودداري سال گذشته مسوولان وزارت كار از معرفي نمايندگان واقعي كارگران ايراني در حالي صورت گرفت كه از سالهاي دور تا به امروز تشكيلات خانه كارگر به عنوان كنفدراسيون عالي كارگران ايران و فراگيرترين تشكل مستقل كارگري كشور، نمايندگان كارگري را به ILO معرفي كرده است. سليميان يادآور شد‌‏: تشكيلات خانه كارگر از مدتي قبل با وزارت كار و اموراجتماعي در خصوص معرفي نمايندگان كارگري ايران به اجلاس امسال ILO كه قرار است از اواخر ماه مه به مدت چند هفته در كشور سوييس برگزار شود، مكاتباتي انجام داده كه تا اين لحظه بي نتيجه بوده است .وي افزود : چنانچه وزارت كار مانند سال گذشته بخواهد از ورود كارگران جلوگيري كند، از طريق مكاتبه با رييس‌‏جمهور و ديگر مجاري قانوني اعتراض خود را اعلام مي‌‏كنيم.پايان پيام

352- دادگاه يك فعال كارگري 23 خرداد برگزار مي‌‏شود : جلسه رسيدگي به اتهامات «داود رضوي»، از فعالان كارگري صبح روز بيست و سوم خرداد ماه سال جاري در شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران برگزار مي‌‏شود. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، به دنبال اخطاريه‌‏اي كه براي اين فعال كارگري ارسال شده است، وي بايد صبح روز بيست و سوم خرداد ماه سال جاري در شعبه مزبور حاضر و به دفاع از خود بپردازد.اتهامات وي در اين پرونده تبليغ عليه نظام عنوان شده است.اين فعال كارگري پيش از اين در روز ششم بهمن سال 84 و به دنبال مراجعه به دادسراي انقلاب تهران بازداشت و پس از تحمل 20 روز بازداشت موقت با قرار كفالت آزاد شد.پايان پيام
353- ادعاي وزير كار را قبول نداريمزمان رسيدگي به شكايت كارگران 5 ماه طول مي‌‏كشد: عضو كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار قزوين گفت‌‏: وزيركار و اموراجتماعي عنوان كرده كه مدت زمان رسيدگي به شكايت كارگران در هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف در تهران و استانها يك روز تا 18 روز طول مي كشد كه اين گفته وزير كار را قبول ندارم. ايت الله اسدي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: آنچه كه ما در استانها و شهرستانها شاهد هستيم، شكايت كارگران از كارفرمايان در مراجع هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف 5 ماه هم طول مي‌‏كشد كه نمونه اش در قزوين است و كارگران با اين مشكل مواجه هستند . وي گفت‌‏: وزيركار مدعي است كه در انتخابات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار فقط نظارت داشته است كه در حقيقت چنين نيست و وزارت كار در امر انتخابات و تصويب اساسنامه به طور مستقيم دخالت كرده است . پايان پيام

354- تعداد 180 تن از کارگران آلكا ايران يك ماه حقوق معوقه دارند :يك مقام مسوول در اداره كار كرج، ازتعويق حقوق 180 كارگر كارخانه آلكا ايران خبر داد . به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, بهرام تركاشوند افزود‌‏: كارخانه آلكا ايران كه در منطقه شهر قدس انواع قطعات خودرو را توليد مي‌‏كند به دليل اختلاف ميان مديران قادر به پرداخت دستمزد و مزاياي 180 كارگر خود نيست. وي تصريح كرد: اين كارخانه از طريق سازه گستر سايپا با خودروسازي همكاري مي كند و ميان مديران آن از يك ماه قبل از شروع سال 86 اختلاف به وجود آمد. اين مقام آگاه گفت‌‏: از يك ماه پيش تاكنون، پرداخت حقوق و مزاياي كارگران اين شركت با مشكل جدي روبه‌‏رو شده و مديريت به كارگران گفته كه در صورت اعتراض، مي‌‏توانند در اداره كار طرح دعوي كنند. پايان پيام

355- بيكاري همچون اسب افسار گسيخته اي، سواركار خود را به سوي نابودي مي كشاند :نماينده شهرستان گچساران و باشت در مجلس شوراي اسلامي گفت: بيكاري جوانان در شهرستان گچساران و باشت كه روزانه 750 هزار بشكه نفت كشور را تامين مي كند، بيداد مي نمايد و كسي به فكر جلوگيري از رشد نرخ بيكاري در آن نيست." علي‌‏مراد جعفري " به ايلنا گفت: شايسته مردمي كه همواره در عرصه هاي مختلف انقلاب اسلامي حضوري فعال داشته‌‏اند، اين نيست كه جوانانشان به دليل نداشتن مشاغل پايدار دچار برخي انحرافات شده و از ادامه راه زندگي شان مايوس شده باشند....نماينده شهرستان گچساران و باشت در مجلس شوراي اسلامي با طرح اين سوال كه چرا بسياري از جوانان حوزه انتخابيه اش با وجود منابع عظيم خداداي نفت و گاز، بيكار هستند، خاطرنشان كرد: با وجود پيگيري هاي مستمر و مداوم و نشست هاي متعدد با مسوولان عاليرتبه مملكتي، متاسفانه هنوز مشكل بيكاري جوانان در راس مشكلات اين شهرستان قرار دارد.جعفري گفت: بيكاري و سير روبه رشد آن در اين شهرستان ، انسان را به ياد اسب افسار گسيخته اي مي اندازد كه سوار كار خود را به سوي نابودي مي كشاند و كسي هم نمي تواند جلوي آن اسب افسار گسيخته را بگيرد.اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اينكه وضعيت مصوبات سفر هيات دولت در ششم فروردين ماه 85 به اين شهرستان به كجا انجاميد، اضافه كرد: اجراي مصوبات هيات دولت در اين مناطق شبيه وضعيت كنوني بيكاري جوانان است....نماينده شهرستانهاي گچساران و باشت در مجلس شوراي اسلامي، گفت: با وجود تمامي پيگري هاي متعدد بنده با مسوولان استاني و مملكتي ، متاسفانه روند اجرايي شدن مصوبات هيات دولت در اين منطقه نگران كننده است و درخور شان مردم اين ديار نيست....وي افزود: شهرستان گچساران و باشت با توليد روزانه 750 هزار بشكه نفت، نه در بخش رفع معضلات بيكاري وضعيت مناسبي دارد و نه در بخش اجرايي شدن مصوبات هيات دولت، حال از خود بپرسيم طي دو ساله اخير براي مردم فهيم اين ديار چه كرده‌‏ايم. ...وي در ادامه از وضعيت نامناسب بهداشتي و نبود امكانات اين بخش هم در حوزه انتخابيه اش انتقاد كرد و اضافه نمود: شايسته مردم اين مناطق نيست كه محروم بوده و از داشتن چنين امكاناتي محروم و نگران باشند.نماينده شهرستانهاي گچساران وباشت معتقد است: با وجود گذشت 27 سال ....، مناطق نفت‌‏خيز جنوب به ويژه منطقه نفتي گچساران به فراموشي سپرده شده كه مي طلبد مسوولان كشوري و استاني توجه ويژه اي به اين منطقه داشته باشند.وي پيامد به فراموشي سپرده شدن اين مناطق را به خطرافتادن توسعه يافتگي دانست و اظهار داشت: شاهد تلف شدن جان بسياري از جوانان اين ديار به دليل نبود فرصت هاي شغلي ، بيماري هاي ريوي متعدد مردم اين مناطق به دليل آلودگي هاي ناشي از نفت و گاز، اجرايي نشدن بسياري از مصوبات هيات دولت به دليل كم كاري مسوولان و نبود امكانات گسترده بهداشتي به دليل بي توجهي مسوولان هستيم و كسي هم پاسخگو نيست.پايان پيام
356- تجمع كارگران كاغذ سازي كارون مقابل رياست جمهوري بي نتيجه مانده است : مسوول شوراي اسلامي كار اين واحد توليدي گفت: كارگران كاغذ سازي كارون با نا اميدي منتظر راه اندازي اين واحد توليدي هستند.به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا، سعيد بهداروند گفت: در حال حاضر كارگران نمي دانند براي پايان دادن به وضع موجود، چه كاري بايد انجام دهند.وي با اشاره به سفر چند روزه يكصد و پنجاه كارگر اين كارخانه به تهران و تجمع مقابل نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، گفت: كارگران هنوز به نتيجه دلخواه خود نرسيده اند.وي با بيان اينكه بيش از 200 كارگر حداقل در يك دهه گذشته مشغول نصب و راه اندازي خطوط توليد كارخانه كاغذ سازي كارون بوده‌‏اند گفت: بخشي از اين كارگران كم كم به سنين بازنشستگي نزديك شده اند.وي افزود: با توجه به وضعيت جويندگان كار در استان خوزستان، در صورت اتمام پروژه، راه اندازي و شروع به كار خطوط توليد اين كارخانه مي تواند تا هزار فرصت شغلي ايجاد كند.وي با اشاره به مصوبات اخير هيات دولت در استان خوزستان و مراجعات پي در پي كارگران اين كارخانه به مسئولان اداري استان و نهادهاي مسوول در تهران، گفت: معرفي كردن كارگران به بيمه بيكاري نمي تواند مشكلات اين كارخانه را حل كند.وي با اشاره به مخالفت كارگران با استفاده از بيمه بيكاري گفت: تنها راه حل اين معضل، مشخص شدن مالك و مديريت قطعي كارخانه و اقدام آنها براي راه اندازي خطوط توليد است.بهداروند در خصوص مشاركت كارگران اين شركت در مراسم روز جهاني كارگر براي اعلام خواسته هاي صنفي، گفت: كارگران كاغذ سازي كارون، از برنامه هاي روز جهاني كارگر بي خبر بودند و در نتيجه نتوانستند در اين مراسم شركت كنند.پايان پيام
357- بايد با ارايه دهندگان آمارهاي غير واقعي برخورد شود :
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا، دبير اجرايي خانه كارگر قزوين "عيدعلي كريمي"، با اشاره به اينكه وزيركار آمارهاي غير واقعي ارائه مي دهد، گفت: آمارها از هر منبعي كه باشد غير واقعي است و بايد با ارائه دهندگان اين آمار برخورد شود، خواه وزيريا زير مجموعه وزارتي‌‏اش باشد و يا هر مسوول ديگري.وي با اشاره به اينكه وزيركار، كاهش اطاله دادرسي‌‏ها ، تقويت تشكلات كارگري و كارفرمايي و ... را طي دو دهه اخير بي سابقه اعلام كرده‌‏است، گفت: طي دو دهه اخير تا به امروز نيز ظلم به جامعه كارگري تا بدين حد، بي سابقه بوده است، هر كس كه قبول ندارد، پرسشنامه‌‏اي را بين كارگران و تشكلات كارگري به مرجعيت يك نهاد بي طرف توزيع و نظر سنجي كند تا اثبات شود.وي در رابطه با بحث كاهش شكايات كارگري در ادارات كار، گفت: 70 درصد كارگران كشور قراردادي هستند و جرات يا حق اعتراض ندارند و بقيه نيز كه شكايت يا اعتراض مي كنند، حدود 3 ماه شكايتشان طول مي كشد كه با بررسي پرونده هاي كارگران در اداره كار شهر صنعتي البرز يا آبيك قزوين، مي توان اين واقعيت را اثبات كرد.وي با اشاره به اينكه شركت اشكان چيني با داشتن 250 كارگر ظرف يك سال پس از تاسيس بيش از500 شكايت دارد و حقوق اين كارگران را پرداخت نكرده است، گفت: هنوز اين پرونده و صدها شكايت ديگر در اداره كار جريان دارد و بررسي نشده است.كريمي در خصوص آمار تشكلات كارگري، گفت: عملكرد وزارت كار در رابطه با تقويت تشكلات، ايجاد تشكلي موازي بوده كه نمونه آن ايجاد 2 كانون عالي كارگري و كارفرمايي به طورهمزمان است كه هر دو در دادگاه ها و ديوان عدالت طرح شكايت كرده اند.وي از ايجاد يك ميليون شغل انتقاد كرد و گفت: مبناي مستند براي آمار ايجاد شغل، نهادهاي بيمه گر است. تامين اجتماعي قزوين در سال 82 حدود 132 هزار بيمه شده و 21 هزار بازنشسته داشت كه اين آمار براي سال 83 به لحاظ وام هاي 3 ميليون توماني به 138 هزار بيمه شده و 24 هزار بازنشسته افزايش يافت، اما در سال 84 به دليل نبود نظارت ، تعداد بيمه شده به 128 هزار و باز نشسته نيز به29 هزار نفر كاهش يافت و در سال 80 نيز 135 هزار بيمه شده و 31 هزار بازنشسته داشته ايم، با اين شرايط آقايان در وزارت كار بفرمايند اشتغال ايجاد شده‌‏اي را كه ادعا مي‌‏كنند، چگونه مي‌‏خواهند اثبات كنند.وي به انتقاد از وام هاي اشتغالزايي كارگاههاي كوچك پرداخت و گفت: دولت از زمان پرداخت وام، تعهد ايجاد اشتغال را به حساب شغل ايجاد شده مي گذارد، در حالي كه بسياري از اين وامها تا به اشتغال منجر شود، بين يك تا 3 سال زمان مي برد.وي به اعتراضهاي كارگران اشاره كرد و گفت: چرا وزيركار در سخنراني خود به مناسبت روز جهاني كارگر به اعتراضهاي كارگري اشاره نكرد و چرا از دستمزدها و مصوبات غير كارشناسانه شوراي عالي كار خبري نداد و چرا تورم را در حضور مسوولان ارشد نظام 11 درصد اعلام نكرد تا بگويد كارگران بي جا ادعاي مشكلات معيشتي دارند.كريمي تاكيد كرد: اگر به كارگران، مستضعفان و محرومان آمارهاي غير واقعي مي دهيد و اشكالي پيش نمي آيد، دليل نمي شود به مسوولان ارشد نظام نيز آمارهاي رويايي بدهيد.پايان پيام
358- نمايندگان واقعي كارگري در انتخابات شوراها رد صلاحيت مي شوند رسيدگي به شكايت كارگران در 18 روز، رويايي خوش است كه واقعيت ندارد : دبير اجرايي خانه كارگر استان گلستان، از رد صلاحيت گسترده نمايندگان واقعي كارگران براي انتخابات شوراهاي اسلامي كار واحدها خبر داد و گفت: نيروهاي مطيع وزارت كار برگزيده مي‌‏شوند. علي اكبر رحيمي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا در تاریخ 16 اردیبهشت 86, افزود‌‏: اداره كل كار استان گلستان مي‌‏خواهد با رد صلاحيت افراد با سابقه, مطلع و آگاه به مسايل كارگري، افرادي بله قربان گو و مطيع را جانشين نمايندگان مستقل كارگري كند. وي افزود: وزارت كار مي‌‏خواهد از بين رده هاي پايين شوراهاي واحدها ، نيروهاي مطيع وزارت كار برگزيده شوند، تا كانون استاني مطيع وزارت كار و به طبع آن كانون عالي مطيع اين وزارتخانه تشكيل شود. نماينده كارگران استان گلستان خاطر نشان كرد‌‏: به وزارت كار و ادارات زير مجموعه هشدار مي دهيم كه بيش از اين با آبرو و حيثيت كارگران بازي نكند.رحيمي تاكيدكرد: اگر رد صلاحيتي انجام مي شود، با ارايه مدارك معتبر و مستدل باشد.او با اشاره به اظهارات وزيركار در خصوص رسيدگي به پرونده هاي ادارات كار طي 18 روز، گفت‌‏: اين موضوع رويايي خوش است كه واقعيت ندارد. پايان پيام

359- ريسندگي شاهو سنندج از اين پس شكلات توليد مي كند: كارخانه ريسندگي شاهو سنندج با تغيير ساختار، به كارخانه شكلات سازي تبديل مي شود . به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, كارخانه ريسندگي شاهو سنندج كه نيمه دوم سال گذشته به بخش خصوصي واگذار شده است، با تغيير ساختار به كارخانه شكلات سازي تبديل مي‌‏شود.بر اساس اين گزارش در حال حاضر حدود 250 كارگر در اين كارخانه مشغول به كار هستند كه برخي از آنها از بيمه بيكاري استفاده مي‌‏كنند و برخي ديگر نيز به عنوان كارگر ساختماني در اين كارخانه مشغول به كارند . "يدالله روزجنگ" با خريد كارخانه ريسندگي شاهو سنندج قصد دارد تا ساختار اين كارخانه را تغيير دهد . پايان پيام
360- كارگران قراردادي لوله سازي خوزستان تا پايان ارديبهشت مطالبات معوقه خود را مي گيرند: نماينده كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان گفت‌‏: كارفرماي لوله سازي خوزستان وعده كرده كه كارگران قراردادي حقوق اسفند و عيدي سال گذشته را تا پايان ارديبهشت ماه دريافت خواهند كرد. مصطفي گلزرد, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، افزود‌‏: كارگران رسمي اين واحد نيز حقوق اسفند و فروردين را دريافت كردند و هيچ معوقه‌‏اي از كارفرما طلب ندارند.وي گفت : كارخانه لوله سازي خوزستان از نظر توليد و فروش در موقعيت خوبي است . نماينده كارگران افزود: با افزايش توليد و فروش، كارگران نيز از نظر اشتغال و دريافت حقوق هيچ مشكلي نخواهد داشت و بين كارفرما و كارگران واحد روابط دوستانه حاكم شده‌‏است . پايان پيام
361- كارگران اعتماد خود را به وزارت كار از دست داده اند : دبير اجرايي خانه كارگر استان خراسان رضوي گفت‌‏: ديگر كارگران به وزارت كار اعتماد ندارند و اين وزارتخانه را وزارت كارفرمايان مي‌‏دانند . سيدحسين رسولي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: وقتي كارگران به ادارات كارمراجعه مي‌‏كنند، برخي كارمندان مربوطه سعي دارند كارگر را از نتيجه شكايت دلسرد كنند . وي با اشاره به اينكه وزارت كار صيانت از نيروي كارگران را فراموش كرده است، گفت‌‏: ادعاي وزيركار مبني بر رسيدگي پرونده ها در ادارات كار طي 18 روز را فاقد سنديت است. اين مقام كارگري با اشاره به مخالفتهاي علني مديركل كار استان خراسان رضوي با قانون كار، گفت‌‏: وي در جلسات عمومي اعلام كرده كه ابقا به كار براي كارگران معنا ندارد و با ابقاي كارگر، فاجعه و زلزله اي در واحد رخ مي‌‏دهد . او با انتقاد از عملكرد جانبدارانه رسانه ملي در خصوص مسايل كارگري، گفت‌‏: اگر وزيركار به صدا و سيما دعوت مي‌‏شود، بايد نمايندگان واقعي تشكلات كارگري و كارفرمايي هم در آن جا حضور داشته و پاسخ وزير را بدهند. رسولي گفت‌‏: كارگران به اين نتيجه رسيده‌‏اند كه در ادارات كار به كارگر بيشتر ظلم مي‌‏شود و اگر توافق كارگر با كارفرما به سود كارگران است. پايان پيام

362- ساختار فرسوده و مشكل نقدينگي 2 بنگاه نساجي، باعث اخراج 60 كارگر اصفهاني شد: نماينده كارگران استان اصفهان، از اخراج 60 كارگر قراردادي شاغل در بنگاه هاي نساجي خبر داد و گفت : اين كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌‏گيرند. به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, "عبدالحميد محمدي" گفت: اين 60 كارگر كه در 2 بنگاه جداگانه مشغول به كار بودند، به دليل كمبود نقدينگي از كار اخراج شدند . اين فعال كارگري با اشاره به مراجعه اين كارگران به مراجع تشخيص و حل اختلاف، افزود‌‏: در حال حاضر مسوولان مربوطه در اداره كار سرگرم بررسي علت اخراج اين 60 كارگر هستند . وي افزود: براي بازگشت به كار اين كارگران تلاش خواهيم كرد، ولي اگر شرايط براي بازگشت اين افراد مناسب نباشد، تا زمان مساعد شدن شرايط آنها را به بيمه بيكاري معرفي خواهيم كرد . محمدي تصريح كرد: اين2 بنگاه نساجي كه در شهرك هاي صنعتي منطقه اصفهان واقع شده‌‏اند، با مشكل كمبود نقدنيگي و فرسودگي دستگاهها مواجه هستند و اخراج اخير 60 كارگر اين واحدهاي توليدي هيچ ارتباطي با افزايش دستمزدها ندارد. پايان پيام
363- كارفرماي حرير براي راه اندازي واحد سه ميليارد تومان مي خواهدفرماندار قائمشهر يك ميليارد تومان مي دهد : نماينده كارگران شركت حرير قائمشهر, گفت: كارفرماي شركت حرير براي بازسازي و راه‌‏اندازي خط توليد، سه ميليارد تومان از فرماندار قائمشهر تقاضا كرده كه ايشان نيز قول پرداخت يك ميليارد تومان از محل تبصره 3 استانداري مازندران را داده است. حسين بابايي, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: كارفرماي شركت حرير عنوان مي‌‏كند كه با يك ميليارد تومان، بازسازي ماشين‌‏آلات خط توليد غيرممكن است و بايد اين مبلغ افزايش يابد. وي گفت: اكنون چهار سال است كه شركت حرير تعطيل شده و كارگرانش بيكارند كه تا پايان سال گذشته مطالبات معوقه‌‏شان از طرف كارفرما پرداخت شده‌‏است؛ اما در سال جديد هيچگونه حقوقي دريافت نداشته‌‏اند. نماينده كارگران افزود: كارفرما مرتب اصرار بر تسويه‌‏حساب با كارگران دارد، اما تاكنون كارگري حاضر به اجراي اين درخواست وي نشده است. پايان پيام
364- كارگران پارسيلون حقوق فروردين و عيدي 85 را دريافت نكرده انداستاندار جديد به وضعيت نابسامان كارخانجات رسيدگي كند: نماينده كارگران لرستان گفت‌‏: كارگران كارخانه پارسيلون خرم آباد، حقوق فروردين به علاوه عيدي سال گذشته را از كارفرما طلب كارند.مراد احسانپور, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا,‌‏ افزود‌‏: حدود يك هزار كارگر به شكل رسمي و قراردادي در كارخانه پارسيلون خرم آباد كار مي كنند كه 65 كارگر قراردادي در سال جديد از طرف كارفرما اخراج شدند. وي گفت‌‏: كارخانجات ماشين سازي, شيشه سازي و يخچال‌‏سازي از جمله واحدهاي لرستان هستند كه با بحران مواجه شده و كارگران نيز در بلاتكليفي به سر مي‌‏برند . نماينده كارگران لرستان افزود: از مسوولين مربوطه استان به خصوص استاندار جديد لرستان تقاضا داريم به وضعيت نابسامان كارخانجات رسيدگي كرده و حل مشكل كنند. پايان پيام
365- شركت افشره تنكابن به مزايده گذاشته شد100 كارگر شاغل به بيمه بيكاري رفتند: افشره از سوي بنياد 15 خرداد براي فروش به مزايده گذاشته شدو 100 كارگر شاغل به بيمه بيكاري رفتند. محمدرسول پلكاني, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود‌‏: شركت افشره كه محصولات توليدي آن آب ميوه بود، در پايان سال گذشته از سوي كارفرما تعطيل و انحلال واحد به طور رسمي اعلام شد. وي گفت‌‏: بيش از 100 كارگر در اين واحد كار مي كردند كه كارفرما با كليه كارگران تسويه حساب كامل كرده و اسامي آنها را جهت استفاده از بيمه بيكاري به اداره تامين اجتماعي تنكابن اعلام كرد. نماينده كارگران ادامه داد‌‏: اكنون همه مراحل اداري تحت شمول قرار گرفتن كارگران انجام گرفته و از اين بابت هيچ مشكلي وجود ندارد.پلكاني افزود‌‏: از مسوولين بنياد 15 خرداد كه شركت افشره وابسته به اين بنياد است، مي خواهيم تصميمي اتخاذ كند تا كارگران بيكار واحد دوباره جذب كار شوند . پايان پيام
366- بسياري از كارگاه ها بحران زده اند و توانايي پرداخت حق بيمه كارگران را ندارند: همزمان با روز جهاني كارگر، مراسم گراميداشت اين روز طي مراسم ويژه‌‏اي در محل بيمارستان تامين اجتماعي اميد شهرستان ابهر برگزار شد.به گزارش خبرنگار ايلنا در زنجان، در اين مراسم كه با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي خانه كارگر استان زنجان و مدير كل تامين اجتماعي برگزار شد، احمد وفادار، مديركل تامين اجتماعي استان با تبريك روز كارگر، گفت: اين سازمان در راستاي ارائه خدمات به كارگران و خانواده هايشان، تمام تلاش خود را به كار گرفته و اين فرايند در آينده متحول خواهد شد.وي افزود: در حال حاضر حدود 86 هزار و 700 بيمه شده اصلي داريم كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 6/9 درصد افزايش را نشان مي دهد و تعداد مستمري بگيران ما هم 11 هزار نفر است كه 11 درصد افزايش را نسبت به سال گذشته شاهد هستيم و مقرري بگيران ما 2 هزار و 234 نفر هستند كه نسبت به سال گذشته 27 درصد افزايش پيدا كرده اند.وفادار شكل دهي مطلوب به فعاليت هاي تامين اجتماعي را خواستار شد و تصريح كرد: هم اكنون در مسير استاندارد سازي قدم بر مي داريم تا بتوانيم مديريت كيفيت را در سطح شعب و اداره كل استان پياده كنيم.مدير كل تامين اجتماعي استان زنجان با اشاره به تعداد شعب تامين اجتماعي در استان زنجان گفت: در استان زنجان 7 شعبه تامين اجتماعي وجود دارد و به تازگي نيز به مناسبت دهه مبارك فجر شعبه سيال (سلطانيه) آغاز به كار كرده است.وفادار، مهمترين مشكل تامين اجتماعي استان را در حال حاضر تامين منابع عنوان كرد و گفت: بسياري از كارگاه ها با بحران مواجه هستند و توانايي پرداخت حق بيمه كارگران خود را ندارند و اين يك مشكل همگاني در سطح كشور است كه كليه شعب تامين اجتماعي در استان هاي مختلف نيز با آن دست به گريبان هستند.وي افزود: اگرچه همكاران ما همكاري لازم را براي سرپا ماندن كارگاه هاي دچار بحران از خود نشان مي دهند، اما اين تعامل هميشه هم نتايج مثبتي در بر ندارد و در بعضي از كارگاه ها شاهديم كه كارفرمايان نمي تواند بدهي خود را پرداخت كند و در بعضي مواقع هم نمي خواهند اين كار را انجام دهند.وي ديگر معظلات سازمان را بازنشستگي هاي پيش از موعد بيان كرد و افزود: اين نوع بازنشستگي ها باعث بالا رفتن آمار بازنشسته ها شده كه به معناي بالا رفتن مصارف سازمان است و در كنار چالش كاهش منابع، مي تواند مشكلات ما را افزايش دهد.در ادامه اين مراسم، دبير اجرايي خانه كارگر استان زنجان، با اشاره به تعدادي از مشكلات جامعه كارگري استان، خواستار نگاه ويژه مسوولان براي رفع اين مشكلات شد.مرتضي ريحانيان نبود پزشك متخصص قلب و قراردادهاي موقت را از مهمترين اين مشكلات عنوان كرد و افزود: اميدواريم با نگاه مهرورزانه و عدالت محور دولت نهم، اين مشكلات كه از خواسته هاي برحق جامعه كارگري استان است، رفع شود.در ادامه، نماينده ابهر و خرمدره در مجلس شوراي اسلامي، در حاشيه بازديد بخشهاي مختلف بيمارستان اميد ابهر بر رفع برخي مشكلات موجود در اين بيمارستان تاكيد نمود.احمد مهدوي از مسوولان سازمان تامين اجتماعي استان خواست نسبت به تامين پزشك متخصص قلب در بيمارستان تامين اجتماعي امام حسين(ع) شهر زنجان و بيمارستان اميد ابهر اقدام نمايند.در پايان اين مراسم از تعدادي از كارگران و فعالان مطبوعاتي عرصه كار به جهت پوشش اخبار كارگري قدرداني شد.پايان پيام

367- رييس هيات مديره کانون عالي کارفرمايي رسيدگي 18 روزه به شكايت كارگران محال است : يك مقام كارفرمايي گفت: تنها در صورت دستيابي كارگر و كارفرما به توافق, هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار ممكن است 18 روزه بتوانند به پرونده‌‏ها رسيدگي كنند و در غير اين صورت چنين چيزي محال است. به گزارش خبرنگار گروه كارگر ايلنا, محمد عطارديان افزود: با توجه به در نظر گرفتن حق اعتراض طرفين دعوي به راي صادره و اينكه به طور معمول جلسات هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار به دليل اطلاع‌‏رساني به طرفين و يا حضور نداشتن يكي از طرفين با تاخير برگزار مي‌‏شود، بعيد است اين هيات‌‏ها بتوانند 18 روزه به درخواست‌‏ها رسيدگي كنند. رييس هيات مديره كانون عالي كارفرمايي، با بيان اينكه وظيفه معرفي نمايندگان كارفرمايي در هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار از اختيارات كانون‌‏هاي انجمن صنفي كارفرمايي ايران است، افزود: اطلاعات و آمارهاي ما براي قضاوت در مورد اينكه آيا حداكثر زمان رسيدگي به پرونده‌‏ها 18 روز است، كافي نبوده و مسوولان وزارت كار اين ادعا را دارند و آمارهاي مربوطه را منتشر كنند. عطارديان تاكيد كرد: اگر چنين موضوعي صحت داشته باشد، خوب است، زيرا تكليف مراجعه‌‏كنندگان به هيات‌‏هاي مورد نظر به سرعت مشخص مي‌‏شود. پايان پيام
368- بیست (20) درصد كارگاههاي توليد پوشاك در آستانه تعطيلي قراردارند :رييس اتحاديه توليد كنندگان پوشاك گفت: حدود 50 درصد از توليد كنندگان پوشاك كشور در سال جديد هنوز توليد خود را آغاز نكرده اندكه در نتيجه اين معضل ، بسياري از كارگران اين حرفه بيكار هستند.به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري ايلنا در تاریخ 16 اردیبهشت 86، جواد دروديان گفت: در شرايطي كه بيش از 45 روز از آغاز سال جديد مي‌‏گذرد، هنوز 50 درصد از توليد كنندگان پوشاك در سراسر كشور به دليل گراني مواد اوليه، هزينه بالاي توليد براي صاحبان صنايع، ماليات هاي سنگين و نبود بازار فروش، توليد خود را آغاز نكرده‌‏اند.وي افزود: در شرايطي كه تنها حدود 30 درصد توليد كنندگان پوشاك در وضعيت مناسب مالي قرار دارند، پيش بيني مي شود كه 20 درصد كارگاه ها و توليدي هاي پوشاك تا اواسط خردادماه به طور رسمي تعطيل شوند.رييس اتحاديه توليد كنندگان پوشاك گفت: اين آمار مختص به توليدي ها و كارخانجات كوچكي است كه كمتر از 100 كارگر دارند.پايان پيام

369- كارخانجات نساجي خوي در حال ورشكستگي است و تعداد 490 شاغل در معرض تهديد بيكاري قرار گرفتند : معاون خانه كارگر آذربايجان غربي گفت‌‏: كارخانجات نساجي خوي كه از بزرگترين واحدهاي صنعتي استان آذربايجان غربي است به سوي ورشكستگي مي‌‏رود. علي صحرانورد, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا در تاریخ 17 اردیبهشت 86، افزود: كارخانجات نساجي خوي با 490 كارگر به دليل نبود مواد اوليه و ضعف مديريت تعطيل است و كارگران نيز دو ماه حقوق معوقه طلبكارند. وي گفت‌‏: اين واحد 15 ميليارد تومان وام از بانك صنعت و معدن دريافت كرده كه اقساط آن را پرداخت نكرده‌‏است.وي با اشاره به اينكه نساجي خوي100 ميليون تومان پول برق بدهكار است، افزود: چند روز قبل نساجي خوي با قطعي برق مواجه شد كه با مساعدت فرماندار اروميه، مشكل به طور موقت رفع شده است. صحرانورد ادامه داد‌‏: كارگران اين واحد دو ماه حقوق معوقه طلبكارند و كارفرما حدود 7 ماه حق بيمه آنها را به تامين اجتماعي پرداخت نكرده است.وي تصريح كرد: كارخانجات نساجي خوي مجهز به مدرن‌‏ترين دستگاههاي توليد است و تا كنون محصولات توليدي‌‏اش به كشورهاي خارجي از جمله تركيه صادر شده است. صحرانورد اضافه كرد: واردات بي رويه و قاچاق محصولات نساجي، تيشه به ريشه صنعت نساجي كشور زده و بيشتر واحدها را به ورشكستگي كشانده است. معاون دبير اجرايي خانه كارگر آذربايجان غربي، افزود‌‏: مشاهده شده كه محصولات توليدي نساجي آذربايجان غربي كه به تركيه صادر شده‌‏است، با برچست تركيه به كشورهاي اروپايي فرستاده مي شود كه در واقع لطمه بزرگي به صنعت نساجي ايران است . صحرانورد گفت‌‏: از مسوولين مربوطه استان آذربايجان غربي بهد خصوص استاندار تقاضا داريم كه نگذارد كارخانجات نساجي خوي دچار ورشكستگي شود، زيرا در آينده جبران سهل انگاري مشكل خواهد بود . پايان پيام

370- سه كارگر ايران برك به دليل مطالبه 5 ماه حقوق معوقه اخراج شدند: دبير اجرايي خانه كارگر گيلان گفت‌‏: 3 كارگر با سابقه شركت نساجي ايران برك با داشتن سابقه كار 14 الي 25 سال از كار اخراج شدند. محمد يعقوبي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود‌‏: كارگران اخراجي با مراجعه به خانه كارگر گيلان و تشريح سوابق كاري خود عنوان كردند كه بيش از 5 ماه حقوق معوقه طلبكار هستند و به دليل اعتراض به عدم دريافت حقوق، از جانب مديريت واحد اخراج شده‌‏اند. وي گفت‌‏: يكي از كارگران اظهار داشت كه به علت بيماري همسرم ناچار وسايل زندگي خود را بايد بفروشم تا خرج درمان همسرم شود. يعقوبي افزود : كارگران اخراجي شكايتي در اين مورد تنظيم و تسليم اداره كار رشت كرده‌‏اند كه انتظار داريم در زمان كوتاه به مشكل شان رسيدگي شود . پايان پيام

371 - طرح طبقه بندي مشاغل كارگران شهرداري خوزستان از سال 72 اجرا نمي شود: عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار خوزستان گفت‌‏: از سال 72 تا كنون طرح طبقه‌‏بندي مشاغل كارگران در مناطق شهرداري‌‏هاي استان خوزستان به اجرا گذاشته نشده است. مصطفي نظري, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود‌‏: كارگران قراردادي و پيماني برخي از مناطق شهرداري هاي خوزستان، حقوق يا مطالبات معوقه طلب دارند كه مسوولين شهرداري بايد اين مشكل كارگران را حل كنند. وي گفت‌‏: كارگران رسمي شهرداري استان خوزستان نيز به عدم بازنگري و اصلاح رتبه شغلي‌‌‏شان انتقاد دارند كه بايد مورد بررسي قرار گيرد . عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار خوزستان افزود‌‏: از مديران شهرداري هاي خوزستان تقاضا مي شود نسبت به اين كارگران زحمتكش بي تفاوت نباشند و در جهت رفع مشكل‌‏شان اقدام اساسي كنند . پايان پيام
372- تعداد 110 تن از کارگران طوطياي خوي بلاتكليف هستند: نماينده كارگران كارخانه طوطياي خوي گفت‌‏: كارخانه طوطياي خوي در آذربايجان غربي, به دليل نبود نقدينگي و ضعف مديريت از سال 81 تا كنون تعطيل است. اين نماينده كارگران در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: محصولات توليدي كارخانه طوطياي خوي، بيسكويت و ويفر بوده و 110 كارگر در اين واحد كار مي‌‏كردند.وي گفت‌‏: كارگران اكنون بيكار و بلاتكليف هستند وبا توجه به شكايت هايي كه كرده اند هنوز نتوانسته اند مطالبات و حقوق معوقه شان را از كارفرما دريافت كنند. پايان پيام
373- كارگران بازنشسته تامين اجتماعي بيمه تكميلي ندارنددولت، تبعيض و خط كشي ميان بازنشستگان كشوري و تامين‌‏اجتماعي را بردارد : رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران تامين‌‏اجتماعي قائمشهر گفت‌‏: كارگران بازنشسته تامين‌‏اجتماعي به دليل نداشتن بيمه تكميلي، در بحث درمان با مشكل روبه‌‏رو هستند. رجبعلي سيفي, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: دولت بايد تبعيض و خط كشي ميان بازنشستگان كشوري و تامين‌‏اجتماعي را بردارد، تا شاهد عدالت ميان اين دو گروه بازنشسته باشيم .وي گفت: اكنون در قائمشهر دو هزار كارگر بازنشسته تامين اجتماعي وجود دارد كه بيمه تكميلي نيستند و انتظار دارند هر چه سريعتر اين مشكل حل شود . رييس كانون بازنشستگان قائمشهر افزود : بازنشستگان با گرفتن حقوق ناچيز ماهيانه، به خاطر تورم در وضعيت مالي خوبي نيستند كه نداشتن بيمه تكميلي نيز بر مشكلات شان افزوده است . پايان پيام

374 - بدون شرح از زبان کارفرما :
- در شرايطي روزانه 7 هزار تومان به كارگران پرداخت مي كنيم كه خودمان مشكل درآمد داريم :رييس اتحاديه قفل و كليد سازان تهران گفت‌‏: مهمترين مشكل صنف قفل و كليد سازان تهران، وجود تعداد زيادي كليدسازي بدون پروانه كسب است. عباس شميراني، به خبرنگار گروه كارگري ايلنا، گفت:‌‏ در اين خصوص بارها به بخش ساماندهي شهرداري شكايت كرده‌‏ايم كه متاسفانه به نتيجه‌‏اي نرسيده‌‏است.وي افزود: هر گاه اعلام مي‌‏كنند يك قفل ساز از جايي دزدي كرده، براي صنف ما تبليغات منفي دارد، در حاليكه ما تنها 515 عضو رسمي داريم و مشكلات سو استفاه از اين شغل، به كليد سازان و دكه‌‏هاي بدون پروانه كسب مربوط مي‌‏شود. وي ادامه داد: كاري كه ارايه مي‌‏دهيم يك كار خدماتي است كه با مشكل پرداخت حقوق مواجه هستيم.شميراني افزود: در شرايطي مقرر كرده‌‏اند كه روزانه 7 هزار و 320 تومان به كارگران پرداخت كنيم كه خودمان مشكل درآمد داريم و از سوي ديگر بايد ماهيانه 60 هزار تومان نيز حق بيمه پرداخت كنيم كه اين نيز به مشكلات ما اضافه مي‌‏كند. شميراني خاطر نشان ساخت: دولت در صورتي كه قصد اشتغالزايي داشته باشد، بايد براي هر كارگر حدود 20 ميليون تومان هزينه كند، از سوي ديگر، كارگاههايي كه يك كارگر در حال دريافت بيمه بيكاري استخدام كند، مبلغ 10 ميليون تومان وام مي‌‏ گيرد كه به اعتقاد من اگر اين مبالغ خرج كارگاه هاي كوچك شود، بازدهي بيشتري خواهد داشت. پايان پيام

375- جلسه شوراي شهر سنندج و اتحاديه كارگران بيكار و اخراجي بي نتيجه ماند : قرار بود جلسه‌اي با حضور نمايندگان و اعضاي هيات مديره اتحاديه كارگران، فرمانده انتظامي كردستان و اعضاي شوراي شهر سنندج به منظور مذاكره در‌خصوص كمك به آزادي كارگران دستگير‌شده برگزار شود، كه اين جلسه با حضور فرمانده و معاونين انتظامي در محل ساختمان شورا برگزار شد، اما از حضور كارگران جلوگيري به عمل آمد. به گزارش ايلنا، بعد از اتمام جلسه شوراي شهر و نيروي انتظامي، اعضاي شوراي شهر با نمايندگان كارگران جلسه‌اي برگزار كردند كه در اين جلسه نمايندگان كارگران خواهان كمك به آزادي همكاران خود شدند.وفا يونسيان يكي از نمايندگان كارگران گفت: ما كار خلافي انجام نداده و براي آزادي دوستانمان خواهش نمي‌‏كنيم، زيرا شوراي شهر نيز مؤظف است پيگير اين قضايا باشد.رييس شوراي شهر سنندج پيشنهاد كرد كه نماينده‌اي از سوي كارگران به صورت دايمي در كميته اجتماعي شوراي شهر حضور داشته باشد.سيد‌مهدي تخت‌فيروزه ادامه داد: آسايش و امنيت، خواسته همه ماست و من از طرف خود و همكارانم به خاطر بر هم خوردن آرامش تجمع شما در روز كارگر عذر خواهي مي‌كنم.وي به نمايندگان كارگران قول پيگيري داد و گفت: قول مي‌‏دهم در روز كارگر سال آينده اعضاي شورا در كنار كارگران باشند.در اين جلسه هادي زارعي ديگر نماينده كارگران گفت: ما فقط خواهان كار هستيم و مي‌خواهيم روز كارگر نيز مانند روز ارتش، بسيج ، زن و... محترم باشد.حسن زارعي يكي ديگر از نمايندگان كارگران گفت: تا لحظه‌هاي پاياني روز جهاني كارگر، جو آرام بود، اما در خواندن بند‌هاي آخر قطعنامه نمي‌دانيم چگونه اين تحريكات پيش آمد كه موجب تشنج جو شد. جبار خدا‌مرادي ديگر نماينده كارگران گفت: اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار به پيشنهاد شخص استاندار فعاليت خود را شروع كرد و اتحاديه اين حق را براي خود قائل شد كه روز كارگر را به همكاران تبريك بگويد، اما حضور و شيوه برخورد نيروي انتظامي مناسب نبود.جلسه شوراي شهر سنندج و نماينده كارگران كه در خصوص آزادي كارگران دستگير شده برگزار شده بود، بدون نتيجه پايان يافت.پايان پيام

376 - بدون شرح :
يک عضو پيمان دسته جمعي کارگران و کارفرمايان سياست هاي ضد و نقيض مانع ايجاد اشتغال است بنجلهاي خارجي پس از تعطيلي بنگاههاي توليدي و بيكاري كارگران، جانشين محصولات داخلي شد :به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, عباس وطن‌‏پرور، يك عضو پيمان دسته جمعي كارگران و كارفرمايان گفت‌‏: اتخاذ سياست هاي ضد و نقيض كه برپايه آزمون و خطا باشد، مانع ايجاد اشتغال و توليد مولد است. با اشاره به لايحه حذف 2 درصد از ماليات تجميع عوارض كه در مجلس مورد بحث و بررسي قرار دارد، گفت‌‏: دست اندركاران كار و توليد سالهاست كه با دلسوزي، بر شفاف‌‏سازي و رفع موانع توليد و اشتغال پافشاري دارند، اما متاسفانه سياست سازان و برنامه‌‏ريزان، با بي مهري تمام، نه تنها علاقه‌‏اي براي تعامل و شنيدن منطق ديگران ندارند، بلكه به دنبال انجام كار خود هستند . وي يادآور شد‌‏: طي چند سال گذشته، مسوولان وقت بدون توجه به توصيه افراد آگاه، مرتكب اعمال اشتباهي شدند كه تنها پس از بروز آثار و عواقب سوء و نامساعد آن، از ادامه اجراي برخي قوانين كه بدون تحليل و به صورت غلط تصويب شده بودند، جلوگيري كردند . .... وي تصريح كرد : در نتيجه اين سياست غلط، علاوه بر تحميل گرفتاري, جنگ اعصاب و افزايش بي اعتمادي به قانون نويسان و مسوولين دارايي, ميلياردها تومان سرمايه توليد كنندگان از بين رفت و در بعد ملي نيز با گران شدن كالاي داخلي، انواع بنجلهاي چيني و روسي و تاريخ گذشته اروپايي به شيوه هاي قاچاق به كشور سرازير شد و پس از تعطيلي بنگاههاي توليدي و بيكاري كارگران، جانشين بلامنازع محصولات مشابه داخلي شدند.وطن پرور با بيان اينكه در چنين شرايطي توليد كنندگان انگيزه خود را از دست داده و با تبديل شدن افراد شاغل به نيروي بيكار, فقر و اعتياد براي جامعه به ارمغان مي‌‏آورد، يادآور شد‌‏: اكنون در زماني به سر مي‌‏بريم كه ايران تبديل به بزرگترين وارد كننده منطقه شده است . ....اين مقام كارفرمايي هشدار داد: بحثي كه امروز تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح است و در صورت چند راي موافق به قانون غلط ديگري تبديل مي شود، 3 سال است غلط بودن و غير اجرايي بودن آن از سوي دست اندركاران تاييد شده‌‏است، به طوري كه در قطعنامه دومين اجلاس عمومي مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي، نه تنها هيچ اشاره‌‏اي به نتايج مثبت اجراي اين طرح نشد، بلكه به ايران توصيه شده تا قبل از ورود به اجراي ماليات به ارزش افزوده, براي جلوگيري از آثار اخذ اين ماليات، زير ساخت هاي اجرايي آماده و بستر فرهنگي لازم را براي پذيرش جامعه فراهم كند . وي از تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده به عنوان آخرين تير بر پيكر بي رمق توليد و اشتغال مملكت ياد كرد و افزود‌‏: به نظر مي رسد سازمان مالياتي كشور چشم و گوش خود را به روي واقعيت‌‏هاي جامعه بسته و به عنوان مسوول جمع‌‏آوري منابع مورد نياز پر هزينه و بدون راندمان نهادهاي دولتي و شبه دولتي، تنها به دنبال افزايش ماليات است. اين مقام كارفرمايي تاكيد كرد‌‏: سازمان مالياتي بدون توجه به وضعيت اشتغال و توليد و اخبار بحرانهاي بازار كسب و كار، از محل مالياتهاي اخذ شده برخي نمايندگان مجلس را به مسافرتهاي خارج از كشور مي فرستد تا ضمن آشنايي با اين تئوري، نظر موافق آنها را با ديگر لوايح ضد توليد و اشتغال جلب نمايد، اين در حالي است كه مسايل اقتصادي در هر كشور بر پايه شرايط و روابط فرهنگ, قوانين و مقررات آن كشور است و صرف چنين هزينه‌‏هايي اقدامي غير اصولي به نظر مي رسد.وي يادآور شد: كارشناسان مستقل بازار كار و اشتغال، توليد كنندگان صنعت و معدن كه در مخالفت با تصويب اين لايحه دلايل قانع كننده اي دارند، معتقدند ماليات بر مصرف بايد در پاي صندوق خريد، يك باره به صورت شفاف مانند تمام كشورهاي پيشرفته دنيا گرفته شود، اما چون اراده‌‏اي بر تغيير سيستم بازار سنتي و فرسوده وجود ندارد و دولت نتوانسته طي زمان مصوب در قانون، بازارها و فروشگاهها را تجهيز كرده و آموزش دهد, تمامي نگاه‌‏ها به سمت ديوار كوتاه توليد كنندگان معطوف شده به طوري كه آينده اشتغال و توليد در ايران در معرض تهديد جدي قرار گرفته است . وي با بيان اينكه مشكلات اين لايحه در شكل مرتفع نشد، افزود‌‏: هر روز كارگروه كميسيون اقتصادي با درخواست معافيت يكي از نهادهاي دولتي و شبه دولتي روبه‌‏رو مي شود كه اساس اين خواست ها با اصل لايحه مغايرت داشته و محدوديتهاي بخش معافيت ها از حجم كل لايحه بيشتر شود كه در صورت موافقت، قانون ضد و نقيض ديگري بر قوانين اين چنيني افزوده مي شود . وي افزود : در حالي كه دنيا با سرعتي شگرف رو به پيشرفت بوده و سالهاست كه كشورهاي پيشرفته از مسايل اين چنيني عبور كرده‌‏اند، قانون نويسان و قانونگذاران در ايران با اتكا به شيوه‌‏ آزمون و خطا و نداشتن احساس مسووليت در مورد تصميمات خود، تا به امروز صنعت، توليد و اشتغال را مورد بي توجهي قرار داده‌‏اند . پايان پيام

377 - خواندنی است ، اختلاف بر سر چیست ؟ - تشكل هاي كارگري و كارفرمايي بر اساس نص صريح قانون كار بايد مستقل باشندمشكل اساسي كانون شوراها، وابستگي به حزب خانه كارگر است: به گزارش ايلنا،جهرمي با اشاره به ابطال انتخابات كانون عالي شورهاي اسلامي كار ، يادآور شد: در ابتداي شروع فعاليت من در وزارت كار، اختلافي بين كانون عالي و اداره كل تشكل هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار به وجود آمد كه با پيگيري و مذاكرات صورت گرفته و با توجه به حق وزارت كار براي نظارت بر انتخابات، به مسوولان كانون اعلام شد تا انتخابات را در تهران برگزار كنند، اما اين كار صورت نگرفت و آنها انتخابات را در اصفهان برگزار كردند و به دليل حضور نيافتن نماينده وزارت كار و ساير مشكلات قانوني اين انتخابات باطل شد. وي گفت : يكي از مسايل و مشكلات اساسي در اين زمينه اين بود كه در كليه اساسنامه هاي كانون شوراهاي اسلامي، وابستگي به حزب خانه كارگر تصريح شده بود، در حالي كه بر اساس نص صريح قانون كار، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي بايد مستقل باشند. وي با اشاره به اينكه بر اساس نظر وزارت كشور، خانه كارگر، يك حزب سياسي است و در وزارت كشور به ثبت رسيده است، گفت: قانون كار بر كاركرد صنفي تشكل ها تاكيد دارد و يكي از اقدامات ما اين بود كه كانون شوراها اساسنامه هاي خود را اصلاح كنند و مستقل شوند كه اين كار صورت گرفته و انتخابات اين كانونها برگزار شده است. دكتر جهرمي افزود: وزارت كار و اموراجتماعي بر روند انتخابات تشكل ها نظارت دارد، اما تمامي امور مربوط به انتخابات مربوط به خود تشكل ها است و در صورت شكايت، ما به موضوع رسيدگي مي كنيم. وي ادعاي محدود كردن فعاليت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي را رد كرد و افزود: وزارت كار و امور اجتماعي بر استقلال تشكل ها تاكيد دارد .پايان پيام
378- كارگران بازداشت شده سنندجي به دادگاه اعزام شدند: يك نماينده كارگران گفت: 10 نفر از12 كارگر بازداشتي سنندجي، روز دوشنبه17/2/86 ساعت10 صبح جهت پاره‌اي توضيحات به دادگاه اعزام شدند.به گزارش ايلنا، وفا يونسيان گفت: طيب چتاني، فارس گويليان، صديق سبحاني، يد‌الله مرادي، اقبال لطيفي، صديق امجدي، طيب ملايي، محي‌الدين رجبي، حبيب‌الله كلكاني و خالد سواري 10 كارگري هستند كه به شعبه يك دادياري اعزام شدند. يونسيان افزود: در اين دادياري از بازداشت‌شدگان در ‌خصوص علت تجمع خانواده‌هايشان در مقابل دادگستري و ادارات باز‌خواست شد كه كارگران دليل تجمع خانواده‌هاي خود را پيگيري آزادي‌شان بيان كردند و پس از توضيحات لازم دوباره به زندان اعزام شدند. هادي زارعي ديگر نماينده كارگران گفت: قرار بود دوباره 10 كارگر نامبرده به دادگاه آورده شوند، اما به علت انتقال پرونده‌هاي آنان به شعبه2 بازپرسي، از اعزام‌‏شان خودداري شد.زارعي افزود: قرار است پرونده اينه كارگران تا 48 ساعت آينده بررسي شود و احتمال دارد در اين خصوص تعدادي از آنان آزاد و براي سايرين حكم صادر شود. وي در‌خصوص بازداشت شيث اماني و صديق كريمي رييس و عضو اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار، گفت: براي اين دو نفر وكيل در نظر گرفته شده كه قرار است پرونده آنان را مطالعه و با شعبه مربوطه وارد مذاكره شوند.زارعي از بازداشت امير اسدي، يكي از نمايندگان اسبق كارگران در اداره كار خبر داد و افزود: اسدي ديروز در دفتر مشاوره كارگري خود در سنندج دستگير شده است.شايان ذكر است خانواده بازداشت‌شدگان امروز هم از تجمع مقابل دادگستري نتيجه‌اي نگرفتند.پايان پيام

379- طي نامه شوراي كار واحد به مديركل دادگستري گيلاناز خروج اموال و تخريب كارخانجات صنايع پوشش ايران جلوگيري كنيد: شوراي اسلامي كار كارخانجات صنايع پوشش ايران كه در رشت‌ واقع است، با نوشتن نامه به مديركل دادگستري استان گيلان خواستار جلوگيري از خارج كردم اموال و تخريب واحد شده است. به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, در اين نامه آمده است‌‏: كارخانجات صنايع پوشش ايران - رشت در كيلومتر 7 جاده رشت به انزلي واقع شده و روزگاري تعداد سه هزار كارگر متشكل از مهندس, متخصص فني , كارگر با سواد و كم سواد را در خود جا داده بود، در سال 1383 بر اثر بارش برف سنگين واحدهاي توليدي كارخانجات تخريب شد. در ادامه نامه آمده است: در زمان مديريت بخش خصوصي، تمامي اموال و دارايي شركت به چند نفر كه از قبل هماهنگي شده بود به صورت قرارداد صوري فروخته شد كه اين امر باعث گرديد خريداران هر چند يك بار با حكم قاضي يكي از شعبه هاي رشت، به خالي كردن اموال و دارايي كارخانجات اقدام كنند، توضيح اينكه خريدار سابق واحد كه در پشت پرده با مدارك و سند مبلغ 125 ميليون تومان پرداخت كرده است، اما با طولاني كردن اين قضييه، مبلغ 600 ميليون تومان اموال و دارايي كارخانه را دارد. در بخش ديگر اين نامه آمده است : مديركل دادگستري گيلان در حال حاضر جمعي از كارگران كه خانواده هايشان چشم به مبلغ ناچيزي دوخته اند كه اكثر اين خانواده ها جزو خانواده هاي معظم شهدا, جانبازان و بسيجيان هستند، خريدار سابق كارخانه در صدد خارج كردن آهن آلات و برخي از ماشين آلات خطوط توليد و نيز تخريب سالن هاي واحد است.نويسندگان نامه اضافه كرده اند؛ ما كارگران با دل نگراني و دغدغه خاطر كه هنوز حقوق چند ماه قبل خود را دريافت نكرده‌‏ايم، مطلع شديم از طرف قاضي محترم حكم تخريب سالن هاي سالم و خروج تعدادي از ماشين الات خط توليد صادر شده است . در پايان اين نامه تصريح شده است: از حضرت عالي به عنوان مقام قضايي استان گيلان كه در جايگاه دفاع از حق و عدالت نشسته‌‏ايد تقاضاي عاجزانه داريم به هر نحو مقتضي از ادامه اين روند ممانعت به عمل آورده و از خسارات وارده به اين شركت جلوگيري كنيد.پايان پيام380- تعداد واقعي بيكاران سيستان و بلوچستان از آمار رسمي منتشر شده به مراتب بيشتر است :نماينده سراوان در مجلس شوراي اسلامي، از وضعيت نامساعد بيكاران و نبود فرصتهاي شغلي در اين منطقه از كشور انتقاد كرد. به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, ميرمراد زهي گفت‌‏: در حالي كه در سيستان و بلوچستان به دليل خشكسالي فرصتهاي شغلي موجود در زمينه دامداري و كشاورزي از مدتها پيش از بين رفته است، هيچ اقدامي در خصوص ايجاد فرصت شغلي جديد براي اين منطقه صورت نگرفته است . وي با بيان اينكه تعداد واقعي بيكاران در سيستان و بلوچستان از آمار رسمي منتشر شده به مراتب بيشتر است، افزود: ايجاد منطقه آزاد تجاري در منطقه چابهار نيز نتوانست پاسخگوي نياز جويندگار كار اين استان باشد . نماينده سراوان تصريح كرد: در چنين شرايطي كه فرصتهاي شغلي پاسخگوي نيروهاي عرضه شده به بازار كار نيست, طبيعي است كه وضعيت حقوقي كارگران در شرايط نامطلوبي قرار گيرد . ميرمراد زهي يادآور شد: توجهه به موقعيت ممتاز حمل و نقل در منطقه چابهار و دستيابي اين ناحيه به آبهاي آزاد، مي‌‏تواند منجر به ايجاد فرصتهاي شغلي متعدد شود.وي با انتقاد از برخوردهاي سليقه اي مسوولان در اجراي قوانين مربوط به منطقه آزاد چابهار، گفت‌‏: شدت بي اهميتي مسوولان نسبت به وضع اشتغال و موقعيت مناسب اقتصادي اين منطقه به حدي است كه از حجم 6 ميليارد تني اسكله چابهار تنها كمتر از 4 هزار تن به مبادلات اقتصادي اختصاص يافته است . وي با اشاره به اينكه در كشورهاي همسايه شرقي از طريق مناطق آزاد درآمد ارزي به دست مي‌‏آيد، گفت‌‏: مردم با توجه به ظرفيت هاي معدني, باغات خرما و موقعيت مرزي اين منطقه انتظار دارند كه يا در نقاط مرزي فعاليت هاي گمركي داير شود و يا براي رونق اقتصادي دراين نقطه محروم و فقير، يك بنگاه اقتصادي توليدي داير شود.وي تصريح كرد : در حالي كه به دليل واردات و قاچاق انبوه كالاهاي مشابه خارجي، كارخانجات داخلي تعطيل و كارگران آنها بيكار شده‌‏اند, مردم سيستان و بلوچستان براي كسب معاش، در آرزوي آزاد شدن خريد و فروش كالاهاي خارجي هستند. اين نماينده مجلس يادآور شد‌‏: در حال حاضر منطقه آزاد چابهار به دليل اجراي سليقه اي قانون، تبديل يك منطقه محصور شده كه هيچ بازدهي نداشته و تنها امكان مبادله كالاهاي خارجي محدودي در آن وجود دارد. پايان پيام
381- تعداد 65 تن از کارگران گوني بافي اروميه بلاتكليف هستند :نماينده كارگران كارخانه گوني‌‏بافي اروميه, گفت‌‏: كارخانه گوني بافي اروميه به دليل بدهكاري به تامين اجتماعي و بانك‌‏هاي عامل و ضعف مديريت، از آبان سال 84 تا كنون تعطيل است. اين نماينده كارگران، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود‌‏: كارفرماي كارخانه گوني‌‏بافي اروميه بيش از 750 ميليون تومان بدهي دارد و مطالبات معوقه كارگران را نيز پرداخت نكرده است.وي گفت‌‏: 65 كارگر اين واحد اكنون بيكار و بلاتكليف هستند و كسي پاسخگوي مطالباتشان نيست . نماينده كارگران افزود‌‏: از مسوولين مربوطه استان آ‌‏ذربايجان غربي خواسته مي‌‏شود به وضعيت بحراني كارخانه گوني‌‏بافي اروميه و كارگران بلاتكليف رسيدگي كنند.پايان پيام

382- دو تن از متهمان تجمع روز جهاني كارگر سال 83 در سقز به حبس تعليقي محكوم شدند: وكيل مدافع «جلال حسيني» و «محمود صالحي» از متهمان پرونده تجمع روز جهاني كارگر سال 83 در شهرستان سقز از ابلاغ احكام تجديدنظر موكلانش خبر داد. «محمد شريف» در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" در تاریخ 18 اردیبهشت 86، با اعلام اين مطلب، گفت: شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كردستان پس از رسيدگي به اين پرونده، محكوميت دو سال حبس تعزيري جلال حسيني را به مدت سه سال به حالت تعليق درآورد. اين شعبه همچنين سه سال از محكوميت چهار سال حبس محمود صالحي را معلق و يك سال حبس تعزيري وي را تأييد كرد.وي افزود: دادگاه تجديدنظر در حكم ابلاغي خود مقرر كرده است كه موكلانم در دوران تعليق از راه‌‏اندازي هرگونه تجمع غيرقانوني و مخل نظم اجتماعي اعم از صنفي و غيرصنفي خودداري و از تماس و مكاتبه‌‏هاي مخابراتي، الكترونيكي، اينترنتي و غيره با گروه‌‏ها و اشخاص ضد انقلاب پرهيز كنند.شريف با اشاره به وضعيت محمود صالحي كه هم‌‏اكنون در زندان سنندج به سر مي‌‏برد، گفت: ضمن دادنامه تجديدنظر، بر پايه حكم دادگاه بدوي، سپري كردن محكوميت حبس تعزيري موكلم در تبعيد ذكر نشده است، در حالي كه صالحي از بدو بازداشت در وضعيت تبعيد در زندان‌‏هاي سنندج نگهداري مي‌‏شود و دادستان نيز اظهار مي‌‏دارد بنا به تصميم اتخاذشده، وي در حال حاضر در زندان سنندج نگهداري مي‌‏شود. اين وضعيت غيرقانوني است و تاكنون نيز به اين وضعيت غيرقانوني خاتمه داده نشده است. بديهي است براي خاتمه دادن به وضعيت غيرقانوني زنداني موكلم، از تمام امكانات موجود استفاده خواهم كرد. شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كردستان پيش از اين نيز محكوميت دو سال حبس تعزيري «محسن حكيمي» و «برهان ديوارگر» از ديگر متهمان اين پرونده را به مدت سه سال به حالت تعليق درآورده بود.پايان پيام

383- تجمع معلمان در مقابل مجلس اسلامی ایران :
ساعت 30/12 روز سه شنبه 18/2/1386 معلمان طبق فراخوان 10/1/1386 شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان در مقابل مجلس حاضر شدند اما ماموران انتظامی و لباس شخصی ها قبلا" محل وخیابان های اطراف را از میدان استقلال تا میدان شهدا و از پل چوبی تاسر چشمه پوشش داده بودند.هرچه به مجلس نزدیکتر می شدی تعداد ماموران به صورت تصاعد هندسی افزایش می یافت.خیابان ها و کوچه ها پارکینگ ها و محوطه ادارات مختلف مملو از انواع پلیس و اتوبوس ، مینی بوس وانواع سواری متعلق به سرکوب گران بود. ماموران تمامی عابرین را زیر نظر داشتند. هیچ کس حق لحظه ای ایستادن یا نگاه کردن به ویترین مغازه ای را نداشت در صورت ایستادن دستگیر یا بازجویی می شد.منطقه کاملا" جو حکومت نظامی داشت. این وضعیت تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت.معلمان و عابرین به صورت پراکنده در حرکت بودند تا فرصتی پیش آید تجمع خودرا شروع کنندولی پلیس هر فردی را که دوبار می دید متوقف کرده برخی را دستگیر می کرد واز برخی کارت شناسای ، موبایل می گرفتند و می گفتند که بعدا" مراجعه کنید این ترفند جدید است که به جای نشان دادن دستگیر های گسترده مدارک افراد را گروگان می گیرند تا در روز های آتی افراد با پای خود به بازجوی بیایند.از این طریق پلیس با کمترین هزینه بیشترین اطلاعات را برای جورکردن پازل اطلاعاتی خود سود می برد.

384- حداقل 30 درصد كارگران كشور از دريافت حقوق قانوني محرومند نابودي امنيت شغلي و تضييع حقوق كارگران در مرحله جديدتري قرار گرفته است : رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور گفت‌‏: دست كم 30 درصد كارگران قراردادي كشور از دريافت حقوق و مزاياي قانوني محروم هستند و به نظر مي‌‏رسد دولت كارگران قراردادي را فراموش كرده است. رجبعلي شهسواري، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا در تاریخ 19 اردیبهشت 86 ،‌‏ افزود‌‏: با وجود هشدارهاي پي در پي نمايندگان كارگري، همچنان اقدامي در خصوص رفع مشكلات كاري كارگران قراردادي و پيماني كشور صورت نپذيرفته و عدم امنيت شغلي و تضييع حقوق كارگران، در مرحله جديدتري از بي‌‏اعتباري به راه تاريك خود ادامه مي دهد. وي گفت‌‏: حقوق ميليونها كارگر قراردادي شاغل در كارگاه‌‏هاي كوچك, دفترهاي شركت هاي خدماتي و شركت‌‏هاي پيمانكار به واسطه ظلم آشكار كارفرمايان تضييع مي شود كه در اين ميان، بازرسان ادارات كار از كمترين حضور برخوردار هستند شهسواري گفت : دولت مي‌‏بايست با اقدام سريع و شايسته با همفكري دو گروه كارگر و كارفرما در كنار خود به مشكلات ديرينه كارگران قراردادي رسيدگي كرده و به ظلم و بي قانوني در عرصه كار كشور خاتمه دهد . پايان پيام

385- دبيرانجمن صنفي کارگران ميادين ميوه تره بار تهران كاهش شكايت در ادارات كار به معناي بهبود وضعيت كارگران نيستقرارداد يك ماهه و سفيد امضا، جايي براي شكايت نمي گذارد : يك فعال كارگري با تاكيد بر مشكلات فراوان جامعه كارگري گفت‌‏: هنگامي كه مسوولان وزارت كار با تاكيد بر آمارهاي رسمي از افزايش 60 درصدي قرارداد موقت در محيط‌هاي كار مي‌‏گويند، چگونه مي‌‏توان از كارگري كه امنيت شغلي ندارد، انتظار سهم خواهي و شكايت در مراجع قانوني داشت.به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, غلامرضا توكلي، مهمترين دليل افزايش شكايت كارگران در مراجع قانوني اداره كار را داشتن امنيت شغلي دانست و گفت‌‏: از كارگري كه قرارداد يك ماهه و آن هم سفيد امضا با كارفرمايش منعقد مي‌‏كند، چگونه انتظار داريد شكايت كند.وي با تاكيد بر اينكه كارگر براي تامين مخارج زندگي‌‏اش مجبور است به هر خواسته كارفرما تن دهد، گفت‌‏: اگر وزيركار ادعا مي‌‏كند كه تعداد شكايتهاي كارگران در ادارات كار كاهش يافته، به معناي آن نيست كه وضع كارگران خوب شده و در "پر قو" مي‌‏خوابند، بلكه به حدي مشكلاتش افزايش داشته كه جرات طرح شكايت ندارد. وي وزيركار و دولت نهم را مخاطب قرار داد و گفت‌‏: اگر مي‌‏خواهيد در جريان مشكلات كارگران قرار بگيريد، به جاي نظر‌‏سنجي از مسوولان يا برخي نمايندگان دست نشانده كارگري، بهتر است مستقيم با خود كارگران صحبت كنيد تا بفهميد چه خبر است.توكلي برخي مشكلات كارگران را يادآور شد و گفت‌‏: كارگر اضافه كاري مي كند اما حقوقش را نمي‌‏گيرد، قرارداد سفيد امضا مي‌‏كند و حق اعتراض ندارد, قراردادش 28 روزه منعقد مي شود و حامي ندارد, مشكل بيمه دارد, گوش به فرمان كارفرما به صورت برده است و بسياري موارد ديگر كه طرح هر كدام بحث‌‏هاي كارشناسي مي‌‏خواهد. توكلي با تاكيد بركاهش قدرت چانه زني كارگران گفت‌‏: اگر وزيركار ادعاي تقويت تشكلات كارگري و نمايندگان كارگري را دارد، چرا در بحث مصوبه دستمزد سال 86 ماهيانه 3 هزار تومان به حقوق كارگران اضافه مي‌‏شود و هيچ اعتراضي نيز مورد قبول واقع نشده و نمي‌‏شود. پايان پيام

386- تعداد 200 نفر از صيادان بوشهري مقابل استانداري تدجمع كردند: 200 صياد بوشهري در اعتراض به عملكرد رييس شيلات استان و استفاده از تور "گوشگيركف‌‏روب" مقابل استانداري تجمع كردند.به گزارش ايلنا، 200 صياد شهرستان بوشهر در اعتراض به عملكرد رييس شيلات اين استان، مقابل استانداري تجمع كرده و در حالي كه پلاكاردهايي در دست داشتند، خواستار رسيدگي به مشكلات اخير خود شدند.يكي از صيادان كه به نمايندگي از ديگر صيادان صحبت مي‌كرد، مشكلات اخير را همزمان با روي كار آمدن رييس شيلات استان بوشهر اعلام كرد و گفت: تجمع امروز صيادان، به دليل تداخل ابزار صيد و عدم مديريت صيد از سوي شيلات به خصوص در ارتباط با استفاده صيادان از شيوه‌هاي صيد غيرمعمول و ممنوعه از جمله تور گوشگيركف‌‏روب است.وي با اشاره به اينكه صيدگاه‌هاي گرگورگذاري كه از شيوه‌هاي سنتي اين شهرستان در گذشته محسوب مي‌شده، در حال حاضر نا امن شده است، گفت: اگر چه اين شيوه ممنوع است، اما به لحاظ درخواست صيادان به آزادي اين نوع صيد، شيلات نسبت به آزادي اين ممنوعيت تن داد.اين صياد افزود: اين عمل اداره كل شيلات استان بوشهر در حالي است كه از سوي هزاران دانشمند در سراسر دنيا به سازمان ملل اعلام شده كه دولت‌ها از هرگونه شيوه صيدي كه به بستر دريا آسيب مي‌رساند به خصوص تور ترال و گوشگير كف‌‏روب جلوگيري كنند تا بستر دريا همچنان به عنوان زيستگاه آبزيان، دست نخورده باقي بماند.وي يادآور شد: از سال 80 و طي صورتجلسه‌‏هاي مختلف كميته صيد و با نظر تحقيقات شيلات ايران، اين روش ممنوع شد، ولي چون بازتاب سياسي داشت، آن را دوباره آزاد كردند. وي افزود: اگر شيلات به دنبال استقرار و بقاي صيد، ماهيگيري پايدار و درآمد اقتصادي براي صياد است، بايد نسبت به برداشت از ذخاير و منابع، بهره‌برداري از دريا و استفاده از ابزار صيد نظارت و مديريت داشته باشد. پايان پيام
387- بيكاري، تمايل به كارهاي خلاف و غير قانوني در ايلام را افزايش داده است :نماينده ايلام در مجلس هفتم گفت: قانون كار درتنها شهرك صنعتي اين استان، براي نيمي از كارگران اجرا نمي‌‏شود.به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا، "داريوش قنبري" افزود: در حال حاضر به غير از 160 كارگري كه در شهرك صنعتي ايلام كار مي‌‏كنند، ديگر كارگران اين استان در بخشهاي كشاورزي يا ساختماني مشغول هستند، بدون آنكه از كوچكترين حمايت‌‏هاي اجتماعي قانوني بهره مند شوند.وي تصريح كرد: اين مساله ريشه در ناآگاهي كارگران از حقوق صنفي قانوني خود، ضعف تشكلهاي صنفي كارگري و حس محافظه كاري طبقه كارگر دارد، به طوري كه اين موضوع باعث تنظيم قراردادهاي كار به صورت‌‏هاي غير متعارف و غير قانوني شده است .وي با بيان اينكه رسيدن كارگران به خود آگاهي و قوي تر شدن نهادهاي صنفي كارگري براي پايان دادن به وضعيت موجود، هيچ منافاتي با اخلال در نظم امنيت كشور ندارد، گفت: برخي افراد ممكن است با تعاريف تنگ نظرانه از امنيت، با فعاليت‌‏هاي صنفي چون اعتراضات معلمان برخورد كنند، در حالي كه فعاليت آگاهانه افراد جامعه براي پيگيري مطالباتي كه در چارچوب قانون مصوب شده‌‏، حق قانوني است.وي با اشاره به ظرفيت‌‏هاي شغلي و مشاغل مربوط به صنايع پتروشيمي، گفت: با توجه به ضرورت افراد متخصص در اين مشاغل، بيشتر مشاغل ساده و خدماتي اين صنايع به افراد بومي استان واگذار مي‌‏شود.قنبري با اشاره به نزديكي منطقه ايلام به بازار جمعيت 30 ميليوني عراق و نياز اين كشور به انواع كالاهاي خارجي براي بازسازي، گفت: ظرفيت‌‏هاي سرمايه گذاري در استان ايلام زياد است .وي تصريح كرد: براي بهره برداري از بازار عراق، قرار شده از طريق اعتبارات ويژه ايجاد بنگاه‌‏هاي زود بازده، در هر شهرستان ايلام يك شهرك صنعتي ايجاد شود، تا معضل اشتغال و بيكاري در اين استان پايان يابد.اين نماينده مجلس افزود: در حال حاضر وضعيت نامساعد كارگران استان ايلام، باعث كوچ دهها هزار ايلامي به كشورهاي حوزه خليج فارس و مناطق نا امن عراق شده و تمايل برخي افراد نسبت به انجام كارهاي خلاف و غير قانوني نيز افزايش داشته است.پايان پيام
388- كارگران بازداشت‌‏شده در روز جهاني كارگر، هنوز آزاد نشده‌‏اند : سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: 11 نفر از كارگران بازداشت‌‏شده «اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار كشور» همراه با رييس هيات مديره اين اتحاديه در بازداشت به سر مي‌‏برند و تاكنون آزاد نشده‌‏اند. صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به خبرنگار "ايلنا" گفت: پيرو خبر قبلي كه از طرف انجمن دفاع از حقوق زندانيان منتشر شده است و با توجه به تماس‌‏هاي قبلي خانواده‌‏هاي كارگران بازداشت شده، اين كارگران همچنان در بازداشت به سر مي‌‏برند و تاكنون اقدامي براي آزادي آنها صورت نگرفته است.وي افزود: كارگران بازداشت‌‏شده تاكنون از دسترسي به وكيل حقوقي محروم بوده‌ و فقط تعدادي از آنها توانسته‌‏اند با خانواده خود ديدار كنند.نيكبخت گفت: از ميان 12 كارگر بازداشت‌‏شده، سه نفر خارج از محل برگزاري مراسم روز جهاني كارگر بازداشت شده‌‏اند و يكي از آنها به نام «شيث اماني» هنگامي كه براي توضيح جريان امر و شفاف‌‏سازي موضوع به دفتر دادستاني عمومي سنندج مراجعه كرده بود، بازداشت شده است.پايان پيام
389- عرضه كار كمتر از تقاضاست كارگران براي داشتن يك شغل، از بسياري مطالباتشان صرف نظر مي كنند: يك كارشناس مسايل كارگري گفت‌‏: تا زماني كه باشد‌‏, دستمزد كارگر و خدمات كارگري به طور مرتب كاهش مي‌‏يابد، در چنين شرايط برخي كارگران حاضرند از برخي حقوقشان براي رفتن بر سر يك كار صرف نظر كنند . مهندس علي وانوايي, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا در تاریخ 19 اردیبهشت 86 , افزود‌‏: اكثريت كارگران براي رسيدن به يك حقوق بخور و نمير تن به پذيرش تعهدات غير متعارف مي‌‏دهند.وي افزود: طراحان قانون فعلي كار علاوه بر اينكه نتوانسته‌‏اند امنيت شغلي كارگران را تامين كنند، باعث تحميل سلطه و زورگويي برخي كارفرمايان بر جامعه كارگري به ويژه كارگران قرار داد موقت شده‌‏اند.اين كارشناس مسايل كارگري، رويكرد طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري را از بين بردن جو استثمار كارگران از سوي برخي كارفرمايان سوء استفاده گر دانست و گفت‌‏: رويكرد طرح رفع موانع توليد و سرمايه‌‏گذاري از سوي مجلس شوراي اسلامي جايگزين كردن فضايي رضايت بخش ميان جامعه كارگر و كارفرمايي و بالا بردن راندمان كار است. وانوايي رعايت حقوق كارگر, كارفرما و كار را موجب تضمين امنيت شغلي كارگر, امنيت سرمايه كارفرما و افزايش بهره‌‏وري و توسعه كار دانست و تصريح كرد: شرط لازم براي اجراي طرح رفع موانع توليد و سرمايه‌‏گذاري, نظارت دقيق متوليان و ناظران قانون كار است، در غير اين صورت كامل‌‏ترين و جامع‌‏ترين قانون‌‏ها نيز اجرا نخواهد شد. پايان پيام

390- تعداد 70 تن از کارگران شهد سلماس با تعطیلی کارخانه بلاتکلیف هستند:
70 كارگر شهد سلماس از سال82 تاكنون بلاتكليف هستند 70 كارگر شركت شهد سلماس به دليل تعطيلي واحد از سال 82 تا كنون بلاتكليف هستند. شركت شهد سلماس كه آب ميوه و كنستانتره توليد مي‌‏كرد، به دليل مديريت ضعيف و ناتواني در بازاريابي، توليدش متوقف و سرانجام تعطيل شد . كارگران تا كنون نتوانسته اند مطالبات معوقه قبل از تعطيلي واحد و پس از آن را از كارفرما دريافت كنند و اكنون نيز با توجه به گذشت اين مدت طولاني، خواستار رسيدگي به مشكلات و احقاق حق‌‏شان هستند . شركت شهد سلماس از واحدهاي بسيار خوب و فعال استان آذربايجان غربي بود.

391- مرگ يك كارگر بر اثر ريزش ديواره هاي كانال اداره حفاري در ساري : دو كارگر ساده يكي از ادارات حفار، در حال حفاري در خيابان پشت مصلاي نماز جمعه ساري، به علت ريزش ديواره هاي كانال، زير آوار ماندند.به گزارش ايلنا، در اين حادثه بلا فاصله نيروهاي امداد و نجات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري در محل حادثه حضور يافته و با تلاش فراوان و با تزريق اكسيژن مانع خفگي يكي از حادثه ديدگان شدند.اين ماموران پس از سه ساعت تلاش موفق شدند يكي از كارگران را زنده از زير آوار خارج نمايند، ولي متاسفانه كارگر 32 ساله‌‏اي كه نامش اصغر جهان تيغ بود، دچار خفگي شديد شد كه به مرگ وي منجر گرديد.پايان پيام
392- كاري فراتر از افكار رويايي براي تامين زندگي شرافتمندانه كارگران انجام نداده ايمبيكاري، آبادان رابراي آسيب‌‏هاي اجتماعي آماده كرده است :نماينده آبادان در مجلس شوراي اسلامي گفت: با وجود تمامي اقدامات و تلاشهاي صورت گرفته، هنوز نتوانسته‌‏ايم اقدامي فراتر از شعار و طرح افكار رويايي براي تامين زندگي شرافتمندانه كارگران به ويژه كارگران مرز نشين آبادان انجام دهيم. به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا، جواد سعدون زاده با تاكيد بر اينكه وضعيت امروز بيكاران آباداني، اين شهر را براي آسيب‌‏هاي اجتماعي آماده كرده است، تصريح كرد: در حال حاضر به موجب آمار اداره كار و امور اجتماعي، حداقل 28 هزار بيكار در شهر آبادان زندگي مي‌‏كنند.عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم، با مقايسه نرخ كم بيكاري آبادان در سالهاي قبل از شروع جنگ تحميلي با وضعيت نامناسب امروز اين شهر، گفت: از نظر مهاجران آباداني كه بعد از جنگ به شهر و ديار خود بازگشته‌‏اند، آبادان قطب درجه يك اقتصادي ايران بوده‌‏است، اما طي 8 سال جنگ تحميلي و شرايط نامطمئني كه در مناطق مرزي وجود داشت، امروزه آبادان به منطقه محدود و محصوري تبديل شده كه دولت بايد با مصوبات خود به اين محدوديت‌‏ها پايان دهد و شكوفايي اقتصادي دوران قبل از جنگ را به آن بازگرداند.وي يادآور شد: امروز نرخ بيكاري 28 درصدي در مناطق مرزي همچون آبادان كه جمعيت كنوني آنها حدود نصف جمعيت دوران شكوفايي اقتصادي قبل از جنگ است، از سوي منابع رسمي 14 درصد اعلام مي‌‏شود.سعدون زاده از ايجاد منطقه آزاد اروند، تخصيص اعتبار ارزي 45 ميليون يورويي دولت براي بهسازي پالايشگاه نفت آبادان، تعريف پروژه‌‏هاي عمراني و زير ساختي و پرداخت تسهيلات اعتباري براي ايجاد بنگاه‌‏هاي اقتصادي زودبازده به عنوان راهكاري براي مهار بيكاري و بازگشت به دوران رونق اقتصادي قبل از جنگ آبادان نام برد.وي از طرحها و لوايحي كه درمجلس براي تنظيم روابط كار مطرح است، به عنوان مسكن و اقدامات جزيي و غير راهبردي ياد كرد و افزود: تا زماني كه مصوبات قانوني با سند چشم انداز 20 ساله منطبق نشود و زمينه‌‏هاي لازم براي ارتقاي مهارت و دانش فني در تامين رفاه اجتماعي فراهم نشود، اين معضلات باقي است.پايان پيام

393- ساختمان هاي فرسوده و كارگران خسته، چيزهايي كه از نساجي باقي مانده است" گوني بافي قائمشهر"، خصوصي سازي سوال برانگيز و كارگران سرگردان :رييس شوراي اسلامي كار " گوني بافي قائمشهر" با اشاره به تغيير كاربري زمين هاي اين كارخانه، گفت: كارگران و مردم از وضعيت نساجي هاي شهر كه روزي منبع در آمد اصلي آنها بوده و اكنون به غير از ساختمان هاي فرسوده و كارگران خسته چيزي باقي نمانده‌‏است، ناراضي هستند. به گزارش خبرنگار ايلنا،"سيدحسن حسيني‌‏پاشا" گفت: شركت گوني بافي سابق در سال 1316 تاسيس شد و كارخانه پنبه پاك كني نظام آباد گنبد و زمين هاي شهرستان محمود آباد به عنوان سرمايه و پشتوانه اين كارخانه بوده‌‏است، اما اين واحد را به صورت رابطه‌‏اي و مدرك سازي به طور تك مزايده‌‏اي به شركت سايپا يدك شمال به بهاي ناچيز و قيمت غير واقعي به فروش رساندند، در حالي كه اين زمين در بهترين نقطه شهر قرار دارد و ارزش واقعي هر متر آن بيش از 300 هزار تومان است.اين كارگر كارخانه گوني بافي ادامه داد: طبق بند 10 توافق نامه تاريخ 3/2/1382 ميان كارگران با فرماندار وقت، رييس اداره كار و نماينده مجلس شوراي اسلامي و مدير عامل، مي‌‏بايست درآمد حاصل از فروش كارخانه گوني بافي سابق صرف هزينه نوسازي و بازسازي شركت در مكان جديد ‌‏شود، اما چنين كاري صورت نگرفت و كارخانه گوني بافي به مكان جديد پشت ندامتگاه 3 كيلومتري جاده جويبار منتقل شد."حسيني پاشا" درباره وضعيت محل جديد اين كارخانه، گفت: هيات مديره، شركت را به بهاي اندكي فروخت و همان دستگاه هاي مستهلك و بدون بازسازي و نوسازي را به مكان جديد منتقل كردند، در صورتي كه طبق توافقنامه و تعهد به عمل آمده، بايد كارخانه جديد با دستگاه هاي مدرن صنعتي به مكان40 هكتاري مجموعه نساجي هاي قائمشهر منتقل شود، ولي متاسفانه به انبار سيلوي ضايعات كارخانه منتقل شد.وي مي افزايد: در بسياري از مقاطع و در هنگام فروش كارخانجات، كارگران اين واحدها بيش از صاحبان سرمايه، دغدغه توليد و اشتغال داشته و خواهان فروش كارخانه به خود كارگران بوده‌‏اند كه مشابه وضعيتي است كه در شركت ساريت مازندران مشاهده مي شود."حسيني پاشا" افزود: اگر تصميم برآن بود تا واحد صنعتي به خارج از محدوده شهر انتقال يابد، اين پرسش به وجود مي‌‏آيد كه چرا زمين هاي اين كارخانه به يك شركت صنعتي فروخته شد، اين در حالي است كه اداره كل صنايع و معادن استان مازندران مجوز ساخت و بهره برداري كارخانه را در مكان جديد نداده و شركت انتقال يافته به طور غير قانوني و بدون سند رسمي مشغول فعاليت است.وي افزود: سازمان تامين اجتماعي نيز اين واحد را به عنوان يك واحد مستقل جديد التاسيس مي شناسد و بازنشستگي و سنوات كارگران آن را منوط به داشتن سابقه كار در واحد جديد مي داند.بر اساس اين گزارش، كارگران و اعضاي شوراي اسلامي كار اين واحد از وضعيت نا بسامان و غير بهداشتي واحد جديد انتقاد كرده و خواستار رسيدگي مسوولان اداره كار و اداره بهداشت اين شهرستان شدند.پايان پيام
394- كليه دستگاههاي مربوطه براي راه اندازي كارخانه "خزر خز " تلاش كنند : فرماندار تنكابن مساعدت كليه دستگاههاي مربوطه را براي راه اندازي دوباره كارخانه خزر خز خواستار شد.بهمن عشوري در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت: كارخانه "خزر خز" بهترين و بزرگترين واحد توليدي در منطقه غرب مازندران به شمار مي رود. فرماندار تنكابن افزود: اين كارخانه كه قدمت آن به قبل از پيروزي انقلاب باز ميگردد، در سالهاي گذشته با هدف واگذاري به بخش خصوصي فعاليت خود را متوقف كرد كه در نتيجه، تمامي پرسنل و كارگران از كار بيكار شدند.وي افزود: با پي گيري‌‏هاي به عمل آمده، متوجه شديم كه ساختمان‌‏هاي كارخانه بدون تغييرات سازه‌‏اي باقي مانده و دستگاههاي توليد نيز هنوز در محل كارخانه مستقر است ، لذا با رايزني هايي كه در شرف انجام است، بر آن هستيم تا موانع شروع به كار مجدد كارخانه شناسايي و مساعدت‌‏هاي لازم از لحاظ اعتباري با تعيين بانك هاي عامل و رفع مشكلات ديگر مرتفع شود.عشوري از مسوولان اجرايي كشور خواست تا در اين رابطه مساعدت لازم را به عمل آورند.پايان پيام
395- تعداد 3 واحد توليدي ساوجبلاغ 2 ماه است حقوق كارگران را نداده اند : دبير اجرايي خانه كارگر ساوجبلاغ گفت: در اين شهر به غير از 3 واحدي كه 2 ماه است حقوق به كارگران پرداخت نكرده، هيچ واحد صنفي بحران زده‌‏اي وجود ندارد.كرمعلي ساماني پور، به خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري ايلنا در تاریخ 21 اردیبهشت 86 گفت: خوشبختانه تعداد واحدهاي صنفي بحرانزده در شهرستان ساوجبلاغ بسيار كم است و تنها 3 شركت هستند كه حدود 2 ماه است به كارگران خود حقوق پرداخت نكرده‌‏اند .وي ادامه داد: شركتهاي "تهران نوآور كارا" ، "پارس لامع" و "بيل‌‏كيت" تنها شركت‌‏هايي هستند كه در حال حاضر تا حدود بسيار اندكي با بحران روبه‌‏رو هستند .ساماني پور تصريح كرد: بيش از هزار كارگر در اين سه واحد صنفي مشغول به كار هستند كه فكر مي‌‏كنم مشكل آنها به زودي مرتفع خواهد شد .پايان پيام
396- كارگران صنوف كارگاه‌‏هاي كوچك از مراجعه به اداره كار پرهيز مي‌‏كنندمراجعه به اداره كار همچون داغ ننگي بر پيشاني كارگر مي ماند : يك فعال كارگري گفت: كارگران مشاغل در صنوف و كارگاه‌‏هاي كوچك از مراجعه به هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي پرهيز مي‌‏كنند.به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، ابوالحسين شفاهي كه از فعالان كارگري در بخش صنف كفش و چرم است، گفت: به دليل ضعف تشكلهاي كارگري در صنوف كوچك و نيز مقتدر بودن نهادهاي صنفي كارفرمايي، كارگران صنوف اگر با كارفرما خود دچار اختلاف شوند، ترجيح مي‌‏دهند از طريق ريش سفيدي و كدخدا منشي، تمام يا بخشي از حقوق خود را زنده كنند و سپس در كارگاه جديد مشغول به كار شوند .وي با اشاره به اينكه مراجعه به اداره كار همچون داغ ننگي بر پيشاني كارگر مي ماند، افزود: اگر يك كارگر صنوف براي گرفتن حق خود به اداره كار متوسل شود، ممكن است ديگر در آن صنف و يا حرفه به او كار ندهند، زيرا صرف نظر از راي مراجع تشخيص و حل اختلاف، كارفرمايان صنوف به دليل ارتباط نزديكي كه با يكديگر دارند، با جو سازي مانع اشتغال مجدد وي در واحد توليدي ديگر مي‌‏‌‏شوند.اين فعال كارگري افزود: هر چند اكثريت كارگران كشور در صنوف مشغول به كار هستند، اما به دليل ضعف تشكلهاي كارگري در صنوف و كارگاه هاي كوچك و نيز به دليل خروج اين كارگاه‌‏ها از مشمول برخي مقررات قانون كار، اكثر كارگران مجبورند انجام تمام يا قسمتي از وظايف و تعهدات كارفرما را قبول كنند.پايان پيام
397- روش جديد سوءاستفاده كارفرمايان، اين شوراي عالي كار باعث بحرانهاي كارگري استمديركل وزارت كار طريقه بيچاره كردن كارگران را اعلام كرد : نماينده كارگران استان قزوين، با اشاره به روش جديد سوءاستفاده كارفرمايان از مصوبه دستمزد سال 86 كارگران،گفت: براي آنكه كارفرمايان مجبور نشوند10 درصد به ساير سطوح مزدي كارگران با سابقه بيفزايند، كارگران را اخراج و با قرارداد موقت كار و حداقل دستمزد 183 هزار توماني دوباره استخدام مي‌‏كنند. به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا، "عيدعلي كريمي"، با اشاره به معضل مصوبات دستمزد شوراي عالي كار طي 2 سال تصدي دولت نهم، گفت: كارگراني كه سال گذشته 180 هزار تومان دستمزد گرفته‌‏اند، براساس مصوبه شوراي عالي كار مي بايست شامل ساير سطوح مزدي شده و 10 درصد به دستمزدشان افزوده شود تا حدود 200 هزار تومان حقوق پايه داشته باشند، اما كارفرمايان سودجو براي آنكه به اين كارگران دستمزدهاي بالا ندهند، آنان را اخراج كرده و با حداقل 183 هزار توماني دوباره استخدام مي‌‏كنند.وي با اشاره به اينكه در حال حاضر كارگران با سابقه 12 تا 15 ساله كه حتي يك روز هم قطع رابطه كاري نداشته اند، از سوي كارفرما مجبور به تسويه حساب مي شوند، گفت: اين كارگران كه سال گذشته با حقوق 180 هزار توماني قرارداد بسته بودند، اكنون مجبور به تسويه حساب شده و قرارداد جديدي با دستمزد مصوب 183 هزار توماني منعقد مي‌‏كنند، يعني ماهيانه 3 هزار تومان افزايش مزد خواهند داشت.كريمي از شوراي عالي‌‏كاري كه در دولت نهم شكل گرفته، به عنوان فاجعه و آواري بر سر كارگران ياد كرد و گفت: اين چه شورايي است كه نمايندگان كارگري‌‏اش مصوبه‌‏اي را امضا مي‌‏كنند كه به اخراجهاي دسته جمعي منجر مي‌‏شود.وي تاكيد كرد: نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار بايد خجالت بكشند و شرمنده باشند كه باعث بحرانهاي كارگري و روحي رواني خانواده هاي كارگران شده‌‏اند.نماينده كارگران استان قزوين از مكاتبات كارفرمايان با مديركل روابط كار وزارت كار خبر داد و گفت: كارفرمايان از وزارت كار در مورد كارگران و نحوه دريافت 10 درصد ساير سطوح مزدي و نيز كارگران قراردادي كسب تكليف كرده‌‏اند كه مديركل روابط كار وزارت كار به جاي ارشاد كارفرمايان، طريقه بيچاره كردن كارگران را اعلام كرده است.وي با اشاره به رونوشت پاسخ مديركل روابط كار وزارت كار به كارفرمايان كه در خانه كارگر استان قزوين موجود است، گفت: اين مديركل محترم پاسخ داده كه اگر با كارگران تسويه حساب كنيد و قرارداد جديدي ببنديد 10 درصد ساير سطوح مزدي شامل حال كارگران نمي شود ومي‌‏توانيد دستمزد 183 هزار توماني بدهيد.كريمي با اظهارتاسف از وجود چنين مديران ارشدي در وزارت كار، گفت: اميدوارم هرچه سريعتر اين شوراي عالي كار و مديريت ارشد وزارت كار تغيير كند، تا كارگران بيش از اين دچار بحران نشوند.پايان پيام
398- كارفرماي گسترش توسعه صنعت تبريز، حداقل دستمزد را به حداقل تر تبديل كرده است : نماينده كارگران شركت گسترش توسعه صنعت تبريز گفت‌‏: كارفرماي شركت گسترش توسعه صنعت، حداقل دستمزد قانوني كارگران را به طور كامل پرداخت نمي‌‏كند.حميد رجبي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, گفت: محصولات توليدي شركت گسترش توسعه صنعت تبريز، كمباين و كانكس است و از نظر توليد و فروش در موقعيت خوبي قرار دارد. وي گفت‌‏: 380 كارگر در اين واحد كار مي‌‏كنند كه فقط 20 كارگر آن رسمي و بقيه قراردادي هستند . ر جبي ادامه داد: كارفرما در پرداخت حق بيمه كارگران به تامين اجتماعي نيز در بيشتر اوقات با تاخير اقدام مي كند كه با اين شرايط وضعيت بيمه كارگران هم با مشكل مواجه است. نماينده كارگران افزود‌‏: با توجه به افزايش تورم و هزينه زندگي، حداقل دستمزدي كه از سوي شوراي عالي كار مصوب شده، به شدت مورد اعتراض كارگران است، درحاليكه كارفرماي واحد نيز اين حداقل را به حداقل‌‏تر كاهش داده‌‏است. پايان پيام
399- بيش از 100 كارگر لاري با رفع مشكلات واحدهاي با سابقه ابقا به كار شدند: نماينده كارگران لارستان گفت : بيش از 100 كارگر بلاتكليف شركت هاي مشكلدار و تعطيل شده شهرستان لارستان، با تلاش مسوولان شهرستاني مشغول به كار شدند .محمدحسن قوامي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، افزود: اين كارگران با مرتفع شدن مشكلات شركت هاي با سابقه اي چون دامكو, خوشه طلايي و پرتو شبنم، از ابتداي سال جاري مشغول به كار شدند.وي گفت: مسوولان اداره كار، فرماندار لارستان، سازمان صنايع و نماينده كارگران لارستان بيشترين تلاش را در خصوص رفع مشكلات اين واحدها و ابقا به كار كارگران انجام داده‌‏اند.پايان پيام

400- باغ كوثر قزوين، بحران كارگري و نابودي صدها فرصت شغلي : نماينده كارگران قزوين بحران‌‏هاي كارگري و نابودي فرصت‌‏هاي شغلي را نتيجه بي توجهي مسوولان دانست و گفت: هنگامي كه 200 كارگر دايم و 800 كارگر فصلي باغ كوثر قزوين به 40 كارگر كاهش مي‌‏يابد و اعتراضي نمي‌‏شود، به غير از بي توجهي مسوولان چه برداشت ديگري مي توان كرد. به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا، "عيدعلي كريمي"، با اشاره به اينكه باغ كوثر قزوين، زميني به مساحت بيش از 10 ميليون متر و 8 موتورآب مستقل دارد، گفت: در اين زمينها از قبل از انقلاب تا مدتها بعد از انقلاب درخت سيب كاشته بودند و بازدهي آن به نوعي بود كه 200 كارگر دايم داشت و براي فصل برداشت محصول نيز 800 كارگر فصلي را استخدام مي‌‏كردند، اما امروزه در همين مساحت زمين و با همين 8 موتورآب مستقل، 40 كارگر كار مي‌‏‌‏كند، درختهاي سيب را از ريشه درآورده‌‏اند و تعداد معدودي درخت بادام باقي مانده كه به زودي آنها را نيز از ريشه در مي‌‏آورند.وي با اشاره به اينكه باغ كوثر تحت مديريت بنياد مستضعفان است، افزود: در حال حاضر بيابانهاي باغ كوثر را به پيمانكار اجاره مي‌‏دهند تا گندم بكارد، اين در حالي است كه قيمت سيب در بازار سرسام آور است و دولت مجبور شده براي جلوگيري از اعتراض مردمي به گراني اين محصول، به واردات آن از خارج بپردازد كه ارز بري بالايي دارد.كريمي افزود: امروزه اين واحد سود دهي ندارد، درخت‌‏هايش را درآورده و باغ را بيابان كرده‌‏اند، صدها فرصت شغلي نابود شده‌‏است، ارز كشور براي جبران سو مديريت هزينه مي‌‏شود و دهها مورد ديگر كه از حوصله خارج است، با اين همه معضل، اگر اين فجايع را جرم و خيانت ندانيم و آن را ناشي از سو مديريت و بي توجهي مسوولان نپنداريم، نسبت به آينده كشور ظلم و خيانت كرده‌‏ايم.وي تاكيد كرد: مديركل كار، جهاد كشاورزي، مسوولان بنياد مستضعفان و بسياري از مسوولان ديگر در رده هاي بالاتر مقصر بوده و بايد پاسخگوي مردم و كشور باشند.پايان پيام

401- تعداد 10 تن از كارگران بازداشت شده روز جهاني كارگر با ضمانت 5 ميليون توماني آزاد شدند: 10 نفر از 12 كارگر بازداشت شده روز جهاني كارگر در سنندج با قرار ضمانت آزادشدند.خالد سواري كه يكي از اين آزاد شدگان است، به خبر نگار ايلنا در تاریخ 21 اردیهشت 86 گفت: با دستور شعبه دوم بازپرسي ده نفر از بازداشت شدگان روز جهاني كارگر با قرار ضمانت آزاد شدند.نايب رييس اتحاديه سراسري كارگران اخراجي وبيكار، بيان داشت: شعبه دوم بازپرسي براي هركدام از اين 10 كارگر 50 ميليون ريال قرار صادر كرده است.سواري ادامه داد: من و عده‌‏اي ديگر با ضمانت كارمندي و تعدادي نيز با گذاشتن پروانه كسب تا تفهيم اتهام و دادگاهي آزاد شده ايم.وي در خصوص شيث اماني، رييس اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار و صديق كريمي كه هنوز در بازداشت هستند، اظهار داشت: پرونده اين دو نفر در دست اقدام است، اما فعلا تكليفشان مشخص نيست، به همين خاطر با وكلاي آنها صحبت شده و قرار است به دادگاه مراجعه نمايند كه اميدواريم انها هم آزاد شوند در غير اين صورت براي روز 24/2/86 فراخوان تجمع در مقابل دادگستري خواهيم داد. پايان پيام

402- تعداد 80 در صد از کارگران استان کهکلویه و بویر احمدی امنیت شغلی ندارند: دبير اجرايي خانه كارگر استان كهگيلويه و بوير احمد گفت: دو نرخي بودن دستمزد كارگران سبب شد كه كارگران موقت استان از كار بيكار شده و هرگز به كار باز نگردند.عليرضاجنتي، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت: پس از اينكه خانه كارگر و همه تشكلهاي كارگري به مصوبه دو نرخي بودن دستمزد اعتراض كردند، وزير كار از مصوبه عقب نشيني كرد.وي افزود: بر اساس اين مصوبه، مقرر شد كه حداقل حقوق كارگران 180 هزار تومان باشد، ولي كف حقوق پرداختي 150 هزار توان شد كه باعث شد بسياري از كارگران از كار بيكار شوند.دبير اجرايي خانه كارگر استان، افزايش حدود يك درصدي حقوق كارگران در برابر تورم بيش از 13 درصدي كه ازسوي بانك مركزي اعلام شده، بسيار ناچيز دانست و گفت: در سال 86 متاسفانه حتي ماده 41 قانون كار را كه اعلام مي كند دستمزد كارگران بايد طوري تعيين شود كه حداقل معيشت آنها را تامين كند نيز ناديده گرفته شده است. جنتي اضافه كرد: به دليل موقت بودن قراردادهاي كار و وجود كارگاههاي زير10 نفر كه از شمول قانون كار استثنا هستند 80 درصد كارگران استان امنيت شغلي ندارند.دبير اجرايي خانه كارگر، از اخراج كارگران استان و عدم برگشت به كارشان به دليل نبود ايجاد فرصت هاي شغلي جديد به شدت انتقاد كرد و گفت: يكي از دستگاههاي دولتي به بهانه ايجاد فرصتهاي لازم براي افزايش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال، به دنبال حذف قانون كار است، اما مگر از تجربه كارگاههاي زير10 نفر و 5 نفر درس نگرفته‌‏اند و آيا معني اين كار ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري است يا اخراج كارگران.وي با اشاره به مشكلات ايجاد شده براي كارگران شركت هاي خدماتي كه به بهانه رسمي شدن تحت نظر ادارات دولتي در آمده‌‏اند، گفت : متاسفانه عيدي و مزاياي اين گروه هنوز پرداخت نشده و حتي حقوق آنها براساس قانون كار پرداخت نمي شود.جنتي، با اشاره به اينكه سازمان تامين اجتماعي يكي از نهادهاي متعلق به كارگران كشور است كه مديرانش توسط دولت انتخاب شده و امر و نهي مي شوند، گفت: اين نوع مديريت بر خلاف شعارهاي كوچك كردن دولت است.وي از دولت خواست تا سرنوشت تامين اجتماعي را به عنوان يك نهاد غير دولتي به كارگران و سهامداران آن واگذار نمايد.دبير خانه كارگر استان از تبعيض ميان كارمندان دولت و كارگران به شدت انتقاد كرد و گفت: چرا دولت براي كاركنان خود كف حقوق را 300 هزار تومان اعلام مي‌‏كند، ولي اين ديدگاه را نسبت به كارگران ندارد و ما با اين دوگانگي مخالفيم.جنتي از سنگ اندازي هاي ايجاد شده نسبت به فعاليتهاي خانه كارگر ابراز ناخرسندي كرد و ادامه داد: عده اي در سال 85 و 86 با ديد سياسي به فعاليتهاي خداپسندانه خانه كارگر نگاه كردند، ولي نمي‌‏دانستند خانه كارگر در قلب و دل كارگران است. دبير خانه كارگر استان گفت: خانه كارگر متعلق به كارگران است و هيچ فردي به غير از مقام رهبري نمي‌‏تواند جلوي فعاليتهاي خداپسندانه اين تشكل را بگيرد و به هيچ وجه از اهداف خود عقب نشيني نخواهيم كرد و روز به روز بر فعاليتهاي خود در جهت جلوگيري از تضييع حقوق كارگري جلوگيري مي‌‏كنيم.پايان پيام
403- دولت ، به قراردادهاي موقت كار پايان دهد : دبير اجرايي خانه كارگر گيلان، گفت: 75 درصد كارگران واحدهاي توليدي و صنعتي قراردادي هستند كه اكثرشان از دريافت حق و حقوق قانوني محرومند. محمد يعقوبي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: با وجود هشدارهاي پي‌‏درپي نمايندگان كارگران، هيچ اقدامي درخصوص رفع اين مشكل كارگران انجام نمي‌‏گيرد. وي گفت: حقوق قانوني كارگران قراردادي در واحدهاي توليدي و صنعتي از جانب كارفرمايان مورد بي‌‏توجهي قرار مي‌‏گيرد و در اين ميان ادارات كار فقط نظاره‌‏گر هستند. يعقوبي افزود: دولت و مجلس بايد با اقدام سريع با همفكري دو گروه كارگر و كارفرما به مشكلات كارگران قراردادي رسيدگي كند و به اين ظلم آشكار پايان دهد. پايان پيام
404- شوراي عالي كار براي حذف شركتهاي پيمانكار با وزيركار مذاكره كرد : نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت‌‏: مكاتباتي با وزيركار براي حذف كامل شركتهاي پيمانكار نيروي انساني از واحدها انجام داده‌‏ايم.به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, ولي‌‏الله صالحي، در گردهمايي هفتگي شوراهاي اسلامي كار محور جاده ساوه در مركز درماني سوده، افزود : كارگران در شركتهاي پيمانكاري 2 كارفرما دارند كه اين موضوع بر خلاف قانون و بر خلاف توصيه نامه 438 سازمان بين المللي كار (I.L.O) است . رييس كانون شوراهاي اسلامي كار محور جاده ساوه تصريح كرد: فعاليت شركتهاي پيمانكاري نيروي انساني، سودي عايد واحد نمي‌‏كند جز اينكه بهره‌‏وري نيروي كار كاهش يافته و هزينه ها افزايش مي‌‏يابد، علاوه بر آن كارگران اين شركتها از فعاليت صنفي محروم شده و كرامت انساني آنها زير سوال مي رود . وي گفت‌: شركتهاي پيمانكار نيروي انساني فقط بايد در كارهاي خدماتي نظير رستوران فعال باشند . صالحي با بيان اينكه فعاليت احزاب سياسي كارگري را مفيد مي داند، گفت‌‏:‌‏ البته بايد كارهاي صنفي و سياسي جدا شود، اما فعاليت احزاب كارگري اگر در حد شعار نباشد مي تواند براي كارگران مفيد باشد. پايان پيام

405- قراردادهاي موقت كار در شهرستان بروجرد، امنيت شغلي كارگران را به صفر رسانده است: دبير اجرايي خانه كارگر بروجرد گفت: قراردادهاي موقت كار، امنيت شغلي كارگران را به صفر رسانده است. محمد گودرزي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، افزود: كارگران قراردادي در بيشتر واحدهاي توليدي و صنعتي از دريافت حق و حقوق قانوني محروم هستند و كارفرمايان رفتار مناسبي با آنها ندارند. وي گفت: كارگران قراردادي از ترس اخراج و بيكار شدن به ناچار هيچگونه اعتراضي به رفتار غيرقانوني كارفرمايان نمي‌‏كنند كه در واقع اين عمل كارفرمايان، ظلم بزرگي به كارگران است. دبير اجرايي خانه كارگر بروجرد افزود: دولت و مجلس كه برآمده از آراي مردم هستند، بايد هرچه زودتر به اين نابساماني شغلي كارگران رسيدگي و حل مشكل كنند. پايان پيام

406- تعداد 60 تن از كارگران اخراجي آرد سفيد ورامين تجمع اعتراض آميز برپا كردنداين كارگران به اخراج ها و تعطيلي كارخانه اعتراض دارند: نماينده كارگران پاكدشت گفت‌‏: 60 كارگر اخراجي شركت آرد سفيد ورامين در اعتراض به عملكرد غير قانوني مديريت مبني بر اخراج كارگران و تعطيلي كارخانه، در مقابل خانه كارگر پاكدشت تجمع كردند. عباس سالاري, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, گفت: كارگران معترض با تجمع در مقابل خانه كارگر پاكدشت و گفت‌‏ و گو با مقامات كارگري ، خواستار بازگشايي مجدد كارخانه و بازگشت به كار خود شدند . وي با اشاره به اينكه اين كارگران بلاتكليف طي دو هفته گذشته بارها در مقابل مراجع رسيدگي و قانوني از جمله فرمانداري و تشكيلات كارگري تجمع كرده‌‏اند، گفت‌‏: مشكلات اين كارگران اخراجي در دادگستري پاكدشت در دست رسيدگي و پيگيري قرار گرفته است. سالاري گفت‌‏: كارگران اخراجي آرد ورامين داراي سابقه كاري 14 ساله بودند .پايان پيام
407- تعداد 70نفر از كارگران شهد سلماس از سال 82 تاكنون بلاتكليف هستند: نماينده كارگران شركت شهد سلماس در آذربايجان غربي گفت‌‏: 70 كارگر شركت شهد سلماس به دليل تعطيلي واحد از سال 82 تا كنون بلاتكليف هستند. اين نماينده كارگران، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود : شركت شهد سلماس كه آب ميوه و كنستانتره توليد مي‌‏كرد، به دليل مديريت ضعيف و ناتواني در بازاريابي، توليدش متوقف و سرانجام تعطيل شد . وي گفت‌‏: كارگران تا كنون نتوانسته اند مطالبات معوقه قبل از تعطيلي واحد و پس از آن را از كارفرما دريافت كنند و اكنون نيز با توجه به گذشت اين مدت طولاني، خواستار رسيدگي به مشكلات و احقاق حق‌‏شان هستند . نماينده كارگران افزود : شركت شهد سلماس از واحدهاي بسيار خوب و فعال استان آذربايجان غربي بود كه متاسفانه امروز شاهد وضعيت بحراني اش هستيم . پايان پيام
408- كارگران قراردادي لوله سازي خوزستان 2 ماه حقوق و عيدي 85 را دريافت نكرده اند: نماينده سابق كارگران لوله‌‏سازي خوزستان گفت: 250 كارگر قراردادي شركت لوله‌‏سازي خوزستان، حقوق اسفند, عيدي و مطالبات سال 85 به علاوه حقوق فروردين سال جاري را از كارفرما طلب‌‏كار هستند. قدير سواعدي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: 500 كارگر رسمي نيز در اين واحد كار مي‌‏كنند كه حقوق معوقه اسفندماه سال گذشته را چند روز پيش دريافت كرده‌‏اند، اما حقوق ماه فروردين‌‏ به آنها داده نشده است. وي گفت: كارگران رسمي همه حق و حقوقشان را دريافت كرده‌‏اند و مطالبه معوقه‌‏اي ندارند، اما كارفرما بايد نسبت به كارگران قراردادي نيز، حل مشكل كند. نماينده سابق كارگران اين واحد افزود: شركت لوله‌‏سازي خوزستان از نظر موقعيت توليد و فروش مشكلي ندارد كه انتظار مي‌‏رود دغدغه كارگران نيز مورد توجه قرار گيرد. پايان پيام
409- احتمال بازگشت به كار اخراج شدگان قوت گرفت: نماينده كارگران شركت مازيران نوشهر گفت‌‏: با اعتراض كارفرماي شركت مازيران، راي هيات تشخيص در رابطه با كارگران اخراجي به هيات حل اختلاف ارجاع شد . حسن زندي , در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، افزود: در راي هيات تشخيص، مرحله دوم شكايت 17 كارگر اخراجي اين واحد، بازگشت به كار و دريافت مطالبات معوقه درج شده كه كارفرما به آن معترض است . وي گفت‌‏: ميزان نقدي دريافت مطالبات كارگران از رقم يك ميليون و چهارصد هزار تومان با بالاست كه پس از تشكيل جلسه هيات حل اختلاف، در صورت تاييد راي هيات تشخيص، به مرحله اجرا در خواهد آمد . نماينده كارگران افزود‌‏: طبق اطلاعي كه به ما داده شده، كارفرماي شركت مازيران در صدد تفاهم و بازگشت به كار كارگران است كه انتظار مي رود چنين باشد . پايان پيام
410- كاركنان اتوبوسراني آبادان حقوق فروردين را نگرفته اند : يك عضو كانون شوراهاي اسلامي كار خوزستان گفت: كاركنان اتوبوسراني آبادان حقوق فروردين‌‏ماه خود را دريافت نكرده‌‏اند. مصطفي نظري, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: اتوبوسراني آبادان كه زيرمجموعه شهرداري است 115 پرسنل دارد و اين رانندگان اتوبوس در هواي گرم و طاقت‌‏فرساي آبادان مشغول كار هستند. وي گفت: انصاف نيست كه كاركنان اتوبوسراني در اين هواي گرم آبادان در سطح شهر مشغول خدمات‌‏دهي به شهروندان باشند و براي گرفتن حق و حقوق‌‏شان دچار مشكل شوند. نظري افزود: از مسوولان شهرداري آبادان مي‌‏خواهيم كه هرچه سريع‌‏تر نسبت به حل مشكلات كاركنان اتوبوسراني اقدام كنند. پايان پيام
411- دبير اجرايي خانه کارگر گلستان : نمايندگان واقعي كارگري در انتخابات شوراها رد صلاحيت مي شوند: رسيدگي به شكايت كارگران در 18 روز، رويايي خوش است كه واقعيت ندارد دبير اجرايي خانه كارگر استان گلستان، از رد صلاحيت گسترده نمايندگان واقعي كارگران براي انتخابات شوراهاي اسلامي كار واحدها خبر داد و گفت: نيروهاي مطيع وزارت كار برگزيده مي‌‏شوند. علي اكبر رحيمي، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا در تاریخ 16 اردیبهشت 1386گزارش می دهد ‌‏: اداره كل كار استان گلستان مي‌‏خواهد با رد صلاحيت افراد با سابقه, مطلع و آگاه به مسايل كارگري، افرادي بله قربان گو و مطيع را جانشين نمايندگان مستقل كارگري كند. وي افزود: وزارت كار مي‌‏خواهد از بين رده هاي پايين شوراهاي واحدها ، نيروهاي مطيع وزارت كار برگزيده شوند، تا كانون استاني مطيع وزارت كار و به طبع آن كانون عالي مطيع اين وزارتخانه تشكيل شود. نماينده كارگران استان گلستان خاطر نشان كرد‌‏: به وزارت كار و ادارات زير مجموعه هشدار مي دهيم كه بيش از اين با آبرو و حيثيت كارگران بازي نكند.رحيمي تاكيدكرد: اگر رد صلاحيتي انجام مي شود، با ارايه مدارك معتبر و مستدل باشد.او با اشاره به اظهارات وزيركار در خصوص رسيدگي به پرونده هاي ادارات كار طي 18 روز، گفت‌‏: اين موضوع رويايي خوش است كه واقعيت ندارد. پايان پيام
412- اخبار تجمع معلمين :
تهران
يك فعال حقوق معلمين گفت طي ديروز و ديشب smsهاي خيلي زيادي از طرف وزارت اطلاعات در موبايل ها باالاخص موبايل معلمين و خانواده هاي معلمين بازداشت شده فرستاده ميشود مبني بر اين كه معلمين بازداشت شده تهراني آزادشده اند حتي دريك مورد يك smsاز قول يك معلم داده شده كه من خودم اقاي باغاني رادر آموزش و پروش ديدم و آزاد شده درحاليكه اينها همه براي منحرف كردن اذهان و جلوگيري از تجمعات اعلام شده معلمين در 12ارديبهشت مي باشد .

يك فعال حقوق معلمان اعلام كرد . رژيم مراسم سنتي خودش براي به اصطلاح برگزاري جشن معلم در روز آخوندساخته معلمين (12/2)رادروحشت از اين كه همين مراسم توسط معلمين به يك تجمع اعتراضي تبديل شود را تغيير داده و آن را در يك سري سالنهاي فرعي و پرت افتاده ومتفرق راه انداخته است .
نشريه توفيق شده قلم معلم كه به همت معلمان آزاده ديروز درتيتراژ بالايي چاپ شده بود كه براي امروز (12/2)توزيع گردد در اثر يورش نيروهاي سركوبگر رژيم به غارت برده شد .يك فعال معلمين گفت ديروز صبح ماموران سركوبگر درتهران به محل نگهداري اين نشريه يورش بردند و ضمن ضرب و شتم معلمين مسئول اين كار تمام نسخه هاي چاپ شده را به غارت بردند .
413 - در قزوين
در قزوين جلوي سازمان آموزش و پرورش جمعيتي حدود 160 نفر تجمع كرده اند تعدادي از مردم در خودرو نشسته و منتظرند طبق قرار گذاشته شده ساعت 10 صبح تجمع اعتراضي را شروع ميكنند تعداد در خودروها منتظر شكل گيري تجمع هستند .
414 - در كرمانشاه
تجمع معلمين در كرمانشاه در ساعت 9 صبح شروع شده است. تعداد زيادي نيروي انتظامي در محل هستند ، در خيابان گسترش ، تجمع شكل گرفته است.
415-تعداد 20 درصد كارگاههاي توليد پوشاك در آستانه تعطيلي قراردارند :رييس اتحاديه توليد كنندگان پوشاك گفت: حدود 50 درصد از توليد كنندگان پوشاك كشور در سال جديد هنوز توليد خود را آغاز نكرده اندكه در نتيجه اين معضل ، بسياري از كارگران اين حرفه بيكار هستند.به گزارش خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري ايلنا در تاریخ 16 اردیبهشت 86، جواد دروديان گفت: در شرايطي كه بيش از 45 روز از آغاز سال جديد مي‌‏گذرد، هنوز 50 درصد از توليد كنندگان پوشاك در سراسر كشور به دليل گراني مواد اوليه، هزينه بالاي توليد براي صاحبان صنايع، ماليات هاي سنگين و نبود بازار فروش، توليد خود را آغاز نكرده‌‏اند.وي افزود: در شرايطي كه تنها حدود 30 درصد توليد كنندگان پوشاك در وضعيت مناسب مالي قرار دارند، پيش بيني مي شود كه 20 درصد كارگاه ها و توليدي هاي پوشاك تا اواسط خردادماه به طور رسمي تعطيل شوند.رييس اتحاديه توليد كنندگان پوشاك گفت: اين آمار مختص به توليدي ها و كارخانجات كوچكي است كه كمتر از 100 كارگر دارند.پايان پيام
416- معاون خانه کارگر آذربايجان غربي كارخانجات نساجي خوي در حال ورشكستگي است :معاون خانه كارگر آذربايجان غربي گفت‌‏: كارخانجات نساجي خوي كه از بزرگترين واحدهاي صنعتي استان آذربايجان غربي است به سوي ورشكستگي مي‌‏رود. علي صحرانورد, در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا در تاریخ 17 اردیبهشت 1386 ، افزود: كارخانجات نساجي خوي با 490 كارگر به دليل نبود مواد اوليه و ضعف مديريت تعطيل است و كارگران نيز دو ماه حقوق معوقه طلبكارند. وي گفت‌‏: اين واحد 15 ميليارد تومان وام از بانك صنعت و معدن دريافت كرده كه اقساط آن را پرداخت نكرده‌‏است.وي با اشاره به اينكه نساجي خوي100 ميليون تومان پول برق بدهكار است، افزود: چند روز قبل نساجي خوي با قطعي برق مواجه شد كه با مساعدت فرماندار اروميه، مشكل به طور موقت رفع شده است. صحرانورد ادامه داد‌‏: كارگران اين واحد دو ماه حقوق معوقه طلبكارند و كارفرما حدود 7 ماه حق بيمه آنها را به تامين اجتماعي پرداخت نكرده است.وي تصريح كرد: كارخانجات نساجي خوي مجهز به مدرن‌‏ترين دستگاههاي توليد است و تا كنون محصولات توليدي‌‏اش به كشورهاي خارجي از جمله تركيه صادر شده است. صحرانورد اضافه كرد: واردات بي رويه و قاچاق محصولات نساجي، تيشه به ريشه صنعت نساجي كشور زده و بيشتر واحدها را به ورشكستگي كشانده است. معاون دبير اجرايي خانه كارگر آذربايجان غربي، افزود‌‏: مشاهده شده كه محصولات توليدي نساجي آذربايجان غربي كه به تركيه صادر شده‌‏است، با برچست تركيه به كشورهاي اروپايي فرستاده مي شود كه در واقع لطمه بزرگي به صنعت نساجي ايران است . صحرانورد گفت‌‏: از مسوولين مربوطه استان آذربايجان غربي بهد خصوص استاندار تقاضا داريم كه نگذارد كارخانجات نساجي خوي دچار ورشكستگي شود، زيرا در آينده جبران سهل انگاري مشكل خواهد بود . پايان پيام

417- كارگران بازداشت شده سنندجي به دادگاه اعزام شدند :يك نماينده كارگران گفت: 10 نفر از12 كارگر بازداشتي سنندجي، روز دوشنبه17/2/86 ساعت10 صبح جهت پاره‌اي توضيحات به دادگاه اعزام شدند.به گزارش ايلنا، وفا يونسيان گفت: طيب چتاني، فارس گويليان، صديق سبحاني، يد‌الله مرادي، اقبال لطيفي، صديق امجدي، طيب ملايي، محي‌الدين رجبي، حبيب‌الله كلكاني و خالد سواري 10 كارگري هستند كه به شعبه يك دادياري اعزام شدند. يونسيان افزود: در اين دادياري از بازداشت‌شدگان در ‌خصوص علت تجمع خانواده‌هايشان در مقابل دادگستري و ادارات باز‌خواست شد كه كارگران دليل تجمع خانواده‌هاي خود را پيگيري آزادي‌شان بيان كردند و پس از توضيحات لازم دوباره به زندان اعزام شدند. هادي زارعي ديگر نماينده كارگران گفت: قرار بود دوباره 10 كارگر نامبرده به دادگاه آورده شوند، اما به علت انتقال پرونده‌هاي آنان به شعبه2 بازپرسي، از اعزام‌‏شان خودداري شد.زارعي افزود: قرار است پرونده اينه كارگران تا 48 ساعت آينده بررسي شود و احتمال دارد در اين خصوص تعدادي از آنان آزاد و براي سايرين حكم صادر شود. وي در‌خصوص بازداشت شيث اماني و صديق كريمي رييس و عضو اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار، گفت: براي اين دو نفر وكيل در نظر گرفته شده كه قرار است پرونده آنان را مطالعه و با شعبه مربوطه وارد مذاكره شوند.زارعي از بازداشت امير اسدي، يكي از نمايندگان اسبق كارگران در اداره كار خبر داد و افزود: اسدي ديروز در دفتر مشاوره كارگري خود در سنندج دستگير شده است.شايان ذكر است خانواده بازداشت‌شدگان امروز هم از تجمع مقابل دادگستري نتيجه‌اي نگرفتند.پايان پيام

418- دو تن از متهمان تجمع روز جهاني كارگر سال 83 در سقز به حبس تعليقي محكوم شدند: وكيل مدافع «جلال حسيني» و «محمود صالحي» از متهمان پرونده تجمع روز جهاني كارگر سال 83 در شهرستان سقز از ابلاغ احكام تجديدنظر موكلانش خبر داد. «محمد شريف» در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" د رتاریخ 18 اردیبهشت 1386 ، با اعلام اين مطلب، گفت: شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كردستان پس از رسيدگي به اين پرونده، محكوميت دو سال حبس تعزيري جلال حسيني را به مدت سه سال به حالت تعليق درآورد. اين شعبه همچنين سه سال از محكوميت چهار سال حبس محمود صالحي را معلق و يك سال حبس تعزيري وي را تأييد كرد.وي افزود: دادگاه تجديدنظر در حكم ابلاغي خود مقرر كرده است كه موكلانم در دوران تعليق از راه‌‏اندازي هرگونه تجمع غيرقانوني و مخل نظم اجتماعي اعم از صنفي و غيرصنفي خودداري و از تماس و مكاتبه‌‏هاي مخابراتي، الكترونيكي، اينترنتي و غيره با گروه‌‏ها و اشخاص ضد انقلاب پرهيز كنند.شريف با اشاره به وضعيت محمود صالحي كه هم‌‏اكنون در زندان سنندج به سر مي‌‏برد، گفت: ضمن دادنامه تجديدنظر، بر پايه حكم دادگاه بدوي، سپري كردن محكوميت حبس تعزيري موكلم در تبعيد ذكر نشده است، در حالي كه صالحي از بدو بازداشت در وضعيت تبعيد در زندان‌‏هاي سنندج نگهداري مي‌‏شود و دادستان نيز اظهار مي‌‏دارد بنا به تصميم اتخاذشده، وي در حال حاضر در زندان سنندج نگهداري مي‌‏شود. اين وضعيت غيرقانوني است و تاكنون نيز به اين وضعيت غيرقانوني خاتمه داده نشده است. بديهي است براي خاتمه دادن به وضعيت غيرقانوني زنداني موكلم، از تمام امكانات موجود استفاده خواهم كرد. شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كردستان پيش از اين نيز محكوميت دو سال حبس تعزيري «محسن حكيمي» و «برهان ديوارگر» از ديگر متهمان اين پرونده را به مدت سه سال به حالت تعليق درآورده بود.پايان پيام

419- تجمع معلمان مقابل مجلس:
ساعت 30/12 روز سه شنبه 18/2/1386 معلمان طبق فراخوان 10/1/1386 شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان در مقابل مجلس حاضر شدند اما ماموران انتظامی و لباس شخصی ها قبلا" محل وخیابان های اطراف را از میدان استقلال تا میدان شهدا و از پل چوبی تاسر چشمه پوشش داده بودند.هرچه به مجلس نزدیکتر می شدی تعداد ماموران به صورت تصاعد هندسی افزایش می یافت.خیابان ها و کوچه ها پارکینگ ها و محوطه ادارات مختلف مملو از انواع پلیس و اتوبوس ، مینی بوس وانواع سواری متعلق به سرکوب گران بود. ماموران تمامی عابرین را زیر نظر داشتند. هیچ کس حق لحظه ای ایستادن یا نگاه کردن به ویترین مغازه ای را نداشت در صورت ایستادن دستگیر یا بازجویی می شد.منطقه کاملا" جو حکومت نظامی داشت. این وضعیت تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت.معلمان و عابرین به صورت پراکنده در حرکت بودند تا فرصتی پیش آید تجمع خودرا شروع کنندولی پلیس هر فردی را که دوبار می دید متوقف کرده برخی را دستگیر می کرد واز برخی کارت شناسای ، موبایل می گرفتند و می گفتند که بعدا" مراجعه کنید این ترفند جدید است که به جای نشان دادن دستگیر های گسترده مدارک افراد را گروگان می گیرند تا در روز های آتی افراد با پای خود به بازجوی بیایند.از این طریق پلیس با کمترین هزینه بیشترین اطلاعات را برای جورکردن پازل اطلاعاتی خود سود می برد.

420- تا حق خود نگرديم از پا نمي نشينيم :
روز 18 ارديبهشت 86 هزاران تن از معلمان تهران و شهرهاي سراسر كشور از جمله مشهد، تبريز، اروميه، قوچان، سيرجان، رفسنجان، اهواز و گرگان در خيابانهاي اطراف مجلس جمع شده بودند و بار دگر با صداي بلند خواسته هاي به حق خود كه همان ”بهبود وضعيت معيشتي, اجراي نظام هماهنگ و لغو احكام انفصال از خدمت همكارانشان” است را بيان كردند...
طبق برنامه اعلام شده، قرار بود تجمع معلمان ساعت 1300 روز 18 ارديبهشت در مقابل مجلس تشكيل شود. از ساعت 6 صبح, هزاران تن از افراد نيروي انتظامي، عناصر اطلاعاتي، ماموران لباس شخصي و بسيج در ماشينهاي پرايد و ون دور تا دور مجلس را تحت كنترل خود در آورده بودند و متروي بهارستان را بستند و يك حكومت نظامي اعلام نشده در مقابل مجلس برقرار كردند. ولي علي رغم تمامي اين تدابير هزاران تن از معلمين آزاده اطراف مجلس تجمع كرده در نهايت بيشرمي ماموران سركوبگر, وحشيانه به تجمع معلمان حمله ور شدند و براي متفرق كردن آنها از گاز اشك آور استفاده كردند نيروي انتظامي با زنان معلم رفتاربسا بدتري داشت و آنان را زير ضربات باطوم و لگدهاي خود گرفت.
در اين گردهمايي شماري از رانندگان شركت اتوبوسراني واحد، دانشجويان، دانش آموزان و كارگران در همبستگي با معلمان شركت كرده بودند.
انجمن ما به عزم و اراده معلمان بپاخاسته درود مي فرستد و آنها را به استمرار اعتراضات و اصرار بر خواسته هاي برحق خود فرا مي خواند و از همه اقشار مردم آگاه ميخواهد كه به حمايت آنان برخيزند.
معلمان ميهن مان كه از شريفترين و زحمتكش ترين اقشار جامعه هستند، براي برخورداري از حداقل حقوق انساني خود فرياد مي زنند و در شعارهايشان اين حق مسلم را گوشزد مي كنند. از جمله شعارهايي كه مي دادن اينها بود:
«مرگ براين زندگي– اين همه شرمندگي» ، «زندگي انساني حق مسلم ماست»،
انجمن ماضمن محكوم نمودن اعنال سركوبگرانه نيروي انتظامي با خانواده معلماني كه هم اكنون در زندان به سر مي برن ابراز همدردي مي كند و به استحكام و عزم و اراده آنان در پافشاري براي آزادي معلمان قهرمان درود مي فرستد. واز همه هموطنان مي خواهيم كه از معلمان شريف ميهنمان حمايت نمايند و در دفاع از حقوق آنان كوتاهي ننمايند. درودبر معلمان آزاده مينمان ، درود، درود
انجمن اتحاد معلمين
ارديبهشت 86

421- رييس اتحاديه کارگران قراردادي حداقل 30 درصد كارگران كشور از دريافت حقوق قانوني محرومند :رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور گفت‌‏: دست كم 30 درصد كارگران قراردادي كشور از دريافت حقوق و مزاياي قانوني محروم هستند و به نظر مي‌‏رسد دولت كارگران قراردادي را فراموش كرده است. رجبعلي شهسواري، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، در تاریخ 19 اردیبهشت 1386‌‏ افزود‌‏: با وجود هشدارهاي پي در پي نمايندگان كارگري، همچنان اقدامي در خصوص رفع مشكلات كاري كارگران قراردادي و پيماني كشور صورت نپذيرفته و عدم امنيت شغلي و تضييع حقوق كارگران، در مرحله جديدتري از بي‌‏اعتباري به راه تاريك خود ادامه مي دهد. وي گفت‌‏: حقوق ميليونها كارگر قراردادي شاغل در كارگاه‌‏هاي كوچك, دفترهاي شركت هاي خدماتي و شركت‌‏هاي پيمانكار به واسطه ظلم آشكار كارفرمايان تضييع مي شود كه در اين ميان، بازرسان ادارات كار از كمترين حضور برخوردار هستند . شهسواري گفت : دولت مي‌‏بايست با اقدام سريع و شايسته با همفكري دو گروه كارگر و كارفرما در كنار خود به مشكلات ديرينه كارگران قراردادي رسيدگي كرده و به ظلم و بي قانوني در عرصه كار كشور خاتمه دهد . پايان پيام

422- مرگ يك كارگر بر اثر ريزش ديواره هاي كانال اداره حفاري در ساري :به گزارش ايلنا در تاریخ 19/02/1386، دو كارگر ساده يكي از ادارات حفار، در حال حفاري در خيابان پشت مصلاي نماز جمعه ساري، به علت ريزش ديواره هاي كانال، زير آوار ماندند.در اين حادثه بلا فاصله نيروهاي امداد و نجات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري در محل حادثه حضور يافته و با تلاش فراوان و با تزريق اكسيژن مانع خفگي يكي از حادثه ديدگان شدند.اين ماموران پس از سه ساعت تلاش موفق شدند يكي از كارگران را زنده از زير آوار خارج نمايند، ولي متاسفانه كارگر 32 ساله‌‏اي كه نامش اصغر جهان تيغ بود، دچار خفگي شديد شد كه به مرگ وي منجر گرديد.پايان پيام

423- دبير اجرايي خانه کارگر 3 واحد توليدي ساوجبلاغ 2 ماه است حقوق كارگران را نداده اند :دبير اجرايي خانه كارگر ساوجبلاغ گفت: در اين شهر به غير از 3 واحدي كه 2 ماه است حقوق به كارگران پرداخت نكرده، هيچ واحد صنفي بحران زده‌‏اي وجود ندارد.كرمعلي ساماني پور، به خبرنگار گروه كارگري خبرگزاري ايلنا در تاریخ 21 اردیبهشت 1386 گفت: خوشبختانه تعداد واحدهاي صنفي بحرانزده در شهرستان ساوجبلاغ بسيار كم است و تنها 3 شركت هستند كه حدود 2 ماه است به كارگران خود حقوق پرداخت نكرده‌‏اند .وي ادامه داد: شركتهاي "تهران نوآور كارا" ، "پارس لامع" و "بيل‌‏كيت" تنها شركت‌‏هايي هستند كه در حال حاضر تا حدود بسيار اندكي با بحران روبه‌‏رو هستند .ساماني پور تصريح كرد: بيش از هزار كارگر در اين سه واحد صنفي مشغول به كار هستند كه فكر مي‌‏كنم مشكل آنها به زودي مرتفع خواهد شد .پايان پيام

424- تعداد 10 كارگر بازداشت شده روز جهاني كارگر با ضمانت 5 ميليون توماني آزاد شدند: 10 نفر از 12 كارگر بازداشت شده روز جهاني كارگر در سنندج با قرار ضمانت آزادشدند.خالد سواري كه يكي از اين آزاد شدگان است، به خبر نگار ايلنا در تاریخ 21 اردیبهشت 1386 گفت: با دستور شعبه دوم بازپرسي ده نفر از بازداشت شدگان روز جهاني كارگر با قرار ضمانت آزاد شدند.نايب رييس اتحاديه سراسري كارگران اخراجي وبيكار، بيان داشت: شعبه دوم بازپرسي براي هركدام از اين 10 كارگر 50 ميليون ريال قرار صادر كرده است.سواري ادامه داد: من و عده‌‏اي ديگر با ضمانت كارمندي و تعدادي نيز با گذاشتن پروانه كسب تا تفهيم اتهام و دادگاهي آزاد شده ايم.وي در خصوص شيث اماني، رييس اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار و صديق كريمي كه هنوز در بازداشت هستند، اظهار داشت: پرونده اين دو نفر در دست اقدام است، اما فعلا تكليفشان مشخص نيست، به همين خاطر با وكلاي آنها صحبت شده و قرار است به دادگاه مراجعه نمايند كه اميدواريم انها هم آزاد شوند در غير اين صورت براي روز 24/2/86 فراخوان تجمع در مقابل دادگستري خواهيم داد. پايان پيام

425- اعتراض 60 کارگراخراجی ورامین: به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 21 اردیبهشت 86 ،حدود 60 كارگر اخراجي آرد سفيد ورامين تجمع اعتراض آميز برپا كردنداين كارگران به اخراج ها و تعطيلي كارخانه اعتراض دارند 60 كارگر اخراجي شركت آرد سفيد ورامين در اعتراض به عملكرد غير قانوني مديريت مبني بر اخراج كارگران و تعطيلي كارخانه، در مقابل خانه كارگر پاكدشت تجمع كردند. كارگران معترض با تجمع در مقابل خانه كارگر پاكدشت و گفت‌‏ و گو با مقامات كارگري ، خواستار بازگشايي مجدد كارخانه و بازگشت به كار خود شدند . مشكلات اين كارگران اخراجي در دادگستري پاكدشت در دست رسيدگي و پيگيري قرار گرفته است. كارگران اخراجي آرد ورامين داراي سابقه كاري 14 ساله بودند

426ـ کارگران طبس حقوق نگرفته اند:
توقیف هفته نامه قلم معلم و زندانی کردن مدیر آن:
بنابه خبرهای رسیده به سایت فعالان حقو ق بشر و دمکراسی در ایران ، در تاریخ 22 اردیبهشت 86 ، هفته نامه قلم معلم تا به حال چندمین بار توقیف گردیده. روز 11 اردیبهشت 1386 مجدادا توقیف گردید. قبل از توقیف این نشریه مامورین وزارت اطلاعات به منزل مسئو ل این هفته نامه آقای محمد خاکساری مراجعه کردن و ضمن بازرسی منزل او کامپیوترو دوربین عکاسی و وسائل دیگر او را ضبط کردن. در حال حاضر مامورین وزارت اطلاعات آقای محمد خاکساری را روزانه از صبح تا بعد از ظهرمورد بازجوئی قرار میدهند واز او تعهد می گیرند که روز بعد برای ادامه بازجوئیها باید به دادگاه انقلاب مرجع کند.تا به حال مدیر فنی و مدیر اجرائی و خبرنگاران این هفته نامه، چندین هفته در بند 209 اوین زندانی بودند و روز چهارشنبه 19 اردیبهشت در اثر اعتراضات گسترده معلمین آزاد گردیدند که به ترتیب آقایان علیرضا اکبری ،محمد رضائی،فلاحی ،باقری و تعدادی دیگربودند.روز سه شنبه 18 اردیبهشت در جریان اعتراضات گسترده معلمین خانم ثریا دارابی مدیر هفته نامه قلم معلم و خانم خاکساری و طیبه میرزائی را دستگیرکردند وآنها را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دادند. در حال حاضر خانم ها دارابی و میرزائی در بند 3 زنان زندان اوین زندانی میباشند.و برای آزادی آنها مبلغ 30 میلیون تومان ضمانت مطالبه می کنند.لازم به یادآوری است که هفته نامه قلم معلم در سال 1382 توقیف گردید. وهمچنین تمامی اموال این هفته نامه را هم توقیف نمودند وقتی که در سال 1385 رفع توقیف شد ،ولی اموال توقیف شده را به صاحبان آن بازنگردادند فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران از تمامی مراجع بین المللی و به خصوص سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان اعمال فشار علیه این رژیم برای آزادی تمامی خبرنکاران زندانی در ایران است.

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی