به وبلاگ روزشمار جنبش کارگری ایران خوش آمدید roozshomar2@yahoo.com

وبلاگ روزشمار کارگری بااعتقاد به مبارزات مستقل کارگران دربرابر نظام سرمایه داری ایران، تلاش داردکه استقلال عمل این مبارزات رادرتمام عرصه ها وبویژه در تنظیم اخبار مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران وجنبش های اجتماعی ( زنان - دانشجویان وجوانان - معلمان - پرستاران - ملیت های ساکن ایران )وزندگی کودکان خیابانی کار،باارائه منابع خبر روزشمارنماید. همکاری یکایک فعالان کارگری وتشکل ها ونهادهای کارگری وارسال به موقع اخبار به " وبلاگ روز شمار کارگری ایران" مارادرپیشبرداین وظایف کمک می نماید. مسئولین وبلاگ

۱۴ بهمن ۱۳۸۷

روز شمار جنبش کارگری ایران مهر ماه 1386


هفته اول مهر۸۶ (سپتامبر ۲۰۰۷)
1297 - مهرماه از راه رسيد جيب كارگران خالي است :- قدرت خريد كارگران به صفر رسيده است از زبان يكي از كارگران تبريزي کارگری نمی تواند میوه بخرد ، با جیب خالی چی دارند تا بخورند. مسئولین همش شعار می دهند. شرکت ها دچار ورشکستگی هستند. کارخانجات نمی توانند حقوق کارگرانش را به موقع بدهند . مهر ماه شروع شده است . هزینه مدارس بالاست ، تهیه کفش، لباس، وسایل تحریریه و کلا ایاب و ذهاب و خورد و خوراک بچه ها ، دلنگرانی مادران و پدران با خود داشته و دارند. با توجه به هزینه گرانی زندگی و 50 در صد هزینه مسکن با 183 هزار تومان دستمزد ماهیانه چه گونه می شود زندگی کرد؟ آیا کسی جوابگوی درد کارگران است ؟
1298- فریبکاری و حیله گری سرمایه‌داران :

"کامیار عماری" مدیر کارخانه نساجی کردستان طی اطلاعیه‌ائی اعلام کرده که کارگران رسمی بالای 16 سال سابقه بیمه میتوانند تا تاریخ 31/11/1386 بهمن ماه به ازای هر سال سابقه، چهار ماه و نیم حقوق و مزایا را به اضافه 2 میلیون تومان پاداش دریافت و تصویه حساب نمایند، در غیر اینصورت در پایان تاریخ مقرر، به ازای هر سال سابقه بیمه 1 ماه حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد.
روز دوشنبه 30 مهر ماه چند نفر از کارگران به نمایندگی از طرف بقیه کارگران، به دفتر مدیریت رجوع کرده تا با مدیر کارخانه درباره اطلاعیه صادر شده گفتگو و شفاف سازی کنند. اما مدیر کارخانه بجز دروغ و نیرنگ چیز روشنی تحویل کارگران نداده و بلافاصله اطلاعیه دیگری صادر و در تابلوی اعلانات نصب کرده که در سه بند زیر آمده، تنظیم شده است.
بند 1: کارگران رسمی بالای 16 سال سابقه بیمه میتوانند تا تاریخ 31/11/1386 بهمن ماه به ازای هر سال سابقه، چهار ماه و نیم حقوق و مزایا را به اضافه 2 میلیون تومان پاداش دریافت و تصویه حساب نمایند، در غیر اینصورت در پایان تاریخ مقرر، به ازای هر سال سابقه بیمه 1 ماه حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد.
بند 2: کارگران رسمی پائین‌تر از 16 سال سابقه بیمه تا پایان تاریخ مقرر میتواند تصویه حساب نماید و همان مزایای فوق هم به آنها پرداخت خواهد شد.
بند 3: آن دسته از کارگران قراردادی که داوطلبانه تصویه حساب می‌کنند تا اطلاع ثانوی تصویه حساب نخواهند شد.
قابل ذکر است که کارگران کارخانه نساجی کردستان تصمیم گرفته‌اند که در تاریخ 1/8/86 در ساعت 2 بعد از ظهر جمع شوند و دسته جمعی به دفتر مدیریت بروند تا در مورد دو اطلاعیه‌ائی که صادر شده است از مدیریت توضیح بخواهند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری (منطقه غرب) 1 مهرماه 1386

1299- کارگران ایران خودرو در یک مراسم پرشکوه یادهمکاران خود را گرامی داشتند:
هفته گذشته کارگران ایران خودرو در سالن پرس3 در یک مراسم شکوهمند شرکت کرده ودر یک همبستگی کارگری یاد همکاران خودرا که در حوداث اخیر کشته شده بودند را گرامی داشتند بخصوص مراسم ویژه ای برای بزرگ داشت یاد علی امامی کارگر سالن پرس که هفته گذشته در یک حادثه ناگوار جان خودرا از دست داده بود.برپا کردند
کارگران ایران خودور یکبار دیگر نشان دادند که در مقابل تجاوز به حقوق شان کوتاه نخواهند آمد کارگران پرس که بعداز کشته شدن همکارشان دست از کار کشیده بودند.در سالن پرس دور هم جمع شدند تا با بزرگداشت یاد همکارشان اتحاد طبقاتی خودشان را نشان بدهند.
چهرها همه غمگین از این حادثه نا گوار
کسی باور نمی کرد که دیگر علی نیست
اونبود سینه اوبا قدرت قالب سنگین شکافته شده بود
کسی باور نمی کرد که دیگر علی نیست
ولی حادثه نه با دقیقه بلکه با ثانیه ها کار دارد
او دیگر نبود.اودیگر نمی خندید او رفته بود
آنطوریکه پیمان رفت
امید رفت
و اکبر رفت
آری علی نیز رفت
او نیز قربانی حوادث شد که عامل اصلی آن نا ایمن بودند محیط های کار می باشد
در سالن جا برای سوزن انداختن نبود همه آمده بودند تا یاد همکاررانشان علی امامی و پیمان رضی لو و اکبر شور گشتی و محمد خیامی را گرامی بدارند
همه آمده بودند برای همدردی با کارگران پرس
همه غمگین ازمرگ همکاران که حوداث نا ایمن کار به کامشان کشیده بود
چهره های خشمگین از این حوادث
همه آمده بودند از سالنهای مختلف
از سالنهای پرس 1و2که همکار امید اولادی بودند
از سالن شاتل که عزادار محمد خیامی بودند
از سالن مونتاژکه همکاران پیمان رضی لو بودند
ازسالن موتورسازی
از سالن ریخته گری که هنوز داغ مرگ اکبرشورگشتی را با خود د اشتند
همه آمده بودند بگویند تا کی
تا کی این محیط های نا ایمن جان دوستان مارا خواهد گرفت
همه آمده بودند تا به ریش صادر کنندگان گواهی ایزو بخندند
همه آمده بودند بگویند
تا کی این محیط ها نا ایمن خواهند بود
همه آمده بودند بگویند کجایند بازرسین وزارت کار
همه آمده بودند بگویند کجایند صادر کنندگان گواهی ایزو
که عرق شرم از دادند چنین گواهی های بر پیشانی شان بنشیند
همه آمده بودند بگویند تا کی ما کارگران قربانی این محیط ها خواهیم شد
اگر دیروز پیمان و امید رفتند
و امروز اکبر و علی
فردا نوبت کدامین از ما کارگران خواهد بود
همه آمده بودند بگویند کجا یند کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
که سر خودشان را زیر برف کرده و با باند بازی و با ساخت و پاخت محیطهای نا امن را مصداق سخت و زیان آور تشخیص ندادند
آری همه آمده بودند تا بگویند
چه دوستانی قربانی این حوادث شدند
وچه دوستانی که معلول و از کار افتاده شدند
ومافردا در عزای کدامین همکار پیراهن سیه بر تن خواهیم کرد
همه آمده بودند
حتی آنهای که مقصرین اصلی بوجود آورنده این حوادث هستند
آنها هم آمده بودند که این خشم را خاموش کنند
آنها هم پیرهن سیاه پوشیده بودند که در غم کارگران شریک باشند
ولی آیا یکبار نیز حاضر شدند در مقابل این کارگران غمگین به گناه خود اعتراف کنند.
آنها نه تنها از مرگ همکاران قبلی عبرت نگرفتند بلکه با گسترش شرکتهای پیمانکاری به محیطهای ناامن دامن زدند.
همه این کارگران قربانی تولید و کاهش هزینه ها کردند
همه آمده بودند
یکبار دیگر بگویند درد کارگران یکی است
همه آمده بودند که اتحاد و همبستگی خودرا نشان بدهند
ما یکبار دیگر اعلام می داریم راه جلوگیری از این حوادث نظارت مستقیم خودما کارگران برمحیطهای کاری می باشد و این کار بدون ایجاد تشکلهای کارگری ممکن نمی باشد

ما ضمن گرامی داشت یاد همه همکاران که در حوادث نا ایمن محیطهای کار جان خودرا از دست داده اند وضمن درودبه همه کارگرانی که در اثر حوادث کار معلول و از کار افتاده شده اند یکبار دیگر خودرا در غم از دست داند این عزیزان شریک دانسته و همدردی خودمان را با آنها اعلام می داریم
ما به اتحاد و همبستگی همه کارگران که در مرگ علی امامی آنرا به اوج رسانند درود می فرستیم
برای گرامی داشت یاد همکار عزیزمان علی امامی مراسم بزرگداشتی دیگری روز جمعه 6 /7/86 درانتهای خیابان وحدت اسلامی –تهرانچی (باقر جدی) کوچه فاضل سازنده مسجد امام حسین در ساعت 2 تا 4 برگزار خواهد شد. ما از همه همکاران گرامی و بخصوص همه کارگران می خواهیم که دراین مراسم شرکت کرده و با خانواده این همکار عزیز همدردی کنند.

جمعی از کارگران ایران خودرو
1/7/86
ikcokar@yahoo.com
1300- گزارشی از شرکت نساجی کردستان :
مدیر جدید نساجی کردستان به نام کامیار عماري طی هماهنگی با استانداري کردستان ، ادره کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی (بیمه) و اطلاعات استان( اول /7/ 1386)کردستان دست به اخراج و بی کار کردن کارگران زده و در مورخه 1مهر ماه ) قرار داد 22 نفر از کارگران را تمدید نکرده و هر یک را با نامه هاي جداگانه براي تسویه حساب به قسمت اداري فرا خواند . در همان روز با توجه به اینکه نیر وهاي لباس شخصی را به کارخانه آورده بودند ، مدیر کارخانه کارگران اخراجی را یکی یکی به وسیله انتظامات کارخانه به دفتر خود فرا خوانده با توجیها ئی یاوه گو یانه براي انها توضیح میداد همه شما کارگران خوبی هستید و به این دلیل چون نیروي مازاد داشتیم . شانس شما این بود تسویه حساب کنید !! تا بقیه کارگران بتوانند کار کنند و بی شرمانه آنها را تهدید کرده است . تا به ازاء هر سال سه ماه و نیم حقوق و مزایا به اضافه ششصد هزار تومان پاداش به شما ها می دهیم اگر نمی خواهید می توانید به ادراه کار بروید و شکایت بکنید که به ازاي هر سال قانونآ یک ماه حقوق مزایا در یافت خواهید کرد . ( قانون کار انقدر نسبت به پایمال کردن حقوق کارگران پیشرو! است که صاحبان کار کارگران را از موارد قانون کار می ترسانند!!) در اینجا تبلیغات رئیس جمهوري احمدي نژاد به فکر مان می رسد که چگونه پول نفت را به سفره خالی مردم خواهد اورد !!! سفره ما خالی بود و فقط یک سفره خالی داشتیم که آن را هم ربودند ! مشکل ما کارگران نداشتن تشکل مستقل کارگري است .حامیان جهل و سرمایه با ابزار و امکانا ت و نیروي پلیسی که در اختیار دارند ار اتحاد کارگران جلو گیري می کنند. اما اگر کارگران بخواهند می توانند جلو تمام این نابسامانیها و بی حقو قی ها ، بی عدالتی های اجتماعی را بگیرند و دست استثمار گران و مفت خواران را کوتاه کنند.
تنها راه نجات ما اتحاد و همبستگی است ما کارگران باید براي ایجاد یک تشکل مستقل کارگري بکوشیم . لازم به تذکر است که کارگران اخراج شده هر کدام بر اثر شدت کار و شرایط نامساعد محیط کار دچار بیماري هاي خاص شده اند که این امر وجدان هر انسان آگاه را می رنجاند.! در ضمن مدت تمدید کارگران قراردادي را به ترتیب یک ماهه ، دو ماهه ، سه ماهه وشش ماهه بسته شده و قرار است تا آخر شش ماه دوم تمامی کارگران قراردادي را اخراج و بی کار کنند و اینگونه بستن قراردا د ها با فاصله زمانی مشخص به دلیل ایجاد انشقاق و بی تفاوتی و جلو گیري از اعتراض جمعی کارگران می باشد.
کمیته هماهنگی براي ایجاد تشکل کارگري(منطقه غرب) 1386/7/2
1301- اعتصاب برای دریافت حقوق های معوقه در بوکان :
بیش از 30 کارگر شرکت "کشش" در شهر بوکان از روز دوشنبه 2 مهر ماه دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود هستند. شرکت کشش مسئولیت ساخت سیلو در جاده بوکان – شاهین دژ را به عهده دارد و کارفرمایان این شرکت حقوق و مزایای 4 ماه کارگران خود را پرداخت نکرده اند. گفته می شود که کارفرمای شرکت کشش خطاب به کارگران گفته است هر کسی که دوست ندارد کار نکند، چون فعلا امکان پرداخت مطالبات آنان وجود ندارد.
1302- تجمع اعتراضی كارگران صنايع چوب طالقان :
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ايسنا در تاریخ دوم مهر 1386 : كارگران كارخانه صنايع چوب طالقان احمدآباد مستوفى در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل دفتر مركزى اين شركت تجمع كردند.صبح امروز جمعى از كارگران كارخانه صنايع چوب طالقان واقع در احمد آباد مستوفى در مقابل دفتر مركزى اين شركت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود تجمع كردند. در اين تجميع كه با نظارت نيروى انتظامى انجام مي‌شد كارگران با در دست داشتن پلاكاردهايى كه بر روى آنها شعارهايى در مورد عدالت اجتماعى و مشكلات خود نوشته شده بود خواستار پرداخت حقوق معوقه و رسيدگى دستگاه‌هاى مسوول شدند.
يكى از كارگران حاضر در اين جمع در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان مشكلات كارگران اين شركت عنوان كرد: در حال حاضر بيش از شش ماه است كه هيچ حقوقى دريافت نكرده‌ايم و در حال حاضر نيز مسوولان شركت صنايع چوب طالقان پرداخت حق بيمه كارگران را نيز قطع كرده‌اند.
وى گفت: تا پيش از اين فرماندار اسلامشهر دريكى از تجمع‌هاى اعتراض آميزمان در كارخانه حاضر شد و وعده‌هاى بسيارى براى حل و فصل مشكلاتمان ارائه كرد اما با اينكه مدتى از آن زمان مي‌گذرد اما هيچ اقدام موثرى انجام نشده است.
اين كارگر با بيان اينكه تعداد ۷۰ نفر در اين كارخانه مشغول فعاليت بوده‌اند كه در حال حاضر با مشكل پرداخت نشدن حقوق خود مواجهند افزود: در حالى كه مديرعامل اين كارخانه تعهد داده بود تا پايان شهريورماه حقوق همه كارگران را تسويه خواهد كرد اما تاكنون هيچ حقوقى پرداخت نشده است.
به گزارش ايسنا، سروان منصفى به نمايندگى از نيروى انتظامى در جمع كارگران حاضر و با دلجويى از آنان نسبت به رسيدگى به اين اعتراضات قول مساعد داد اما هيچ خبرى از مسوولان اين شركت نبود و كارگران در زير آفتاب به انتظار حل مشكلاتشان ايستاده بودند
1303- مرگ کارگر در حین کار در پلدختر:
- صبح روز سه شنبه 3 مهر ماه، بر اثر ریزش معدن ماسه در شهرستان"پلدختر" در استان لرستان 1 کارگر جانباخته و 2 کارگر دیگر به شدت زخمی شدند.
حادثه در یکی از معادن منطقه"جلوگیر" روی داده و بر اثر آن یک کارگر با نام"فتحعلی" جانش را از دست داده و 2 کارگر دیگر با اسامی "عارف" و "مهدی" به شدت زخمی شده و در بیمارستان بستری هستند.

1304- چهارهزار راننده تاکسي بيکار :
به گزارش روزنامه اعتماد در روز سه شنبه 3 مهر86، از قول مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران نوشت؛ بيش از چهار هزار راننده تاکسي به خاطر تحويل نشدن خودروها، حدود چهار تا شش ماه بيکارند. وي افزود؛ اين رانندگان در حالي بيکار شده اند که يک تا دو قسط تاکسي هاي جديد را پرداخت کرده اند و هم اکنون به خاطر تحويل نشدن خودروها دچار مشکلات عديده يي در تامين معاش خود شده و مرتب به سازمان تاکسيراني مراجعه مي کنند. وي علت بلاتکليفي اين رانندگان تاکسي را هم نبود پاسخگويي روشن از سوي وزارت نفت عنوان کرد.

1305- بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس :
به نام خداوند جان وخرد
همکاران گرامی ، فرهنگیان شجاع
بر آن نبوده و نیستیم که شیرینی آغاز سال تحصیلی راکه با ماه مبارک رمضان هم زمان گردیده با ذکر حوادث ناگوار گذشته و واقعیت­هایی که با آن­ها روبرو هستیم بر شما تلخ نماییم، اما از آن جاییکه دانستن و آگاه بودن را حق همه می­دانیم، به عنوان یک نهاد مدنی که برخاسته از متن جامعه فرهنگیان است وظیفه خود می­دانیم ،که از آنچه طی ماه­های اخیر بر ما گذشت و همچنین پی­گیری­ها و فعالیت­های انجام گرفته شما را با خبر نماییم.
برادران و خواهران فرهیخته،
همانگونه که می­دانید، پی­گیری­ها و فعالیت­های تشکل­های صنفی معلمان با پشتیبانی شما عزیزان منجر به ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ پرداخت) از سوی دولت سابق به مجلس شورای اسلامی شد، و مجلس هفتم در اولین روز کاری خود با" الزام دولت به تصویب کلیات این لایحه آن را افتخار مجلس هفتم نامید و تحقق همه وعده­ها و پاسخ به همه خواسته­های بر حق فرهنگیان را منوط به اجرای این لایحه نمود." اما با گذشت بیش از سه سال از تصویب کلیات این لایحه به دلیل ایرادات متعدد شورای نگهبان و همچنین مخالفت و مقاومت شدید دولت در برابر اجرای آن عملاً این لایحه از دستور کار مجلس و دولت خارج گردید ،و امیدهای فراوانی که به ویژه برای فرهنگیان ایجاد شده بود، همگی نقش بر آب شد.
در همین مقطع (ماه­های دی تا اسفند 85) تشکل­های صنفی فرهنگیان تحت عنوان شورای هماهنگی تشکل­های صنفی که از اتحاد کانون­های صنفی معلمان سراسر کشور شکل گرفته است .در پاسخ به خواست عمومی فرهنگیان تجمع آرامی را در مقابل مجلس شورای اسلامی و به منظور تأکید بر خواست فرهنگیان بر اجرای بدون قید و شرط لایحه مدیریت برگزار نمودند، که حضور چندین هزار نفراز فرهنگیان در تجمعات خود جوش بعدی گواه روشنی بر خواست قلبی و اراده جمعی معلمان برای پی­گیری این لایحه بود.
تجمعاتی که هر بار با متانت کامل آغاز و بدون هیچگونه برخورد و مسأله­ای پایان می­یافت، و نظم و همدلی فرهنگیان می­توانست، الگوی مناسبی از مردمسالاری را در نظام جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارد،و جا داشت که مسئولین محترم با پاسخ به موقع و منطقی، به این تجمعات آرام پایان داده و لبخند رضایت را بر لب­های مردان و زنان حاضر در مقابل مجلس بنشانند.
اما با تصمیمات نسنجیده و غیرمنطقی که از 23 اسفند آغاز شد عملاً کام همکاران فرهنگی و مردمی که شاهد و پی­گیر این ماجرا بودند، تلخ و بدخواهانی که به دنبال ایجاد شکاف در صفوف ملت هستند شادکام شدند.
بازداشت صدها معلم در 23 اسفند و فرستادن آن­ها به سلول­های انفرادی، ضرب و شتم معلمان در مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش و در انظار عمومی، صدور احکام آماده به خدمت برای صدها معلم دلسوز، صدور احکام تبعید برای فعالان صنفی، اخراج و بازنشستگی اجباری برخی از فعالان، احضار و برگزاری دادگاههای تخلفات وانقلاب برای ده­ها فعال صنفی به ویژه اعضای هیئت مدیره تشکل­های صنفی در سراسر کشور و در انتها لغو مجوز فعالیت برخی از تشکل­ها از جمله اقداماتی بود که به منظور سرکوب حرکت حق­طلبانه معلمان ایران صورت گرفت، و اگر نبود پی­گیری و حمایت شما همکاران ارجمند قطعاً ادامه راه برای تشکل­های صنفی و نمایندگان شما در این تشکل­ها غیرممکن می­شد.
همکاران گرامی؛
پس از حوادث اسفند سال 85 کانون صنفی معلمان ایران در پیوند با سایر نهادهای مدنی مستقل، تلاش­های ارزنده­ای در دفاع از حقوق معلمان نموده ،و با حضور در اتحادیه جهانی معلمان سعی در نهادینه کردن فعالیت­های خود از طریق عضویت در مجامع بین­المللی داشته است. در این راستا نماینده کانون صنفی معلمان ایران به دعوت این اتحادیه در پنجمین کنگره جهانی اتحادیه معلمان سراسر جهان که بیش از 50 میلیون معلم عضویت آن را پذیرفته­اند شرکت نموده و به این وسیله زمینه عضویت دائمی معلمان ایران را در این اتحادیه فراهم نموده است، که قطعاً در آینده شاهد دستاوردهای ارزنده این حضور بین­المللی خواهیم بود. همچنین اسقامت و پایداری تشکلها ی صنفی و شماهمکاران آگاه در سراسر کشورنتایج مفید و غیرقابل انکاری داشته است ،که نادیده گرفتن آن­ها حاصلی جز ایجاد یأس و بی­تفاوتی نخواهد داشت.
افزایش نسبی حقوق معلمان، افزایش سقف ارتقاء شغلی، افزایش هر چند اندک عائله­مندی بازنشستگان و فوق­العاده سختی شرایط کار، اعطای همزمان ارتقای شغلی و همترازی به دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر و ... بخشی از دستاوردهای حرکت صنفی معلمان بوده است.
اما در کنار این دستاوردها هزینه­ها و تضییقاتی که طی این دوران در حق فعالان صنفی و معلمان دلسوز صورت گرفته نیز غیرقابل انکار است.
به طور مثال:
اصل 23 قانون اساسی صراحتاً اعلام می­دارد که « هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
اصل 8 قانون اساسی « امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه­ای همگانی می­داند. »
اصل 9 قانون اساسی می­گوید « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی­های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. »
اصل 22 قانون اساسی « حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است . »
اصل 26 قانون اساسی « شرکت در انجمن­های صنفی را آزاد دانسته و می­گوید هیچ­کس را نمی­توان از حضور در این انجمن­ها منع کرد.»
و اصل 27 قانون اساسی « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­ها را بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد می­شمارد. »
با توجه به اصول فوق توهین و ضرب و شتم معلمان در کنار خانه ملت و بازداشت آنان در مقابل دیدگان مردم، صدور احکام تبعید و اخراج و انفصال، ممنوعیت افراد برای عضویت در کانون­های صنفی معلمان و جلوگیری از تجمعات و همایش­های معلمانی که سلاحی جز قلم و ایمان ندارند،چه توجیهی دارد؟ کدام اصل قانون اساسی یا قانون حقوق شهروندی اجازه می­دهد،که معلمان رادرزندان­های انفرادی و با چشم­بند، بدون دسترسی به وکیل مورد بازجویی قراردهند؟ براساس کدام منطق شرعی یا حقوقی بعضی­ها به خود اجازه دادند، تا در پاسخ به خواسته­های بر حق کسانی که با آرامش تمام نسبت به وضعیت نامناسب حقوقی خود اعتراض نموده­اند ازخشونت استفاده نمایند؟
با این وصف ،ضمن اعتراض شدید به روند موجود، امیدواریم مسئولان محترم کشور در آغازسال تحصیلی بالغوهمه احکام صادرشده،برای معلمان، راه تعامل وگفتگوراباردیگرباز نمایند.
در پایان با شادباشی دوباره به مناسبت آغاز سال تحصیلی به همه ی معلمان، دانش­آموزان و اولیاء محترم آنان، کانون صنفی معلمان ایران حق خود می داند، که به مناسبت 13 مهر (5 اکتبر) روز جهانی معلم مراسمی ویژه همگام وهمسوباسایرمعلمان جهان برگزارنماید. لذا از مسئولان محترم در وزرات کشور، وزارت آموزش و پرورش و استانداری­ها تقاضا می­شود به این حق قانونی فرهنگیان احترام گذاشته و تمهیدات لازم را برای برگزاری مراسم این روز فراهم نمایند.
ضمناً از کلیه معلمان درسراسرکشورانتظار داریم که درروزپنج­شنبه مورخه ی ۱۲/مهرماه/۱۳۸۶ازساعت ۱۰تا۱۲ در نوبت صبح و۱۵تا۱۷ در نوبت عصر نخستین جلسه ی شورای هماهنگ معلمان مدارس سراسر کشور را تحت عنوان زنگ همبستگی معلمان برگزار نمایند.وضمن تبادل نظرپیرامون مسائل آموزشی،تربیتی وصنفی معلمان با امضای طومارها وارسال آن به مجلس شورای اسلامی، برخواست خودمبنی براجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری و رفع مشکل فعالان صنفی تأکید نمایند. قبلاازهمکاری مدیران محترمی که دربرگزاری این شورادرکنارمعلمان هستند تشکر می کنیم .
با سپاس
کانون صنفی معلمان ایران۴/مهرماه/۱۳۸۶

1306ـ پرونده ابراهیم مددی باز هم بلاتکلیف ماند :
پرونده ابراهیم مددی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع در مقابل منزل منصور اسانلو جهت محاکمه به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. وکلای نامبرده تا کنون موفق به مطالعه پرونده نشده اند. ( ایسنا 4/7/86 )

1307 - تجمع اعتراضی کارگران پارس واشر به 2 ماه عدم دریافت حقوق :
- روز چهارم مهرماه 50 نفر از کارگران شرکت پارس واشر در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه حقوق از سوی کارفرما و قصد وی برای تعطیلی کارخانه از دست وی به فرمانداری شهر البرز در قزوین شکایت کردند.

1308- اخراج کارگران نساجی کردستان از کار:
- بیانیه ی اتحادیه ی سراسری کارگران اخراجی و بیکار خطاب به کارگران نساجی کردستان در تاریخ 4 مهر 86 نوشت : ،کارگران شاغل در نساجی کردستان. اگر کارفرما طی سالهای گذشته حدود 400 نفر از کارگران نساجی کردستان را اخراج کرد و امروز 22 نفر دیگر را، فردا نیز همه شما کارگران شاغل را با بی حقوقی بیشتری اخراج خواهد کرد. باید در مقابل اخراج همکاران خود متحدانه ایستادگی کرده و آنها را بر سر کار باز گردانیم. کارفرما در ادامه این اخراجها تلاش خواهد کرد تا با اخراج شما کارگران شاغل در گروه های کوچک، امکان هر گونه مقاومتی را از شما سلب کند، با اعلام همبستگی با همکاران اخراجی خود و باز گرداندن آنان بر سر کارهایشان این ترفند کارفرما را به شکست بکشانیم و از زندگی و حق حیات خود و خانواده هایمان دفاع کنیم.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که بسیاری از همکاران اخراجی شما عضو آن هستند در کنار شماست و با تمام توان از شما حمایت خواهد کرد.
زنده باد همبستگی کارگری
1309- تجمع کارگران کاغذ سازی شوشتر :دیروز سوم مهر ماه ٢٣٠ کارگر شرکت کاغذ سازي کارون شوشتر از ساعت٣٠ : ٩ صبح جلوي استانداري خوزستان تجمع کرده اند. کارگران خواهان بازگشت بکار و پرداخت طلبهايشان هستند. اين کارگران شش ماه است که هيچگونه دستمزدي دريافت نکرده اند و دفتر چه هاي بيمه آنها و خانوده هايشان عليرغم اينکه هر کدام از ١٢ تا ١٥ سال سابقه کار دارند٬ تمديد نميشود. در ابتداي امسال تعداد ١٥ نفر از اين کارگران بر سر کار بر گشتند. اما تعداد ٢١٥ نفر ديگر آنها از کار بيکار شدند. در اعتراض به اين اخراج ها کارگران اخراجي برگه هاي حکم اخراج و معرفي براي دريافت بيمه بيکاري را پاره کرده و سوزاندند.در تجمع دیروز همه کارگران اخراجي و شاغل حضور داشتند.تا لحظه گزارش اين خبر تجمع کارگران در جلوي استانداري ادامه دارد و آنها پلاکاردهائي که خواست آنان را بيان ميکند در دست دارند. بنا به گزارش همزمان با اين تجمع در مقابل استانداري ازدحام زيادي است. مردم در کنار کارگران جمع شده اند و از حرکت اعتراضي آنان حمايت ميکنند.طبق خبر کارگران در ساعت ١٢ ظهر اقدام به بستن خيابان کردند. ترافيک شديدي جلوي استانداري ايجاد شده است٬ اما تا اين لحظه استانداري حاضر به صحبت با کارگران نشده است.بنا به گزارش در ساعت يک بعد از ظهر نيروهاي انتظامي به کارگران حمله كردند و با مشت و لگد و سلاحهاي سرد به جان كارگران افتادند و تعدادي را دستگير كردند. در جريان اين حمله دو نفر از کارگران به اسامي حميد بهداروند و مهدي باقري بعلت استفاده نيروهاي جمهوري اسلامي از اسپري فلفل، از ناحيه چشم مصدوم شدند. اين دو كارگر بعلت شدت صدمات وارده به بيمارستان رازي که مقابل استانداري است منتقل شده اند. از اسامي کارگران دستگير شده تا اين لحظه خبري در دست نيست.بدنبال اين حمله يکي از عوامل سرکوبگر با بلند گو از کارگران خواست که نمايندگاني جهت مذاکره به داخل استانداري بفرستند.اما کارگران قبول نکرده و اعلام کردند که تا بحال مذاکرات زيادي صورت گرفته است و آنها ماههاست که سختي کشيده و هيچ نتيجه اي نگرفته اند و استاندار بايد شخصا" بيايد و جواب آنها را بدهد. عليرغم ادامه اين فشار ها تا زمان رسيدن اين خبر کارگران به بستن راه ادامه داده و خبرنگاران نيز به محل آمده اند. اين حرکت اعتراضي ادامه دارد. عوامل نيروي انتظامي و امنيتي در محل مستقر هستند. اما کارگران متحدانه بر خواست خود پافشاري ميکنند و جمعيت زيادي در خيابانهاي اطراف استانداري جمع شده اند.تهاجم سركوبگران حكومت به كارگراني كه از بديهي ترين حق خود يعني پرداخت دستمزد و بازگشب به كار دفاع ميكنند بايد مورد اعتراض همه كارگران ومردم قرار گيرد.
1310 - وضعیت شرکت نساجی پارس ایران(استان گیلان - شهر رشت ):
بدنبال گروگان گیري پسر کارفرماي شرکت ( افراشته ) در کارخانه ، و خود وي در اداره دارائی شهر رشت ، توسط کارگران شرکت ، و فرار وي به حراست اداره دارائی و دادن دو فقره چک ، 17 میلیون تومان و گذاردن آنها به صورت امانت نزد حراست و خلف وعده در / هر یک به مبلغ 5 پرداخت چک ها که به تاریخ 8 شهریور و 15 شهریور از بابت حقوق معوقه تیر و مرداد 1386 ، به هریک از 74 کارگر مبلغ 100 هزار تومان /6/ کارگران بود ، بالاخره در تاریخ 22پنج شنبه 86 مابه التفاوت حقوق معوقه آنها بابت تیر ماه را به اجبار و پافشاري کارگران /6/ و در تاریخ 26پرداخت نمود. ضمنا" براي پرداخت حقوق معوقه مرداد ماه ، کارفرما قول دوم مهر را داده است .در این میان ، کارگران هم تهدید به برگشت زدن چک ها کرده بودند که یک فقره چک امانی نزد حراست دارائی توسط جواد افراشته ( کار فرما) پس گرفته شد . ضمنا" بین 54 نفر از کارگران که شرایط بازنشستگی دارند فرمهاي بازنشستگی توزیع گردیده وبه آنها قول داده شد که یکی از بستگان نزدیکشان ، بجاي آنها به کار گمارده شود. آنهم به صورت قراردادي که هیچ تضمینی به تجدید قرارداد از جانب کارفرما نیست . لازم به ذکر است که کارخانه هنوز فعال نگشته و در بحران و راکد نگه داشتن کارخانه از ترفندهاي کارفرما ، جهت اخذ وام می باشد که بارها چندین وام به اسم کارخانه گرفته و در مناطق و کارخانجات مختلف ، اقدام به سرمایه گذاري نموده است . مانند : موکت بافی در شهر صنعتی رشت ، جوراب بافی کوچصفهان رشت که در حال مذاکره براي خرید آن می باشد . و ي ( جواد افراشته) همچنین صاحب یک کارخانه آلمینیوم سازي در اراك و پارچه بافی در آمل می باشد .
1311- بدون شرح:
شکايت کارگران به مجامع جهاني نمي رود:
به گزارش روزنامه اعتماد در پنج شنبه 5 مهر 1385 نوشت : در حالي که جدال دولت و کارفرمايان بخش خصوصي به مجامع بين المللي کشيده شده است، وضع تشکل هاي صنفي کارگران همچنان مبهم است. حسن صادقي رئيس سابق کانون عالي کارگران در اين باره به خبرنگار اعتماد گفت؛ به دليل آنکه هنوز ديوان عدالت اداري کار رسيدگي به شکايت کارگران عليه دولت را به اتمام نرسانده است، ما به رئيس قوه قضائيه مراجعه کرده ايم که ايشان نيز دستور داده اند بار ديگر شکايت ما در دستور کار قرار بگيرد.او با اشاره به پرونده مشابهي که درخصوص تضييع حق کارفرمايان توسط دولت در مجامع بين المللي مطرح شده است، گفت؛ ما ترجيح مي دهيم شکوائيه خود را در درون خانواده ايران پيگيري کنيم و در برنامه ما نيست که به سمت مجامع بين المللي حرکت کنيم. صادقي تنها اقدام بين المللي شوراهاي اسلامي کار را شکايت دبير کانون عالي به سازمان جهاني کار دانست و گفت؛ ما به اين سازمان اطلاع داديم نمايندگاني که هم اکنون در مجامع بين المللي از جانب کارگران ايران شرکت مي کنند، توسط وزارت کار انتصاب شده اند و نمايندگان واقعي کارگران ايران نيستند. در آبان ماه سال 84 کانون عالي شوراهاي اسلامي کار انتخابات مجمع خود را در اصفهان برگزار کرد که وزارت کار با ابطال اين انتخابات، انتخابات جديدي را در بهمن ماه همين سال در تهران برگزار کرد که در مورد استقلال اين تشکل جديد ترديدهايي جدي وجود دارد.
1312ـ دستگیری فعالان کارگری سقز:
رحیم حسینی ، کامل حکیمی ، خالد بیخانی ، انور حسین زاده و عطاالله حسینی از فعالین کارگری سقز به اتهام اخلال در نظم عمومی در شعبه 102 دادگاه جزایی سقز هریک به 91 روز حبس و 40 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند. ( موکریان نیوز 5/7/86 )

1313- احکام تنبیهی برای معلمان اسلام شهر :
کانون صنفی معلمان تهران: برای ده هاتن ازمعلمان شهرستان اسلام شهربخاطرحضوردراعتصابات وتجمعات فروردین واردیبهشت ۱۳۸۶از ۱۵ تا ۴۰ هزارتومان کسرحقوق اعلام شد. این کسر حقوق ها در فیش حقوقی شهریور ماه آنان اعمال شده است.

1314- گزارشی تکان دهنده از شرکت آیدین ( داداش برادر ) :
به گزارش شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری،شرکت شکلات سازی آیدین آمده است ؛ این شرکت در آذزبایجان شرقی شهر تبریز است و دارای دو شعبه است ، یک شعبه اش در جاده تبریز به تهران سعید آباد و شعبه دیگرش در جاده تبریز به ارومیه جنب تراکتورسازی به نام شعبه رواسان می باشد و صاحبان شرکت پرویز بیوک و رسول بیوک هستند .
گزارشی که می خوانیداز شعبه رواسان است . ما اطلاعاتی جسته و گریخته از اتفاقات داخلی شرکت شنیده بودیم . فقط در حد شنیدن ، ولی موقعیتی در سایه زحمات فعالین کارگری و اعلام حمایت از کارگران پیش آمد که ما با شاهدان عینی و کسانی که در گود بودند گفتگویی دوستانه داشته باشیم و آن را به صورت یک گزارش ارائه نماییم .
1315- گزارشي از کارخانجات توليدي تهران :
به گزارش شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری ، آمده است ؛ کارخانجات توليدي تهران در کيلومتر 13 جاده مخصوص کرج جنب کارخانه ي کاشي ايرانا قرار دارد. اين واحد توليدي حدود 50 سال پيش با تعداد 1700 کارگر با توليد ملامين، پلاستيک، شيلنگ، پتو، موکت، ورق هاي نوظهور شامل کفپوش، فون، کاغذ ديواري و گالينگور شروع به فعاليت کرد. با وقوع انقلاب 57 مالک کارخانه که فردي يهودي به نام اريه بود به آمريکا فرار کرد و بدين سان کارگران براي مدتي کنترل توليد کارخانه را به دست گرفتند.

1316- خواست ها و مطالبات ما کارگران جدا از فعالان کارگری نیست:

حسن عزیزی

به دنبال اعتراضات کارگری و دیگر مزد بگیران چون معلمان (فروشندگان نیروی فکری) بارها به تجمع کارگران معترض حمله کردند و بسیاری از کارگران را دستگیر و زندانی کردند. تیر اندازی به جمع کارگران معترض، محاکمه کارگران و محکوم کردن آنها به شلاق، زندان، دستگیری فعالین کارگری در حال رفتن به منزل، زندانی کردن فعال کارگریی که به خاطر بیماری کلیوی هر آن خطر مرگ او را تهدید می کند، زندانی کردن معلمین که تنها جرمشان اعتراض به کمی دستمزد بود. به این موضوع بسنده نکردند بسیاری از فعالین این بخش مزد بگیر را اخراج و یا تبعید به مناطق دور افتاده کردند. زندانی کردن فعالان دانشجویی نیز از آن جمله است.
اینها همه برای چیست؟ ایجاد جو رعب و وحشت در میان کارگران حقوق معوقه، قراردادی و کار گرانی که در بدترین شرایط معیشتی به خاطر ترس از اخراج با دستمزد کم می سوزند ولی می سازند. برای تامین مخارج زندگی چند نوبت کار می کنند با وجود این از پس مخارج خورد و خوراک و کرایه خانه بر نمی آیند و در بعضی موارد مجبور می شوند کودکان خود را از رفتن به مدرسه باز دارند و به بازار کار روانه کنند.
زندانی کردن کارگران، دانشجویان، معلمان، یعنی محدود کردن آزادی سیاسی و اجتماعی آنان، دور کردن این بخش کارگران مزد بگیر از بدنه کارگری، قطع ارتباط کارگران پیشرو از بدنه کارگری (چه یدی و چه فکری) ایجاد جو سرکوب و تهدید کردن کارگرانی که برای رفتن به سر کار، گرفتن حقوق معوقه، قراردادی بودن و به اخراج اعتراض می کنند که مبادا دست به اعتراض بزنید، گرچه چنین اعمالی می تواند در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما کارگری که کارد به استخوانش رسیده باشد، صاحب خانه هر روز فشار می آورد کرایه خانه ات را بده، بچه مدرسه ایش کیف و کتاب می خواهد راهی جز اعتراض کردن و تجمع کردن ندارد و اما مثمر ثمر بودن این اعتراضات هم به تشکل و آگاهی نیاز دارد.
خود نظام سرمایه داری در هر نقطه از جهان برای کارگران زنداانی به وجود آورده ،به زبان دیگر ما کارگران زندانی نظام سرمایه داری هستیم. کارگری که مجبور است در بدترین شرایط با دستمزد کم کار کند و دم بر نیاورد زندانی نیست. کارگری که فشار اقتصادی وادارش می کند تا پاسی از شب گذشته کار کند زندانی نیست. کارگری که نمی تواند خود و همسر و فرزندانش را به مسافرت ببرد، کارگری که نمی تواند کودکش را یه شهر بازی ببرد، نمی توتند خود و یا همسر و فرزندانش در بیمارستانهایی که پزشک متخصص دارد بستری کنذد، کارگری که نمی توتند نسبت به حقوق معوقه اش اعتراض کند و اگر چنین کرد تعدادی از آنها را زندانی می کنند زندانی نظام سرمایه داری نیستیم.
موقعی صرفاً آزادیم که ارزش اضافه تولید کنیم وقت فراغت نداشته باشیم تحت سلطه نیروی کارمان را با کمترین دستمزد به فروش برسانیم و اگر اعتراض کنیم اخراج می شویم، موقعیکه برای ایجاد تشکل کارگری اقدام می کنیم سرکوب می شویم، آزادی ما را تهدید می کنند آزادی تشکل که خون بهای مبارزات کارگری است و کارگران آن را به جهان سرمایه تحمیل کرده اند و به عنوان یک حق رسمیت یافته است ما کارگران مورد مؤاخذه قرار می گیریم، زندانی سیستم سرمایه داری نیستیم.
فعالان کارگری چه آنهایی که در سنندج محکوم به زندان و شلاق شده اند و چه آنهایی که هم اکنون با وجود بیماری در زندان به سر می برند هم آنهایی هستند که به این شرایط، کمی دستمزد، گرانی کرایه مسکن، اخراج، بیکاری، حقوق معوقه، اعتراض داشتند. برای دفاع از مطالبات و خواست های خود و آزادی فعالان کارگری و دیگر فعالین به هر شکل ممکن اعتراض کنیم. چون خواست آزادی فعالان کارگری جدا از مطالبات کارگری نیست.

1317- مصاحبه ی سید داود رضوی با رادیو آلمان درباره ی وضعیت سندیکایی های بازداشت شده :
منصور اسانلو و ابراهیم مددی،رئیس و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای واحد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. یک عضو هیات مدیره سندیکا در مصاحبه با دویچه وله، از اخبار بازداشت‌ها و مشکلات اقتصادی کارگران بیکار‌شده می‌گوید.
منصور اسانلو و ابراهیم مددی،رئیس و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای واحد همچنان در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند. سایر فعالان سندیکای واحد نیز در پی اعتصاب اعتراضی سال ۸۴، با مشکل بیکاری و احضارهای پیاپی مواجه‌اند.
سید داوود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارکنان اتوبوسرانی واحد و مسئول مالی این تشکل، در مصاحبه با دویچه وله، از اخبار بازداشت‌ها و مشکلات اقتصادی کارگران بیکار شده می‌گوید.
دویچه‌وله: آقای رضوی خبر تازه‌ای از همکاران سندیکایی و دستگیرشده خود دارید؟
سید داوود رضوی: خبری که داریم از آقای مددی است. ایشان در رابطه با پرونده جدیدی دستگیر شد که خود من هم طی آن بازداشت و با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدم. متاسفانه آقای مددی اینطور که گفته‌اند، باید تا روز دادگاه در بازداشت بماند. امروز گویا کیفرخواست ایشان را نوشته‌اند و به شعبه ۲۸ ارجاع داده‌اند. زمان دادگاه معلوم نیست و اتهام ایشان را هم اقدام علیه امنیت ملی و تجمع مقابل منزل آقای اسانلو عنوان کرده‌اند.
غیراز آقایان اسانلو و مددی، فعالان سندیکایی دیگری در اوین نیستند؟
نه! دیگر کسی نیست. اقای مددی قبلا در بند ۲۴۰ بودند که گویا الان به عمومی منتقل شده اند و حق ملاقات کابینی هم دارد. آقای اسانلو در ۲۰۹ است و به ایشان هم جدیدا یک ملاقات کابینی با خانواده داده‌اند.
آقایان اسانلو و مددی احیانا در ملاقات با خانواده‌های خود چیزی نگفته‌اند که نشان دهد چشم اندازی وجود دارد و ممکن است پرونده‌هایشان از این حالت بلاتکلیفی بیرون بیاید؟
نه! متاسفانه خبر قابل توجهی که خوشحال کننده و امیدوارکننده باشد، درکار نیست.
آیا وکلای اقای مددی یا اسانلو موفق شده‌اند با موکلین خود ملاقات کنند؟
آقای مولایی وآقای خورشید یکبار با آقای اسانلو ملاقات کرده‌اند. با آقای مددی هنوز نه.
وکلا از این ملاقات چه می‌گویند؟
گفته‌اند روحیه و وضع سلامتی‌ آقای اسانلو خوب بوده است.
به چه دلیل آقای سعید ترابیان دیگر همکار سندیکایی شما به دادگاه احضار شده بود؟
باید توضیح بدهم که در یکی دو ماه گذشته، تمام اعضای هیات مدیره و فعالانی که در دادگاه انقلاب شعبه ۱۴ در رابطه با اعتصاب‌های صنفی سال ۸۴ پرونده داشتند، همگی به دادگاه احضار شدند. من خودم به اتفاق آقای مددی حدود ۲۰ روز پیش در انفرادی ۲۴۰ اوین بودیم. با این‌که تاریخ دادگاه ما روز دیگری بود، همانجا دادگاه سال ۸۴ را برگزار کردند. این برای آقای سلیمی هم در طول بازداشت اخیرش برگزار شد. آقایان وکلا هم آمدند و دفاع کردند و حتی لایحه دفاعی مرا نوشتند و ارائه دادند. امروز هم گویا آقای افشین بهرامی دادگاه داشت که این دادگاه به دلیل نبودن نماینده دادستان برگزار نشد. آقای ابراهیم گوهری نوروزی دادگاه داشت. دادگاه آقای عباس نژند کودکی همین هفته برگزار می‌شود و این‌ها همه در رابطه با اعتراض‌های صنفی سال ۸۴ است. در مورد آقای ترابیان هم همینطوربود.
تلاش‌های شما اکنون در چه مسیری است؟ اتحادیه‌های کارگری جهانی چه می‌کنند؟
اتحادیه‌ها مکاتباتی با مسئولان دولتی می‌کنند تا بلکه این فشار که روی ماست، برداشته شود. الان نزدیک دو سال است که ما بیکاریم و هیچگونه حقوقی برای ما قايل نشده‌اند، در حالیکه هریک از ما بیش از ۲۰ سال سابقه کاری داریم و بیمه پرداخته‌ایم. اتحادیه‌ها چون ما زیرمجموعه آی سی اف هستیم، دارند اقدام‌هایی انجام می‌دهند تا شاید گشایشی در کار ما ایجاد شود.
آیا شما وقتی خانم لوییز آربور کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل در ایران بود، مسائل‌تان را به ایشان منتقل کردید؟
آن زمان خود من و سایر دوستان در زندان ۲۴۰ اوین در بازداشت بودیم. شاید همان اطلاعاتی که روی سایت‌ها هست، به آنها نیز منتقل شده باشد.
اشاره کردید که شما و دوستان‌تان بیکارید. با این وضع چگونه گذران زندگی می‌کنید؟
بسیار سخت! فشار زندگی به روی ما که دستکم سی و پنج شش نفر هستیم خیلی زیاد است. همه ما زن و فرزند داریم و با توجه به رسیدن ماه مدرسه، فشارها زیادتر شده‌‌‌اند. ما یک حساب باز کرده‌ایم تا کسانی که داوطلب هستند، از این طریق به ما کمک کنند. فشارهای روحی و روانی که قابل جبران نیستند، حداقل با این شماره حساب امیدواریم فشارهای اقتصادی کمتر شوند.
بازداشت‌ها و شرایطی که برای شما ایجاد کرده‌اند، احیانا موجب نشده تا همکاران دیگرتان که هنوز شاغلند، مقداری احتیاط کنند، از شما دوری کنند یا فعالیتی نداشته باشند؟
صد در صد همین‌طور است! هر بار که ما بازداشت می‌شویم، وحشتی حاکم می‌شود و آنها هم مثل ما همگی مشکل اقتصادی دارند و به ادامه کار نیازمندند. فشارهایی از حراست به این‌ها وارد می‌شود. خود شورای اسلامی کار اگر فعالیتی از اینها ببیند، گزارش می‌کند و برایشان ایجاد مزاحمت می‌شود. دستگیری‌های ما، فشار به این‌ها نیز هست. من مطمئنم که اینها قلبا با ما هستند اما بخاطر این رعب و وحشت نمی‌توانند علنا برای ما کاری بکنند. کمک های آنها در حد کمک مالی یا پخش اطلاعیه‌های هیات مدیره سندیکاست. خود ین برای ما خیلی ارزشمند است.
مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح
1318- صدور حکم زندان برای پنج فعال کارگری در سقز:
شعبه 102 دادگاه جزایی شهر سقز پنج فعال کارگری این شهر به نام های عطاا...حسینی، رحیم حسینی، کامل حکیمی، خالد بیخالی و انورحسین زاده را به حبس محکوم کرد.
این دادگاه نامبردگان را به اتهام اخلال در نظم عمومی، به تحمل نود و یک روز حبس و چهل ضربه شلاق به مدت سه سال تعلیق محکوم کرده است .
گفتنی است این افراد ، اوایل سال جاری در اعتراض به بازداشت محمود صالحی یکی از فعالان کارگری شهر سقزتحصن کرده بودند که توسط نیروی انتظامی بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شدند.
1319- محاکمه ی 9 معلم در 3ساعت :
به گزارش کانون صنفی معلمان تهران: امروزچهارشنبه 4روز از ماه مهرگذشته، ( آقایان: نادرقديمي، يوسف رفاهيت ، يوسف زارعي ،علي صادقي،هادي غلامي،جلال نادري،علي نجفي، مجيد فروزانفر ومحمود جليليان) 9نفرازمعلمان همدان درشعبه 106 دادگاه انقلاب اسلامی این استان درطول سه ساعت یکجا محاکمه شدند.
این دادگاه باحضور قاضی محترم پرونده جناب آقای قادری نسب وآقای خانجانی نماینده ی محترم دادستان با قرائت متن کیفر خواست آغازشد.
آقای یوسف رفاهیت می گوید: نماینده ی محترم دادستان از تذکر سازمان آموزش جهانی (ایی آی)به دادگاه محترم و ابراز نگرانی آن سازمان ازپرونده ی فعالان صنفی همدان گله مند بوده،وخواستارتوضیح آقایان نادرقدیمی وعلی نجفی دراین باره شد.
آقای یوسف رفاهیت درباره ی اتهامات وارده گفت: اتهامات مابطوریکسان تشویش اذهان عمومی وتحریک سایرمعلمان بوده است.
ایشان افزودند: ما در باره ی علت بازداشت غیر قانونی خود به مدت ۹ روز در شرایط سخت زندان از نماینده ی محترم دادستان جویا شدیم،ایشان علت رادسترسی نداشتن متهمان به کفیل یاد آوری کردند . این درحالیست که در آن روزها دهها نفر از همکاران ما در پشت درهای بسته چشم به راه درخواست کفالت ویا وثیقه بودند.
به گفته ی قاضی محترم پرونده نتیجه ی دادگاه به زودی به اطلاع متهمان خواهد رسید.
1320- تجمع هر روزه ی کارگران اخراجی نساجی کردستان :
کارفرمای کارخانه نساجی کردستان از اول مهر ماه قرارداد 22 نفر از کارگران این کارخانه را تمدید نکرد. این کارگران که همه آنها بالای 10 سال سابقه کار دارند از اول مهر ماه تا کنون بطور مرتب به استانداری و اداره کار مراجعه کرده اند ولی هیچکس پاسخگوی آنها نبوده است، به همین دلیل آنها در چند روز گذشته تمام ساعات شیفت کاری خود را با پارچه نوشته ای جلوی درب کارخانه بسر برده اند و در طول این مدت هر از گاهی نیز توسط ماموران نیروی انتظامی مورد تهدید واقع شده اند.
کارفرما به کارگران اعلام کرده است کارخانه را خواهد فروخت و آخر آبان ماه نیز قرار داد تعداد دیگری ازکارگران را تمدید قرارداد نخواهد کرد. همچنین کارفرما اعلام نموده است تا 15 روز آینده سنوات کارگران را به ازای هر سال سابقه، سه ماه و نیم خواهد داد و پس از آن، به آنها هیچ حق و حقوقی داده نخواهد شد.
این کارگران در حالی از کار خود اخراج شده اند که بسیاری از آنها دچار بیمارهای ناشی از کار بوده و یکی از آنان به دلیل ابتلا به سرطان جهت شیمی درمانی قرار بود امروز به تهران منتقل شود.
اخراج کارگران نساجی کردستان آنهم در شرایطی که سنی از آنها گذشته و بسیاری از آنها به دلیل شرایط سخت کار به بیماریهای مختلفی مبتلا شده اند یک جنایت آشکار در حق انسانهایی است که سالها سود هنگفتی برای کارفرمای نساجی کردستان تولید کرده اند و امروزه باید تاوان پایین آمدن سود این کارخانه را، این کارگران با اخراج و قطع آخرین امیدشان برای گذران زندگی و زنده ماندن بپردازند. باید در مقابل این وضعیت ایستاد.
1321- جمع کارگران اخراجی شهرداری تهران در مقابل مجلس جمهوری اسلامی :
به گزارش سایت پیام: جمعی از كارگران شهرداری تهران، که در بخش جمع‌آوری زباله مشغول کار بودند، امروز شنبه 7 مهر ماه در مقابل مجلس جمهوری اسلامی تجمع کرده و نسبت به اخراج خود اعتراض کردند.
کارگران شرکت کننده در این تجمع، اعلام کردند که از 3 ماه قبل از سیستان و بلوچستان به تهران آمده و در شهرداری منطقه 7 تهران مشغول کار شده اند، اما شهرداری از هفته گذشته آنان را اخراج کرده است.
کارگران اخراجی شهرداری تهران در جریان تجمع در مقابل مجلس جمهوری اسلامی، خواستار بازگشت به کار و تامین امنیت شغلی خود شدند.

1322- تجمع کارگران شهرداری و مجتمع کشتی سازی خلیج فراس در اعتراض به اخراج ها :
- روز 7 مهر ماه کارگران شهرداری منطقه ی 7 در اعتراض به اخراج خود در برابر مجلس دست به تجمع زدند. در همین روز 280 نفر از کارگران مجتمع کشتی سازی خلیج فارس در اعتراض به اخراج و رفتار بدمسئولین کشتی سازی در برابر مجتمع تجمع کردند. تجمع این کارگران چند روز به طول انجامید و سرانجام با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت.


1323- نماینده ی ITF برای پیگیری آزادی اسالو و مددی به تهران میاید :
قراراست روزشنبه هفتم مهرماه آقاي حنيفا رستنتيني ( hanifa,rostantini ) رئيس اتحاديه كشتيراني اندونزي به عنوان نماينده آي تي اف جهاني ساعت 5.30 صبح به وقت تهران وارد فرودگاه مهرآباد بشود. آقاي حنيفا رستنتيني كه دراين سفرنماينده رسمي آي تي اف مي باشد درواقع امر ميهمان سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه است . دراين سفرآقاي حنيفا رستنتيني ازطرف آي تي اف جهاني ماموريت دارد كه با آقاي منصوراسالو دبيرسنديكاي شركت واحد و آقاي ابراهيم مددي معاون آقاي اسالو كه هردو هم اكنون دراوين هستند درزندان ديدار وملاقات كند . همچنين ماموريت دارد كه با اعضا و فعالين سنديكايي شركت واحد ديداركرده و درجريان جزييات مشكلات شان قرار گيرد . آقاي حنيفا رستنتيني ماموريت دارد كه از رژيم ايران بخواهد كه آزادي كار سنديكا يي واستقلال آن را درايران تضمين كند و آقايان اسالو و مددي را آزاد نمايد . وي همچنين قراراست با وزيركار رژيم, جهرمي, و مشاورين وي ديدار كند وشخصا ازاوبخواهد كه رژيم بايد به تعهدات خودش دراين رابطه ها احترام بگذارد و خواهان آزاي اسالو ومددي گردد . آي تي اف طي يك نامه رسمي از مقامات رژيم خواسته است كه با آقاي حنيفا رستنتيني همكاري هاي لازمه را به عمل آورند و دراين رابطه وزارت خارجه اندونزي و سفارت اين كشورهم پشت كار هستند . طيق گزارش دريافتي ظاهرا رژيم پذيرفته است كه براي ماموريت آقاي رستنتيني مشكلي ايجاد نكند . ازطرف ديگر قراراست كه روز 18 مهر برابر با ده اكتبريك حركت اعتراضي جهاني ازطرف سازمان هاي جهاني حمل و نقل وكارگري نظيرآي تي اف , آي تي يوسي , سي ال سي كانادا , ث ژت فرانسه و... دراعتراض به دستگيري آقاي اسالو وابراهيم مددي صورت بگيرد . براي اين كار تي شرت هايي چاپ شده كه عكس اين دوفعال كارگري اسيردراوين وآرم سنديكاي شركت واحدي اتوبوسراني تهران و حومه روي آن ها مي باشد .قراراست طي يك حركت هماهنگ درسطح كليه رانندگان حمل و نقل اتوبوسي يا راه آهن شهري اين تي شرت ها طي اين روزيا ساعاتي ازاين روز پوشيده شود و به اين ترتيب نسبت به ادامه اسارت اين دوفعال كارگري اعتراض گردد . همچنين طبق يك خبرديگر روساي اتحاديه هاي كارگري امريكا , انگليس , فرانسه مصرا خواستار اين شده اند كه طي ملاقاتي با احمدي نژاد مراتب اعتراض خودرا به اين دستگيري ها و نيز محدوديت در مسير تشكل هاي مستقل كارگري ايران را به او اعلام كنند . با اين حال مشخص نيست كه احمدي نژاد اين ملاقات را قبول كرده است يا از زير پاسخ دهي به اين خواسته به حق شانه خالي كرده است .
تظاهرات چند هزار نفری کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش:
به گزارش رادیو برابری روز شنبه ۷ مهر ۱٣٨۶ کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش دست به تحصن زدند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در این تحصن بیش از ٣۰۰۰ کارگر شرکت دارند. کارگران اعلام کرده اند تا برآورد شدن خواسته هایشان به تحصن ادامه خواهند داد. بنابر این گزارش، کارگران هنگام خروج از کارخانه و راهپیمایی به سمت فرمانداری شوش در چندین نقطه مورد تعرض نیروهای انتظامی قرار گرفتند. اما نیروهای انتظامی نتوانستند مانع حرکت کارگران به سمت فرمانداری و تحصن آن ها شوند. کارگران با شعار «کارکران هفت تپه گرسنه هستند» به مقابله فرمانداری رسیده و در آن جا تحصن کردند. این گزارش می افزاید: نیروهای انتظامی و مامورین وزارت اطلاعات کارگران متحصن را محاصره کرده اند و از آن ها فیلم برداری می کنند. لازم به یاد آوری است که کارگران هفت تپه تا به حال چندین بار دست به اعتصاب زده اند. مسئولان کارخانه و استان در جریان هر اعتصاب به کارگران وعده ی رسیدگی به خواوست های آنها را داده اند ولی این وعده ها هرگز عملی نشده است.
هفته دوم مهر۸۶ ( اکتبر ۲۰۰۷)

1324- اعتزاضات کارگران اخراجی نساجی کردستان ادامه دارد :
کارگران اخراجی نساجی کردستان با مراجعه به اداره روابط کار و استانداری و با حضور هر روزه در مقابل کارخانه خواهان بازگشت بکار هستند
21 نفر از کارگران نساجی کردستان که قرارداد آنها از اول مهر ماه تمدید نشده است و کارفرما از حضور آنها بر سرکارهایشان ممانعت بعمل می آورد همچنان در ساعات شیفت کاری خود در مقابل کارخانه تجمع میکنند. این کارگران در تلاش برای بازگشت بکار دیروز(7/7/86) به اداره روابط کار در سنندج مراجعه کردند و این اداره نامه ای در مورد وضعیت آنان به استانداری کردستان نوشت تا در آنجا به مشکلات آنها رسیدگی شود اما استانداری کردستان به جای پاسخ به کارگران، به آنان اعلام کرده است که جواب نامه را به اداره روابط کار خواهد فرستاد.
کارفرمای کارخانه نساجی کردستان به کارگران اخراجی اعلام کرده است که کارخانه را به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد و به همین دلیل طی ماههای آینده قرارداد تعداد دیگری از کارگران نیز تمدید نخواهد نشد. از حدود 200 نفر کارگر شاغل در این کارخانه تعداد 100 نفر از آنان کارگرانی هستند که با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه در آن مشغول بکارند و کارفرما در نظر دارد تا با اتمام قرارداد این کارگران، قرارداد آنها را تمدید نکند، همچنین به کارگران رسمی اعلام شده است که کارگران بالای 16 سال سابقه را نیز بازنشسته خواهند کرد.
کارفرمای نساجی کردستان در شرایطی دست به اخراج این کارگران زده است که طبق توافقی با کارگران در سال 84 قرار شده بود هر گونه اخراجی در نساجی کردستان با نظر کمیسیون کارگری این کارخانه انجام شود اما کارفرما بصورت یکطرفه ای بدون در نظر گرفتن این توافق و با وجودی که برخی از این کارگران به لحاظ جسمانی در شرایط جسمانی خطیری قراردارند، اول مهر ماه قرارداد آنان را تمدید نکرد.
یکی از این کارگران به نام خالد الله ویسی در شرایطی تمدید قرارداد نشده است که به دلیل جراحی قلب در مرخصی استعلاجی بسر می برد و یکی دیگر از آنها نیزبه نام عبدالسلام احمدی بدلیل ابتلا به سرطان روده از طرف تامین اجتماعی جهت درمان به تهران اعزام شده بود و دو نفر از آنها به نامهای اسماعیل محمدی و محمود ساعدی دچار مشکل حاد دیسک کمر هستند و باید تحت درمان قرار بگیرند
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 8/7/86

1325- کارگران اخراجی نساجی کردستان بر سر کار بازگشتند:
کارگران اخراجی نساجی کردستان با مراجعه به اداره روابط کار و استانداری و با حضور هر روزه در
مقابل کارخانه خواهان بازگشت بکار هستند: تعداد 21 نفر از کارگران نساجی کردستان که قرارداد آنها از اول مهر ماه تمدید نشده است و کارفرما از حضور آنها بر سرکارهایشان ممانعت بعمل می آورد همچنان در ساعات شیفت کاری خود در مقابل کارخانه تجمع میکنند. این کارگران در تلاش برای بازگشت بکار دیروز(7/7/86) به اداره روابط کار در سنندج مراجعه کردند و این اداره نامه ای در مورد وضعیت آنان به استانداری کردستان نوشت تا در آنجا به مشکلات آنها رسیدگی شود اما استانداری کردستان به جای پاسخ به کارگران، به آنان اعلام کرده است که جواب نامه را به اداره روابط کار خواهد فرستاد.
کارفرمای کارخانه نساجی کردستان به کارگران اخراجی اعلام کرده است که کارخانه را به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد و به همین دلیل طی ماههای آینده قرارداد تعداد دیگری از کارگران نیز تمدید نخواهد نشد. از حدود 200 نفر کارگر شاغل در این کارخانه تعداد 100 نفر از آنان کارگرانی هستند که با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه در آن مشغول بکارند و کارفرما در نظر دارد تا با اتمام قرارداد این کارگران، قرارداد آنها را تمدید نکند، همچنین به کارگران رسمی اعلام شده است که کارگران بالای 16 سال سابقه را نیز بازنشسته خواهند کرد.
کارفرمای نساجی کردستان در شرایطی دست به اخراج این کارگران زده است که طبق توافقی با کارگران در سال 84 قرار شده بود هر گونه اخراجی در نساجی کردستان با نظر کمیسیون کارگری این کارخانه انجام شود اما کارفرما بصورت یکطرفه ای بدون در نظر گرفتن این توافق و با وجودی که برخی از این کارگران به لحاظ جسمانی در شرایط جسمانی خطیری قراردارند، اول مهر ماه قرارداد آنان را تمدید نکرد.
یکی از این کارگران به نام خالد الله ویسی در شرایطی تمدید قرارداد نشده است که به دلیل جراحی قلب در مرخصی استعلاجی بسر می برد و یکی دیگر از آنها نیزبه نام عبدالسلام احمدی بدلیل ابتلا به سرطان روده از طرف تامین اجتماعی جهت درمان به تهران اعزام شده بود و دو نفر از آنها به نامهای اسماعیل محمدی و محمود ساعدی دچار مشکل حاد دیسک کمر هستند و باید تحت درمان قرار بگیرند.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 8/7/86
http://www.ettehade.com/
k.ekhraji@gmail.com
1326- اولتیماتوم کارگران کارخانه نیرو رخش به کارفرما: بدنبال عدم پرداخت دستمزد کارگران نیرو رخش در سنندج به مدت سه ماه، این کارگران به کارفرمای کارخانه نیرو رخش اعلام کرده اند چنانچه تا روز دوشنبه مورخه 16/7/1386 دستمزدهای معوقه آنان را نپردازد به مدت نامحدودی دست به اعتصاب خواهند زد. (اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار10/7/86)
1327- تجمع معلمان نهضت سواد آموزی بدلیل 3 ماه عدم دریافت حقوق:
روز سه شنبه 10 مهر آموزش یاران نهضت سواد آموزی در شهر مشهد در اعتراض به عدم دریافت ماه حقوق در برابر سازمان آموزش و پرورش استان تجمع کردند.

1328- تعداد 5 کشته و زخمی در کارخانه ی سیمان نایین :
به گزارش سایت پیام: بر اثر پاره شدن سیم بوکسل جرثقیل در كارخانه سیمان سیاه در شهرستان "نایین" در استان اصفهان، 3 کارگر جانباخته و 2 کارگر دیگر نیز به شدت زخمی شدند.
حادثه عصر روز شنبه 7 مهر ماه روی داده و 2 کارگر زخمی نیز در بیمارستان "حشمتیه" نایین بستری شده و وضعیت جسمی آنان وخیم گزارش می شود.
1400 کارگر نیشکر هفت تپه جاده ی اهواز اندیمشک را مسدود کردند :
بر اساس گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بیش از 1400 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز یکشنبه 8 مهر ماه جاده اصلی اهواز - اندیمشک را مسدود کردند.
به دنبال ادامه اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، وزارات اطلاعات شنبه شب تمامی خودروهای این شرکت را به مکان نامعلومی منتقل کرده و کارگران را نیز تهدید کردند که به اعتراضاتشان پایان دهند.
علیرغم تهدیدات مکرر، امروز یکشنبه نیز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به تحصن خود ادامه داده و ماموران امنیتی و انتظامی آنان را محاصره کرده و تهدید کرده اند که در صورت ادامه تحصن، کارگران را بازداشت خواهند کرد.
گفتنی است که بیش از 3 هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه 7 مهر ماه نیز در مقابل فرمانداری شهرستان"شوش" دست به تحصن زده و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.
پرداخت مطالبات معوقه، برگزاری انتخابات شورای کارگری، رسمی کردن کارگران موقت، ارتقا شغلی کارگران، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد و تخلیه منازل شرکت توسط افراد غیر شرکتی و واگذاری آن به کارگران از جمله خواستهای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه می باشد.

1329- بیانیه ی اتحادیه ی کارگران اخراجی و بیکار در حمایت از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه :
از اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه قویا حمایت میکنیم . کارگران نیشکر هفت تپه: چیزی نداریم از دست بدهیم، حتی اگر شده جانمان را نیز فدا کنیم
کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای خود به مدت دو ماه و ده روز، امروز 8/7/1386 برای دومین روز متوالی دست به راهپیمایی زده و ضمن تحصن در سه راهی شوش، جاده را مسدود کردند.
یکی از این کارگران در مصاحبه ای اعلام کرد در مدت هفت ماه گذشته حدود ده بار به دلیل عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده اند، اما هر بار به وعده هایی که داده اند عمل نکرده اند و ما این دفعه تصمیم گرفته ایم تا حصول نتیجه به اعتصاب خود ادامه دهیم. وی در این مصاحبه ضمن اشاره به شرایط مشقت بار زندگی کارگران اعلام کرد ما دیگر چیزی نداریم از دست بدهیم، حتی اگر شده جانمان را فدا کنیم.
در تجمع کارگران نیشکر هفت تپه، دیروز 800 نفر از کارگران و امروز حدود 2500 نفر از آنان شرکت داشتند. این کارگران ضمن تداوم اعتصاب خود و علیرغم تهدیدهایی که صورت گرفته، قرار است از 8 صبح فردا به تجمع خود ادامه دهند.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ضمن حمایت قاطعانه از اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، هر گونه تهدید و احضار این کارگران را بشدت محکوم میکند و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه آنان و پایان دادن به وضعیتی است که ماههاست این کارگران با آن دست بگریبانند.
عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان که زیر چتر حمایت نهادهای دولتی صورت میگیرد یک دزدی و چپاول آشکار از سفره های خالی کارگران است و باید به آن پایان داده شود، باید عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان جرم تلقی شود و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت گردد
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 8/7/1386
1330- وكيل ابراهیم مددی با موكلش در دادگاه ملاقات كرد :
ایسنا: وكيل مدافع ابراهيم مددی ازبازداشت‌شدگان مقابل منزل اسالو، ازملاقات با موكلش دردادگاه انقلاب خبر داد.
پرويزخورشيد دراين باره به خبرنگارحقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: امروز8 مهر 1386 دادگاه انقلاب، موكلم را اززندان فراخوانده بود كه من هم در دادگاه حاضر شدم و ملاقات كوتاهی با موكلم داشتم.
وی افزود: پيش ازاين رئيس دادگاه اجازۀ مطالعه‌ی پرونده را به من نداده بود زيرا قرارداد وكالتنامه با موكل وجود نداشت در حالی‌ كه اين قرارداد برای تعيين ميزان حق‌الوكاله است وبا توجه به اين‌ كه پذيرش وكالت ابراهيم مددی رايگان بوده، احتياجی به قرارداد وكالتنامه نيست. با اين وجود و حتی با اعلام شفاهی موكلم در دادگاه، مجددا اجازۀ مطالعه‌ی پرونده به ما داده نشد.
خورشيد همچنين گفت: من نسبت به نحوۀ رفتار با موكلم تذكر دادم زيرا وی را با دستبند به دادگاه آورده بودند.

1331- اعزام گارد ضد شورش برای مقابله با کارگران نیشکر هفت تپه :
به گزارش سایت سلام دموکرات: همزمان با ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراض آمیز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از شوش خبر می رسد که نیروهای یگان ضد شورش نیروی انتظامی برای برخورد با کارگران معترض، به منطقه اعزام شده اند.
1332- سومین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه:
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز دوشنبه نهم مهر، برای سومین روز پیاپی، اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود را برگزار کردند.بنا بر گزارش های رسیده، حدود ۲۵۰۰ تن از کارگران اقدام به راهپیمایی مسالمت آمیز در شوش کردند و با دادن شعارهایی از مسئولان دولتی، خواستار رسیدگی به خواسته های صنفی خود شدند.
ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار مستقل در اهواز در مورد برخورد نیروهای امنیتی و اتظامی با کارگران به رادیو فردا گفت:«در سومین روز اعتصاب و تجمعات کارگران، گارد ویژه استان خوزستان از اهواز و دیگر شهرهای استان به منطقه اعزام شد. بخشی از نیروهای گارد در سه راهی خوانساری مستقر شده، گروهی از آنان در محل شرکت استقرار یافته و بقیه در نقاط مختلف شهر شوش مستقر شده اند.»
به گفته وی، نیروهای امنیتی نیز با دوربین سعی در تصویربرداری از چهره کارگران داشتند تا بعدا با آنان برخورد کنند.
آقای عابدینی همچنین گفت که قرار است در روز سه شنبه، ۱۰ مهر، بر شمار نیروهای گارد ضد شورش افزوده شود تا از اعتصاب و تجمع مجدد کارگران جلوگیری شود.
1333- تجمع مسالمت آمیز کارگران :
اعتصاب کارگران این شرکت، روز شنبه هفتم مهر، با تجمع مسالمت آمیز یک هزار تن از آنان در مقابل فرمانداری شهر شوش آغاز شد. در دومین روز اعتصاب، کارگران قصد برگزاری تجمع دیگری در مقابل فرمانداری شوش را داشتند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند. با این همه، صدها تن از کارگران اقدام به بستن سه راهی خوانساری بین اهواز و اندیمشک کردند.
ابوالفضل عابدینی، در مورد تظاهرات روز دوشنبه کارگران و خواسته های آنان به رادیو فردا گفت: «کارگران خواستار دریافت حقوق معوقه و یکسری خواسته های صنفی مانند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین سر و سامان دادن به هیات مدیره شرکت نیشکر هفت تپه و تغییر مدیر عامل آن هستند.»
او ادامه داد که تجمع روز دوشنبه کارگران مانند روز شنبه در ساعت ۱۲ ظهر، در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش پایان یافت.
گزارش های رسیده حاکی است که چهار تن از کارگران یکشنبه شب، هشتم مهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که در پی اعتراض کارگران، روز دوشنبه، نهم مهر، آزاد شدند.
آقای عابدینی به این پرسش که برخورد و واکنش مقام های دولتی نسبت به تجمع کارگران چه بود، پاسخ داد:«فرماندار شوش این مرتبه نه با قول و وعده، بلکه با تهدید حرف زد و به کارگران گفت که در صورت تجمع مجدد در شهر، دستور دارد با توسل به گارد ضد شورش با آنان برخورد کند.» به گفته این روزنامه نگار مستقل، فرماندار شوش از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواست که دیگر به اعتصاب و تجمعات خود ادامه ندهند تا هیئت مدیره شرکت کارها را دنبال کنند. ابوالفضل عابدینی اشاره کرد که کارگران توجهی به سخنان فرماندار شوش نکردند و در مقابل از وی خواستند که مانع از به فروش رفتن زمین های شرکت شدند، اما او به آنان گفت که زمین ها به فروش خواهند رفت و هیچ کس هم نمی تواند مانع این کار شود.
1334- گفتگوی یک فعال کارگری با طرح این پرسش : آیا کارگران برده هستند؟:
یکی از کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه نیز در گفت و گو با خبرگزاری ها اعلام کرد که نمایندگان کارگران اعتصابی در دو سه روز گذشته تلفنی مورد تهدید قرار گرفته اند و از همین رو، این نمایندگان به خاطر تحت تعقیب بودن، مخفی شده اند. وی که مایل به افشای نام خود نبود، در خصوص اعتصاب و تجمع کارگران در روز دوشنبه گفت:«همانند روز یکشنبه، ماموران سعی در ممانعت از خروج کارگران از محل شرکت و سپس از منطقه سه راهی خوانساری شدند، اما قادر به این کار نشدند و کارگران به شوش رفتند.»
این کارگر اعتصابی با اشاره به تهدیدی که فرماندار شوش علیه کارگران عنوان کرده است، گفت:«فرماندار به کارگران گفت که کار دیگر از دست او خارج شده و در دست یگان ضد شورش است، چون کارگران فصد شورش دارند.»
وی افزود:«با سخنان فرماندار این موضوع استنباط می شود که درخواست حقوق، اخلال گری به حساب می آید و هر کس هم حق و حقوق خود را طلب کند، باید مورد ضرب و شتم قرار گیرد.»
این کارگر اضافه کرد:«آیا کارگران برده هستند که باید بدون دریافت حقوق کار کنند؟» او از سازمان های بین المللی حقوق بشری و کارگری خواست تا به یاری کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه بشتابند.
1335- تظاهرات 2500 نفری کارگران نیشکر هفت تپه در چهارمین روز متوالی اعتراضات:
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده ازکارگران نیشکر هفت تپه٬ در چهارمین روز اعتراضات٬ امروز راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح از سه راهی شوش تظاهرات شروع شد و به سمت فرمانداری ادامه یافت که این مسافت ۵ کیلومتر است .در طی مسیر کارگران شعارهای متعددی می دادند. از جمله شعارهائی که در این تظاهرات داده شد عبارتند بود از: مدیر بی لیاقت خجالت خجالت ، مدیر بی لیاقت استعفا استعفا،مرک بر دروغگو ، هفت تپه، قند دزفول پیوندتان مبارک، حقوق ماهیانه حق مسلم ماست و شعارهای متعدد دیگر…در تظاهرات و تحص امروز تعداد زیادی از کارگران قند دزفول که در اثر سیاسیت غلط کارخانه آنها به ورشکستگی کشیده شده است و کارگران آنها بیکار شده اند شرکت داشتند.علیرغم کارشکنهای نیروی امنیتی و انتظامی تا گزارش این خبر بیش از ۲۵۰۰ کارگر در این تظاهرات شرکت داشتند و کارگران از طرق مختلف خودشان را به صفوف دیگر همکارانشان می رساندند. نیروهای گارد ویژه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی در طی مسیر کارگران را در محاصرۀ خود داشتند. و دائم فعالین کارگری را مورد تهدید قرار می دادند از جمله کسانی که کارگران را مورد تهدید قرار می دادند افرادی به نامهای سرگرد ملکی پور از نیروهای انتظامی و سرگرد علی کرم خسروپور بودند.در طی ۲۴ ساعت گذشته تهدیدات حضوری و تلفنی نیروهای اطلاعات علیه کارگران به صورت فزآینده ای ادامه داشته است .

1336- اولتیماتوم کارگران کارخانه نیرو رخش به کارفرما :
بدنبال عدم پرداخت دستمزد کارگران نیرو رخش در سنندج به مدت سه ماه، این کارگران به کارفرمای کارخانه نیرو رخش اعلام کرده اند چنانچه تا روز دوشنبه مورخه 16/7/1386 دستمزدهای معوقه آنان را نپردازد به مدت نامحدودی دست به اعتصاب خواهند زد.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار10/7/86
1337ـ حمله نیروهای ضد شورش به کارگران نیشکر هفت تپه:
نیروهای گارد ویژه ، انتظامی و امنیتی در ششمین روز اعتصاب حداقل 2500 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه به تجمع کارگران معترض حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نیروهای امنیتی با باطوم کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند تعداد زیادی از کارگران مجروح و عده ای بازداشت شدند.کارگران حقوق مرداد و شهریور را دریافت نکرده اند. خواسته های کارگران عبارتند از : انحلال شورای اسلامی کار ، تشکیل سندیکای مستقل کارگری ، انقعاد قرار داد با کارگران قراردادی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، پرداخت فوری حقوق معوقه ، بن کارگری و پاداش و پذیرش کارشان بعنوان کار سخت و زیان آور از جمله خواستهای کارگران می باشد. ( کارگران نیشکر هفت تپه 10/7/86 )

1338- تجمع 280 نفر از کارگران اخراجی مجتمع کشتی سازی خلیج فارس در مقابل این مجتمع :
هفتم مهر ماه تعداد 280 نفر از کارگران مجتمع کشتی سازی خلیج فارس به دلیل اخراج و برخورد نا مناسب مسئولین کشتی سازی در مقابل مجتمع تجمع و خواهان رفع مشکلات خود شدند. به دنبال این تجمع مامورین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان بلافاصله در محل حاضر شدند و با حضور این نیروها و مسئولین مجتمع کشتی سازی در میان کارگران و قول مساعد برای رفع مشکل آنان، تجمع کارگران اخراجی پایان پذیرفت.
منبع روزنامه کار و کارگر
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 10/7/1386
1339- ادامه تلاشهای کارگران اخراجی نساجی کردستان برای بازگشت بکار :
21 نفر از کارگران اخراجی نساجی کردستان در ادامه تلاشهای خود برای بازگشت بکار، از اول مهر ماه تا کنون همچنان در ساعات شیفت کاری خود در مقابل کارخانه تجمع میکنند. بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، امروز مامورین نیروی انتظامی در مقابل کارخانه نساجی کردستان حضور پیدا کرده و به کارگران گفتند که به ما تلفن کرده و خبر داده اند که در اینجا شلوغ کاری شده است، کارگران نیز به این نیروها اعلام نمودند که خبری نبوده است و به این ترتیب نیروهای انتظامی از محل دور شدند. همچنین امروز بنا بر توافق قبلی قرار بود در اداره کار سنندج جلسه ای با شرکت نمایندگان کارگران اخراجی و کارفرمای کارخانه نساجی و مسئولین اداره کار برگزار شود که کارفرما از شرکت در این جلسه خودداری کرد. بنا بر برخی گفته ها کارفرما بطور جداگانه با مسئولین اداره کار سنندج جلسه ای برگزار کرده و اعلام نموده است که کارگران اخراجی را بر سر کارهایشان باز نخواهد گرداند.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 10/7/1386
1340- لغو مجازات اعدام گسستی از عهد بربریت و گامی به سوی دنیایی بهتر:
روز ده اکتبر مصادف با 18 مهر، روز جهانی علیه مجازات اعدام است و امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است با تصویب قطعنامه ای از همه دولتها بخواهد تا مجازات اعدام را به حالت تعلیق در آورند.
این امر یک پیشروی برای طبقه کارگر و بشریت آزادیخواه در راستای خلاصی از یکی از ضد انسانی ترین مظاهر نظامهای طبقاتی است و باید بیش از هر کس دیگری مورد حمایت ما کارگران در سرتاسر جهان قرار بگیرد.
مجازات اعدام مولود جامعه طبقاتی و محصول ستم و بهره کشی انسان از انسان و ددمنشانه ترین مظهر آن برای حفظ منافع طبقات حاکم است، این مجازات بر خاسته از نیاز نظامهای طبقاتی به منظور ایجاد بالاترین درجه از رعب و وحشت در میان انسانها برای به تمکین واداشتن آنان است و همیشه دولتها بمثابه ابزار اعمال قدرت طبقات حاکم و دارا، بزرگ ترین قاتلان و کشتار کنندگان میلیونها انسان با استفاده از این حربه بوده اند.

کارگران
مجازات اعدام را از هر سو که بنگریم چیزی جز ابزاری علیه ما تولید کنندگان ثروت و حفظ منفعت طبقات حاکم و توجیه منافع آنان نیست. دولتها برای پاسداری از منافع طبقه اقلیتی که بر کل ثروت اجتماعی چنگ انداخته اند با حربه اعدام به بهانه جلوگیری از نا هنجاریهای اجتماعی و آدمکشی در میان انسانها، از یک طرف نظام طبقاتی موجود را که عامل اصلی سلب خوشبختی از انسانها و رسیدن آنان به مرز جنون و جنایت است از زیر تیغ فشار و اعتراض جامعه بیرون می کشند و از سوی دیگر با رسمیت و مشروعیت بخشیدن به آن، هزاران کارگر و انسان برابری طلب را با استفاده از تبه کار ترین و جنایتکارترین افراد در جامعه، به جوخه مرگ می سپارند.
باید این حربه را از دست دولتها گرفت و سایه شوم مجازات اعدام را برای همیشه از بالای سر انسانها برداشت تا همگان قادر شوند آنچنان که شایسته است از حقوق انسانی خود به دفاع بر خیزند. بی تردید لغو مجازات اعدام در سرتاسر جهان، یک گسست تاریخی از عهد بربریت و گامی مهم برای دستیابی نسل بشر به دنیایی بهتر خواهد بود.
امسال فرصت خوبی برای این پیشروی است و ما کارگران به نوبه خود در اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، با اصرار بر خواست لغو مجازات اعدام و حمایت از تصویب تعلیق آن در سازمان ملل متحد، به عنوان یک خواست فوری خواهان لغو تمامی احکام اعدامی هستیم که در ایران و سایر کشورها در حال حاضر صادر شده است.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 11 مهر ماه 1386
http://www.ettehade.com/
k.ekhraji@gmail.com

1341- گزارش روز چهارم تحصن :کارگران نیشکر هفت تپه روز سه شنبه در چهارمین روز اعتراضات و تحصن، از ساعت ۹ صبح تظاهرات خود در سه راهی شوش را آغاز کرده و به سمت فرمانداری که در مسافت پنچ کیلومتری این محل قرار دارد، راه پیمایی کردند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در طی مسیر کارگران شعارهای متعددی می دادند. از جمله شعارهائی که در این تظاهرات داده می شد، این ها بودند: مدیر بی لیاقت خجالت خجالت، مدیر بی لیاقت استعفا استعفا، مرگ بر دروغگو، هفت تپه، قند دزفول پیوندتان مبارک، حقوق ماهیانه حق مسلم ماست... در تظاهرات و تحص امروز تعداد زیادی از کارگران قند دزفول که در اثر سیاسیت غلط کارخانه‍ی آنها نیز به ورشکستگی کشیده شده و کارگرنش بیکار شده اند شرکت داشتند. علیرغم کارشکنی های نیروی امنیتی و انتظامی تا لحظه ی گزارش این خبر بیش از ۲۵۰۰ کارگر در این راهپیمایی شرکت داشتند و کارگران از طرق مختلف خودشان را به صفوف دیگر همکارانشان می رساندند. نیروهای گارد ویژه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی در طی مسیر کارگران را در محاصره‍ی قرار داده و فعالین کارگری را تهدید می کردند. از جمله کسانی که کارگران را مورد تهدید قرار می دادند افرادی به نامهای سرگرد ملکی پور از نیروهای انتظامی و سرگرد علی کرم خسروپور بودند. در طی ۲۴ ساعت گذشته تهدیدات حضوری و تلفنی نیروهای اطلاعات علیه کارگران به صورت فزآینده ای ادامه داشته است.
1342- اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه به پنجمین روز رسید:
به گزارش سایت اخبار روز:امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱٣٨۶ کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم تعطیلات مذهبی در ایران پنجمین روز تحصن خود را در محوطه‍ی شرکت ادامه دادند. کارگران اعلام کردند تا بدست آوردن حقوق معوقه ی خود به تحصن و اعتراضات خود ادامه خواهند داد. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فشارها از طرف مامورین اداره‍ی اطلاعات و نیروی انتطامی بر کارگران افزایش یافته و روز چهارشنبه یک نفر از کارگران بنام نجات دهلی به اداره‍ی اطلاعات فرآخونده شده و بنابه گفته‍ی همکاران او، احتمالا بازداشت شده است. این گزارش می افزاید: شایعاتی در میان کارگران پخش شده است که قرار است حقوق معوقه‍ی ۱ ماه از ٣ ماه آن ها را پرداخت کنند، کارگران معتقد هستند که این طرفند جدید مسئولین برای ایجاد اختلاف بین کارگران و شکستن اعتصاب آنها و تن ندان به تمامی خواسته های آنها است. کارگران نیشکر هفت تپه تاکید کرده اند تا دست یافتن به تمامی خواسته های خود دست از اعتصاب بر نخواهند برداشت. این چندمین بار است که مسئولین با چنین وعده های دروغین می کوشند اعتصاب کارگران را در هم بشکنند. 1343- نامه کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار و
سندیکاهای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری به سازمان جهانی کار و اتحادیه های کارگری جهان، احتراما به استحضار می رسانیم که ما کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان در حدود ۲ سال است به دلیل مشکلاتی که به دلیل سیاستهای غلط دولت بوجود آمده حدود ۱۶ بار دست به اعتصاب در محوطه‍ی صنعتی شرکت زدیم. [تا] بدین طریق به خصوص به حقوق معوقه‍ی خود برسیم ولی متاسفانه هر بار مسئولین شرکت و دولت به وعده دادن اقدام نموده ودر عمل هیچگونه نتیجه‍ی مثبتی برای ما حاصل نشده و کارگران حتی نتوانستند به یک مورد از خواسته های خود برسند. در نتیجه تعدادی از کارگران به نمایندگی از طرف ما کارگران شرکت، ۲ بار به فرمانداری شهرستان شوش مراجعه کرده و با فرماندار شهرستان تشکیل جلسه دادند و به نامبرده اعلام نمودند که کارگران از وضع موجود شرکت و وضعیت خویش راضی نمی باشند و از نحوه‍ی برخورد مسئولین شرکت و دولت دیگر خسته شده اند، و در صورتیکه تا روز شنبه ۷ مهر ۱٣٨۶ ساعت ٨ صبح دولت و شرکت اقدام به حل مشکلات موجود نکند ما اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری خواهیم کرد که متاسفانه با پایان یافتن مهلت داده شده توسط نمایندگان کارگران، کارگران اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری نمودند و در حدود ۴ روز است تحصن ادامه دارد و کارگران در نظر دارند تا رسیدن به نتتیجه مطلوب که حل وضعیت بدهیهای شرکت جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکت و حقوق معوقه‍ی کارگران باشد. به تحصن خود در جلوی فرمانداری ادامه بدهند. لازم میدانم در خصوص شرایط کنونی شرکت به اطلاع برسانیم که شرکت نیشکر هفت تپه در حدود ۴۷ سال است که تولید شکر می کند و حدود ۲ سال است که بدلیل سیاستهای غلط دولت در خصوص صنعت شکر همانند شرکتهای تولید کننده شکر در شرایط ورشکستگی قرار گرفته اند و بدهیهای آن حدود ٨۵ میلیارد تومان رسیده و مسئولین شرکت و دولت تصمیم دارند که جهت کاهش مبلغ بدهیهای شرکت اقدام به فروش زمینهای گشاورزی شرکت، کارخانه خوراک دام شرکت، لوازم یدکی کارخانه و تعدیل حدود ۲۰۰۰ از ۵۰۰۰ کارگر شرکت نمایند. در صورتیکه با توجه به دولتی بودن و بدهی شرکت ادارات و سازمانهای دولتی نظیر بیمه، سازمان آب و برق، شرکت گاز و اداره‍ی مالیات میتواند اقدام به بخشش این بدهیها نماید. ولی سیاست دولت بدلیل حضور باند مافیای شکر بر اراده‍ی آنها از این امر سرباز می زنند و حتی با آن باندها با پایین آوردن تعرفه‍ی گمرگی از ۱۴۰ در صد به ۴ در صد واردات شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت و حمایت نکردن مالی از شرکت همکاری می نمایند و در جهت اهداف آنها حرکت می کنند. حتی ما کارگران را که در خصوص این موارد و حقوق معوقه‍ی خود اقدام به تحصن کرده ایم، توسط فرماندار شهرستان شوش آقای فرآورد تهدید کرده اند که دست از تحصن برداریم و در صورتیکه ما به اعتراض خود ادامه دهیم با شدت با ما توسط نیروی انتظامی برخورد نمایند. لذا از سازمان محترم جهانی کار و سازمانهای حقوق بشری استدعا مندیم که در خصوص این اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران از ما حمایت نموده و با توجه به اینکه ایران عضو آن سازمان می باشد از دولت جمهوری اسلامی بخواهند که نسبت به پرداختن حقوق معوقه‍ی ما و حل و مشکلات موجود اقدام لازم را به عمل آورند یا با فرستادن نمایندگانی از آن سازمانها بخصوص سازمان جهانی کار به ایران نسبت به پیگیری و حل مشکلات اقدام نماید و در صورتی که این اقدام از طرف آن سازمان محترم پیگیری نشود با توجه به بی تفاوتی دولت حاکم وضعیت شغلی حدود ۵۰۰۰ نفر از کارگران در خطر خواهد بود. لذا امیدواریم که آنها را مجاب نمایید تا طبق قوانین بین المللی کار اقدام نمایند. لازم به ذگر است حتی به ما اجازه‍ی تشکیل سندیکای کارگری نمیدهند و حدود یک سالی است که هیچگونه نماینده ای جهت پیگیری مسائل موجود نداریم و در صورتیکه اقدام به تشکیل سندیکا نماییم بهتر می توانیم از طریق آن سازمان مورد حمایت قرار گرفته و در ارتباط باشیم اگر این مسئله انجام نشود بعضی از کارگران که نمایندگان رسمی کارگران نیستند و پیگیر مشکلات کارگران شرکت هستند با تبعیضات صورت گرفته در خطر اخراج و بازداشت قرار دارند. در طی این چند روز ۴ نفر از آن کارگران تهدید به اخراج و بازداشت شده اند.و در نظر دارند که با این ترفند ایجاد رعب و وحشت بین کارگران نمایند تا از حقوق به حق خود گذشت نمایند. در پایان حمایت شما سازمانهای جهانی کار و حقوق بشر و سندیکاهای بین المللی کارگری تشکر و قدردانی می نماییم. کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه خوزستان ۱۱ مهر ۱٣٨۷۶ 1344- اعزام نیروهای یگان ضد شورش به منطقه : به گزارش رادیو برابری ، همزمان با ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراض آمیز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از شوش خبر می رسد که نیروهای یگان ضدشورش نیروی انتظامی برای برخورد با کارگران معترض، به منطقه اعزام شده اند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز دوشنبه نهم مهر، برای سومین روز پیاپی، اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود را برگزار کردند. بنا بر گزارش های رسیده، حدود ۲۵۰۰ تن از کارگران اقدام به راهپیمایی مسالمت آمیز در شوش کردند و با دادن شعارهایی از مسئولان دولتی، خواستار رسیدگی به خواسته های صنفی خود شدند. ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار مستقل در اهواز در مورد برخورد نیروهای امنیتی و اتظامی با کارگران گفت: « در سومین روز اعتصاب و تجمعات کارگران، گارد ویژه استان خوزستان از اهواز و دیگر شهرهای استان به منطقه اعزام شد. بخشی از نیروهای گارد در سه راهی خوانساری مستقر شده، گروهی از آنان در محل شرکت استقرار یافته و بقیه در نقاط مختلف شهر شوش مستقر شده اند.» به گفته وی، نیروهای امنیتی نیز با دوربین سعی در تصویربرداری از چهره کارگران داشتند تا بعدا با آنان برخورد کنند. آقای عابدینی همچنین گفت که قرار است در روز سه شنبه، ۱۰ مهر، بر شمار نیروهای گارد ضد شورش افزوده شود تا از اعتصاب و تجمع مجدد کارگران جلوگیری شود.
1345- تجمع آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مقابل سازمان آموزش و پرورش خراسان :
پیام: شماری از آموزشیاران نهضت سوادآموزی استان خراسان روز سه شنبه 10 مهر ماه در مقابل سازمان آموزش و پرورش این استان در شهر مشهد تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
آموزشیاران نهضت سوادآموزی استان خراسان که 3 ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند، همچنین نسبت به بی توجهی مسئولین سازمان آموزش و پرورش استان خراسان نسبت به حل مشکلاتشان اعتراض کردند.

1346- بیانیه ی "فعالان جنبش کارگری" در حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه:پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه در گرو اتحاد کارگران علیه سرمایه است " فعالان جنبش کارگری "
از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه متحدانه حمایت کنیم!
بدنبال سیاست های دلالی دولت و سرمایه داران، خصوصی سازی و واردات بی رویه شکر، شرکت نیشکر هفت تپه در آستانه ورشکستگی قرار دارد. بیش از یک سال است کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت حقوق و حیله های کارفرما برای بحران سازی ، به تعطیلی کشاندن و خصوصی سازی مجتمع فوق دست به تحصن ، تجمع ،راه پیمایی و اعتصابات متعددی زده اند.
کارگران طی هفته های اخیر بدنبال عدم انجام تعهدات و وعده های داده شده از طرف کارفرما و دولت و عدم پرداخت حقوق های معوقه اعتراضات خودرا بشدت افزایش داده اند. به طوری که در کارخانه و شهر در جدال و کشمکش مستمرهرروزه بسر می برند. عوامل سرمایه داری(دولتی) در حمایت از امنیت سرمایه ، امنیت شغلی و جانی کارگران را نادیده می گیرند.نیروهای انتظامی ، امنیتی و نهادهای دولتی بطور مستمر کارگران را مورد ضرب و شتم قرارداده هر روز تعدادی را دستگیر کرده زندانی می کنند.و کارگران همچنان هر روز با قدرت و مقاومت بیشتری مبارزه می کنند.
در مدت 15 ماه گذشته هر باری که کارگران هفت تپه دست به تحصن یا اعتصاب زده اند مقامات دولتی یا استانی طی مذاکراتی با کارگران وعده وعید های داده اند که هیچ کدام تا به امروز عملی نشده است.
کارگران ، تشکل ها و فعالین کارگری!!! امروز کارگران نیشکر هفت تپه مورد ضرب و شتم قرار گرفته زندانی می شوند.
امروز کارگران نیشکر هفت تپه که حقوقشان پرداخت نمی شود و تحت فشار ، ستم و فقر قرار می گیرند ، و فردا نوبت ما خواهد بود.
امروز کارگران نیشکر هفت تپه جانانه مبارزه می کنند واز زندگیشان برای زنده ماندن هزینه می کنند.و امروز وظیفه تمامی کارگران است که به هر شکل ممکن از هم سرنوشتان خود حمایت کنند، تا در بستر حمایت های همه جانبه ی جنبش کارگری مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه به نتیجه مطلوب برسد.تا فردا طبقه کارگر قویتری داشته باشیم.
ما ضمن حمایت همه جانبه از کارگران مبارز هفت تپه از کارگران ،آزادیخواهان و مردم می خواهیم در حمایت از همسرنوشتان خود یک صدا و متحد شویم.
شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری14/7/1386
1347ـ اخراج کارگران نساجی کردستان از کار:
بدستور کارفرما 21 نفر از کارگران نساجی کردستان از کار کردن محروم شدند. این کارگران برای اعتراض به اداره روابط کار در سنندج مراجعه کردند. این اداره مشکلات کارگران را به استانداری ارجاع داد.( اعتماد 14/7/86 )

1348- دومین نامه کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار و کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری:
احتراما به اطلاع می رسانیم که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان در حدود 47 سال است تاسیس شده است و تولیدمحصول شکر می کند و اولین تولید کنندۀ شکر از نیشکر در ایران می باشد. که توسط کارشناسان حارجی 47 سال پیش تاسیس گردیده و با ایجاد آن تحول شگفت انگیزی در اقتصاد شمال استان خوزستان بوجود آورد. بطوریکه تاکنون تاثیر گزارترین شرکت در اقتصاد شمال استان می باشد و اقتصاد شهرهای شوش ، اندیمشک ، دزفول ، شوشتر ،میانرود ، حر ریاحی و شهرکهای اطراف مستقیما به وجود آن بستگی دارد. ولی در حدود 2 سال است به دلیل عدم حمایت دولت و واردات شکر و با اجرای شتاب زده و غیر کارشناسی اصل 44 و سیاستهای غلطی که دولت، شرکت را به بحران مالی مواجه شده و اقتصاد شهرهای مذگور به صورت راکد در آمده و داد و ستد به حداقل رسیده و بدیهای شرکت به حدود 86 میلیارد تومان رسیده که شرکت توان پرداخت آن را ندارد.مسئولین شرکت نیز با عنوان کردن آن بدهی نسبت به پرداخت حقوق معوقۀ ما کارگران که در چهار چوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد اقدام نمی کند.ما کارگران بارها به ادارۀ کار شهرستان که ناظر اجرای قانون کار در شهرستان می باشد و فرماندار شهرستان و نمایندۀ مجلس مراجعه کرده ایم ولی مسئولین مذکور نیز هیچگونه اقدام خاصی انجام نداده با توجه به تورم زیاد متاسفانه ما را به صبر و شکیبائی دعوت می کنند. در حالی که ما تامین حداقل های زندگی عاجز بوده و شرمندۀ خانوادۀ خود می باشیم . و ما کارگران نیز از این نحوۀ برخورد مسئولین که با بی تفاوتی به آن مشکلات نظر می کردند اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شهرستان شوش که بالاترین نهاد و ادارۀحکومت در این شهر می باشد اقدام کردیم و اعلام نمودیم تا رسیدن به خواسته های خود مانند:
١-- حل مشکل بدهی شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش آن بدیها را دارد٢- تضمین در خصوص اینکه شرکت با وضع موجود ورشکسته نمی شود ٣- رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دولت٤- اصلاح سیاستهای به نفع دولت در خصوص صنعت شکر و شرکت ، تقلیل تعرفۀ کمرگی ، جلو گیری از واردات بی رویۀ شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت٥- اجرای مشاغل بندی پس از 13 سال که هر 4 سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه مسکوت مانده است.٦- رسمی کردن کارگران موقت٧- ارتقای شغلی کارگران شاغل٨- - تشکیل سندیکای کارگری٩- واگذاری منازل شرکت که در اختیار نیروهای نظامی ؛ اطلاعاتی ، بانکی و آموزش و پرورش و دیگر ادارات دولتی است10- پرداخت به موقع حقوق کارگران11- - اجرای استانداردهای لازم در محل کار12- اجرای طرح زیان آور با توجه به زیان آور بودن محل کار ، بعضی از کارها در سطح شرکت13- اصلاح نحوۀ دادن مزایا در خصوص سختی کار و بدی آب وهوا با توجه به دمای بالای 50 درجه در محل کار و موارد دیگر.دست از تحصن بر نداشته ودر صورتیکه تحصن پایان پذیرد بصورت مشروط خواهد بود. موقتا اگر در کوتاه مدت و در مهلت داده شده به نتیجۀ خاصی نرسیم ، اقدام مجدد به تحصن کرده و حاضر به پرداخت هرگونه هزینه جهت رسیدن به حقوق خود هستیم .همانگونه که قبلا نیز تعدادی از کارگران توسط دولت به دادگاه احضار شده و مورد بازخواست قرار گرفته اند و در چند روز گذشته نیز شبانه به درب منازل تعدادی از فعالان کارگری از طرف حفاظت و اطلاعات و امنیت شهرستان مراجعه و احضار شدند و کارگران را به آن اداره برده و مورد بازخواست قرار دادند و آنها را تحت فشار قرار دادند تا از حضور در تحصن امتناع کرده و کارگران را از بدست آودن خواستهایشان باز دارند. لازم به ذکر است در مدت زمانی که کارگران در آن محل مورد بازپرسی قرار می گرفتند. دیگر همکاران اقدام به اعتراض شدید به این نوع برخورد کردند که با واکنش و برخورد شدید نیروهای انتظامی مواجه شدند و تعدادی زخمی و بازداشت شدند که با فشار کارگران نیروی انتظامی اقدام به آزادی آنها نمود.
در پایان از چامعۀ جهانی ، سازمان جهانی کار ، سندیکای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری عاجزانه در خواست می کنیم در خصوص رسیدن ما به اهدافمان ما را حمایت نمایند در غیر اینصورت ما نیز همانند کارگرانشرکت قند شهرستان دزفول که شرکت آنها دچار ورشکستگی شد وکارگران آن به حال خود رها شدند و روزکار بسیار بدی را میگذرانند دچار ورشکستگی می شویم که در صورت وقوع این حادثه بازدهی اقتصادی در شمال استان خوزستان فاجعۀ به وقوع خواهد پیوست که امیدواریم با حمایت و فشار بین المللی و با توجه به اینکه ایران جزء سازمان جهانی کار می باشد این مشکلات مرتفع گردد تا بتوانیم زندگی آبرومندی برای خود و خانواده فراهم آوریم .
قبلا از همکاری شما تشکر و قدردانی می نماییم.
کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه شهرستان شوش استان خوزستان/ 15 مهر 1386
به سازمانهای زیر ارسال گردید
ILO , ITU

1349- پشتیبانی کارگران خوزستان از کارگران مبارز نیشکر هفت تپه:
بپاخیزیم، اعتصاب و اعتراض حق مسلم ماست! ازاعتصاب و مبارزات کارگران، کارمندان و پرسنل زحمتکش نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم.
ما جمعی از کارگران و کارمندان شرکتهای تولیدی و صنعتی استان خوزستان، از مبارزات بر حق کارگران نیشکر هفت تپه برای رسیدن به حقوق و مطالباتشان دفاع نموده و از دیگر کارگران و زحمتکشان واحدهای تولیدی و صنعتی استان می خواهیم در این شرایط سخت آنها را تنها نگذارند . دیروز کارگران سندیکای شرکت واحد تهران، امروز کارگران نیشکر و فردا نوبت سرکوب حقوق ما از طرف حکومت کارگر ستیز جمهوری اسلامی خواهد بود!
امضا کنندگان:
کارگران و کشاورزان ساکن شوش،
کارگران و کارمندان طرح شعیبیه شوشتر،
کارگران و کارمندان کشت صنعت کارون شوشتر،
کارگران سازمان آب و برق خوزستان،
کارگران و کارمندان مزارع طرحهای (دهخدا، امیرکبیر، میرزا، سلمان، فارابی، غزالی)،
نورد لوله،
صنایع فولاد،
دانشگاه آزاد شوشتر،
دانشگاه آزاد دزفول،
کارگران نواحی صنعتی اهواز،
کارگران نواحی صنعتی شوشتر،
کارگران نواحی صنعتی دزفول و اندیمشک،
کارگران راه آهن اندیمشک، کارگران شرکت ملی حفاری (اهواز- مسجدسلیمان)،
کارگران شرکت ملی نفت (اهواز- مسجدسلیمان)،
کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر،
کارگران پالایشگاه آبادان،
کارگران کارخانه های واحدهای صنعتی طرحهای توسعه نیشکر در خوزستان
1350- بازداشت و تهدید کارگران از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی ادامه دارد:
بنابه گزارشات رسیده به گزارشگران حقوق بشر و دموکراسی در ایران فشار و تهدید مامورین ادارۀ اطلاعات شوش و اطلاعات نیروی انتظامی علیه کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد. مامورین وزارت اطلاعات روز جمعه ۱۳ مهر بمدت چند ساعت آقای رحیم بساق را مورد بازجوئی قرار دادند. بازجوئیها با اهانت و تهدید همراه بود. در طی بازجوئیها به او تاکید میشد که نباید در تحصن ها و اعتراضاتی که برای گرفتن حقوق معوقه اشان و سایر خواسته های آنها است، شرکت کند. در روزهای اخیر تعداد زیادی از کارگران را بصورت موقت بازداشت، احضار و یا به صورت تلفنی مورد تهدید قرار داده اند.
روز پنجشنبه بعد ازظهر ۱۲ مهر به کارگران اطلاع داده شد که جاسم ساعدی نماینده شوش و رئیس کمسیون کشاورزی مجلس و فرآورد فرماندار شوش و یعقوب شفیق مدیر عامل شرکت طرح نیشکر هفت تپه خواهان مذاکره با کارگران برای حل مشکلات آنها هستند. کارگران به شرط برآوردکردن خواسته های وعده داده شده حاضر به مذاکره می شوند. عصر روز جمعه به صورت غیررسمی کارگران مطلع شدند که جاسم ساعدی نمایندۀ شوش به وعدۀ خود عمل نکرد و بدون اطلاع دادن به نمایندگان کارگران شهر شوش را به مقصد تهران ترک کرده است.
کارگران از ساعدی به خاطر عمل نکردن به وعده ای که خودش به کارگران داده بود بشدت ناراحت هستند و عمل او را اهانتی به ۵۰۰۰ کارگر این شرکت می دانند. آنها همچنین از حضور در مذاکره با فرماندار و مدیر عامل شرکت به خاطر وعدهای دروغین که تا به حال به آنها داده بودند و هر بار از اجرای وعده های خود سرباز زده و آن را انکار کرده اند، قصد دارند در این مذاکات شرکت نکنند.
کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند که ضرب و شتم وحشیانه ، دستگیریها و تهدید باعث نخواهد شد که آنها از پیگیری خواسته هایشان کوتاه بیایند. آنها همچنین اعلام کردند که روز شنبه ۱۴ مهر به اعتراضات خود درمحوطۀ صنعتی شرکت ادامه خواهند داد ودر صورتیکه به خواسته های آنها جواب مثبتی داده نشود آنها در روزهای آینده با خانواده های خود در مقابل فرمانداری شوش دست به اعتراض و تحصن خواهند زد و این اعتراضات را تا رسیدن به خواسته های خود ادامه خواهند داد .
1351- بیانیه ی سندیکای کارگران شرکت واحد در حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه:
از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت حقوق معوق ،آزادی همکاران دستگیر شده ، تلاش برای تولیدات داخلی شکر و مبارزه برای جلوگیری از واردات شکر حمایت می کنیم.
برابر با نامه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار و اتحادیه های بین المللی کارگری ،شرکت نیشکر هفت تپه مجتمع ای با سابقه ۴۷ سال تولید شکر حدود ۲ سال است که بدلیل سیاستهای دولت در خصوص صنعت شکر در شرایط ورشکستگی قرار گرفته و بدهی های آن به حدود ٨۵ میلیارد تومان رسیده و مسئولین شرکت و دولت تصمیم دارند، جهت کاهش مبلغ بدهی های شرکت به فروش زمینهای کشاورزی شرکت، کارخانه خوراک دامِ شرکت و لوازم یدکی کارخانه دست زنند و اقدام به تعدیل حدود ۲۰۰۰ از ۵۰۰۰ کارگر شرکت کنند . کارگران برای دریافت حقوق عقب افتاده خود ناچار اقدام به تحصن و اعتصاب کرده اند. نیروهای گارد ویژه انتظامی و امنیتی در ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه به کارگران معترض حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نیروهای امنیتی با باطوم به کارگران حمله کردند که در اثرآن تعداد زیادی از کارگران زخمی شدند و چندین نفر از کارگران دستگیر و به نقاط نامعلومی انتقال داده شده اند. آقای رمضان علی پور و آقای فریدون نیکوفرد از جمله دستگیر شدگان هستند. کارگران از دستگیری همکاران خود به شدت خشمگین هستند و با شنیدن این خبر قصد داشتند از محل تجمع در میدان بنیاد شهید به سمت فرمانداری حرکت کرده و علاوه بر خواسته های اعلام شده خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همکاران خودشوندکارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان برای دست یابی به حقوق عقب افتاده خود و اعتراض به سیاست های نادرست مدیریت دولتی در ورشکستگی شرکت طی ۲ سال حدود ۱۶ بار دست به اعتصاب در محوطه ‍ی صنعتی شرکت زده اند ولی متاسفانه هیچ گاه به وعده های خود پایبند نبوده وکارگران حتی نتوانسته اند به یَک مورد از خواسته های خود برسند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ضمن اعلام حمایت از حق طلبی و استقلال خواهی و تلاش برای ادامه تولید داخلی از سوی کارگران شریف شرکت نیشکر هفت تپه به این وسیله با اعتراض به سرکوب این کارگران شریف ، رسیدگی به مشکلات ، پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران و آزادی هر چه سریعتر کارگران دستگیر شده این شرکت را خواستار است .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ، تنها راه رسیدن به این خواست های بر حق را در پیگیری و استقامت کارگران از راه انتخاب نمایندگان واقعی و تشکیل سندیکای مستقل کارگری میسر می داند و کلیه کارگران حق طلب شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه را برای همبستگی بیشتر به ایجاد سازمان سندیکایی خود فرا می خواند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 13/7/1386

1352- احضار دبير كانون صنفي معلمان كرمانشاه به دادگاه انقلاب:
کانون صنفی معلمان تهران: علي حشمتي دبيركانون صنفي معلمان كرمانشاه به دادگاه انقلاب اين شهرستان احضار شد.
برابراحضاريه اي كه روز جمعه۱۳/مهرماه/۱۳۸۶ روزجهاني معلم به ايشان تحويل داده شد،بايستي ۲روز پس از رويت احضاريه خودرابه شعبه ي ۱۰دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه معرفي كند.،به گفته ي آقاي حشمتي دليل اين احضارشايد به خاطرتجمعات اسفند ۸۵باشد.
وی دراسفند ماه سال گذشته به مدت ۱۱ روز بازداشت شده بود
لازم به يادآوري است،درشهريورماه ۸۶آقايان توكلي،اسدالله حيراني وعلي صادقي ديگر اعضاي كانون معلمان كرمانشاه نيزدردادگاه انقلاب كرمانشاه محاكمه شده بودند.
1353- بیانیه ی "کمیته دفاع از محمود صالحی" در حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه:
پرتوان باد اعتصاب و مبارزه حق طلبانه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه
روز شنبه 7 مهر ماه 1386 بیش 3 هزار نفر از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت حقوق معوقه خود و همچنین خواست و مطالبات دیگر، در مقابل فرمانداری شهرستان شوش دست به تجمع زدند.
در طول یک سال گذشته، علیرغم تهدیدات شدید نیروهای امنیتی، تا به حال کارگران برای چندین بار است که دست به اعتصاب میزنند. سرمایه‌داران با اتکا به نیروی سرکوب هر بار به بهانه‌ائی از رسیدگی به خواست و مطالبات کارگران چشم پوشی میکنند.
این بار هم زیر سایه جهنمی که سرمایه‌داران و محافظانشان برای کارگران به ارمغان آورده‌اند، دست مزد ناچیز کارگران نیشکر هفت تپه که پاسخگوی نیاز خود و خانواده‌شان نیست دوباره به تاخیر افتاده است.

اعتصاب کارگران برای رسیدگی به مشکلات و رسیدن به خواست و مطالباتشان، سرمایه‌داران را آنچنان به ترس و لرز انداخته است که محافظان چماق به دستشان را دور خود جمع کرده و هر از گاهی دستور میدهند تا وحشیانه به کارگران اعتصابی حمله‌ور شوند.
طبیعتا این تعرض بیشرمانه در غیاب تشکل مستقل کارگری صورت میگیرد.
”کمیته دفاع از محمود صالحی“ ضمن پشتیبانی و حمایت از اعتصاب برحق کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و تاکید بر ایجاد تشکل مستقل کارگری، خواستار پرداخت حقوق معوقه کارگران و همچنین رسیدگی به دیگر مشکلات کارگران است.
ما همچنین حمله نیروهای سرکوب‌گر به کارگران اعتصابی، دستگیری و ضرب و شتم کارگران را شدیدا محکوم میکنیم.
کمیته دفاع از محمود صالحی
1354- بیانیه ی اتحادیه ی بیکاران به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام :
لغو مجازات اعدام گسستی از عهد بربریت و گامی به سوی دنیایی بهتر
ده اکتبر مصادف با 18 مهر، روز جهانی علیه مجازات اعدام است و امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است با تصویب قطعنامه ای از همه دولتها بخواهد تا مجازات اعدام را به حالت تعلیق در آورند.
این امر یک پیشروی برای طبقه کارگر و بشریت آزادیخواه در راستای خلاصی از یکی از ضد انسانی ترین مظاهر نظامهای طبقاتی است و باید بیش از هر کس دیگری مورد حمایت ما کارگران در سرتاسر جهان قرار بگیرد.
مجازات اعدام مولود جامعه طبقاتی و محصول ستم و بهره کشی انسان از انسان و ددمنشانه ترین مظهر آن برای حفظ منافع طبقات حاکم است، این مجازات بر خاسته از نیاز نظامهای طبقاتی به منظور ایجاد بالاترین درجه از رعب و وحشت در میان انسانها برای به تمکین واداشتن آنان است و همیشه دولتها بمثابه ابزار اعمال قدرت طبقات حاکم و دارا، بزرگ ترین قاتلان و کشتار کنندگان میلیونها انسان با استفاده از این حربه بوده اند.
کارگران
مجازات اعدام را از هر سو که بنگریم چیزی جز ابزاری علیه ما تولید کنندگان ثروت و حفظ منفعت طبقات حاکم و توجیه منافع آنان نیست. دولتها برای پاسداری از منافع طبقه اقلیتی که بر کل ثروت اجتماعی چنگ انداخته اند با حربه اعدام به بهانه جلوگیری از نا هنجاریهای اجتماعی و آدمکشی در میان انسانها، از یک طرف نظام طبقاتی موجود را که عامل اصلی سلب خوشبختی از انسانها و رسیدن آنان به مرز جنون و جنایت است از زیر تیغ فشار و اعتراض جامعه بیرون می کشند و از سوی دیگر با رسمیت و مشروعیت بخشیدن به آن، هزاران کارگر و انسان برابری طلب را با استفاده از تبه کار ترین و جنایتکارترین افراد در جامعه، به جوخه مرگ می سپارند.
باید این حربه را از دست دولتها گرفت و سایه شوم مجازات اعدام را برای همیشه از بالای سر انسانها برداشت تا همگان قادر شوند آنچنان که شایسته است از حقوق انسانی خود به دفاع بر خیزند. بی تردید لغو مجازات اعدام در سرتاسر جهان، یک گسست تاریخی از عهد بربریت و گامی مهم برای دستیابی نسل بشر به دنیایی بهتر خواهد بود.
امسال فرصت خوبی برای این پیشروی است و ما کارگران به نوبه خود در اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، با اصرار بر خواست لغو مجازات اعدام و حمایت از تصویب تعلیق آن در سازمان ملل متحد، به عنوان یک خواست فوری خواهان لغو تمامی احکام اعدامی هستیم که در ایران و سایر کشورها در حال حاضر صادر شده است.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 11 مهر ماه 1386
1355- گزارش "کارگر" از ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه:
کارگران نیشکر هفت تپه که چهارشنبه با ارسال نامه به اتحادیه های کارگری سراسر جهان خواستار حمایت هم طبقه ای های خود شده بودند٬ صبح امروز (پنجشنبه) ششمین روز از اعتصاب خود را برگزار کردند.
در حالی که صبح پنجشنبه ماموران امنیتی با یورش به منزل فریدون نیکو فرد٬ یکی از فعالان کارگری کارخانه ی نیشکر هفت تپه وی را دستگیر کردند٬ کارگران بدون ترس از سرکوب احتمالی در میدان بنیاد شهید و در برابر فرمانداری شهر شوش دست به تجمع زدند. این تجمع آرام کارگران در ساعت ۱۰:۳۰ با یورش وحشیانه ی نیروهای سرکوب گر مواجه شد. در این تجمع ماموران نیروی انتظامی به شدت کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوری که ۱۰ نفر از کارگران به شدت زخمی شدند و رمضان علی پور (یکی از کارگران معترض) نیز دستگیر شد.
نیروهای امنیتی و انتظامی با برقراری حکومت نظامی اعلام نشده ای مانع از شکل گیری مجدد تجمع شدند. اما در طی روز کارگران به صورت پراکنده در سطح شهر حضور داشتند.
لازم به ذکر است که از روز شنبه ۷ مهرماه کارگران این کارخانه در پی اولتیماتوم خود به مدیران کارخانه و دولت دست به اعتصاب زده اند و با حضور چند هزار نفری خود در سطح شهر شوش مشکلات خود را به گوش جامعه رسانده اند. کارگران نیشکر هفت تپه در طول چند ماه گذشته چندین بار در محل کارخانه دست به اعتصاب زده بودند.
1356- پایان تجمع کارگران مجتمع كشتی سازی خلیج فارس با دخالت ماموران:
پیام: بیش از 280 نفر از کارگران اخراجی مجتمع كشتی سازی خلیج فارس در استان هرمزگان طی روزهای گذشته در مقابل این مجتمع دست به تجمع زده و نسبت به اخراج خود اعتراض کردند.
کارگران اخراجی مجتمع كشتی سازی خلیج فارس خواستار رسیدگی مسئولین دولتی به مشکلاتشان و بازگشت به کار خود شدند، اما ماموران انتظامی جمهوری اسلامی مانع از ادامه اعتراضات کارگران شده اند.
1357- اعلام حمایت کارگران ایران خودرو از خواستهای برحق کارگران نیشکر هفت تپه کارون:
دوستان کارگر و همکاران گرامی
به دليل واردات بي‌‏رويه شكر و كاهش شديد نقدينگي, بيش از 2500 نفراز كارگران نيشكر هفت تپه كه از آغاز سال 86 تا كنون دستمزد نگرفته‌‏ و در اعتصاب به سر مي‌‏برند، کارگران اعلام كردند كه تا دريافت مطالباتشان، اين اعتصاب را ادامه خواهند داد.
دوستان کارگر
كارگران نیشكر هفت تپه در استان خوزستان طی هفته های اخیر مبارزه، جدال و كشمكشی هر روزه را با كارفرمایان و صاحبان كارخانه را آغاز کرده اند. اعتراض به شرایط سخت كار و محرومیت های طاقت فرسا و بی حقوقی های بسیار این كارخانه را به میدان مبارزه و تلاش بی وقفه كارگران آن در مقابل سرمایه داران و اقدامات دولت و حامیشان تبدیل نموده است.
طی سالیان اخیر و در نتیجه سیاستهای ضد كارگری دولت اسلامی به ویژه خصوصی‌ سازی های وسیع و پی‌ در پی‌ و واردات بی رویه شكر، این شركت در آستانه ورشكستگی قرار گرفته است. ماههاست كه دستمزد كارگران پرداخت نمیشود. كمترین حقوق و مزایای شغل‍ی برایشان برسمیت شناخته نشده است، و فاقد هرگونه خدمات ویژه در این باره هستند. زندگی بخور نمیر و تامین معاش هزاران كارگر همراه با خانواده هایشان هرچه بیشتر به ورطه فقر و سیه روزی كشیده است.
طی 15 ماه گذشته حداقل 13 بار كارگران محروم نیشكر هفت تپه برای احقاق مطالبات خود دست به اعتصاب و تحصن زده اند، هربار نیز با كارفرما و مقامات دولتی در استان خوزستان مذاكره شده و در این میان به غیر از وعده و وعید از سوی مسئولین دولتی و انتظار هرچه بیشتر چیزی نصیب كارگران نشده است. كم نبوده مواردی كه تجمعات اعتراضی كارگران با هجوم نیروهای انتظامی مواجه شده و كارگران شریف و حق طلب این شركت مورد ضرب و شتم شدید و دستگیری و بازداشت گسترده قرار گرفته اند.
دوستان کارگر
تنها اسلحه کارگران در مقابل یورش به کار آنان اعتصاب و تشکل و حمایت ما کارگران از هم طبقه های خودمان می باشد پیروزی کارگران نیشکر کارون در اتحاد و پیشتبانی همه کارگران ایران از آنان می باشند.صدای اعتراض کارگران نیشکر را به گوش همه همکاران خودبرسانید کارگران نیشکر را تنها نگذاریم
ما جمعی از کارگران ایران خودرو ضمن اعلام حمایت ازخواستهای بر کارگران از اعتصاب شکوهمند کارگران نیشکر هفت تپه با مبارزه آنها اعلام همبستگی کرده و هر گونه تعرض و حمله به کارگران را محکوم می کنیم و از همه کارگران و سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که کارگران اعتصابی را تنها نگذارند
دوستان کارگران
پیروزی طبقه کارگر تنها در اتحاد و همبستگی طبقاتی ما کارگران می باشد
زنده باد اتحاد و هبستگی کارگران
جمعی از کارگران ایران خودرو
1358- پیام کارگران ایران خودرو به کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه:
دوستان وکارگران زحمتکش نیشکر هفت تپه . درود بر شما و زنده باد مبارزه بر حق تان . صدای حق طلبانه تان را شنیدیم ،
امنیت شغلی حق مسلم شماست / درخواست حقوق، حق مسلم شماست/ ایجاد تشکلهای کارگری حق مسلم کارگران است / هر کس هم حق دارد حق و حقوق خود را طلب کند، هیچکسی حق ندارد کارگران را مورد ضرب و شتم قراردهد
نه دوستان کارگر
کارگران برده نیستند که باید بدون دریافت حقوق کار کنند / این حق مسلم شما کارگران است که در مقابل کار مزد دریافت کنید
ما کارگران ایران خودر از اعتصاب شکوهمند شما اعلام پشتیبانی می کنیم و در کنار تان ایستاده ایم ما صدای حق طلبانه شمارا به كارگران گوش همه کارگران می رسانیم
درود بر شما کارگران زحمکش - زنده باد مبارزه کارگران نیشکر کارون
جمعی از کارگران شرکت ایران خودررو 86/07/12
ikcokar@yahoo.com
هفته سوم مهر۸۶ ( اکتبر ۲۰۰۷)
1359- دفاع از آزادی کارگران سندیکایی در بند ، دفاع از حقوق وآزادی های سندیکایی است:
قریب سه سال است که سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مورد تهاجم ،سرکوب و محدودیت های غیر قانونی قرار گرفته است . کارگران سندیکایی به خاطر عضویت در سندیکا و هواداری از فعالیت آزادانه ومستقلانه صنفی تهدید، اخراج، دستگیر و زندانی شده اند . در حال حاضر رییس و نایب رییس این سندیکا ، بدون اثبات اتهامات وارده زندانی هستند و ازحق برخورداری از وکیل مدافع بنا به علل نامعلوم محروم شده اند . خانواده های کارگران زندانی و اخراجی سندیکا دربد ترین شرایط روحی و سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارند . این درحالیست که مطابق اصل 26 قانون اساسی ، احزاب ،جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی آزادند و برابر با مقاوله های بنیادین کار مصوب سازمان بین المللی کار از جمله مقاوله نامه 87 این سازمان حق آزادی سازمان های سندیکایی در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است و دولت ها ی عضو وغیر عضو باید این حقوق را رعایت کنند.
دفاع از آزادی کارگران سندیکایی آقایان منصور اسالو رییس هیات مدیره و ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ، محمود صالحی کارگر زندانی ودستگیر شدگان روز جهانی کارگر دفاع از حقوق وآزادی های سندیکایی است
ما امضا کنندگان این طومار خواهان رعایت اعلامیه حقوق بشر ، مقاوله های بنیادین کار واز جمله مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار، اجرای بی کم وکاست میثاق های بین المللی که مطابق با ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین مصوب کشور است و اجرای اصل 26 قانون اساسی هستیم و آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی از جمله کارگران سندیکایی آقایا ن ابراهیم مددی ، منصور اسالو وکارگر زندانی محمود صالحی هستیم.
ما از طریق ارسال رونوشت این طومار به قوه قضاییه، مجلس و دولت جمهوری اسلامی برآوردن سریع این خواسته ها را طلب می کنیم و با ارسال رونوشت این طومار به سازمان بین المللی کار حمایت بی دریغ آن ها را خواستاریم .
سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه16 مهر 1386
لطفا لیست امضاهای خود را به آدرس زیر ایمیل کنید:
syndicavahed@gmail.com
علیرضا اخوان- نوشین احمدی خراسانی- مریم اکبری- زانیار احمدی- شکوفه آذر- شهلا انتصاری- سیف الله اکبری- ابوالقاسم ایرانی- النازانصاری- پیام ابوطالبی- محسن اسداللهی- نادراسداللهی- فرزانه آقایی پور- علی امینی- نازی اسکویی- یونس اورنگ خدیوی- ویکتوریا آزاد- ناصر اشجاری- مریم افشار- طیبه اخوان اقدم- سیامک امینی- محمدامینی- پروانه اسالو- سیامک اسالو- سهش اسالو- پویش اسالو- فرشته اسالو- اکرم اسالو - دورسا اسالو - کیا اسالو- اختر اسالو - علی اسالو- کریم اسالو - پویا اسالو- پارسا اسالو - افشین اسالو - ارش اسالو - ناصر اسالو - آزاده اسالو- ملیحه اسالو- ناهید اسالو- حمید اسالو - پولاد اسالو- ارمین اسالو- نادر احمدی- احمد افشار- احمد ابراهیمی- الهام امان پور- غلامرضا انوری- سعید انوری- علی آذریان- حبیب آذریان- کریم آزادوار- سمیرآزادوار- شایان آزادوار- حنان آزادوار- محمد اسلامیه- سهیل اسلامیه - مهدی آماده- رضا آماده- جواد آماده- ابولفضل آماده-پریسا افخمی- ستار امینی- هادی احتظاظی- محمود احمدیان- محمد رضااحمدی نیا - محمود امیر احمدی- مرتضی افشاری- احمد اکبری- حسین اکبری- فروزان احمدی- جمال احمدی- - هادی احمدی - جمیل احمدی- مهران ایمن پور- صفیه اسکندری- عبدالعلی ادیب برومند - دکتر مه لقا اردلان - مهندس عباس امیر انتظام - بانو فرشید افشار- یداله ارغوانی- فرهاد امیری- سید علی احمدی- خالد احمدی- - عباس اندرزی - صدیق امجدی- جمال انصاری- سید جمیل احمدی- امین احمدی- سید عابد ابراهیمی- سید هادی احمدی- علی افراشته- مصطفی اسلامی- علی آزاد- احمد رضا افتخاری- محمود استیری- مهدی اسفندیاری- محمد اسماعیل امیری- ابوالفضل امیدوار- ابوالفضل افتخار نیا - بهروز امیر نسب- اکبر اعتصامی- فاطمه اردستانی- - محمد ایمانی - منوچهر ایمانی- حسن ابراهیمی - محمد ابراهیمی - مهدیه ابراهیمی- صادق اصغری- مریم ارجمندی- منصوره آبادی- پارمیس ادیبی- پریوش ایلخانی- بابک آزاد فر- - فریده ارمنده - لیلا ارمنده- ميترا آبتين- مصطفی آجوداني- احمد آريان فرد- سامان آزادي- محمد آشور- شاهرخ آصفي- هاشم آقاجري- زهره آقاجري- فريدون آقاسي- حميد آصفي- سعيد آل آقا- فرزانه آييني- غلام حيدر ابراهيم بای سلامي- عباس ابوذري - منوچهر احتشامي - محمدرضا احمدي - بهمن احمدی امویی- محمود احمديان - مصطفی اخلاقي- طاهر احمدزاده - عبدالعلی اديب برومند - غلامرضا اربابي - ساجد اردبيلي - پروين اردلان- لقا اردلان - عليرضا ارشادی فر - بامداد ارفع زاده - عبدالله ازدوجيني - محسن اسدالهي - بهروز اسدنژاد - حسن اسدی زيدآبادي - محمد اسدي - ميلاد اسدي - فرزانه اسکندري - نازی اسکويي - رشيد اسماعيلي - ناصر اشجاري - مرتضی اشرفي - صادق اشفاق - حسين اعرابی - فرهاد اعرابي - حسن افتخار اردبيلي - فرسيد افشار- علی اصغر افشار کهن - عليرضا افشاري - سحر افضلي - اکرم اقبالي - جلال اقتداري- علی رضا اکبرزادگان- اعظم اکبرزاده - زهرا اکبرزاده - سيف الله اکبري - علی اکرمي - عبدالمجيد - حسين انصاری راد - فرهاد اميرابراهيمي- محمود اميراحمدي- الهه اميرانتظام- امير رضا اميربختيار -امير اميرقلي - سيد حسن امين - اسدالله اميني - سيامک اميني - علی اميني- مهدی امينی زاده- آرش انوشه - يونس اورنگ خديوی - محد اويسي- حامد ايران شاهي - اميرحسين ايرجي- حسن ايزدي - محمد ايماني- رضوان آصفی- سهیل آصفی- روناک اعظمی- زهرا اکبری- حمیده آرام- رضاآرام-– حسن ابریشم کار– هومن ابریشم کار– صبا ابریشم کار- حامد احمد وند– میترا احمد وند– سهراب احمد وند– مریم احمد وند– ندا احمد وند- هاله آگنج- علی اشرافی - محسن آزاد- مهوش آزاد- روزبهان امیری- شاهو امیری- حمید اصغر زاده- سجاد احمدی- کامیار اردلان- هوشیار افشار- جلال احمدی- رحمت احمدی- سالار اسلم–افشين اسلم–ندا امجدي–آزيتا امجدي- بختيار امجدي–سيروان امجدي- خالد احمدي- صادق احمدي- اميد امام قلي- اسعد ابراهيمي- اشرف ابراهيمي- زانا اماميراد- شیث امانی- هيوا اكبري- آرتين احمدي- ساسان اميني- محمد امامي راد–يوسف امامي راد–سامان امامي راد- كاوه اميري–شاهو امجدي- رحمت احمدي–محمد احمدي- نظام اسدي–محمد احمدي- چيا اميري- مریم افشاری اقدم– ناصر احمدوند- قاسم احمدوند- میترا اقدمی- محمود احمدی- رودابه اکبری- زینب آقایی–سيروان احمدي- آزاد الله ويسي- چيا اميري– ناصر احمدوند- قاسم احمدوند- محمود احمدی- شکرا...احمدی- رودابه اکبری- صدیق اسماعیلی- - حمید احراری - محسن احمدی - حسن احمدی - اعظم اکبر زاده - عباس پور اظهری- حمید بی آزار- سیمین بهبهانی- ژیلا بشیری- خسروباقری- منصوره بهکیش- ایران باقری {آزاده}- احمد علی بنی حسن- جیران بی جوهر- احمد بابایی- حسین باغبان- رضا باقری- اصغر باقری-ابراهیم باقری- یحیی برجسته - حسین برجسته- مهدی برجسته- آزاد برجسته- احد برجسته- ناصربرجسته- حسن برجسته- نسیم بنی کمالی- زهرا بیگدلی- رحمت ا.. برهانی- فرشته بازرگان- محمد نوید بازرگان- فتانه بازرگان- ملکه بازرگان- مختارباطولی- محمد بذرپور- حمید بهشتی- محمد بهفروزی- راضیه بوستانکار- جلال بهرامی- پرویز بابایی- سمیرا بهجت- دکتر داود هرمیداس باوند - مهندس مرتضی بدیعی - دکتر جهانشاه برومند- یوسف بشیری- عباس بختیاری- شهرام بیگدلی- وحید باغستانی- اکبر باقری- محمد رضا بابا خانی- الهام بشیری - فاطمه بشیری- محمد حسین برقی- زهره برهان- لاله بهروزی- حمید بصیری - مهتاج بصیری- حمید بهرنگی- ابوالفضل بازرگان - عبدالعلی بازرگان - فرشته بازرگان - محمدنويد بازرگان - کمال الدين بازرگاني - مسعود باستاني - مختار باطولي - روح الله باقرآبادي - ايرج باقرزاده - خسرو باقري - پروين بختيارنژاد - علی اکبر بديع زادگان - محمد بذرپور- ايمان براتيان - بهروز برومند - جهانشاه برومند - رحمت الله برهاني - محمد بسته نگار - مهدی بسته نگار - ژيلا بشيري - محمود بصير شاددل - تيرداد بنکدار - محمدحسين بنی اسدي - احمدعلی بنی حسن - نسيم بنی کمالي - ترانه بنی يعقوب - ژيلا بنی يعقوب- راضيه بوستانکار- مرضيه بوستانکار- حسبن به آور- عماد بهاور- سيمين بهبهاني - جلال بهرامي- خليل بهراميان - محمد بهزادي - جواد بهشتي- حميد بهشتي - محمد بهفروزي - منصوره به کيش - علی اکبر بهمنش - آرش بهمني - خسرو بهمنی قاجار - احمد بهنيا - مجتبی بيات- مهندس عليقلی بياني - فرهاد بيشه اي - صفا بيطرف - زهرا بيگلري - صديقه بيگلري- امیر برقی زاده- اکبر بخشی- عباس بخشی- حسن بخشی- ساناز بهشتی- سمیرا بهشتی- عباس بهشتی- علی بهشتی- سمیه بهرامی- حسن بهرام زاده- - نازنین بزرگی- زهرا بزرگی- قلی بزرگی- رضا برهانی– صمدبرهانی– اصغر برهانی –حسن برهانی- گلنوش بهادروند- حمیده بهادروند- سیروس برهمن - بهروز برهمن- عماد امجدی- ساسان اسلم- رانيه ايوبي- حسين بهرامي- كيوان باقري- حمید برونوند- علی اکبر پیر هادی - یوسف پژوم - هژیرپلاسچی - حسین پوررضا- نورالدین پزشکی- بابک پاکزاد- رویا پاک نژاد- رضا پویان- محمود پیش بین- محمد پیشه صفا- حجت پهناوری - رضا پهناوری - رضا پهلوان- محمد پهلوان- غیاث علی پناهی- مجتبی پیش بین- - ايمان پاک نهاد - مسعود پدرام - نورالدين پزشکي - يوسف پژوم - سپيده پورآقايي - عباس پوراظهري - علی پورخيري - حسين پوررضا - فرهنگ پورمنصوري - ندا پورمنصوري - رضا پويان - حبيب الله پيمان - مجيد پيمان- حسین پاکباز- سینا پاکباز- – حمید بهرنگی– روزبه بهرنگی– ندا بهرنگی – نازنین بهرنگی– رضا بهرنگی-– راهیار بهمنی– بختیار بهمنی- سياوش بهزادپور- فرشيد بهمني- هيمن بزرگي- محمد پیش بینی - آکو چوپانی سلام- هيبت پربين -شاپور پربين–عادل پربين–فواد پربين- محمود پيش بين- سعید ترابیان- مهسا تهران- عبدالرضاتاجیک- محمد رضا توسلی- امیر تاخیری- رضا تقیان- محمد تیموری- حسن تقی پور- حسن تقی پور- نادیا تبریزی - فریده تمدن- ناهید توانی- - مصطفی تاجزاده - عبدالرضا تاجيک - عباس تاج الديني - هادی تفنگچي - مرجان توحيدي - غلامعباس توسلي - محمد توسلي - محمدرضا توسلي - مصطفی تنها - مسعود توانگر - حسين تورانی نژاد - مجيد تولايي - رضا تهراني- سحر تهرانی- ابوالفضل تهرانی- اکبر ترابیان- حمید ترابیان- موسی ترابیان- - همایون تیر انداز- گلچهره تقیان- ساسان تقیان- - هادی تمکین- ستاره تمکین- واحد توان فر- صفدر تقي پناه - حسین تجارتی- حمید ثقفی- علیرضا ثقفی- پرویز جهانبخش- همایون جابری- پروین جلایی- رضی جعفرزاده- جاوید جاویدان- شیرعلی جوادی- علی جانجان- - خدیجه جلالی- مهدی جلالی - هادیجلالی-ابراهیم جلالی- جلال جم زاده- قنبر جبار نژاد- رضا جبار نژاد- یوسف جاهدی - شاهین جاهدی- مجید جابری- مجتبی جهانی- رضا جلینی- جلیل جعفری- سعید جگروند- فرهناز جلالی - سهیلا جلالی- سودابه جلالی - سما جباری - بهاره جباری- مجيد جابري - افشين جعفرزاده - رضا جعفرزاده - محمدمهدی جعفري - جلال جلالی زاده - حميدرضا جلايی پور - علی جمالي - نصراله جمشيدي - نرگس جودکي - روح الله جيره بندي - دکتر کمال جناب - محمد صادق جوادی حصار - مجتبی جهاني- حسین جنگ آور– ایمان جنگ آور– غلامرضا جنگ آور- جميل جهانيان- اقدس چرونده- جمشید چرخکار- طیب چتانی- رستم چاووشی زاده- ماندانا چترچي - هوشیار چتانی- جمال چراغ ویسی- منصور حیات غیبی - عبدا.. حسینی- حسین حسن پور- حیاس حسینی- مژده حبیبی- نزهت حافظی- سهراب حسنی- حمید حاج اسماعیلی- محمد حسینی- مهدی حمزه ای- رضا حسینی- - جواد حمیدی- سجاد حمیدی- هانیه حمیدی- مصطفی حسینی- علی حیرتی- تقی حسن زاده- رضا حسن زاده- محمد حسن زاده- علی حسن زاده- حسین حسن زاده- حمید حسن زاده-ایوب حسن زاده - ابولفضل حسن زاده- مهدی حسن زاده- غلامعلی حسینی بابلی- مهرداد حیدری- - رضا حاجی - مجید حاجی بابائی - محمد حافظی- حسین حریری - جمشید حقگو- وحید حقیقی- جمیله حسینی- اکبر حسینی- گلنوش حسینی- حمید حسنی- اصغر حسنی- مونا حیات غیبی - فاطمه حیات غیبی- عیسی خان حاتمی - مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی - اسعد حسین پناهی- محمد علی حبیبی- یداله حسین پناهی- فرزاد حوری نژاد- اقبال حیدری- مجتبی حسین خانی- سید محمد حسینی- محمد رضا حسن پور - حسن حشمت- پرویز حکمتی- فرشته حق دوست - فرداد حق دوست - مسعود حقیقت خواه - مریم حقیقت خواه- - نسرین حسینی - بتول حسینی - ؤاکلین حسینی تبار- حدیث حاذقی- فاطمه حافظی - ستاره حافظی- - عيسی خان حاتمي- حبيب حاج حيدري - علی حاج قاسمي - رضا حاجي - مجيد حاجی بابايي - اسماعيل حاجی قاسمعلي - علی حاجی قاسمعلي - بهمن حافظي - نزهت حافظی سمناني - جعفر حاکم زاده - سعيد حبيبي - مژده حبيبي - مهدی حبيبي - سعيد حجاريان - طه حجازي - حميد حديثي - علی حديثي - خالد حرداني - حسين حريري - حميد حسامي - حسين حسن پور - آيدين حسنلو - امير حشمت ساران - بهزاد حق پناه - جمشيد حقگو - فاطمه حقيقت جو - وحيد حقيقي - علی حکمت - ابوالفضل حکيمي - عبدالکريم حکيمي - مجيد حکيمي - محمدرضا حمسي - بابک حيدري - فخرالدين حيدريان- سلطان حسینی- صدف حسینی- علی حسین زاده– حسین حسین زاده– فاطمه حسین زاده– نگار حسین زاده - – رویا حمیدیان–سعیده حمیدیان– کوکب حمیدیان– رضا حمیدیان– حمیده حاج اسماعیلی– اصغر حاج اسماعیلی– رقیه حاج اسماعیلی – گلشاد حاج اسماعیلی- کریمه حق شناس- کامران حامی- - سندی حمایتی- حسین حامی- کامران حامی- کریمه حق شناس- پوریا حسینی- رضا حسيني- صنعان حسيني–علي حسيني- فاطمه حيدري- هيوا حيات خواه- افشين حمزه اي–سردار حيدري- مير حسيني- رضا حسين پناهي- غلام حسنی- محسن حمیدی- فرزانه حسینی- ناصر حداد- غلامرضا خانی- یدا.. خسروی- پژمان خرسند- بهروز خوشباف- حسین خسروانی- فاطمه خدایی- علی محمد خانجان- فهیمه خضر حیدری- اتنا خراسانی- سلمان خراسانی- - مهدی خطیب زاده - سعید خطیب زاده- مهدیه خطیب زاده - سمانه خطیب زاده- مسعود خداوردی- مهدی خداوردی- ناهید خیرابی- - نبی الله خانزاده مرخالی - ابراهیم خدادادی- امیر خرم - حسین خطیبی- محمد خطیبی- اسماعیل خوش محمدی - هوشنگ خیر اندیش- جبار خدامرادی- فایق خسروی- حسن خرمشاهی- منصور خدایاری- توفیق خدارحمی- حسن خدامرادی- عبداله خدامرادی- محمد حسین خضر لو- عباس خشنودی- فرهاد خاکی- هما خداوردیان- سحر خداوردیان - سارا خداوردیان- فاطمه خداوردیان - زلیخا خداوردیان- مونا خسروی- ملیکا خیری- فاطمه خسروانی - محمد خسروانی- - جعفر خائف - حميدرضا خادم - مجتبی خاکپور - نبی الله خانزاده مرخالي - رضا خجسته رحيمي - ابراهيم خدادادي - مهدی خدادادي - امير خرم - محمدعلی خزايي - منوچهر خليل زاده مقدم - عبدالله خنجي - مجتبی خندان - حسن خواجه نوري - بهروز خوشباف - ابراهيم خوش سيرت سليمي - هوشنگ خيرانديش- محمود خوش بو- رحمت خوش بو- فاطمه خوش بو- مریم خود زن- اصغر خودزن- احمد خضری- حمیده خضری- سعیده خضری- رعنا خضری- اکبر خضری-- شهره خردمند- فرهادخباز- بختیار خالدیان- جميل خوش صفا- علي خير آبادي- علی خدری- رضا دهقان- شهناز دارابیان- علی اشرف درویشیان- بهنام دارایی زاده- بهرام دزکی- مجتبی درخشان- دارین داریوش- منصور دریاباری- مسعود داوران- بهنام دارابی زاده- روزبه درنشان- شقایق درنشان- - محمد علی دادخواه- محمد دادیزاده- محمد مهدی دانشیان- محمد حسن داوودی- عباس دهقان نژاد- ابراهیم دینوی- مهدی دائی- دکتر پرویز دبیری - جمال درودی - محمد دینایان- بینا داراب زند- عباس دوخته چی زاده- حسین داود آبادی- محمد دستی- - پروین داوودی-جمیله دولت آبادی - نسیبه دولت آبادی- - محمدعلی دادخواه - محمد دادفر - رسول دادمهر - محمد داديزاده - اکتای داراب زند - بهنام دارايی زاده - مزدک دانشور - محمد مهدی دانشيان - فريبا داوودی مهاجر - پرويز دبيري - محمود دردکشان - روزبه درنشان - شقايق درنشان - رضا درودي - سيد جمال الدين درودي - فريبا درودي - شهناز درويشيان - مجيد دري - محمود دژکام - محمود دل آسايي - اميرخسرو دليرثاني - رضا دليري - مصيب دواني - مصطفی ديبامهر - عباس دولتی- کاوه دبیر- كاووس دهقان- حسين دهقاني- سونا درخشش- امیر خسرو دایرستانی- جواد ذوالفقاری- حشمت ذوالفقاری- بشیر ذوالفقاری- حبیب رضاپور- سید داود رضوی- فریبرز رییس دانا- نجف رحیمی- محمد رضوانیان- ترانه راد- مسعود رجایی- آرارات راطوسیان- پیمان رستمی- حسین رضایی- ایمان رضایی- علی رضایی- - حمید رضائی- وحید رضائی - امیر رضائی - فاطمه رضائی- حشمت الله رضائی- اشرف خجسته- ربابه رضائی- حسن رضائی- رسول رسولی- محمود رسولی- محمد رسولی- حسین رسولی- علی رسولی- محمد جواد رجائیان- محمد صادق رسولی- احد رضایی - اصغر رضائی- بیوک رضائی- مهدی رهنما- اکبر رنجبر- حسین رضوانفر- حمید روشن پژوه - اکرم رحیم پور- حسین راضی- غلامرضا رحیم- دکتر علی رشیدی- محمود رحمانی- صالح ره شناس- ابراهیم رحیمی- غلامرضا رشیدی- جعفر رجبی- علیرضا رحمت آبادی- علیرضا رجبی- حمید رضا رحیمی- مهدی رضایی- محمد روستایی- یعقوب رمضانی- محمود روزبهانی- عباس رستمی- احسان رضایی- جواد رستمی- منوچهر رستمی - کریم رستمی- جواد رستمی - حسین روزبهانی- حسن روانبخش- محمد رضا روانبخش - حسن روانبخش - محمد رضا روانبخش - داریوش ابراهیمی نیا - کامبیز رضایی- کبری رضایی- مهسا راز گلی- فاطمه رستمی- ترانه راد - حسين راضي - امير راعی فرد - فاطمه راکبي - محمدصادق رباني - آرش رحماني - تقی رحماني - جواد رحيم پور - نجف رحيمي - عليرضا رجايي - محمد جواد رجاييان - غلامرضا رحيم - پژمان رحيمي - محمدجواد رجاييان - امير رزاقي - جعفر رسولي - محمدصادق رسولي - علی رشيدي - بهمن رضاخاني - احمد رضايي - عبدالعلی رضايي - محمد رضايي - اشکان رضوی- حسين رفيعي - محترم رواني - محمدجواد روح - داوود روشني - محمد رهبر - مهدی رهنما - حسين رياحي - حسين ريسمانچيان - اصغر ريسمانچيان - رضا رييس طوسي - عليرضا رييسي- رضا رعنایی- اعظم رعنایی- – حسین روحانی- سبحان روحانی- سهراب روحانی- شهرام روحانی- رحمان رحمانی- سینا رمضانی– همایون رمضانی– اسماعیل رمضانپور– ساغر رمضانزاده- – شهلا ریاضتی– سما رهبر– حبیبه رهبری- سمیرا رستگاری - شیر کو رحیمی- امیر رشیدی- آرمان رضوی- بهزاد رفیق دوست- – بهمن رضوی– محمود رضوی– محمود رشیدی- نازیلا رشیدی- فواد رضايی- كژال رحوتي- حبيبه رحمتي- حسن رحمتي- حبيبه رحمتي- حسن رحمتي- صباح رحيم زاده- اسكندر رشيدي–امير رشيدي- احمد رضايی- محمد رضایی- مسعود رضایی– حمید رضایی- مریم رضایی- حسین رمضانی- ناصر زرافشان- همازرافشان- علی زمانی- اعظم زند- مصطفی زندی- - لیلا زمانی - حبیب زمانی - فیروز زمانی - سعید زمانی - عباس زمانی- ملکه زمانی- علی زمانی- حسین زمانی - رضا زمانی - ابوالفضل زمانی- صالح زمانی - عبدالله زمانی - محمد زمانی - حسن زمانی- ناصر زمانی- جمال زره ساز- اکبر زمانی- محمد ابراهیم زمانی - پرویز زندی نیا- فخری زرشگه- امید زارعی- حسن زارعی- هادی زارعی- مهندس کورش زعیم- توفیق زارعی - منصور زارعی- صادق زارعی- اسماعیل زارعی- مرتضی زبانگیر- احمد زاهدی لنگرودی- فاطمه زکریا- - نفيسه زارع کهن - اردشير زارعی قنواتي - منوچهر زرکشوري - جمال زره ساز - علی زرين - اکبر زماني - محمد ابراهيم زماني - مرتضی زندي - محمود زنديان - پرويز زندی نيا - محمدرضا زهدي - احمد زيدآبادي- سمیرا زمانی- – سونا زمانی– سیروان زندی- کیوان زندی- عباس زارعی- سيامك زندي- هيوا زندي– دلشادزندي–سيران زندي–شريفه زندي- محمود زارعي–عثمان زندي–گلاويژزارعي–بهيه زارعي- صالح زارعي- حسین زیاد خانی- یعقوب سلیمی- سید جواد سیدوند- حسن سعیدی- حسین سبحان اللهی- فاطمه سرحدی زاده- حسین سرحدی زاده- زهرا سرحدی زاده- سیاوش سعادتیان- خسروسیف- فاطمه سلطان زاده- مینا سری- سحر مفاخری- یگانه سید بیگلو- علیرضا سهرابی- امیر سنایی- - حسین سلیمی - مهدیه سلیمی - محدثه سلیمی- پریساسهرابی- محمد سنائی- مهدی سنائی- محسن سنائی- محمود سنائی - زهرا سنائی- جواد سلمانی - اسماعیل سلمانی - ابوالفضل سلمانی - جعفر سلمانی- رضا سلمانی- حسین سلمانی- حسن سلمانی- شهرام سهیلی- مرتضی سپهری- نادر ساده- علی سالم- مازیار سمیعی- محمد سر چمی - بیوک سعیدی- علی اشرف سلطانی- عبدالفتاح سلطانی- مرتضی سلطانیه- محمد جواد سلیمانی- خالد سواری- شریف ساعد پناه- پروانه ساعدی- چیمن سلیمی- - دکتر خسرو سعیدی- یداله سلیمی- علی سلیمی- صدیق سیدی- محمد سویفی- مهرداد سالمی - محمد علی سنبلی- سید فریبرز سجادیان- حبیب سلطانی- سید رضا سید وند- علی سهرابی- صغری سیفی- راحله سعدی- معصومه سیف اللهی- محسن سنگم- - سيد مجتبی سادات - عليرضا ساريخاني - احمد ساعي - حاج محمد ساعي - محمود سامي - ژاله سالاري - شاهين سپنتا - نسرين ستوده - سعيده سحابي - عزت الله سحابي - فريدون سحابي - هاله سحابي - محمد سرچمي - عيسی سحرخيز - سعيدي - مسعود سفري - خسرو سعيدي - حسين سکاکي - فاطمه سلطان زاده - فرزاد سلطاني - فرشاد سلطاني - مرتضی سلطانيه - محمدجواد سليماني - منوچهر سماک - علی سميعی زاده - سيد شمس الدين سياسی راد - علی سياسی راد - محمدعلی سيدنژاد - خسرو سيف - سيد محمدعلی سيف زاده - هاله سينکي- محمد سلمانی- - حسین سالاروند- اکبر سالاروند- ریحانه سالاروند- رضا سقایی- شقایق سقایی– نژاد سقایی– حبیب سقایی– عباد سقایی- جلال سید رضایی- جلال سید رضائی- جلال سیدی- محمد تقی سید احمدی- – کیا سلیمی- حسن ساعدی 2033– عادل ساعدی– نادر ساعدی– اسعد ساعدی– شاهو ساعدی– ادریس ساعدی- کاوه سلیمانی- کیوان سلیمانی- آرام سليماني- زانيار سليماني- سرين سواري- سرين سواري- طالب سواري- پروانه ساعدي- سهند- شهرام ساعدي- انوشيروان سعيدي - نعمت سعيدي- طيب ساعدي- راضیه سلمانی- محمد سعادت- جميل سالمي–كيوان ساعد مو چشي-بهزاد سهرابی- محمد ساعد موچشي- كيومرث سعيدي- اباذر شکری - محمد سعادت- راضیه سلمانی- نسیم سلطان بیگی - رضا شهابی زکریا - رضا شاهین - حسین شهسواری - سلطانعلی شکاری- عالمتاج شمیرانی- فرج الله شریفی- شایا شهوق- ناصر شیرمحمدی- علی شکاری- فاطمه شهابی- منصوره شیرزادفر- - محمد شیرزاد فر - یاسر شیرزادفر - محمود شیرزاد فر - ستار شیرزادفر- علیرضا شفیعی زاده- محمد رضا شفیعی زاده- معصومه شفیعی زاده- تقی شفیعی زاده- حسین شفیعی زاده- محمد شاطر آقائی- علی شهابی - حسن شهابی - مهدی شهابی-عسگر شهابی- بهمن شهابی- بهنام شهابی- پژمان شهابی- زهرا شهابی- کبری شهابی - شهرام شهابی-بهرام شهابی- محمد شهابی- بهزاد شهابی- بهناز شهابی- طاهره شهابی- محمود شهابی- امید شهابی- سیفعلی شهابی- عباسعلی شهابی - محمد علی شهابی - حیدر علی شهابی- سارا شهابی- انیتا شهابی- شیرین شهابی - محمد امین شهابی- الهام شهابی- قاسم شهابی- کریم شادکام- سیروس شادکام- رسول شادکام- خیرالله شادکام - رحیم شادکام- بهروز شادکام - فیروز شادکام - خلیل شادکام- اکبر شادکام - جلیل شادکام- رضا شایگان- رسول شایگان - رضا شادمان- رضا شاه محمدی- حسن شاه محمدی- محمد شاه محمدی- مریم شیرازی- محمد بصیر شاد دل - ابراهیم شاکری- مازیار شکوری گیلچالان - احمد شهامت دار- حسن شهبازی- بهمن شفیق- ابوالحسن شفا- - حسین شاه حسینی- حسن شهیدی- محمد رئوف شاه کرمی- عبداله شیروانی- علی شریفی- فردین شیری- رضا شاه ملکی- امیر شیرزاد- سید حسن شبرنگی- مصطفی شیخ- فرزاد شیری- ژیلا شبنمی- تارا شکری- آرزو شهریاری- نسرین شکری- محبوبه شریف- لیلا شریف- زهرا شریف- وجیهه شیرین آبادی- - ابراهيم شاکري - لاله شاکري - تقير شامخي - علی شاملو محمودي - محمد شانه چي - حسين شاه ويسي - حسين شاه حسيني - علی شجاع - صادق شجاعي - احمد شجاعی حمزه - منوجهر شجاعيان - جواد شرف الدين - حجت الله شريفي - رضا شريفي - فرج الله شريفي - مريم شعباني - اسد شقاقي - عباس شکوري - مازيار شکوری گيلچيان - الله وردی شمبوري - سعيد شمس - ماشاالله شمس الواعظين - عالمتاج شميراني - گوهر شميراني - احمد شهامت دار - حسن شهبازي - عباسقلی شهسواري - يوسفعلی شهسواري - احمد شه ناصري - حسن شهيدي - صابر شيخ لو - آمنه شيرافکن - احمد شيرزاد - ناصر شيرمحمدي - ابراهیم شیری- زهرا شبستری- حمیده شبستری- - غلام شعاعی- پویا شعاعی- یاشار شعاعی- سینا شعاعی- – حسن شفا– همایون شفا– اسحاق شفا–رامتین شفا– عسگر شفا- آرش شکیبا- سیروان شاهوی- جعفر شريف پور- ولی شابادي- جبار شيلانی - زهرا شریفی نیا- علی صادقی- سید علی صالحی- اسماعیل صادقی - ناهید صفایی- وحید صمدی- مصطفی صابری- زویا صمدی- - مادر صمدی- قوچعلی صمدی - رسول صمدی - منوچهر صمدی - مهران صمدی - مهرداد صمدی - مهدی صمدی- حمید صمدی- مسعود صبحی- فضل الله صلواتی- احسان صفایی- صمد صمدی- محمد صمدی- اکبر صمدی- دکتر عباسعلی صحافیان- کاظم صالحی- صدیق صبحانی- رحیم صلواتی- رحیم صید مرادی- علی صافی- حسین صولتی- افسانه صبری- کتایون صادقی- ناهید صادقی- رامش صادقی منش - کوشا صادقی- - نیوشا صادقی- معصومه صالحی- - فيروزه صابر - هدی صابر - حميد صاحب محمدي - محمد صاحب محمدي - اسماعيل صادقي - محمد صادقي - هاشم صباغيان - يوسف صحفي - احمد صدر- حاج سيدجوادي - رضا صدر - سميرا صدري - باقر صدری نيا - مينوش صدوقيان زاده - مسعود صفاريان - ابراهيم صفايي- ناهيد صفايي - مظفر صفري - اکبر صفويه - فضل الله صلواتي - حميدرضا صمدي - کيوان صميمی - محمود صور اسرافيل- طاهر صادق زاده- نجیبه صالحی- یونس صائبی- پژمان صلواتي- امجد صابوني- شيداصداقت- طالب صلواتي- روزگار صبحاني- نیما صداقت- عارف صفدریان - رضا صالحی- مریم ضیاء- فریدون ضیائی- سالار ضیائی- رها ضیائی - شاهین ضیائی- معصومه ضیا- جليل ضرابي - علی اشرف ضرغامي - فريدون ضرغامي - مجيد ضيايي- سیامک طاهری- کاظم طاهری- نسرین طاعتیان- -هاشم طالبی- بیتا طاهباز- نرگس طالقانی- اکبر طاهری - رئوف طاهری- محمد طاهری- لیلا طهامی- سمیرا طاقیان- مجید طلایی- امیر طباطبایی- - اعظم طالقاني - حسام طالقاني - طاهره طالقاني - نرگس طالقاني - بتول طاهرخاني - اکبر طاهري - بهروز طاهري - رئوف طاهري - مرتضی طاهري - مصطفی طاهري - ناصر طاهری - سيد شهاب الدين طباطبايي - مهدی طرف - امير طيراني- رضا طبرسی- حسین طبرسی- بهزاد طبرسی- سجاد طبرسی- حسین طهماسبی– اخگر طهماسبی– سما طهماسبی- الهام طهماسبی– الناز طهماسبی– شکوفه طهماسبی- باتر ظاهری- کيان ظهرابي-حسن ظهوری - علیرضا عسگری- حمید رضا عسگری نژاد- باقر عباسی- محمد علی عمویی- عبدالله عرفان طلب- علی عسکری- کاظم عنبری - یاشار عنبری- توسکا عنبری- مرتضی عباس تفرشی- - نیلوفر عباسی- ایمان عیدی- علی عیدی- احسان عیدی- رضا عیدی- حبیب الله عیدی- حجت الله عیدی- فاطمه عیدی- مهری عیدی- زهرا عیدی- مرضیه عیدی- راضیه عیدی- جلال عبدی- لیلا عیدی- امیر عیدی- محمد عیدی- نصرت الله عیدی- رحمت الله عیدی- قدرت الله عیدی- نعمت الله عیدی- ناصر عیدی- علیرضاعیدی- منیژه عیدی- معصومه عیدی- منصوره عیدی- منیره عیدی- مریم عیدی- محمد عیدی- فاطمه عبیری- مهدی عبیری - معصومه عبیری- فاطمه عبیری- اکرم عبیری- محمد عبیری- عصمت عبدی- -محمد علیاری- قدیر علیاری- نقی علیاری- حسین علیاری- علی علیاری- حسن علیاری- یدالله علیاری- عین الله عبدی- بیت الله عبدی- روح الله عبدی- محمود عباسی- جعفر عظیم زاده- علی علیزاده نائینی- فرزانه عظیمی- محمد عاضمی- فرزانه عظیمی- محمد عاضمی- داود عسگری- محمد عشقی- افسانه عظیم زاده- مهندس حسین عزت زاده- ناصر عزیزی- پوریا عزیزی - پیمان عزیزی- ناصر عزیزی- سعید عبداللهی- ارسلان عنایتی حسین عرفانی- حسین عنایتی- احمد عطایی- پرستو علیخانی- میترا علیخانی - پروین علیخانی - شاه جهان علی آبادی - وجیهه علی آبادی - ایران علی آبادی - کريم عابدي - آرزو عابديني - وحيد عابديني- محسن عامري- شيرين عبادي - آذر عباسي - عباس عبدي - سيد جعفر عباس زادگان - اميد عباسقلی نژاد - تقی عباسي - مهدی عربشاهي - عبدالله عرفان طلب - حسين عزت زاده - رويين عطوفت- باقر علايي - جواد علايي - علی علوي - محمدباقر علوي - عليرضا علوی تبار - مهين علی بابايي - رضا عليجاني - علی عليزاده ناييني - محمدجعفر عمادي - محمود عمراني - رحمان علیپور- رضا عظیمی- صفیه عزیزی- ارسلان علی بابا- فواد عطایی- زانا عطائیان– بهمن عبداللهی- فريدون عبد خدا- ابراهيم عزيزي- كامران عباسي- اکبر عبیدی– زهره عبیدی- یدی عزیزی- غلامرضا غلامحسینی- فریده غیرت- علی غلامحسینی- حسین غفاری- حمزه غاليني - فريده غايب - علی اصغر غروي - عليرضا غروي - ماجد غروي - سعيد غفارزاده - محمد حسين غفارزاده - مسعود غفاري - علی غفرايي - مهدی غني - مهرزاد غنی پور - حسین غلامی- ناصر غلامی- فرانک فرید- علی فایض پور- کاظم فرج اللهی- صادق فقیرزاده- فرهاد فرهادی- فرزاد فرحبخش- ابوالفضل فلاح- حسین فرزانه - مسعود فروغی نژاد- میترا فلاحت نژاد- محمد فلاحت نژاد- هنگامه فلاحت نژاد- علی فیضی- جواد فیضی- مهدی فیضی- رضا فیضی- تقی فیضی- محمد فیضی- گل محمد فیضی- مهدی فخر زاده- باقر فتحعلی بیگی- شهین فرزین پژوه - حسن فرح ابادی- حسن فرید اعلم- مسعو فتحی- عباس فرد- رضا فاراق زاده- محمد فرجی- سوما فرجی- سرلشگر بازنشسته ناصر فربد- دکتر محسن فرشاد- اصغر فنی پور- ابراهیم فتحی- محمد فاتحی- سید مهدی فضیلت- قاسم فلاح- محمود فرجی- بهروز فدایی- مریم فاطمی- مهری فرد حسینی- سودابه فراهانی - ریحانه فراهانی- اکرم فراهانی - منیژه فراهانی- سونا فاطمی- علی فايض پور - باقر فتحعلی بيگي - مجتبی فتحي - پويا فخرايي - مهدی فخرزاده - مسعود فراستخواه - حسن فرح آبادي - خليل فردوسي - غفار فرزدي - شهين فرزين پژوه - محسن فرشاد - آزاده فرقاني - فاطمه فرهنگ خواه - حسن فرهودی نيا - صادق فقيرزاده - ارسلان فلاح حجت انصاري - اصغر فنی پور - بهرام فياضي - سعيد فيض الله پور - محمود فيض پور- محمود فرشچی- حامد فرشچی- علی فتوحی– سمیرا فتوحی– رضا فتوحی– حسن فتوحی– حسین فتوحی- بهروز فدایی- امیر فرجی- هوشیار فاتحی- امید فیضی- ساسان فلاحیان– ولیا فلاحی- کمال فرجی– شعیب فرجی- صباح علی فواد- شاهد فیضی– فردین- آرام فتحي–گلاله فتحي–عزيز فتحي–فايق فتحي- شراره فتحي- فلاحي- کمال فلاحي- حسين فعله گري- رضا فاضلی- افسانه فراهانی- علی قدسی- فرهاد فعال- ناصر فامیلی– منصور فامیلی- توفیق فرجی- مظفر فلاحی- قاسم قشلاقی- مریم قربانی- علی قربانی- حسن قلی زاده- حاجی قره باقی- حسین قربانیان - رضا قربانیان - محمد قربانیان- فاطمه قربانیان- فرشته قربانیان- نیره قربانیان- حسین قهرمانی - محمد قهرمانی - مهدی قلی زاده اقدم- عبدالحسین قلی زاده - عبدالمجید قندی زاده - مصطفی قهرمانی- اصغر قاسمی- صدیق کریمی- حسین قادری- بهمن قربانی- حسن قدیانی- دکتر باقر قدیری اصلی- شنو قادری - روناک قادری - یداله قاسم کریمی- صدیق قربه ای- حبیب اله قاسمی- رحیم قنبری- رحیم قهرمانی- رحیم قنبری اقدم- زهراقنبری- مهین قاضی مرادی- هادی قابل - عباس قائم الصباحي - علی قادري - مصطفی قاسمي - باقر قديری اصلي - علی قديري - کريم قربنپور- مهين قربانپور- خسرو قشقايي - ماهرو قشقايي - رحمانقلی قلی زاده - علی قلی زاده - معصومه قلی زاده - مهدی قلی زاده اقدم - عبدالحسين قمی زاده - عبدالحسين قندی زاده - حسن قوام شهيدي - نظام الدين قهاري - مصطفی قهرماني - حجت الله قياسي- صحبت الله قاسمی- رعنا قاسمی- حبیب قاسمی- زهرا قاسمی- اکبر قمی- حمید قمی- جبار قادریان- شعیب قادری- كورش قاسمي–محمد قاسمي- رؤيا قاسمي- جبار قادري- مرتضی کمساری- حسن کریمی- هادی کبیری- حسین کریمی سبزوار- رضا کنگرانی فراهانی - مهدی کوهستانی نژاد- فرشین کاظمی نیا- یوسف کبیری- ایرج کیا- علی کافی- مریم کریم نژاد- حسین کریم نژاد- فرج کریم نژاد- عبدالرحیم کریم نژاد- کریم کریم نژاد- علی کریم نژاد- نجمه کریم نژاد- عظیم کریم نژاد- - فهیمه کشاورز- فریده کشاورز- اعظم کشاورز- طیبه کشاورز- سمیه کشاورز- نرگس کشاورز- جواد کشاورز- رضا کشاورز- داوود کشاورز- امیر کشاورز- محسن کشاورز- - احمد کربلائی- محمد کیانی- بهروز کیانی- فیروز کیانی- جعفر کیانی- رضا کیانی- مهدی کیانی- رحمان کارگشا- خسرو کردپور- علی کرمی- یعقوب کوثری- علیرضا کرمی- سیروس قربانی- اسماعیل کاظمی- اسداله کریمی- زاهد کریمی- کمال کیانپور- جبار کرمی - خدیجه کیانی- فایق کیخسروی - حبیب اله کلکانی- اسماعیل کاظمی- محمد امین کریمی- امیر کامران فر- حاج حسین کریمی- حسین کوشکی- عباس کریمی- حمید کاووسی- ناصر کسمائی – ایمان کامرانی - میثم کامرانی - میثم کاردان- سونیا کاظمی- لیلا کوثری- لیلا کامویی- بهروز کاکاوند- - رحمان کارگشا - اميرحسين کاظمي - مرتضی کاظميان - امير کاويان - يوسف کبيري - حسين کتابنويس - هادی کحال زاده - محسن کديور - منوچهر کديور - خسرو کردپور - مسعود کردپور - عليرضا کرماني - علی کرمي - ژرژ کريم - فريدون کشکولي - علی کفاشي - علی کلايي - هادی کمال - ناصر کميليان - يعقوب کوثري - عباس کوشا - الهه کولايي - پروين کهزادي - ايرج کيا - مهناز کياني- الیاس کریمی- حمید کارشناس- صداقت کریمی- کتایون کوهکن- هاشم کبیری- رضا کبیری- صفر کبیری- تقی کاووسی- استاد رضا کاووسی– سعید کاووسی- رضا کمانی- مریم کسایی- کاظمی– زینب کاظمی – چنور کاظمی– سارا کاظمی – جیران کاظمی – حبیب کاظمی – فرزین کاظمی – شاهو کریمی – فردین کریمی – محمد حسن کریمی – یوسف کریمی – یوسف کریمی – کیومرث کریمی – اسعد کریمی – فریبرز کریمی- کمال کاوه- کرمی- شاهو کریمی- دیاهو کریمی- فرشید کاوه نژاد–کامیار- بهروز كاظمي–گلبهار كاظمي–ناصر كاظمي- هيمن كاظمي- فراست كاظمي- چيا كوبهمني- ساسان كمانگر- محمد كريمي- فواد كريمي- عباس کریمی- حمید کنگرانی فراهانی- مجید کنگرانی فراهانی- کاوه کرمانشاهی- رشيد كريمي- مهدي كليمي- مهدي كيمي- -پوريا كرمي- عباس کریمی- شهناز کاید پور - هوشنگ گلابدژ- منیژه گازرانی- فاطمه گل گزی- منصوره گل گزی- علی گل گزی - طاهری گل گزی- مریم گل گزی- مهتاب گل گزی- مهناز گنجلها- کاظم گرگین- رضا گل محمدی- مازیار گیلانی نژاد- فارس گویلیان- آکو گل محمدی- باقر گل محمدی- - منيژه گازراني - محمود گرگين - بيژن گل افرا - مهديه گلرو - دکتر رضا گلنراقي - اکبر گنجي - فاطمه گوارايي - علی اصغر گواهي - کوهيار گودرزي - محمود گودرزي - حسين گيوي- علی گلزاری- داود گلزاری- سکینه گلکویی- سکینه گلکوئی- آكو گل محمدي- حبيب الله گويلي–ماشالله گويلي- شاهو گوهري- محمد لطفی- - مسعود لدني - حسين لقمانيان - جواد لگزيان - فروغ لطفي - لطفی پور- کیوان لطفی - مادح لطفي- ناصر محرم زاده- سیاوش محمودی- زهرا مالکی- مینو میرانی- محمد ملکی- مجید ملکی- مریم محبوب- عفت محبوب- احسان محبوب- مجیدمددی- مهدی معتمدی مهر- سیامک موید زاده- فرزانه محمدی- زاهد مومنی- زهرا موسوی- قربان مرادی- توفیق مرادی- - علی میرزا - حسین میرزا- اصغر مشهدی- ندا محمدی- عباس منصوریان- سکینه منصوریان- علی منصوریان- زهرا منصوریان- ام البنین منصوریان- زلیخا منصوریان- عباس منصوریان - رضا منصوریان - حمزه منصوریان- عباس موثقی- منصور مصلحی- مینا موحد- نیما محمدی- - مقصود- - سید علی محمودی - فرید مرجائی- مصطفی مصطفوی - عباس مصلحی - مرتضی مقدم- علی مومنی- محمود مومنی- حسین میرخانی- اکبر مجیدی- زهرا مقدادی- بهزاد معلمی- سمیه معلمی- حسین محمدی- رضا میرزایی- جواد مهران گهر- جمیل محمدی- طیب مولایی- رضا مهابادی- هرمز ممیزی- مهندس نظام الدین موحد- دکتر سید حسین موسویان- دکتر مهدی مویدزاده- داود محمدی- ابوبکر مجدی - علی امجدی- یداله مرادی- طیب ملایی- پریوش مبشری- منوچهر ملک قاسمی- نصرت مرادی- احمد محمودی- منصور محمدی- حبیب اله ملا زاده- یوسف مجیدیان- زاهد مرادی- صدیق محمدی - حسین میربهاری- مهدی مقیسه- حسین مددی- حمید رضا مجیدی- حسین میرزایی- حسین مختاری- زهرا مالکی- کامبیز مقدم- کاووس مهدی زاده - حسن مهدی زاده- اصغر محمدی - الهام محمدی- اکبر محرابی - بهرام محرابی- مریم محرابی- فرزانه مفخمی- ناهید محتشمی- ارغوان معارفی- مونا مستوفی - حسین مستوفی - لیلا مستوفی- فريده ماشيني - احسان مالکی پور - پريوش مبشري -محمدتقی متقي - حسين مجاهد - عفت محبوب - مريم محبوب - فخرالسادات محتشمی پور - محسن محققي - جواد محمدلو - اروجعلی محمدي - نرگس محمدي - نوشين محمدي - محمد محمدی اردهالي - سيد علی محمودي - مهدی محموديان - فرزين مخبر - احمد مدادي - فريد مدرسي - حسين مدني - سعيد مدني - ماشاالله مديحي - مرضيه مرتاضی لنگرودي - فريد مرجاني - علی مزروعي - رضا مستان - عبدالحسين مستوفي - يحيی مسعودی نژاد - مصطفی مسکين - رضا مسموعي - ضياء مصباح - مرتضی مصفا - ليلا مصطفوي - مصطفی مصطفوي - عباس مصلحي - پويا مطهري - محمد جواد مظفر - رشيد مظفر سردشتي - احمد معصومي - مهدی معتمدی مهر - علی اکبر معين فر - یداله مرادی - بدرالسادات مفيدي - مهندس محسن مقدس زاده - مرتضی مقدم - علی مقيمي - منوچهر ملک قاسمي - فهيمه ملتي - ابوذر ملکي - صمد ملکي - عمار ملکي - کاطم ملکي - مجيد ملکي - محمد ملکي - علی مليحي - ايمان ممبيني - مانی ممبيني - هرمز مميزي - محمد ابراهيم منتصري - رضا منتظر حقيقي - احمد منظري - سعيد منتظري - حميد منزه - آذر منصوري - حسام منصوري - قدرت منصوري - خسرو منصوريان - آرش موسوي - بابک موسوي - سيد حسين موسوي - عليرضا موسوي - سيد حسين موسويان - سيدعلی اکبر موسوی خوئيني - سيدرضا موسوی سعادتلو - يوسف مولايي - عبداله مومني - علی مومني - محمود مومني - امير مسعود موگويي- عبدالرضا هوشنگ مهدوي - مهدی مويد زاده - بابک مهدی زاده - کيوان مهرگان - لطف الله ميثمي - سيد سراج الدين ميردامادي - امير ميرخاني - وحيد ميرزاده - نعمت الله ميرعظيمي - ابوالفضل مير شمس شهشهاني - حسن ميرمحمد صادقي - محمد ميلاني - علی اصغر مينو- محمد مددی- اکرم میرسراجی- علی میر سراجی- حسن میر سراجی- عباس میر سراجی- - ندا محترمی- رفعت محترمی- صدیقه مددی – کبری مددی – افشین مددی - آنا مددی- – علیرضا میرزایی– حمیده میرزایی– سامان میرزایی- شکوفه میرزایی- کیوان مردانی- نوید مرادی- باقر مجیدی- بهروز محمدی- – بها ملکی– کاوه ملکی- خبات محمدی– نجمه ملکی– شهاب ملکی– محمد ملکی– محمود ملکی– فرید ملکی- نسیم ملکی– سیروان ملکی– جمیل ملکی– فواد ملکی– کمال ملکی- گلاله مرادی– پیمان مفاخری- – لقمان مرادی– پیمان مرادی– ایرج قادر محمودی– کمال مرادی– وحید مرادی- جلال مرادی– صادق محمد نژاد- مهناز مرادي–آرمان مرادي- رضا موري- پروين معزي- خالد محمدي–طالب محمودي- هوشنگ محمدي–رامين محمدي–گلاله محمدي- ميرزايي- عبدا.. میرزایی- جواد میرزایی– محمد میرزایی- اصغر محبوب- داود محمد زاده– حهانگیر محمد زاده- فاطمه میرزایی- اصغر مهدیقلی- آقاشیر محمدی- شکوفه منتظری- صالح محمدي- كمال محمدي- اقبال محمدي–كمال ملاي- ميلاد محمدي- سيف الله محمدي- پيمان محمدي- هيمن ملكي- پوريا محمدي- محمد محمدي- پيمان مرادي- كمال محمدي- اقبال محمدي–كمال ملايی- علي مرادی- فاطمه میرزایی-داود محمد زاده- اصغر محبوب- زیبا مهدی زاده- محمد میرزایی- جواد میرزایی - عبدا.. میرزایی- حسین مدنی - ماشااله مدیحی - محمد ابراهیم نوروزی گوهری- سید رضا نعمتی پور- عباس نژند کودکی- فرزاد نعمتی- بهتیس نیکزاد- ارشیا نوری- سعید نیکویی- حجت نارنجی - حسن نیکبخت- ناصر نصرالهی- یدالله نجفی- - حسن نیکمرام - حسین نیکمرام - علی نیکمرام- نادر نادری- مبینا نادری - مصطفی نادری – مسعود ملک- کاوه مظفری- الناز ناطقی- حسن نراقی- احمد نعمت زاده- جعفر نقمی- امیر نکوفر - محمد تقی نکوفر- منوچهر نوربخش- غلامرضا نیک صفت- محمد نعمتی- آیت نیافر- دکتر علی اکبر نقی پور- ابوالفضل نیماوری- امین ناصرآبادی- شریفه نوشادی- حسن نعمتی- محمد نوری- ابراهیم نام آور- الیاس نمازی- حسن نظری- الهام احد نگهبان- مونا نوروزی - شکوه نوروزی - فاطمه نوروزی- - فرشته ناصر گيوه چي - اسماعيل ناطقي - نسرين نافعي - مجتبی نجفي - يدالله نجفي - اميرعباس نخعي - حسن نراقي - محسن نراقي -علی نريماني - شيوا نظرآهاري - احمد نعمت زاده - محمود نعيم پور - جعفر نقمي - علی اکبر نقی پور - علی نکونسبتي - محمود نکوروح - امير نکوفر - محمدتقی نکوفر - بهرام نمازي - جعفر نوابي - صادق نوابي - سيد حميد نوحي - اميرحسن نوربخش - فخرالسادات نوربخش - مسعود نوربخش - منوچهر نوربخش - جلال نورکي - ارشيا نوري - حسين نوری زاده - غلامرضا نيک صفت - مجتبی نيک نژاد - سعيد نيکويي - داريوش نيماوري- حسین نیکزاد- الهه نیکزاد- سیامک ناظمیان- حسن ناظمیان- جمشید ناصری– علی حسین ناصری- محمد نعمتی- پويا نادري- فريدون نباتي- صلاح نعمتي- صباح ناصري- امير نادري- صديق نگاري- حسین نوری زاده - مهدی ناطقی- زهرا وفایی- حسین ویسی- - رسول ورپایی- منصور وفا- باقر ولی بیک- جلیل ولی بیک- سعید وفادار- اکبر وفادار- اسرین واصلی- محمد وهابی- علی وقفی نژاد- پروانه وحيدمنشي - عطيه وحيدمنشي - رسول وريايي - منصور وفا - افسانه وفايي - علی وفقي - فاطمه وکيليان- رضا وکیلی1994 – بیان وکیلی- شهلا وکیلی- بهزاد اله ويسي- شيركو ويسي- فرزاد وزيري- محمد وكيلي- مهناز هنرمند- احمد هادوی - هادی هادی زاده یزدی- محمد رضا هادی- جمال هاشمي - فريد هاشمي - محمد هاشمي - ناصر هاشمي - حميد هداوند - بهاره هدايت - هاشم هدايتي - خليل هراتي - عباس همايوني - عليرضا هندي - احسان هوشمندي- دلربا هستی- ساناز هستی- رما هاشمی علیا- حمد هادی- امیر یعقوبعلی- رحیم یاوری - علی فرید یحیایی - حسن یوسفیان ارایی- ابوالفضل یغمایی- وفا یونسیان- اکبر یوسفی- رحيم ياوري - علی فريد يحيايي - حنيف يزداني - ابراهيم يزدي - کاظم يزدي - حبيب يکتا - ميرمحمود يگانگي - لطف اله يوسف قهاري - دکتر شکراله يوسفي - مجيد يوسفي - حسن يوسفی اشکوري – اسعد ياري- خليل يونسي- سينا يعقوبي–سلام يعقوبي–كاوه يعقوبي–آرمان يعقوبي–طاهر يعقوبي–صلاح يعقوبي–معروف يعقوبي–محب يعقوبي–امجد يعقوبي–سيروان يعقوبي–ياسر يعقوبي–محمد يعقوبي-
1360- اسالو حاضر به صحبت با قاضی حداد نشد:
به گزارش خبرگزاری ها و به گفته یکی از نزدیکان اسانلو همسر او در جریان آخرین ملاقاتی که با این فعال سندیکایی داشته، متوجه شده چشم چپ او درصد بالایی از بینایی خود را از دست داده است. همچنین صورت او به شدت باد کرده بود.با وجود این به گفته پروانه اسانلو، همسر رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، اسانلو از روحیه خوبی برخوردار است و حتی در ملاقاتی که با قاضی حداد، معاون امنیتی دادستان تهران داشته است، حاضر نشده با او سخن بگوید و بر حقانیت فعالیت سندیکایی خود پافشاری کرده است.

1361- اخبار ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه :
کارگران نیشکر هفت تپه در هشتمین روز اعتصاب خود در برابر دفتر مدیریت شرکت اعتصاب کردند: کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه ۱۴ مهر ۱٣٨۶ هشتمین روز اعتصاب خود را از ساعت هفت صبح در مقابل دفتر مدیریت این شرکت آغاز کردند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در تجمع امروز بنابه گفته ی نمایندگان کارگران بیش از ٣۰۰۰ نفر شرکت کردند. آنها یکبار دیگر به مدیریت شرکت تاکید کردند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. کارگران نیشکر هفت تپه علاوه بر خواست هایی که قبلا اعلام کرده بودند، خواهان تشکیل سندیکای کارگری توسط نمایندگان واقعی کارگران این شرکت هستند و درخواست تشکیل سندیکا را به عنوان یکی از خواسته های خود به مدیریت شرکت رسما اعلام کردند.مدیریت شرکت طی یک بخشنامه ی تهدید آمیز و سرکوب گرانه که از سوی شورای تامین شهر (فرماندار، مسئول اداره ی اطلاعات شهرستان و فرمانده‍ی نیروی انتظامی) به کارگران این شرکت ابلاغ شده، اعلام نمود برای کسانی که در اعتصاب شرکت دارند غیبت خواهند زد. همچنین یکی از اعضای هیئت مدیره ی شرکت به نام افضل زاده کارگران را تهدید به برخورد شدید نمود. در اعتصاب امروز نیروهای اداره ی اطلاعات شوش ( لباس شخصی ها) در محوطه ی شرکت حاضر بودند و از تجمع کارگران فیلم برداری می کردند و آنها را تهدید به دستگیری می کردند. اداره ی اطلاعات کارگران و بخصوص فعالین کارگری را تحت فشار قرار داده اند و آنها را دائم تهدید به بازداشت می کردند. اسامی تعدادی از کارگران که در طی روزهای گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر، و مورد ضرب و شتم و به طور موقت بازداشت شده اند به قرار زیر می باشند: آقایان مهرداد قصاب و رحیم علیجانی.
1362- پرداخت یک ماه حقوق به کارگران نیشکر:در همین حال خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد حسن پرآور فرماندار شهر شوش خبر داد که پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از روز پنج شنبه دوازدهم مهر آغاز شده و تا پیش از عید فطر بقیه حقوق معوقه آنان پرداخت خواهد شد.
1363- گزارشی از دهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه:
کارگران نیشکر هفت تپه صبج روز دوشنبه از ساعت هفت در مقابل دفتر مدیریت شرکت به تحصن خود ادامه دادند. کارگران همچنان بر روی خواسته های خود تاکید دارند و به مدیریت اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود دست از تحصن بر نخواهند داشت. به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در روزهای گذشته فرماندار شهر و ساعدی نماینده ی مجلس از شوش در مصاحبه هایی که با رادیو و تلویزیون داشتند اعلام کردند که خواسته های کارگران متحقق شده و امام جمعه ی شهر هم اعلام کرده که خواسته های آنها تا قبل از عید فطر برآورده خواهد شد. از طرف دیگر به کارگران اعلام کرده اند، انجام خواسته هایشان منوط به پایان اعتصاب و برگشت کارگران به کار است. این گزارش می افزاید کارگران در برابر این وعده ها اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های خود دست از اعتصاب بر نخواهند داشت. امروز آخرین مهلت برای مسئولین دولت و شهر و شرکت است و اگر به خواسته های کارگران رسیدگی نشود، قرار است کارگران با خانواده های خود به مقابل فرمانداری رفته و در آن جا تحصن کنند. فشارها و تهدیدات بر کارگران و فعالین کارگری به طرق مختلف ادامه داشته است. در ترفندی جدید وزارت اطلاعات فعالین کارگری را از محل کار خود به نقاط دور از شرکت برده می برد تا آنها را از هم جدا کند و به طور جداگانه به تهدید و سرکوب آن ها اقدام کند. هم چنین تعدادی از کارگران کارخانه که در شهرستان دزفول ساکن هستند از جمله ی بهزاد قصاب توفیقی را به اداره ی اطلاعات دزفول برده و او را تحت فشار و تهدید قرار داده اند که در اعتراضات و تحصنها که برای رسیدن به خواسته های خود می باشد شرکت نکند.
1364- ادامه تلاشهای کارگران اخراجی نساجی کردستان برای بازگشت بکار :
21 نفر از کارگران اخراجی نساجی کردستان در ادامه تلاشهای خود برای بازگشت بکار، از اول مهر ماه تا کنون همچنان در ساعات شیفت کاری خود در مقابل کارخانه تجمع میکنند. بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، امروز مامورین نیروی انتظامی در مقابل کارخانه نساجی کردستان حضور پیدا کرده و به کارگران گفتند که به ما تلفن کرده و خبر داده اند که در اینجا شلوغ کاری شده است، کارگران نیز به این نیروها اعلام نمودند که خبری نبوده است و به این ترتیب نیروهای انتظامی از محل دور شدند. همچنین امروز بنا بر توافق قبلی قرار بود در اداره کار سنندج جلسه ای با شرکت نمایندگان کارگران اخراجی و کارفرمای کارخانه نساجی و مسئولین اداره کار برگزار شود که کارفرما از شرکت در این جلسه خودداری کرد. بنا بر برخی گفته ها کارفرما بطور جداگانه با مسئولین اداره کار سنندج جلسه ای برگزار کرده و اعلام نموده است که کارگران اخراجی را بر سر کارهایشان باز نخواهد گرداند.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار10/7/1386
http://www.ettehade.com/
k.ekhraji@gmail.com

1365- نامه اعتراضی به مقامات کشور:

نامه ده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه سنندج به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه:
به ریاست قوه قضائیه جناب آیت الله شاهرودی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
رونوشت به: نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی
احکام صادر شده بر علیه ما کینه ورزی با کارگران است
ما امضا کنندگان این نامه کارگرانی هستیم که در 11 اردیبهشت ماه امسال در شهر سنندج حین برگزاری مراسم این روز از سوی نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از 10 روز تا 42 روز را در بازداشت بسر بردیم و پس از آزادی مورد محاکمه قرار گرفته و یازده نفر از ما هر کدام به 91 روز زندان و 10 ضربه شلاق و دو نفر دیگر هر کدام به دو سال و نیم زندان محکوم شدیم.
از نظر ما احکام صادر شده بر علیه ما با هیچ معیار قضایی خوانایی ندارد و ما این احکام را حکمی کینه توزانه بر علیه خود میدانیم.
چرا که:
1- ما در شهر سنندج اقدام به برگزاری مراسمی آرام به مناسبت روز جهانی کارگر کردیم. ما با توجه به تعطیلی این روز در قانون کار و با توجه به حقوق شناخته شده بین المللی کارگران که دولت جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آنها شده است(مقاوله نامه 87 و 98) و با توجه به حقوق انسانی خود، همانند دیگر اقشار جامعه که هر ساله به مناسبت های مختلفی اقدام به برگزاری مراسم میکنند و در برخی موارد حتی هزینه های گرامیداشت آن از طریق دولت تامین میشود، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را حق مسلم خود میدانیم. اما در این رابطه نه تنها هیچ مساعدتی برای برگزاری این روز از طرف نهادهای دولتی همچون نیروی انتظامی که باید حافظ امنیت ما در برگزاری مراسم این روز باشد، نشده و نمیشود بلکه به جای تامین امنیت ما، فرمان حمله به مراسم آرام ما صادر شده و اقدام به بازداشت کارگران همراه با ضرب و شتم میکنند و در نهایت احکام نا عادلانه ای را با زدن انواع اتهامات واهی بر علیه ما صادر میکنند.
2- ما امضا کنندگان این نامه اکثرا کارگران کارخانه های شهر سنندج هستیم که بنا بر حقوق شهروندی و انسانی خود اقدام به گرامیداشت روز خود کردیم، ما گرامیداشت این روز را با توجه به قوانین موجود که فوقا به آنها اشاره شد و با توجه به حقوق انسانی مان کاملا قانونی میدانیم. اما اگر بر فرض محال برگزاری مراسم این روز و شرکت در آن جرم تلقی شود که هیچ ماده قانونی نیز برای جرم بودن آن وجود ندارد، مگر نه اینست که محاکمه و محکومیت افراد به لحاظ وارد شدن اتهامی بر آنان، ابتدا به ساکن باید از اصل برائت پیروی کند و مگر نه اینست که احکام قضایی در مورد افراد ضمن پیروی از اصل برائت، از طرف دیگر باید متکی بر دفاعیات افراد باشد. اما کمی تعمق در مورد احکام صادره بر علیه ما، آشکارا حکایت از این دارد که این احکام نه تنها هیچ سنخیتی با حتی عقب مانده ترین قوانین قضایی ندارد بلکه احکامی است که بصورت فله ای و از روی کینه توزی با کارگران صادر شده است. یازده نفر از ما دارای اتهام مشابهی هستیم، اما هم در بازجویی ها و هم در دفاعیات مان در حین محاکمه تعدادی از ما اعلام کردند که در حال عبور از محل برگزاری مراسم بودند و تعدادی نیز سکوت کرده و برخی از ما نیز بنا بر قوانین موجود، شرکت در مراسم روز کارگر را حق انسانی و قانونی خود اعلام کردیم. اما اگر شما نگاهی به احکام صادره شده بیافکنید خواهید دید که بلا استثنا برای همه ما که دفاعیات و اظهارات متفاوتی داشتیم حکم 91 روز زندان و 10 ضربه شلاق صادر شده است. آیا واقعا میتوان گفت که این احکام، احکامی قضایی هستند که حتی با عقب مانده ترین قوانین قضایی در سطح جهان مطابقت داشته باشند؟!
3- این احکام بنا به دلایل دیگری نیز نه احکامی قضایی، بلکه احکامی کینه توزانه بر علیه ما کارگران است. جهت اطلاع شما باید بگوئیم که آقای شیث امانی سالها نماینده کارگران نساجی کردستان و آقای خالد سواری سالها نماینده کارگران کارخانه شاهو بوده اند که در مراجع قانونی از حقوق همکاران خود دفاع کرده اند. آقای شیث امانی به عنوان نماینده و وکیل قانونی 332 نفر از کارگران اخراجی نساجی کردستان، سال گذشته موفق شد حکمی را به نفع این کارگران از مراجع قانونی بگیرد. اما این حکم نه تنها تا به امسال مسکوت مانده و به اجرا در نیامده است، بلکه امروز شاهدیم که به جای اجرای آن حکم، شیث امانی را با اتهامات واهی به دو سال و نیم زندان محکوم میکنند. به نظر شما چه نیتی بجز ستیزه جویی محض با کارگران در پس این حکم میتواند نهفته باشد؟
4- آیا به نظر شما ما کارگران که اکثریت عظیم آحاد این جامعه را تشکیل میدهیم هم باید با قراردادهای موقت سفید امضا، دستمزدهای زیر خط فقر و اخراج سازیها که زندگی را به جهنمی برای ما و خانواده هایمان تبدیل کرده است بسازیم و هم باید لب به اعتراض نگشائیم و از بدیهی ترین حقوق اجتماعی خود همانند گرامیداشت روزمان صرف نظر کنیم و اگر اقدام به گرامیداشت آن کردیم باید شلاق بخوریم و روانه زندان شویم؟! بدیهی است که هیچ انسانی منجمله خود شما، تاب تحمل چنین وضعیتی را نمی آورید.
5- خواست لغو بی قید شرط کلیه احکام صادر شده بر علیه ما، نه تنها خواست ما، بلکه خواست کارگران شهر سنندج و سایر کارگران نیز هست که طی طوماری خواهان لغو این احکام شده اند و ما آنرا به همراه احکام صادره، ضمیمه این نامه کرده ایم. بدیهی است که در صورت عدم دخالت شما و اصرار قاضی پرونده بر اجرای این احکام که به نظر ما هیچ چیزی جز کینه ورزی و دامن زدن بر بی حقوقی مطلق کارگران در پس آن نیست، کارگران در مقابل شلاق خوردن و به زندان رفتن همکاران و نمایندگانشان سکوت نخواهند کرد و این وضعیت بیش از پیش بر انزجار میلیونها کارگر از وضعیت موجود خواهد افزود.

با احترام
1- اقبال لطیفی 2- طیب مولایی 3- صدیق کریمی 4- طیب چتانی 5- خالد سواری 6- شیث امانی 7- یدالل مرادی 8- حیب الله کلکانی 9- طیب چتانی 10- عباس اندر یاری 16/6/1386

1366- برگزاری روز جهانی کودک درپارک لاله: -
امروزشانزدهم ماه مهر، مراسمی در پارک لاله تهران به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد. برگزار کننده این مراسم جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بود . به دعوت این نهاد مردم دسته دسته در آمفی تئاتر پارک لاله اجتماع نمودند و در مراسم شرکت کردند. مراسم روز کودک از ساعت شانزده و سی دقیقه رسما شروع شد.تعداد شرکت کنندگان به صدها تن می رسید. این در حالی بود که برگزار کنندگان مراسم، تنها 48 ساعت قبل از آن از صدور مجوز برگزاری مراسم مطلع شده بودند و عملا فرصت کافی و امکان برنامه ریزی و دعوت مردم، از آنان سلب شده بود.پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله "اعدام کودکان ممنوع "؛ "کار کودکان ممنوع و لغو آن وظیفه دولت است"به چشم می خورد.دراین مراسم کودکان کار ، کودکان مهاجر افغانستانی و کودکان خیابانی در پشت تریبون قرار گرفته و خواسته های خود را بیان نمودند و نسبت به ستم و ناملایماتی که به آنها روا داشته می شود ابراز تنفر کردند. آنها به نوبت پشت تریبون می آمدند و خواستار تحصیل و بوجود آمدن شرایطی شدند که بتوانند کودکی کنند و نه کار. یکی از سخنرانان نیز با ذکر این نکته تا زمانی که نظام سرمایه داری مستقر باشد، کار کودکان همچنان در جامعه وجود خواهد داشت ،هدف نهاد جمعیت کودکان کار و خیابان را جلب توجه نسبت به وضعیت اسفبارکودکان کار و کودکان خیابانی ارزیابی نمود. یکی دیگر از فعالان جمعیت دفاع ازکودکان کار و خیابان با ارائه آماری رسمی و نیمه رسمی از وجود میلیونها کودکی که مورد انواع استثمار جنسی و اقتصادی می شوند خبر داد.در بین برنامه قطعاتی از موسیقی شاد توسط کودکان اجرا می شد.در این مراسم قطعنامه ای نیز بصورت مکتوب توزیع گردید.مراسم در ساعت هفده و سی دقیقه به پایان رسید.
http://www.shora-b.com/
shora_20b@yahoo.com

1367- کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه نامه خود را تحویل مجلس شورای اسلامی دادند:
امروز 5 نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در شهر سنندج، به همراه سه نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به مجلس شورای اسلامی رفته و نامه اعتراضی 10 نفر از کارگران بازداشت شده در سنندج را به همراه احکام صادره بر علیه آنان و طوماری که در حمایت از این کارگران امضا شده بود، تحویل دبیر خانه مجلس شورای اسلامی دادند. همچنین این کارگران به دفتر نمایندگان استان کردستان در داخل مجلس نیز رفته و نامه را تحویل دفتر آنان نیز دادند. پس از آن این کارگران عازم دفتر رئیس قوه قضائیه شدند، اما مسئولین این دفتر با بهانه اینکه رئیس قوه قضائیه پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر اقدام به پذیرش نامه های اعتراضی میکند از دریافت نامه خودداری کردند اما با اصرار این کارگران نامه آنان در این دفتر مطالعه و حول آن میان کارگران و مسئولین دفتر بحث شد.
لازم به یادآوری است که این اقدامات در راستای تصمیماتی است که اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار برای اعتراض به احکام صادر شده بر علیه 13 نفر از کارگران در شهر سنندج، در دستور خود قرار داده است.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به همراه کارگران کارخانه های سنندج و دیگر شهرها در برابر احکام صادر شده بر علیه کارگران سکوت نخواهد کرد و تا لغو این احکام به انحا مختلف از قبیل طرح این مسئله در میان افکار عمومی داخلی و سازمانهای بین المللی کارگری و همچنین برگزاری تجمع و...، به اعتراضات خود ادامه خواهد داد.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 17/6/1386

1368- تجمع کارگران پارسیلون در مقابل استانداری لرستان :
خرم آباد- حسن نجف وند: کارگران پارسیلون در پی تعطیلی این واحد و عدم دریافت حق و حقوق و مزایای معوقه که حدودا شش ماه است، در مقابل استانداری لرستان تجمع کرده و خواستار حل مشکل خودشان شدند.
بنا بر این گزارش حداقل هفته ای یکبار کارگران کارخانجات پارسیلون خرم آباد و یخچال سازی که هر دو این واحد هم تعطیل شده اند در درب استانداری تجمع میکنند و تا به حال کسی از مسئولان هم در میان آنان حضور پیدا نکرده و هر بار با دخالت نیروی انتظامی این تجمع ها به صورت آرام به پایان رسیده اند.
شایان ذکر است کارخانه پارسیلون چند ماهی است که عملا تعطیل شده و کارگران آن بایستی بر اساس توافق مسئولان استان و صاحبان این کارخانه به مدت 11 ماه از بیمه بیکاری استفاده کنند تا این واحد بهسازی شود ولی کارگران می گویند که هنوز هیچ اقدامی در جهت بهسازی انجام نگرفته و این واحد عملا برای همیشه تعطیل شده و حقوقهای معوقه آنان نیز پرداخت نشده است. نقل از روزنامه کار و کارگر 18/7/1386
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار
http://www.ettehade.com/
k.ekhraji@gmail.com

1369- وضعیت وخیم "فرزاد کمانگر" در زندان سنندج:
آخرین گزارشهای رسیده از شهر سنندج حاکیست که "فرزاد کمانگر" معلم کامیارانی که در زندان سنندج به سر می برد، به دلیل شکنجه های شدید در وضعیت جسمی بسیار وخیمی به سر می برد.
مامورین وزارات اطلاعات سنندج به مدت 3 هفته است که تماس تلفنی "فرزاد کمانگر" با خانواده اش را قطع کرده اند و همین مسئله باعث نگرانی شدید خانواده نامبرده شده است.
"فرزاد کمانگر" 14 ماه قبل بازداشت شده و در زندانهای کامیاران، کرمانشاه، سنندج و بند 209 زندان اوین تحت شکنجه های شدید قرار گرفته و اکنون نیز در زندان سنندج نگهداری می شود.
گفته می شود که فرزاد کمانگر تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفته، به صورتی که دچار سوختگی دست و ران چپ ناشی از آب جوش، ناراحتی کلیه ها و عفونت و خونریزی مجرای ادرار، شده است و سلامتی نامبرده در معرض خطرجدی قرار گرفته است.

1370- مبارزه کارگران فرش البرز هم چنان ادامه دارد:
شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری: در اوایل سال 83، تعدیل نیرو در کارخانه فرش البرز شروع کردند و نیروی فعال روی یک دستگاه را از سه نفر به دو نفر تقلیل دادند. این باعث سختی کار، خستگی و پایین آمدن دقت کار شده است. در پایان سال 83، شرکت را تعطیل و بدون هیچ گونه دلیلی اعلام انحلال کردند.
مجموعا تعداد کارگران در این کارخانه 700 نفر بود که بعد از سال 69 به 560 نفر تقلیل داده شد و در سال 83 نیز تعدادی را به علت سنوات بالا و طرح 25 ساله و همچنین به بهانه سخت و زیان آور بودن کار بازنشست کردند و حدود 300 نفر نیز به اجبار کارفرما بازنشستگی پیش از موعد را با احتساب سالی 3 ماه پذیرفتند. و عده ای را نیز با طرح بیمه بیکاری اخراج کردند.
در حال حاضر کارخانه تعطیل است و 164 نفر از کارگران این کارخانه بیکار و بلاتکلیف هستند. این 164 نفر 31 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند و حق بیمه آن ها پرداخت نشده است و دفترچه بیمه آن ها فاقد اعتبار می باشد از طرف دیگر شرکت بیمه مدت زمان پس از سال 83 را جزء زمان کاری حساب نمی کند.
کارگران که در اواخر سال 83 که با اعلام انحلال شرکت و تعطیل آن غافلگیر شده بودند در اوایل سال 84 با اعلام و اطلاع مشکل خود به شکل کتبی به ارگان های مختلف استانی از قبیل فرمانداری، تیپ 2 و ... اعتراضات مختلف خود را شروع کردند و چندین بار در مقابل فرمانداری و در کارخانه تجمع کردند چند بار جاده مقابل کارخانه را بستند و بارها در داخل کارخانه اعتصاب کردند.
16 ماه کارخانه در اختیار کارگران بود و کارفرما حتی پول آب، برق و تلفن را پرداخت نمی کرد و کارگران مجبور شدند خودشان با جمع آوری پول هزینه ها را پرداخت کنند.
در 23 دی ماه سال 84 آقای مطهری صاحب کارخانه کتبا متعهد شده که به ازای هر سال یک میلیون ششصد هزار تومان به هر یک از کارگران بپردازد تا باز خرید شوند. در همان سال آقای دکتر روحی نماینده بابلسر در مجلس گفته بود به هر کدام از کارگران 4 میلیون تومان اده شود تا رضایت داده و تسویه حساب کنند. کارگران در مقابل این دو پیشنهاد رضایت به تسویه حساب دادند اما اکنون آقای مطهری از احتساب بیش از سالی، سه ماه خودداری می کند و مسئولیتی در مورد وضعیت بیمه کارگران نمی پذیرد. مراجعات مکرر کارگران به شرکت تامین اجتماعی بی نتیجه مانده است و آقای روحی نیز به بهانه اتمام بودجه از دادن حق کارگران سرباز می زند.
آخرین اعتراض عملی کارگران فرش البرز در روزهای 22 شهریور ماه 85 روی داد. شب قبل از این تجمع برخی از کارگران توسط تلفن تهدید شده بودند. که قبل از شروع تجمع 40 نفر از کارگران توسط نیروهای ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستگیر و زندانی شدند. لازم به ذکر است برخورد نیروهای انتضامی و امنیتی با کارگران فرش البرز در تمام اعتراضات پیشین نیز به همین صورت بوده است.
در حال حاضر مذاکرات بین نمایندگان کارگران با کارفرما و فرمانداری از یک سو و با نیروی انتظامی از سوی دیگر ادامه دارد. خواست کارگران بازگشت به کار است ضمن این که معتقدند که مدیریت قبلی قادر به اداره کارخانه نیست. کارگران خواهان این هستند که کارخانه به آنان سپرده شود تا تولید دوباره راه اندازی شود.
164 کارگر شرکت فرش البرز نیاز به یاری تمام کارگران دارند تا بتوانند به سر کار خود باز گردند و به حقوق خود دست یابند.
1371- اعتراض کارگران کارخانه شاهو سنندج به افزایش ساعت کار:

روز چهار شنبه 18 مهر ماه 1386 کارگران شاهو سنندج، به اطلاعیه‌ای که مدیر کارخانه مبنی بر افزایش ساعت کار، از 8 ساعت در روز به 9 ساعت صادر کرده بود، اعتراض نمودند.
در قسمتی از این اطلاعیه آمده است: " بدین وسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند که از روز شنبه مورخ 21/7/86 ساعت شروع به کار 30/7 و پایان کار 30/16بر اساس 44 ساعت کار مفید در هفته تعیین میگردد."
کارگران در اعتراض به افزایش ساعت کار، به مدت یک روز دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. مدیر کارخانه با دیدن واکنش کارگران نسبت به افزایش ساعت کار گفت که: " من این اطلاعیه را در روز یکشنبه اجرا میکنم و شما هم در آن روز اعتراض کنید." این درخواست با مخالفت کارگران روبرو شد. کارگران درخواست مدیر کارخانه را قبول نکردند که بدنبال آن شخصی به اسم "جهان بین" به عنوان کارشناس و بازرس اداره کار برای بررسی این مشکل، به کارخانه آمد. بازرس فورا از مدیر کارخانه حمایت کرد وحرفهای مدیر کارخانه را تائید نمود.
کارگران به بازرس اداره کار هم اعتراض نمودند.و گفتند که ما به هیچ عنوان بیشتر از 8 ساعت کار نمیکنیم و در ضمن کارگران قرار گذاشتند که روز 5 شنبه 19/7/86 در اعتراض به این تعرض، به جلو اداره کارو تامین اجتماعی بروند و در آنجا تجمع کنند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری( منطقه غرب)۱۹/۷/۸۶

1372- تجمع کارگران کنف رشت برای دریافت حقوق و بازگشایی کارخانه :
- روز پنجشنبه 19 مهر کارگران کارخانه ی کنف کار گیلان در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند و خواستار بازگشایی کارخانه و پرداخت حقوق سنوات خود شدند.

1373- گزارشی از وضعیت کارگران اخراجی نساجی کردستان:
22 نفر از کارگران نساجی کردستان در اول مهر ماه 1386 از سوی مدیر کارخانه اخراج شدند.
عکس‌العمل کارگران اخراج شده در مقابل این تعرض و اتحاد و همبستگی آنها بعد از 17 روز، در مقابل مدیر کارخانه و اداره کار و امور اجتماعی، بلاخره مدیر کارخانه را مجبورکرد تا به عجز و ناتوانی خود در مقابل مقاومت، اتحاد وهمبستگی طبقاتی کارگران، اعتراف کند. وی همچنین به اطلاع مدیر عامل کارخانه رسانده است که از دست او کاری ساخته نیست.
به دلیل مقاومت کارگران مبنی بر احقاق حقوق خود و عدم ناتوانی مدیر کارخانه در پاسخگوئی قاطع به کارگران، اداره کار و امور اجتماعی دعوتنامه‌ائی برای مدیر عامل کارخانه فاکس کرده که به تاریخ یکشنبه 22 مهر ماه 1386 راس ساعت 7 صبح جهت حل و فصل قضیه کارگران اخراجی، به اداره کار مراجعه کند.
نامبرده قول داده که در تاریخ مقرر حاظر و در مورد کارگران اخراجی تصمیم گرفته شود. کارگران اخراجی تصمیم گرفته‌اند که اگر در تاریخ ذکر شده به آنها جوابی داده نشود به کارخانه برگردند، لباس کار بپوشند و به سر کارشان بازگردند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری( منطقه غرب)۱۹/۷/۸۶

1374- کارگران شاهو در تجمع خود اعلام کردند بخشنامه افزایش ساعات کار را اجرا نخواهند کرد:
کارگران شاهو طبق اعلام قبلی روز پنج شنبه مورخه 19/7/86 در اعتراض به عدم بازنشست کردن 25 نفر از همکاران خود ساعت 9 صبح در مقابل اداره تامین اجتماعی سنندج تجمع کرده و سپس از ساعت ده صبح در اعتراض به افزایش ساعت کار در کارخانه شاهو تا ساعت 12 ظهر در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. در این تجمع که همه کارگران کارخانه شاهو در آن شرکت داشتند مذاکرات فی ما بین آنان، اداره تامین اجتماعی و اداره کار سنندج نتیجه ای نداد.
اداره تامین اجتماعی سنندج علیرغم رسیدن موعد بازنشستگی 25 نفر از کارگران شاهو بدلیل بدهی کارخانه به این اداره، از بازنشست کردن این کارگران خودداری میکند و امروز به کارگران اعلام نمود که روز یکشنبه مورخه 21/7/86 نماینده هایی را جهت ادامه مذاکرات به آن اداره بفرستند. از سوی دیگر بدنبال تجمع کارگران شاهو در مقابل اداره کار سنندج مسئولین این اداره به کارگران اعلام کردند که کارفرما میتواند با توافق نسبت به افزایش ساعت کار در کارخانه اقدام نماید و به کارگران پیشنهاد دادند برای حصول توافق با کارفرما، افزایش ساعت کار را بمدت نیم ساعت بپذیرند اما کارگران اعلام نمودند حاضر نیستند حتی یک دقیقه افزایش ساعت کار را نیز بپذیرند.
بدنبال این وضعیت و مقاومت کارگران شاهو در برابر افزایش ساعت کار، از سویی قرار بر این شد تا آقای عباسی رئیس اداره روابط کار سنندج روز یکشنبه برای ادامه مذاکرات به کارخانه بیاید و از سوی دیگر مدیریت کارخانه اعلام نمود از روز یکشنبه مورخه 21/7/86 سرویس رفت و برگشت کارگران را بر اساس بخشنامه افزایش ساعات کار سامان دهی خواهد کرد. اما کارگران اعلام کردند از اجرای بخشنامه افزایش ساعات کار خودداری کرده و روز یکشنبه راس ساعت 8 صبح طبق معمول بر سر کارهای خود حاضر خواهند شد.
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 19/7/1386
http://www.ettehade.com/
k.ekhraji@gmail.com

1375- كارگران كارخانه ايران كنف رشت در مقابل استانداري گيلان تجمع كردند:به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، تعدادي از كارگران كارخانه ايران كنف رشت با تجمع در مقابل استانداري گيلان خواستار حقوق سنوات گذشته خود و بازگشايي اين كارخانه شدند.عده اي از اين كارگران گفتند: سه سال است كه كارخانه ايران كنف براثر بحران برف سال ۸۳ دچار آسيب شديدي شد كه پس از بازسازي مختصر فقط دو ماه شروع به كار كرد.كارگران اظهار داشتند: اكنون حدود ۳ سال است كه اين كارخانه را تعطيل و ما را بدون هيچ حق و حقوق بيرون كردند.آنها گفتند: اين كارخانه داراي ۲۰۰ نفر كارگر است كه با مشكلات بسيار زيادي روزگار مي گذرانند و كسي نيست كه به داد ما كارگران برسد.آنها خواستار حمايت استاندار جديد از كارگران كارخانه ايران كنف رشت شدند
1376- بازداشت روناک صفازاده فعال کمپین زنان در سنندج :
به گزارش سایت تغییر برای برابری و به نقل از به گزارش خبرگزاری حقوق بشر کردستان؛ روناک صفازاده از اعضای فعال کمپین در سنندج در خانه اش بازداشت شد.
صبح روز سه شنبه 17 مهر 1386 نيروهاي امنيتي ساعت 7 صبح با مراجعه به منزل او، پس از تفتيش منزل، وی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل كردند و برگه هاي بيانيه و دفترچه هاي كمپين و كيس كامپيوتر وي را نيز با خود بردند، گفته می شود که نیروهای امنیتی برخوردي خشن و غیر قانونی هم با خانواده او داشته اند.
روناك صفازاده گرافیست و فعال در حوزه زنان و عضو انجمن زنان آذرمهر كردستان نیز هست. روز پیش از دستگیری، گویا در جشن شادی برای بچه ها که به مناسبت روز کودک برگزار شده بود به جمع آوری امضا برای کمپین یک میلیون امضا پرداخته بود که طبیعتا جمع آوری امضا اقدامی علنی وکاملا قانونی است. اما درست صبح فردای آن روز سه اتومبیل به همراه 9 مامور به در خانه روناک می آیند واو را بازداشت می کنند. خانواده وی هنوز از وضعیت او اطلاعی ندارند
به گزارش سایت ، تغییر برای برابری ، صبح روز یکشنبه 22 مهرماه پس از 6 روز بی خبری از روناک صفازاده 21 ساله، مادر او شهناز احمدی با بردن درخواست نامه ای به دادستانی تقاضای ملاقات با دخترش را کرد:
گفتم : ازدخترم بی خبرم، یک خبر می خواهم! اجازه ملاقات می خواهم! حتی اجازه یک تلفن کوتاه بدهید! گفتم روناک مریض است و باید کلسیم مصرف کند دارو برایش آورده ام.
- چه جوابی دادند ؟
اما نه تنها جوابم را ندادند بلکه نه لباس قبول کردند و نه دارو. توهین می کردند، گفتند ما نمی دانیم. گفتند ملاقات ممنوع است. جواب های ضد ونقیض می دادند. مرتب دروغ می گفتند. از وقتی رفتم دادسرا تمام مدت مسخره ام می کردند. می گفتند اگر مادر خوبی بودی حال و روزت این طوری نبود، می گفتند از آن مادر این دختر به وجود می آید دیگر! گفتم:آخر گناه من چیست؟ اگر دنبال دخترم بگردم گناه کرده ام؟ گفتم این که بگویم دخترم کجاست مادر خوبی نیستم ؟ گفتم اگر دخترم گناهی مرتکب می شد خودم تحویل قانون می دادمش ولی او زحمت کش است. تنها 21 سال دارد. اما برای ماهی 50 هزارتومان منشی گری می کند و بعد هم در انجمن کار داوطلبانه می کند. بگویید مگر دختر من چه کرده است؟ جز دفاع از حقوق خودش، و مادرانش؟ بعد می دانید چه می گفتند؟ پرسیدند: شیعه هستید یا کافر؟! گفتم باشد من کافر هستم اما بگویید بچه ام کجاست؟ توهین از این بالاتر ؟
- وقتی روناک را دستگیر کردند به شما نگفتند او را کجا می برند؟
نه. روناک صبح ساعت 8.20 دقیقه از خانه رفت بیرون که برود سرکار. ساعت 9 صبح 8 نفر مرد ریختند خانه. من مریض بودم خوابیده بودم و پسرم هم خواب بود. سراغ پدر روناک را گرفتند گفتم رفته سرکار. هولم دادند آمدند تو. روناک را سرکوچه گرفته بودند و بعد از آن بود که آمدند به خانه. زندگی ام را زیر و رو کردند. حتی لباس های زیر دخترانم را هم گشتند بدون این که یک مامور زن بیاورند! آخر این مملکت اسلامی است؟ پرسیدم دنبال چه هستید؟ گفتند مواد، اسلحه و مهمات! چیزی پیدا نکردند، مهماتی که می خواستند کیس کامپیوتر روناک و کتاب هایش بود. بعد گفتند بچه ات 6 ماه هست که توی خاک عراق است. گفتم اگر در عراق است پس چرا اینجا آمده اید؟ چرا جلوی در می گیریدش؟ چرا نمی روید پاساژ صدف ببینید محل کار روزانه اش کجاست؟ چرا نمی روید ازمحل بپرسید. گفتند اگر روناک را دیدی سلام ما را بهش برسان! جلو روی خود من دروغ می گفتند. بعد یکی دیگرشان گفت که پیش ماست. می بینید می خواهند شکنجه روحی بدهند. امروز هم همین جواب ها را دادند. الان 6 روز است بچه ام را قایم کرده اند و جواب نمی دهند.
- امروز کی به دادسرا رفتید؟
از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر آنجا بودم. جواب نمی دادند. فقط توهین می کردند. تا اینکه ساعت 2 گفتند اینجا نیست. بعد معاون دادستان گفت که دست ماست، خودش زنگ می زند. هنوز تفهیم اتهام نشده است.
- فکر می کنید چه اتهامی متوجه روناک است؟
روناک توی انجمن زنان آذرمهر كردستان بدون هیچ چشمداشت مالی کار می کند. 5 سال است برای حقوق زنان زحمت می کشد. برای دفاع از مردم ضعیف کار می کند. بعد این مسلمانی است که این طوری بگیرند و ببرندش ؟ جرم روناک همین است.
مادر روناک که 6 روز بی خبری ازدخترش را تاب آورده می گوید :« 52 سال از عمرم می گذرد. بخدا اگر اتفاقی برای روناک بیفتد دنیا را به آتش می کشم و باقی عمرم را فدای او و خواسته هایش کنم. مگر دختر من چه کرده است؟ من آنقدر به دادسرا می روم تا جواب بگیرم.»
1377- مديرعامل موسسه عصاي سفيد؛ 70 درصد نابينايان کشور بيکارند:
به گزارش گروه اجتماعي روزنامه اعتماد ، روز دوشنبه 23 مهر 86 آمده است ؛ از 410 هزار نفر نابينا و کم بيناي نيازمند خدمات توانبخشي تنها 76 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند. دکتر کيوان دواتگران مديرکل دفتر توانبخشي معلولان سازمان بهزيستي با اعلام اين مطلب گفت؛ «در حال حاضر بيش از 200 هزار نفر در کشور از اختلالات بينايي عميق و شديد رنج مي برند و جامعه يي حدود 500 هزار نفر نيز در طيف اختلالات بينايي خفيف تا متوسط قرار دارند.»مديرکل دفتر توانبخشي معلولان جسمي، حرکتي و حسي سازمان بهزيستي با تاکيد بر اينکه دولت ها موظف هستند نابينايان را در امور دولتي مشارکت دهند و زمينه اشتغال آنها را نيز فراهم کنند، به مهر گفت؛ «در خصوص نابينايان اقداماتي انجام شده اما هنوز در مباحثي مانند تحصيل، اشتغال، ازدواج، مناسب سازي محيط شهري، دسترسي به منابع اجتماعي و تسهيلات عمومي راه زيادي در پيش داريم.» او تاکيد کرد؛ «اين قانون بين المللي است و در تمام کشورها بايد رعايت شود، چنانچه ما يک روز را براي نابينايان نامگذاري کرده ايم بنابراين بايد موارد مندرج در قانون را نيز رعايت کنيم.»محمدعلي انصاريان مديرعامل موسسه عصاي سفيد نيز با اشاره به قانون استخدام سه درصد از نيروي انساني معلول توسط دستگاه هاي دولتي گفت؛ «اين قانون در جامعه اجرا نمي شود، چرا که بسياري از نابينايان در آزمون هاي ورودي به دستگاه هاي دولتي پذيرفته، اما در مصاحبه رد مي شوند.» به گفته وي 70 درصد نابينايان کشور بيکارند و برخي از شاغلان نيز کار مفيد و مطلوب ندارند.انصاري با اشاره به کنوانسيون حمايت از حقوق معلولان که توسط 23 کشور اسلامي امضا شده است، گفت؛ «ايران هنوز در حال بررسي اين کنوانسيون است و انتظار نابينايان و معلولان از دولت، پيوستن هر چه سريع تر ايران به اين کنوانسيون است.» مديرعامل موسسه عصاي سفيد با تاکيد بر لزوم آشنايي جامعه از حقوق نابينايان براي جلوگيري از تضييع حقوق اين قشر اذعان کرد؛ بدين ترتيب بسياري از حقوق آنها به رسميت شناخته شده و زمينه تحقق خواسته هاي آنان هموار مي شود. وي اين موضوع را يکي از اساسي ترين کمبودها و چالش هاي پيش روي جامعه نابينايان خواند. انصاريان ادامه داد؛ «اغلب نابينايان در خانواده هايي با سطح فرهنگي، بهداشتي، اقتصادي پايين زندگي مي کنند و اغلب پرجمعيت و جزء طبقه محروم جامعه هستند، به طوري که بعضاً ديده مي شود سه تا پنج نفر از اعضاي يک خانواده از نابينايي و کم بينايي رنج مي برند.» او علل نابينايي را مربوط به ازدواج هاي فاميلي، کمبود سطح بهداشت خانواده، فرهنگ و خشونت هاي اجتماعي دانست و عنوان کرد؛ «جامعه حتي در ابراز شادي نيز دچار مشکل است، به طوري که درصدي از آمارهاي ناشي از معلوليت ها و نابينايي ها مربوط به جشن هايي همچون چهارشنبه سوري است.»انصاريان در مورد مناسب سازي محيط براي نابينايان به ايسنا گفت؛ «ساختار فيزيکي شهرهاي ايران به گونه يي است که با کلمه «مناسب سازي» سازگاري ندارد و حتي پياده روها براي افراد عادي هموار نيست چه برسد به نابينايان،»او با اشاره به اينکه نابينايان براي ادامه تحصيل نياز به حمايتي همه جانبه دارند، اظهار کرد؛ «اين قشر براي ادامه تحصيل به کتاب، خط بريل، راهنما و رابط نياز دارند که متاسفانه اين امکانات به اندازه کافي وجود ندارد، البته موسسه و همچنين سازمان بهزيستي کشور در حد توان و با کمک مددکاران به تعداد محدودي از نابينايان خدمات ارائه مي کند.»انصاريان در ادامه در رابطه با تعداد انجمن هاي غيردولتي ارائه کننده خدمات به نابينايان خاطرنشان کرد؛ «در حال حاضر تعداد سازمان هاي غيردولتي درگير با مسائل نابينايان حتي از انگشتان يک دست فراتر نمي رود.» امروز 23 مهرماه روز جهاني عصاي سفيد است. بيش از 45 ميليون نفر نابينا در دنيا وجود دارد و در هر 5 ثانيه، يک نفر به تعداد افراد داراي اختلالات بينايي اضافه مي شود. در ايران از هر هزار تولد، يک کودک با اختلالات بينايي شديد و عميق به دنيا مي آيد.
1378- محاکمه عباس نژند کودکی عضو هیئت مدیره سندیکا در دادگاه انقلاب:
روز2 شنبه مورخه 23مهر1386ساعت 9 صبح عباس نژند کودکی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحددر راستای پرونده اعتراضات صنفی زمستان 1384 در شعبه 14 دادگاه انقلاب محاکمه شد
نامبرده راس ساعت مقرر به همراه وکیل خود آقای دکترصالح نیکبخت به دادگاه مراجعه نمودند .بعد از قرائت کیفر خواست بوسیله نماینده دادستان ، آقای عباس نژند کودکی درمورد اتهامات انتسابی ( اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام) به طور کامل از خود دفاع نمود و هیچ یک از اتهامات را قبول ننمودند .سپس وکیل مدافع ایشان از دادگاه درخواست پنج روز فرصت برای تنظیم لایحه کرده که مورد پذیرش قاضی پرونده قرار گرفت .
راس ساعت 12 با اعلام قاضی شعبه 14 ختم رسیدگی اعلام شد .
1379- ابراهیم مددی به دادسرای ناحیه ۱۲ منتقل شد:
پیرو شکایت عباس محمدی از مسئولین اداره کار استان تهران از آقای ابراهیم مددی مبنی بر بی احترامی به مامور دولت و بر هم زدن نظم اداره کار ، نامبرده از زندان اوین به این دادسرا منتقل و در برابر دادیار شعبه ۱۳ از اتهامات منتسب دفاع کرد .
قابل ذکر است در خرداد ماه ۱۳۸۶ آقای ابراهیم مددی به همراه تنی چند از کارگران تعلیقی شرکت واحد جهت پیگیری مطالبات صنفی به این اداره مراجعه کردند که با برخورد تند مسئولین این اداره مواجه شدند برای دفاع از حقوق شهروندی به دادسرای ناحیه ۱۲ مراجعه کرده و شکوائیه ای بر علیه آقای محمدی تنظیم کردند در ادامه این مورد متهم نیزاقدام به طرح شکایت با اتهامات واهی از شاکی کردند. بدلیل زندانی بودن آقای مددی پیگیری شکایت ایشان به بعد موکول ولی برای شکایت متهم آقای ابراهیم مددی را از زندان به این دادیاری منتقل نمودند . بعد از دفاعیات آقای مددی دادیار محترم شعبه ۱۳ با قرار کفالت موافقت کردند ولی بدلیل زندانی بودن ایشان این کفالت انجام نشد و مجددا” نامبرده در ساعت ۱۳ به زندان اوین انتقال داده شدند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ۲۳/۷/۱۳۸۶
1380 - آکسیون همبستگی رانندگان اتوبوس های فرودگاه وین با بازداشت شدگان سندیکایی در ایران:
همکاران عزیر، دوستان و حمایت کنندگان عزیز!
به گزارشآینخ روز؛ همانطور که مطلعید، وضعیت فعالان بازداشت شده سندیکا در ایران تاکنون بهبود نیافته است. ای تی اف بار دیگر فراخوان به برگزاری آکسیون همبستگی داده است. من مایلم که در این مورد به اطلاع شما برسانم که، سندیکای ویدا در این آکسیون شرکت میکند. بهمین دلیل امروز رانندگان اتوبوس های “فرودگاه وین” اتیکت هائی را با عبارت “آزادی برای منصور” با خود دارند. در اتوبوس ها نیز پلاکادرهائی با اطلاعات ضروری در این مورد نصب گردیده است . ما امیدواریم که بدینوسیله بتوانیم بخش بزرگی از مسافران بین المللی را در این مورد با دادن پیام لازم مطلع کنیم.
با درودهای دوستانههارالد ویتلسندیکای ویدابخش بین الملل
هفته چهارم مهر۸۶ ( اکتبر ۲۰۰۷)

1381- محاکمه ی 2 عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد در دادگاه انقلاب :
محاکمه منصور حیات غیبی عضو هیئت مدیره سندیکا در دادگاه انقلاب: روز3 شنبه مورخه 24 مهر 1386 ساعت 9 صبح منصور حیات غیبی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحددر راستای پرونده اعتراضات صنفی زمستان 1384 در شعبه 14 دادگاه انقلاب محاکمه شد .نامبرده راس ساعت مقرر به همراه وکیل خود آقای دکتر یوسف مولایی به دادگاه مراجعه نمودند .بعد از قرائت کیفر خواست بوسیله نماینده دادستان ، آقای منصور حیات غیبی درمورد اتهامات انتسابی ( اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام) به طور کامل از خود دفاع نمود و هیچ یک از اتهامات را قبول ننمودند .سپس وکیل مدافع ایشان از دادگاه درخواست یک هفته فرصت برای تنظیم لایحه کرده که مورد پذیرش قاضی پرونده قرار گرفت . راس ساعت 12 با اعلام قاضی شعبه 14 ختم رسیدگی اعلام شد
1382- بیانیه شش ماده ای کارگران نیشکر هفت تپه :
کارگران نیشکر هفت تپه بیانیه ای در شش ماده منتشر کردند و بار دیگر بر خواستهای خود پافشاری کردند. در واقع کارگران با برکناری شفیعی، مدیر عامل قبلی کارخانه نیشکر، عزم و اراده خود را برای پیگیری همه مطالبات خود خطاب به مدیر عامل جدید اعلام کرده اند.برکناري مدير طرح نيشکر هفت تپه يک پيروزي ديگر براي کارگرانمطلع شديم که مديريت طرح نيشکر هفت تپه آقاي شفيعي برکنار شدند. برکناري مديريت يک خواست ما کارگران بود و اين را يک موفقيت ديگر براي خود ميدانيم.ما به مديريت جديد آقاي مطيعي اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهاي خود پافشاري ميکنيم.خواستهاي ما عبارتند از: ١- شوراي اسلامي را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شوراي اسلامي شرکت نميکنيم و شوراي اسلامي بايد منحل شود. ٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومي خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومي تشکل واقعي ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود مي شماريم. ٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادي وبازگشت آنها به کار هستيم. ٤- ما خواهان پرداخت فوري همه طلبهايمان بابد پاداش و بن هستيم ٥- ما خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم ٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهاي ما فورا پاسخ دهد.کارگران نيشکر هفت تپه ٢٤ مهر ٨٦

1383 - مرگ کارگر اهل شهر سقز بر اثر حادثه محل کار در تهران:
پیام: "ابراهیم فتحی" کارگر 20 ساله اهل شهر سقز که در یک شرکت ساختمانی در تهران مشغول کار بود بر اثر حادثه محل کار جانباخت.
"ابراهیم فتحی" که با نام"غریب" نیز شناخته می شد، روز دوشنبه 23 شهریور ماه به هنگارم کار بر اثر برقگرفتگی از طبقه چهارم یک ساختمان به پائین سقوط کرده و به بیمارستان "شهدای تجریش" منتقل می شود، اما تلاش پزشكان برای نجات جان وی بی اثر بوده و نامبرده جانش را از دست می دهد.

1384- سوقصد به جان مجید حمیدی از فعالین کارگری در کردستان:
امروز پنجشنبه مورخ 26/7/1368 ساعت 9 صبح مجید حمیدی فعال کارگری و از اعضا "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" و "کمیته دفاع از محمود صالحی" مورد سوء قصد قرار گرفت.
ماجرا از این قرار است که سه نفر لباس شخصی که دو نفر از آنها سوار بر یک موتور سیکلت بوده و هر سه نفر صورت خودشان را با جوراب نازک پوشانده بودند، مجید حمیدی را در نزدیکی خانه خودش در حال رفتن به سر کار صدا میزنند. به محض اینکه مجید حمیدی سرش را به طرف آنها برمیگرداند، وی را مورد تیراندازی قرار میدهند. مجید حمیدی هم برای نجات جان خود فرار میکند که در حین دور شدن از واقعه، هفت گلوله به او اصابت میکند که بیشتر گلوله‌ها به بازوی راستش برخورد کرده است. گفتنی است که شخصی که مجید حمیدی را صدا زده است، لهجه کردی- لری داشته است.
مردم بعد از شنیدن صدای تیر اندازی در محل حاظر میشوند و مجید حمیدی را در ساعت 9:30 صبح به بیمارستان شهر سنندج انتقال میدهند. از آنجا که یکی از گلوله‌ها به گردن مجید حمیدی اصابت کرده است و بنا به پیشنهاد پزشکان، وی را در ساعت 2:30 بعد از ظهر به بیمارستان "امیر اعلم" در شهر تهران انتقال میدهند. هم اکنون مجید حمیدی در بیمارستان "امیراعلم تهران" بستری است و حال وی کاملا وخیم گزارش شده است. به گفته خود مجید حمیدی " این کوچکترین بهائی است که کارگران و فعالین کارگری در ایران تا رسیدن به خواستها و مطالبات خودشان باید پرداخت کنند."
لازم به ذکر است که در همین راستا، دیروز مورخ 25/7/1386 یک نفر لباس شخصی به جلوی درب خانه آقای بهزاد سهرابی فعال کارگری، سخنگوی "کمیته دفاع از محمود صالحی" و عضو "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" رفته که بر حسب اتفاق بهزاد سهرابی در خانه نبوده است.
ما ضمن محکوم کردن این حرکت، خواهان شناسائی و محاکمه عاملین آن شده و از همه کارگران، فعالین کارگری و انسانهای عدالتخواه و برابری طلب در سراسر جهان میخواهیم که ضمن محکوم کردن این حرکت غیر انسانی، خواستار پایان یافتن ایجاد فشار، رعب و وحشت علیه کارگران و فعالین کارگری شوند.
کمیته دفاع از محمود صالحی
26 مهر ماه 1386
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com

1385 - سو قصد به جان یکی از اعضای کمیته هماهنگی در غرب :
امروز پنجشنبه 26/7/1368 ساعت 9 صبح، دو نفر موتورسوار با لباس شخصی، آقای مجید حمیدی از اعضای کمیته هماهنگی را در نزدیکی خانه خودش مورد سو قصد قرار داده و وی را زخمی کردند، به طوری که سه تیر به وی اصابت کرده است.
دوستان و آشنایان، مجید را فورا به بیمارستان شهر سنندج منتقل میکنند. اما با توجه کمبود امکانات در بیمارستان شهر سنندج پزشکان قادر به معالجه وی نشدند و بنا به گفته پزشکان یکی از تیرها به گردن وی اصابت کرده که باید به تهران منتقل شود.
در همین راستا دیروز نیز یک نفر لباس شخصی به درب منزل آقای بهزاد سهرابی از اعضای کمیته هماهنگی و سخنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی رفته که کسی در خانه نبوده است.
ما ضمن محکوم کردن این سو قصد خواهان شناسائی و مجازات عاملان آن شده و خواهان پایان یافتن ارعاب و فشار علیه فعالین کارگری هستیم
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری(منطقه غرب)
1386/7/2
www.Komiteyehamahangi.com
Komiteye_hamahangi@yahoo.com

1386- اقدام به ترور مجید حمیدی از فعا لین کارگری در سنندج :
طبق اطلاع رسیده، امروز 18 اکتبر دوهزار و هفت، ساعت 9 صبح ،مجید حمیدی از فعالین کارگری سنندج و عضو کمیته دفاع از محمود صالحی در خیابان مورد هجوم افراد مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفت.
مهاجمان که سه موتور سوار بوده و چهره خود را با نقاب پوشانده بودند و با لهجه کردی لُری صحبت می کردند، هفت گلوله بطرف این فعال کارگری شلیک کردند.
حال مجید حمیدی بسیار وخیم است و قرار است از بیمارستان سنندج به بیمارستانی در تهران متقل گردد.
اخبار تکمیلی متعاقبآ به اطلاع خواهد رسید.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران18-10-2007

1387- سو قصد به جان يک شهروند سنندجي:
طبق گزارش فعالین انجمن از شهر سنندج امروز يک شهروند سنندجي بنام مجيد حميدي مورد هجوم سه نفر مسلح قرار گرفت وبه شدت مجروج شد نامبرده پس از انتقال به بيمارستان سنندج حالش وخيم اعلام شد و پزشکان اعلام کردند که به علت شدت جراحت نياز به انتقال بيمارستان تهران دارد
هنوز از هويت عاملان اين ترور خبر دقيقي در دست نيست ولي مردم با نگراني و انزجار عليه اين ترور صحبت مي کنند
انجمن دفاع از زندانيان سياسي وحقوق بشر ايران تروروخشونت را درهرلباسي که باشد به شدت محکوم مي کند وازهمه نهادهاي مدافع حقوق بشر مي خواهيم که دربرابر هرگونه خشونت وترور سکوت نکنند.
انجمن دفا از زندانيان سياسي وحقوق بشر ايران – سنندج 6 1386/7/2

1388 – 3 معلم در زیر شدید ترین شکنجه ها :
به گزارش کانون صنفی معلمان تهران-ایران: بيش از چهارده ماه از بازداشت خودسرانه فرزاد کمانگر، عضو انجمن صنفي معلمان استان کردستان و دو ‏تن از همکاران او با نام هاي فرهاد وکيلي و علي حيدريان مي گذرد. آخرين خبرهاي به دست آمده از ‏وضعيت و سرنوشت اين سه معلم دربند حاکي از آن است که هر سه نفر علاوه بر اينکه تحت فشارها و ‏شکنجه هاي شديد جسمي قرار گرفته اند، هنوز در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند. طي روزهاي ‏گذشته خانواده فرزاد کمانگر چندين بار از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري و دفاع از حقوق زندان براي ‏مداواي فرزندشان که گفته مي شود از چندين قسمت به شدت آسيب ديده، درخواست کمک کرده اند. ‏
در گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خصوص وضعيت فرزاد کمانگر آمده است:‏‎ ‎‏"بيش از 14 ‏ماه از بازداشت فرزاد کمانگر مي گذرد و در طول اين مدت وي در زندان هاي کامياران، سنندج، کرمانشاه و ‏بند 209 زندان اوين زنداني بوده است. وي هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سنندج زنداني است و تحت بي ‏رحمانه ترين شکنجه هاي جسمي قرار دارد و به ناراحتي هايي همچون سوختگي دست و ران چپ ناشي از ‏آب جوش، ناراحتي کليه ها و عفونت و خونريزي مجراي ادرار، دچار شده است."‏
1389- تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قوه پارس قزوين جلوي استانداري:
سلام دموکرات: صبح ديروز 24مهر كارگران زحمتكش كارخانه قوه پارس قزوين به دليل پرداخت نشدن 15ماه از حقوق خود، در مقابل استانداري دست به تجمع اعتراضي زدند. اين تجمع از ساعت 7 صبح بامداد تا ساعت 14بعد از ظهر ادامه پيدا كرد . در اين تجمع، كارگران جلوي استانداري نشستند و در دستان خود پلاكاردهايي حمل ميكردند و همچنين شعارهاي زير را مي دادند: ” مرگ بر استاندار ، استاندار بي حيا، استاندار حيا كن، فكري به حال ما كن” . در طول اين تجمع جمعيت بيشتري به اين كارگران زحمتكش اضافه ميشد به طوري كه مجبور به بسيج كردن نيروي انتظامي شده و از هر گونه فيلمبرداري در صحنه خود داري ميكردند و حتي به خبرنگاران در صحنه اجازه فيلمبرداري داده نمي شد. در آخر برنامه به كارگران وعده داده شد كه مسئله را دنبال كرده و از مشكلات اطلاع داريم و ميدانيم كه شما گشنه هستيد و حق داريد و راست ميگوييد ولي به طور واقع مشكل آنها نبال نشده و ماه هاست كه كارخانه خوابيده است، نه آب دارد، و نه برق، نه تلفن، نه گاز و كارفرمايي هم وجود ندارد!كارگران هر روز در پشت دربهاي كارخانه مي مانند. براي حل اين مشكل شكايت هايي شده ولي كسي تا بحال جواب اين كارگران را نداده است و بجز وعده هاي الكي چيزي گفته نمي شود! زندگي اين كارگران با دشواري هايي روبروست به طوري كه حتي به دليل حل مسائل روزانه خود مجبورند آب از خانه هاي خود آورده و به كارخانه ببرند و يا قدرت خريد يك موبايل را ندارند و نمي توانند مايحتاج يك زندگي عادي را تامين كنند. در همين رابطه يكي از كارگران گفت: ” من امسال نتوانستم فرزندان 8 و11 ساله ام را به مدرسه بفرستم و هر روز گريه ميكنند كه چرا مثل بقيه نيستيم، من مجبور شدم كه آنها را در كنار خودم در كارخانه نكهدارم و مستمر از ديگران قرض ميگيرم تا بتوانم يك لقمه نان به بچه ها بدهم.!!!”
قابل توجه است كه تا مرداد امسال اين كارگران بيش از 35بار جلوي استانداري تجمع داشته اند.!!
1390- فریدون نیکو فرد ربوده شد:
سلام دموکرات: طبق گزارشی از طریق ایمیل مطلع گشتیم که آقای فریدون نیکوفر، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه توسط افراد لباس شخصی ربوده شده و به محل نا معلومی منتقل گشته است:
در متن این گزارش آمده است: "ساعاتی پیش یکی از منتخبین کارگران نیشکر هفت تپه توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی در محل منزلش دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. فریدون نیکو فر یکی از فعالین حقوق کارگری و از نمایندگان کارگران هفت تپه که خواهان حقوق قانونی پایمال شده بیش از پنج هزار کارگر بوده اند و تقاضای تشکیل سندیکای مستقل کارگری را دارند حدود ساعت نه شب پنج شنبه دستگیر و به محل نامعلومی منتقل گردید."
1391- سوقصد به جان مجید حمیدی از فعالین کارگری در کردستان:
امروز پنجشنبه مورخ 26/7/1368 ساعت 9 صبح مجید حمیدی فعال کارگری و از اعضا "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" و "کمیته دفاع از محمود صالحی" مورد سوء قصد قرار گرفت.
ماجرا از این قرار است که سه نفر لباس شخصی که دو نفر از آنها سوار بر یک موتور سیکلت بوده و هر سه نفر صورت خودشان را با جوراب نازک پوشانده بودند، مجید حمیدی را در نزدیکی خانه خودش در حال رفتن به سر کار صدا میزنند. به محض اینکه مجید حمیدی سرش را به طرف آنها برمیگرداند، وی را مورد تیراندازی قرار میدهند. مجید حمیدی هم برای نجات جان خود فرار میکند که در حین دور شدن از واقعه، هفت گلوله به او اصابت میکند که بیشتر گلوله‌ها به بازوی راستش برخورد کرده است. گفتنی است که شخصی که مجید حمیدی را صدا زده است، لهجه کردی- لری داشته است.
مردم بعد از شنیدن صدای تیر اندازی در محل حاظر میشوند و مجید حمیدی را در ساعت 9:30 صبح به بیمارستان شهر سنندج انتقال میدهند. از آنجا که یکی از گلوله‌ها به گردن مجید حمیدی اصابت کرده است و بنا به پیشنهاد پزشکان، وی را در ساعت 2:30 بعد از ظهر به بیمارستان "امیر اعلم" در شهر تهران انتقال میدهند.
هم اکنون مجید حمیدی در بیمارستان "امیراعلم تهران" بستری است و حال وی کاملا وخیم گزارش شده است. به گفته خود مجید حمیدی " این کوچکترین بهائی است که کارگران و فعالین کارگری در ایران تا رسیدن به خواستها و مطالبات خودشان باید پرداخت کنند."
لازم به ذکر است که در همین راستا، دیروز مورخ 25/7/1386 یک نفر لباس شخصی به جلوی درب خانه آقای بهزاد سهرابی فعال کارگری، سخنگوی "کمیته دفاع از محمود صالحی" و عضو "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" رفته که بر حسب اتفاق بهزاد سهرابی در خانه نبوده است.
ما ضمن محکوم کردن این حرکت، خواهان شناسائی و محاکمه عاملین آن شده و از همه کارگران، فعالین کارگری و انسانهای عدالتخواه و برابری طلب در سراسر جهان میخواهیم که ضمن محکوم کردن این حرکت غیر انسانی، خواستار پایان یافتن ایجاد فشار، رعب و وحشت علیه کارگران و فعالین کارگری شوند.
کمیته دفاع از محمود صالحی26 مهر ماه 1386

1392- سو قصد به جان یکی از اعضای کمیته هماهنگی در غرب:
امروز پنجشنبه 26/7/1368 ساعت 9 صبح، دو نفر موتورسوار با لباس شخصی، آقای مجید حمیدی از اعضای کمیته هماهنگی را در نزدیکی خانه خودش مورد سو قصد قرار داده و وی را زخمی کردند، به طوری که سه تیر به وی اصابت کرده است.
دوستان و آشنایان، مجید را فورا به بیمارستان شهر سنندج منتقل میکنند. اما با توجه کمبود امکانات در بیمارستان شهر سنندج پزشکان قادر به معالجه وی نشدند و بنا به گفته پزشکان یکی از تیرها به گردن وی اصابت کرده که باید به تهران منتقل شود.
در همین راستا دیروز نیز یک نفر لباس شخصی به درب منزل آقای بهزاد سهرابی از اعضای کمیته هماهنگی و سخنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی رفته که کسی در خانه نبوده است.
ما ضمن محکوم کردن این سو قصد خواهان شناسائی و مجازات عاملان آن شده و خواهان پایان یافتن ارعاب و فشار علیه فعالین کارگری هستیم.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری(منطقه غرب) 1386/7/27

1393- بستری شدن "محمود صالحی" در بهداری زندان سنندج:
پیام: بر اساس خبر رسیده از شهر سنندج، "محمود صالحی" رهبر سرشناس جنبش کارگری ایران و کردستان که در زندان سنندج به سر می برد، به دلیل وضعیت نامناسب جسمی در بهداری زندان بستری شده است.
"محمود صالحی" که از بیماری کلیه رنج می برد ساعت 7 عصر روز چهارشنبه 25 مهر ماه به دلیل افت فشار خون و ناراحتی کلیه در بهداری زندان بستری شده و پس از 4 ساعت به بند منتقل گردیده است.
لازم به ذکر است که یک کلیه "محمود صالحی" از کار افتاده و کلیه دیگر وی نیز تنها 25 درصد فعالیت خود را انجام می دهد.
"محمود صالحی" که از سوی دادگاه جمهوری اسلامی به یک سال زندان محکوم شده است، روز 22 فروردین ماه سال جاری در محل کارش بازداشت و اکنون در زندان سنندج به سر می برد.
طبق خبر رسیده از شهر سنندج محمود صالحی فعال کارگری که 22 فروردین ماه سال جاری در محل کارش ربوده و از سوی دادگاه به تحمل یک سال زندان در سنندج محکوم شده است بعد از ظهر روز گذشته به دلیل بیماری کلیه و افت فشار خون به بهداری زندان منتقل شده و بعد از چهار ساعت بستری دوباره به بند منتقل شده است
لازم به ذکر است که یک کلیه "محمود صالحی" از کار افتاده و کلیه دیگر وی نیز تنها 25 درصد فعالیت خود را انجام می دهد.انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران خواستار آزادی هر چه سریعتر محمود صالحی و کلیه فعالین کارگری میباشد و از کلیه ، نهادها وسازمانهای مدافع حقوق بشر در خواست دارد که اعتراض خود را نسبت به زندانی بودن محمود صالحی اعلام کنند.گزارشگر : پوریا صدری
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

1394- گفت و گو با دبیرکل کانون صنفی معلمان :
کانون صنفی معلمان تهران-ایران: علی اکبر باغانی سالهاست عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران است،در سال ۸۲به مدت يكسال بخاطرمشكلاتي كه براي آقاي بهشتي پيش آمده بود،دبيركل كانون تهران شد،اماازآبانماه ۱۳۸۵رسمابراي يك دوره ي ۲ ساله ازطرف هيات مديره به عنوان رئيس كانون صنفي معلمان ايران- تهران برگزيده شد.آقاي باغاني داراي فوق ليسانس تاريخ تمدن ملل اسلامي ومعلم منطقه 7 مدرسه ي راهنمايي مي باشد.ايشان دربهمن ۱۳۸۵به همراه آقاي بهشتي به مدت ۱۰ساعت واسفندسال ۱۳۸۵براي مدت ۱۵روزودرارديبهشت ۱۳۸۶براي مدت ۲۰روزدرزندان به سربرد،باغاني درخرداد۱۳۸۵براي دوسال به شهرورامين تبعيد شد،۳ماه انفصال دريافت كرد،وبه تازگي نيزبه حكم دادگاه انقلاب به۵ سال زندان محكوم شده است.

1395- زنان کارگر در اسارت پنجه های خشونت :
اعتماد: پريسا کاکايى:وقتى صحبت از زنان کارگر به ميان مى آيد، بيشتر، بحث هايى چون تفاوت ميزان کار و دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان به ذهن خطور مى کند و خشونتى که گاه مانند خشونت هاى خانوادگى در پشت درهاى بسته اتفاق مى افتد و نه هيچ ناظرى شاهد آن است و نه هيچ دادگاهى دادرسش، از نظرها پنهان مى ماند.
در حال حاضر يکى از مشکلات جامعه جهاني، خشونت در محيط کار است. سازمان بين المللى کار، طى تحقيقاتى صاحبان برخى از مشاغل از جمله رانندگان تاکسي، کادر بيمارستاني، معلمان، مددکاران، صندوقداران بانک يا فروشگاه ها، افرادى که در کشورهايى غير از کشور خود کار مى کنند، افرادى که به تنهايى کار مى کنند و به خصوص ساعت کارشان شب است را بيشتر در معرض خطر خشونت دانسته و تاکيد کرده که در اين ميان خشونت، زنان را بيشتر تهديد مى کند. همچنين يافته هاى اين سازمان حاکى از اين واقعيت است که خشونت روانى يکى از جدى ترين انواع رايج خشونت در محيط کار است. براى آغاز مبحث خشونت، تعريفى از آن لازم است که بتواند ابعاد گسترده اين رفتار ضد اجتماعى را در بر بگيرد. اما چنين تعريف جامعى به ندرت يافت مى شود. به طور کلى خشونت مجموعه رفتارى است که يک فرد در مورد شخص يا اشخاصى اعمال مى کند و باعث آسيب جسمي، جنسي، رواني، فرهنگى و اقتصادى قربانى يا قربانيان مى شود. آسيب هاى شديد جسمي، معمولاً نماد خارجى دارند مثل سوختگي، شکستگي، پارگى اما رفتارهايى چون فرياد زدن صاحب کار، شکستن يا پرتاب شيئى به نشانه عصبانيت و به طور کلى آسيب هاى رواني، آثار مخرب مخفى و درونى دارند. البته ضرب و شتم و آزارهاى جسمى و جنسى نيز به همراه خود ويرانگرى روانى دارند که درمان آنها زمانبر و نيازمند مشاوره هاى طولانى مدت است از جمله افسردگي، اضطراب، انزجار از خود ناشى از توهين، تحقير و….
در حال حاضر، يکى از اشکال رايج خشونت که متوجه کارگران است خشونت کلامى و در نتيجه روانى است. اگرچه خشونت کلامى امکان دارد به صورت تحقير يا توهين توسط صاحبان کار نسبت به هر دو جنس اعمال شود اما اين توهين ها در رابطه با زن ها سمت و سوى ديگرى گرفته و دلايل مختلفى را شامل مى شود. علاوه بر اين، خشونت تنها از سوى کارفرمايان اعمال نمى شود بلکه بخش عمده يى از آن مربوط به همتايان مرد زنان کارگر است. بنا بر سطوح مختلف کارگرى و محيط هاى کار، کارگران زن، غالباً مورد تحقير واقع شده و در صورت بروز اشتباهي، از اولين نقطه يى که تحقير مى شوند زن بودن شان است. تفکر مردسالار که سعى بر ناتوان جلوه دادن زن دارد سعى مى کند به شکل تحقيرهاى کلامي، زن را وادار به خانه نشينى کرده و با از بين بردن اعتماد به نفس وى نشان دهد که جامعه زنان، يک جامعه مصرفى وابسته است. چنين تفکرى با بزرگ نمايى اشتباهات زنان کارگر و استفاده از الفاظ خاص، تصور ناتوان و نيازمند بودن را در زنان درونى کرده و به نوعى آنها را شرطى مى کند، بدين نحو که حتى براى انجام کوچک ترين کار، خود را نيازمند تاييد مردان کارگر يا کارفرما مى دانند. گاه اين زنان دچار ترديدهاى فراوان نسبت به نحوه کارشان شده و تا آنجا پيش مى روند که دچار وسواس فکرى مى شوند و هيچ گاه از کار خود راضى نيستند و حتى بهترين کار خود را از معمولى ترين کار همکار مردشان ضعيف تر دانسته و خود را توانا نمى بينند.
شکل ديگر خشونت کلامي، شوخى هاى جنسى کارگران مرد است. چنين شوخى هايى عموماً در جمع هاى چند نفره مردان و نزديک به جايگاه زنان به صورتى که قابل شنيدن باشد صورت مى گيرد. آنها با تعريف شوخى هاى جنسي، دست به دست گرداندن تصاوير مبتذل و به کار بردن الفاظ رکيک، سعى بر ايجاد تنش و در نتيجه برانگيختن واکنش زنان دارند. به قول کيت فيگز ,نسبت به جوک هاى جورواجور مى شود بى اعتنا بود و انتظارش را داشت اما تکرار متلک ها و دشمني، تحقيرکننده و منزوى کننده است,۱. در اين ميان، زنان که جامعه در مقابل عيش ورزى مردان هميشه آنها را مقصر مى داند اگر برايشان مقدور باشد از موقعيت خارج مى شوند و در غير اين صورت مجبور به تحمل فشار روانى مضاعف هستند زيرا در صورت اعتراض، اولين پاسخ، متوجه خود زن است که چه رفتارى نشان داده که مردان به خود اجازه چنين اعمالى داده اند. در حقيقت به دليل تفکر کهنه و بدون پشتوانه علمى که مردها موجودات غريزى هستند هميشه زن ها بايد حذف شوند و البته در ظاهر، اين کار به مصلحت خود زن است در حالى که در باطن مرد است که با ادامه حضور در شغلش نفع اصلى را مى برد. زن هميشه دور نگه داشته مى شود يعنى مى رود به قرنطينه؛ اوست که بايد از محيط خارج شود. در اين ميان حتى اگر زنى به خود اجازه اعتراض بدهد و شهامت شکايت داشته باشد براى اثبات گفته هايش نيازمند شاهد است. در وضعيتى که امنيت شغلى در حداقل است، چه همکاران زن و چه مرد حاضر به پذيرفتن چنين کارى نمى شوند و نمى خواهند با شهادت دادن به نفع قرباني، کار خود را از دست بدهند. از اين رو، عدم نظارت کارفرما و گاه مشارکت وى در بسيارى مواقع موجب تحقير جنسى زنان و گاه بيزارى آنها مى شود.
خشونت هاى کلامى و جنسى بيش از همه متوجه زنان و دختران مجرد، مطلقه، بيوه يا بسيار فقير کارگر است. اين قشر به دليل نوع تعريف جامعه از جايگاه شان، آسيب پذير هستند و در معرض پيشنهادهاى همکاران يا کارفرمايانشان قرار مى گيرند.
موارد گزارش شده توسط قربانيان چنين خشونت هايى بسيارند ولى با توجه به فرهنگ جامعه، اغلب زنان قربانى از گزارش خشونت متحمل شده اجتناب مى کنند. اما با کمى جست وجو در روزنامه ها و حوادث گزارش شده ردپايى از انواع حاد مطرح شده چنين خشونت هايى در محيط کار ديده مى شود.
از طرفى اغلب زن ها به صورت پاره وقت استخدام موقت مى شوند و به هنگام تعديل نيرو جزء اولين کسانى هستند که در معرض خطر اخراج قرار دارند. البته تفکر غالب بر سيستم سرمايه دارى مرد گردان اقتصاد، زنان کارگر را قشر سرخورده و نيازمندى مى داند که به هر قيمتى حاضر به کار است و به همين دليل در صورتى نشانه پيکان اخراج از وى برداشته مى شود که به کار مضاعف و حقوق کم رضايت دهد.
به هر حال آنچه مشهود است خشونت همه جانبه يى است که نسبت به زنان به ويژه زنان کارگر اعمال مى شود و به پشتوانه سنت، فرهنگ و کاستى هاى قانون اين خشونت از موضع قدرت در مورد ضعيف ترين اقشار يعنى کودکان و زنان فقير، نمود بيشترى دارد. براى کم رنگ کردن اين مشکل زنان بايد از سطوح مختلف اجتماعى در تشکل هاى زنان شرکت کنند، بدين ترتيب آنها مى توانند با بيان تجارب و مسائل شان، راه هاى مقابله را نيز يافته و به سايرين بياموزند.
منابع؛
۱- زنان و تبعيض، کيت فيگز، ترجمه اسفنديار زندپور و به دخت مال اميري، نشر گل آذين، ۱۳۸۴، ص ۵۰
۲- NewsViolence on the Job - GENEVA (ILO)
1396- وضعیت چشم اسالو وخیم است:
پیام: گزارشها به نقل از "پروانه اسانلو" همسر "منصور اسانلو"، حاکیست که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با خطر نابینایی مواجه شده است.
پروانه اسانلو در این خصوص گفته است که روز دوشنبه 23 مهر ماه مطلع شده است که شبکیه يکی از چشمان "منصور اسانلو" پاره شد و دکتر به وی گفته است که اگر تا دو يا سه روز آينده، عمل جراحی بر روی چشمش انجام نگيرد، ديگر اميدی به بهبودی آن نيست.
خانواده منصور اسانلو روز سه شنبه 24 مهر ماه با ارسال نامه برای مقامات مسئول خواستار عمل جراحی فوری وی شده اند و پروانه اسانلو تاکيد کرده است که در صورت هر گونه رويداد ناگواری عليه مقامات مسئول شکايت خواهد کرد.

1397- احکام صادره برای معلمان :
به گزارش کانون صنفی معلمان تهران-ایران ؛ به حكم دادگاه انقلاب اسلامي آقايان علي اكبرباغاني رئيس كانون صنفي معلمان ايران- تهران و نورالله اكبري عضو هيات مديره ي اين كانون هركدام به ۵ سال حبس محكوم شدند.حبس نامبردگان براي مدت ۵ سال به تعليق افتاد.
رسول بُداقي عضو هيات مديره ي كانون صنفي معلمان ايران- تهران به حكم هيات بدوي شهرستانهاي استان تهران به دوسال كسر حقوق به ميزان ۱گروه شغلي (ماهانه ۴۵هزار تومان) محكوم شد.
اين حكم كه به امضاي ۳تن ازاعضاي هيات بدوي استان رسيده است،به جرم۱- شركت در تحصنات وتجمعات غيرقانوني فرهنگيان درمقابل مجلس شوراي اسلامي وخودداري از حضوردركلاس ۲- تشويق همكاران به شركت درتحصن غيرقانوني فرهنگيان وقرائت اطلاعيه هاي غيرقانوني كانون صنفي معلمان .
عليرغم درخواست ازايشان براي دفاع از خود،هيچگونه دفاعي ازخودبه عمل نياورده، لذاهيات بدوي به استناد مواد ۱۸و۲۱آيين نامه ي اجرايي قانون ،بدون وجود دفاعيه رسيدگي راكافي دانسته ،وباتوجه به اقرار وي درتاريخ ۵/تيرماه/۸۶ به شركت درتحصنات وتجمعات تخلفات انتسابي رامحرزدانسته وبا انطباق موارداتهام با بندهاي ۳۳و۱۹ماده ي ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷/آذر/ ۱۳۷۲مجلس و در تعيين نوع مجازات وفق ماده ي ۲۱ آيين نامه ي اجرايي همان قانون به اتفاق آرا مبادرت به راي زير مي نمايد.
متخلف (رسول بُداقي) باستناد بند (ز) ماده ي9قانون مذكور،به مجازات كاهش يك گروه براي مدت ۲ سال محكوم مي گردد.

پیام: بر اساس حکم سازمان آموزش و پرورش استان کردستان 2 معلم ساکن شهر سقز به دلیل شرکت در اعتراضات معلمان به تبعید محکوم شده اند:
بر اساس احکام صادره، اسکندر لطفی به 3 سال تبعید به اردبیل و پیمان نویدیان نیز به 3 سال تبعید به روستای ولیس زنجان و محرومیت از تدریس دائم در کردستان محکوم شده است.
از سوی دیگر برای "لقمان صداقت" و "سیامک مرادی" 2 معلمی که در شهر بانه مشغول تدریس بودند به دلیل رعایت نکردن شئونات اسلامی حکم اخراج دائم صادر شده است.

1398- کارگران جهان خواستار آزادی صالحی و اسالو شدند:
خبرنامه ی کارگری: سایت اینترنتی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه گزارش داد که نمایندگان اتحادیه های کارگری از کشورهای بلژیک، جمهوری چک، استونی، فرانسه، آلمان، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا و سوئد به همراه نمایندگان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون کارگران حمل و نقل اروپا، مراسمی را در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل برگزار کرده و خوستار آزادی “منصور اسنلو” شدند.
بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این گردهمایی سپس در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل تجمع کرده و خواستار ملاقات با سفیر رژیم جمهوری اسلامی جهت ارائه نامه درخواست آزادی “منصور اسانلو” و “ابراهیم مددی” شدند که از سوی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر امضا شده بود، اما این درخواست از سوی سفارت رژیم رد شده است.
گزارش سایت اینترنتی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل حاکیست که در کشورهای اتریش، اسپانیا، تایلند، اتیوپی، ژاپن، مالی، نپال، سوئد و نروژ نیز اعضای اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری خواستار آزادی “منصور اسانلو” و “ابراهیم مددی” شده اند.
1399- مرگ کارگر اهل شهر سقز بر اثر حادثه محل کار در تهران:
پیام: "ابراهیم فتحی" کارگر 20 ساله اهل شهر سقز که در یک شرکت ساختمانی در تهران مشغول کار بود بر اثر حادثه محل کار جانباخت.
"ابراهیم فتحی" که با نام"غریب" نیز شناخته می شد، روز دوشنبه 23 شهریور ماه به هنگارم کار بر اثر برقگرفتگی از طبقه چهارم یک ساختمان به پائین سقوط کرده و به بیمارستان "شهدای تجریش" منتقل می شود، اما تلاش پزشكان برای نجات جان وی بی اثر بوده و نامبرده جانش را از دست می دهد.

1400- چشم منصور اسالو در بیمارستان عمل شد:
روزآنلاین: منصور اسانلو، رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد، عاقبت روز گذشته همراه ماموران امنيتي براي ‏جراحي چشم به بيمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت.به گفته پزشکان اين عمل به خوبي به ‏پايان رسيد و اينک بايد منتظر نتيجه پيوند بود. پشت اتاق عمل با همسر و خواهر وي گفت و گوي کوتاهي ‏کرده ايم که در پي مي آيد.
پروانه، همسر منصور اسانلو با اضطرابي که هميشگي صداي او نيست، سخن مي گويد: "پشت اتاق عمل ‏هستيم. بالاخره نامه نگاري ها فايده کرد و حالا آقاي اسانلو را براي جراحي چشم چپش به اتاق عمل برده ‏اند."‏
او اسم بيمارستان را به "دلايل امنيتي" نمي تواند بگويد، اما اين را مي گويد که: "نگهبان ها با ايشان هستند."‏شبکه چشم چپ منصور اسانلو "دو سه ماه پيش، موقع دستگيري" پاره شد. حالا او روي تخت عمل است و ‏بيهوش. در بيمارستان مي ماند يا به زندان باز مي گردد؟‏
ـ دکترها بايد بگويند. مقامات قضايي هم بايد دستور دکتر را رعايت کنند.‏اين را خانم اسانلو در ادامه مي گويد که حالا بعد از چند ماه از اينکه همسرش براي عمل به بيمارستان آورده ‏شده، "احساس راحتي" مي کند.‏
فرشته اسانلو، خواهر منصور هم در آنجاست، همان طور که مادر خانواده. او که براي ياري به همسر ‏برادرش که "دو روز است روي پاست" به بيمارستان آمده از مادرش هم مي گويد که "خونريزي معده کرده ‏و حالا او را برده اند کناري تا چند ساعتي استراحت کند."‏
وي مي افزايد: "همه اضطراب داريم. پشت اتاق عمل اينطوري است ديگر. من هم معده ام درد گرفته. دست ‏هايم مي لرزد؛ باز خدا را شکر که کار به نابينايي نکشيد، والا قيمتي که برادرم مي پردازد خيلي سنگين مي ‏شد."‏
خانم فرشته اسانلو دو ماه و نيم برادرش را نديده بود؛ همان طور که مادر و بقيه. تا دو هفته پيش و حالا "به ‏خاطر سلامتي او خوشحال است."‏
اما:‏ـ هفته گذشته خيلي مضطرب بودم.‏ـ چرا؟ـ چون خواب ديدم.‏ـ چه خوابي؟ـ ديدم در همه زندان ها باز شده. صبح که بيدار شدم راه افتادم. به تلاش افتادم از اين دادگاه به ان دادگاه.‏حالا بايد صبر کرد تا 4 ساعت ديگر که عمل به پايان مي رسد.‏
‎‎- چهار ساعت بعد‎‎ :
- صداي خانواده منصور اسانلو هم زنده تر است هم شاد. همسرش مي گويد:‏ـ "از اتاق بيرون آمده.روي تخت خوابيده. بيهوش است هنوز."‏ـ و دکترها چه گفته اند؟
ـ گفتند عمل را انجام داديم، ديگر بايد منتظر نتيجه پيوند بود.‏
منصور اسانلو "الان" نمي تواند حرف بزند، اما چشمش "نابينا" نخواهد شد. اين را مي توان از صداي پروانه ‏فهميد.‏
1401- آزادی مجدد فریدون نیکوفرد، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه:
به گزارش سایت سلام دموکرات: طبق اخبار رسیده از طریق ایمیل با خبر شدیم که فریدون نیکوفرد شب گذشته آزاد شد ! وی امروز بر سر کار حاضر شده است. فریدون نیکو فرد، نماینده کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه که در روز پنجشنبه گذشته بازداشت و در روز جمعه آزاد گشته بود، مجدداً امروز ، شنبه 28/7/86 صبح ساعت 8 توسط نیروهای اطلاعاتی شهرستان شوش بازداشت شد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تهدید کرده بودند که در صورت عدم آزادی آقای نیکوفرد امروز اعتصابات خود را مجدداً آغاز کرده و همراه با خانواده هایشان در شهر شوش دست به اعتراض خواهند زد. اما خبر رسیده بسیار کوتاه بوده و فقط اغلام داشته است که آقای نیکوفرد را دیشب آزاد ساخته اند.
1402- انتقال ابراهیم مددی به زندان قزل حصار:
به گزارش سایت سلام دموکرات: شنیده های حاکی از آن است نیروهای امنیتی به منظور افزایش فشار بر ابراهیم مددی، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، چند روز پیش این فعال کارگری را از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قزل حصار انتقال داده اند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر در پی انتشار گزارشی مستند و تکان دهنده از زوایای پنهان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، دوشنبه هفته گذشته متهمان موسوم به اراذل و اوباش و همچنین زندانیان مربوط به پرونده پمپ بنزین های تهران به واحد ۳ زندان قزل حصار رجائی شهر کرج منتقل شدند. آقای امیرحسین چالوسی نیز در میان منتقل شدگان به آن زندان مشاهده شده اند.
همچنین مامورین زندان اوین هفته گذشته نام کلیه زندانیان اندرزگاه ۸، جایی که سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر در آن نگه داری می شوند، که «اقدام علیه امنیت ملی»، جزء موارد اتهامی آن ها بوده را یادداشت نموده اند. بیم آن می رود زندانیان امنیتی بند ۸ زندان اوین و ۳ دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر نیز طی روزهای آینده به زندان قزل حصار منتقل شوند.
زندان قزل حصار محلی است که بیشتر مجرمین خطرناک و معتادین به مواد مخدر در آن نگه داری می شوند و مسئولین سازمان زندان ها هر از گاهی به منظور تنبیه، اذیت و آزار برخی زندانیان آن ها را به این زندان منتقل می کنند.
1403- انتقال ابراهیم مددی به زندان قزل حصار:
آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که در روز اقدام جهانی در حمایت از منصور اسالو و محمود صالحی (18 مرداد 1386)جلوی منزل رئیس هیئت مدیره سندیکا دستگیر شده و در بند 209 زندان اوین زندانی بود ، در تاریخ سه شنبه 24/7/1386 به زندان قزل حصار منتقل شد .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه25/7/1386
1404- كارخانه شماره يك نساجي قائم شهر تغطیل شد:
خبرنامه فعالین مازندران: كارخانه شماره يك نساجي قائم شهر چند روزي است تعطيل شده و كارگران آن در بلاتكليفي بسر مي برند. مسئولان كارخانه شماره يك شهرستان قائم شهر مي گويند به علت پرداخت نکردن بدهي هزينه برق از سوي كارخانه، شركت توزيع برق قائم شهر اقدام به قطع برق كارخانه کرده است.

1405- تجمع کارگران قوه پارس به دلیل 15 ماه عدم دریافت حقوق در قزوین:
- روز پنجشنبه 26 مهر کارگران قوه پارس در اعتراض یه پرداخت نشدن 15 ماه حقوق خود در برابر استانداری قزوین تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
1406- اخراج كارگران كارخانه البرز نيشابور (يخچال سازي):
به گزارش هفته نامه کارگری پویا ، هفته گذشته به هشتاد كارگر كارخانه دو هفته مرخصي داده شده است كه بعد تصفيه حسابشان كردند و گفتند كه نه پول و نه كار داريم و ديگر نميتوانند به كارخانه برگردند.
وضعيت بسياري از كارگران كارخانه البرز نيشابور وخيم است. كارگران براي فرستادن فرزندان خود به مدرسه پول ندارند و فرزندانشان نميتوانند درس بخوانند.
1407- وضعيت كارگران اخراجي كارخانه قند اقليد:
كارگران اخراجي به سر كار خود برگردانده نشدند و به بعضي از آنها فقط بيمه بيكاري تعلق گرفته است و در وضعيت معيشتي خيلي سختي قرار دارند , طوري كه يكي از آنان ميگويد كه ديگر مرگ براي ما بهتر است , در ماه رمضان ميخواستم فرياد بزنم كه مردم خمس و زكاتتان را به من و خانواده ام بدهيد كه بتوانيم اين رمضان رو سر كنيم . فرزندان جوانمان زندگيشان از بين رفته , دخترم كه قرار بود ازدواج كند به خاطر اين موضوع زندگيش بهم ريخت و ديگر ازدواجش بهم خورد ,اين كارگر در حالي كه گريه ميكرد ميگفت , نان بچه هايم را بايد با خون دستهايم تامين كنم .
1408- عدم پرداخت حقوق 2 ماهه كارگران كارخانه آزمايش مرودشت و خوابيدن توليد كارخانه:
كارگراني كه در حال حاضردر كارخانه يخچال سازي آزمايش مرودشت هستند دو ماه است كه حقوق نگرفته اند و در حال حاضر توليد در كارخانه خوابيده است.
1409- كارگري كه هشت سال در كارخانه كار كرده و سپس اخراج شده است گفت:
من الان اخراج شده ام ولي هشت سال اونجا كار كردم و بيمه هم بودم و دوسال هم بصورت روزمزد كار كردم. ما همه جا شكايت كرديم به فرمانداري و استانداري و اداره كار ولي به نتيجه اي نرسيديم و همه به ما ميگفتند : كارفرما ميتونه كارگر را اخراج كنه و ايراد از قانون است و نه از كارفرما. ما هيچ كاري براي شما نميتوانيم بكنيم. و اين قانون شماره هفت است كه در صورتي كه دوره قرار داد كارگر قراردادي به اتمام برسد كارفرما ميتواند او را تمديد نكند و از كارخانه اخراج كند.
موقع اعتصاب يك مأمور به من گفت : كوچكترين كاري انجام بدين همتون پشيمون ميشين كاري نكنين كه خانواده هايتان هفت ماه دنبالتان بگردند .
الان ما هفت ماهه كه بيكار هستيم فقط كارمون شده خوابيدن و اعصاب خوري توي خونه . كارفرما هم بعد از هشت سال كردن يك ميليون و هشتصد تا بهمون داده تا اينو بخوريم بعدش خدا ميدونه كه بايد چكار كنيم.
1410- پیام اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به کارگران نیشکر هفت تپه:
با درود فراوان
دوستان و همکاران گرامی
کارفرمای نیشکر هفت تپه بدلیل قاطعیت و اتحاد شما برای رسیدن به خواسته هایتان مجبور به عقب نشینی شد. این عقب نشینی از سوی کارفرما همانگونه که خود نیز به خوبی می دانید اختیاری نبود، بلکه این فشار مبارزه شما بود که کارفرما را در این مرحله وادار به عقب نشینی کرد. این عقب نشینی پایان تهاجم کارفرما به شما نبوده و نخواهد بود. کارفرما از طرفی، دو ماه از دستمزد معوقه شما و بخشی از مزایایی را که طلبکار بوده اید پرداخت کرد، اما همزمان از سویی اقدام به جابجایی مدیریت نموده و از سوی دیگر از تمدید قرار داد کارگران موقت پرهیز کرده است.(چه بسا که جابجایی مدیریت با هدف مقابله بهتر و کاراتر کارفرما با شما صورت گرفته باشد) شرکت نیشکر هفت تپه (همانگونه که خود اطلاع رسانی کرده اید) مدت دو سال است دچار بحران شده و در این مدت کارفرما تلاش نموده است تا با عدم پرداخت بموقع دستمزدها، نپرداختن مزایا، عدم طبقه بندی مشاغل و... بار این بحران را بر دوش شما بیاندازد، تا قادر شود در پروسه طرحی که در پس این بحران بدنبال آنست، نه تنها هیچ ضرر و زیانی را متوجه خود نسازد بلکه بیشترین سود و چپاول را نصیب خود گرداند.
دوستان، این اتفاقی تازه در مراکز تولیدی کشور نیست، سالهاست که این اتفاق در صنایع نساجی رخ داده است و دهها هزار کارگر این صنایع آواره خیابانها شده اند. تردید نداشته باشید که در پس بحران دو ساله در نیشکر هفت تپه و عدم پرداخت بموقع دستمزدها، همان طرحهایی نهفته است که در کارخانجات نساجی اعمال کردند.
یعنی: 1- به تعطیلی کشاندن کامل کارخانه طی روندی چند ساله (پایین تر در باره ترفندهای کارفرمایان در این رابطه توضیح خواهیم داد) 2- تصاحب کامل باقی مانده ثروتی که توسط کارگران در طول دهها سال تولید شده است 3- سرمایه گذاری این ثروت در بخشهای دیگری با سودهی بیشتر و یا در بهترین حالت، ایجاد صنایعی در همان رشته تولیدی با تکنولوژی روز با کارگرانی کمتر و تماما از طریق قراردادهای موقت.
کارفرمایان در صنایع نساجی در راستای رسیدن به اهداف فوق از ترفندهای زیر استفاده کردند:
۱) عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بصورت مداوم و تحمیل یک مبارزه فرسایشی بر آنان و خسته کردن کارگران تا جایی که آنان بتدریج به عدم تمدید قرار داد، بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد تن در دادند. امری که مدت دو سال است در نیشکر هفت تپه اعمال میشود. وارد کردن کلان شکر و پایین آمدن سود نیشکر هفت تپه و به این بهانه عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران امری نیست که بدون اجازه دولت و مراجع اصلی تصمیم گیری اعمال شده باشد.
2) دستگیری، تهدید، اخراج و یا منفعل کردن آندسته از کارگرانی که به عنوان نماینده و... در جلوی صف اعتراضات کارگران نسبت به عدم پرداخت بموقع دستمزدها قرار داشتند.
3) عدم تمدید قرار داد کارگران موقت از طریق عمده کردن مسئله بحران و ورشکستگی کارخانه در میان کارگران دائم و موقت و جا انداختن ترس از تعطیلی کارخانه در میان آنان، با هدف به سکوت کشاندن کارگران دائم در برخورد به عدم تمدید قرار داد کارگران موقت و به این ترتیب دستیابی به هدف تضعیف مقاومت کارگران در دور بعدی تهاجم از سوی کارفرما.
4) عمده کردن مسئله بحران در اینگونه مراکز و طرح آن در میان کارگران از سوی کارفرما با هدف ایجاد نومیدی در میان کارگران به لحاظ سر پا ماندن کارخانه و به این ترتیب تلاش برای قانع کردن بخشی از کارگران برای بازخرید و یا بازنشستگی پیش از موعد.
کارفرمایان در صنایعی همچون نساجی موفق شدند با ترفندهای فوق در هر مرحله بتدریج از تعداد کارگران بکاهند و به این ترتیب قدرت مقاومت آنان را در برابر خود به حداقل ممکن برسانند. به عنوان یک نمونه از میان صدها نمونه موجود، کارفرمای فرش البرز با شگردهای فوق تعداد کارگران این کارخانه را از 600 نفر به 170 نفر رساند و پس از رساندن کارگران به 170 نفر شرکت را منحل اعلام کرد. هر چند که مقاومت کارگران باقی مانده در شرکت فرش البرز و یا شرکتهای مشابه همچنان ادامه دارد اما 600 کارگر کجا و 170 کارگر کجا؟؟
دوستان گرامی
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ضمن حمایت قاطعانه از مبارزات بر حق شما، عدم تمدید قرار داد کارگران موقت و دستگیری و احضار فریدون نیکو فر را در راستای دور تازه ای از تهاجم دو ساله کارفرما برای در هم شکستن مبارزات بر حق شما ارزیابی کرده و از شما میخواهد همچنان که تاکنون متحدانه در مقابل ترفندها و وعده های توخالی کارفرما ایستادگی کرده اید، با قدرت اتحاد و همبستگی خود اجازه ندهید حتی یک نفر از کارگران قراردادی از کار خود اخراج شوند و یا نماینده ای مورد تهدید قرار گرفته و بازداشت و از کار خود اخراج شود. اهمیت این مسئله تحت وضعیتی که فی الحال با آن درگیر هستید، نه تنها کمتر از اهمیت مبارزه برای دریافت دستمزد معوقه و یا سایر مطالباتتان نیست بلکه حتی از آن هم بیشتر است. امروزه برخی مراکز تولیدی وجود دارند که کارگران باقی مانده آن نزدیک به 20 ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده اند. ایجاد این وضعیت و عدم پرداخت 20 ماه از دستمزد کارگران در اینگونه مراکز میسر نمیشد، مگر با اخراج کارگران موقت و باز خرید بخشی از کارگران دائمی با ترفندهای مختلف و به این ترتیب رساندن تعداد کارگران به حداقل ممکن و شکستن مقاومت آنان.
ما کارگران در اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به قدرت مقاومت، قاطعیت و همبستگی شما هم طبقه ای هایمان در نیشکر هفت تپه درود می فرستیم، دستتان را به گرمی می فشاریم و پیشروی تا کنونی تان را صمیمانه به شما تبریک میگوئیم و یقین داریم شما با اتکا به قدرت متحدانه خود و حمایت کارگران ایران و سراسر جهان خواهید توانست به تمامی خواسته های خود دست پیدا کنید.
زنده باد همبستگی کارگری
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 28/7/1386
1411- ترور ناموفق فعال کارگری مجید حمیدی "کمیته برگزار کننده ۸ مارس ۲۰۰۷ سنندج" :
ساعت ۵/۸ صبح روز پنجشنبه ۲۶/۷/۸۶ مجید حمیدی یکی از فعالین سرشناس کارگری شهر سنندج مورد حمله مسلحانه ۳ نفر تروریست قرار گرفته و از ناحیه سر و شانه و کتف و دست راست مورد اصابت ۵ گلوله قرار میگیرد.نامبرده که عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری و عضو کمیته دفاع از محمود صالحی میباشد ساعت ۳۰/۸ صبح به قصد حضور در محل کار خود از خانه خارج و بعد از طی مسافتی کوتاه در نزدیکی منزل خود مورد حمله قرار میگیرد و بعد از مقاومتی چند دقیقه ای و مبارزه با تروریستها به شدت مجروح میشود و بلا فاصله توسط مردم به بیمارستان بعثت سنندج منتقل میشود اما به دلیل شدت و حساسیت جراحات وارده با تشخیص پزشکان در ساعت ۳ همان روز به بیمارستان امیراعلم تهران اعزام میشود تا مورد عمل جراحی جهت خارج نمودن گلوله ها و ترمیم عصبهای آسیب دیده قرار گیرد.ما ضمن آرزوی سلامتی و بازگشت مجدد این فعال کارگری به صحنه کار و فعالیت کارگری٬ چنین حرکتهای تروریستی را در جهت اهداف و منافع سیستم سرمایه داری دانسته و محکوم مینماییم و از تمامی فعالین کارگری و کارگران ایران میخواهیم که بامتحد و منسجم کردن هر چه بیشتر صفوف خود و با ایجاد تشکلهای کارگری جواب محکم و قاطعی به اینگونه جنایتها و حرکتهای تروریستی بدهند و با حضور منسجم خود در صحنه فعالیتهای کارگری در جهت خنثی سازی این سیاستها گام بردارندکمیته برگزار کننده ۸ مارس ۲۰۰۷ سنندج

1412- تجمع فروشندگان سنتي قائمشهر به اقدام شهرداري:
به گزارش سایت سلام دموکرات: جمعي از تجمع‌كنندگان توقف فعاليت اين بازارها توسط شهرداري را اقدامي عليه معيشت خود دانستند و بشدت با اين اقدام مخالفت كردند.يكي از تجمع‌كنندگان كه فروشنده لوازم آرايشي در اين بازار است به ايرنا گفت: بازارهاي محلي مكان و فرصت مناسب براي عرضه محصول و كسب درآمد براي فروشندگاني است كه سرمايه كافي براي خريد يا اجار مغازه ندارند.وي كه ازاعلام نام خود خودداري كرد، افزود: فروشندگان فعال در اين بازارها از قشرهاي ضعيف و كم‌درآمد جامعه هستند و به طور قطع چاره‌اي جز گذران زنديگي ازاين طريق ندارند.الف- ب يكي ديگر از تجمع‌كنندگان گفت: باداشتن سه فرزند معلول و نداشتن شغل چاره‌اي جزء كار دستفروشي ندارم.وي افزود: اگر شهرداري مانع كار دستفروشي من و امثال من شود ديگر چه اميدي به زندگي مي‌توان داشت؟ اين فروشنده از مسئولين دست‌اندركار خواست تا با تدبير مناسبي ضمن برطرف كردن مشكلات برپايي اين بازارها، زمينه كسب و كار قشرهاي ضعيف جامعه را برهم نزنند.يكي از زنان تجمع‌كننده كه دربازار محلي پارچه‌فروشي مي‌كند، گفت: من بعنوان يك زن بناچار براي برطرف كردن نيازهاي خانواده‌ام دستفروشي مي‌كنم.زينب - ت افزود: من و ديگر زنان دستفروش آرزو داريم كه همچون زنهاي ديگر در منزل و به امور خانه‌داري بپردازيم ولي بناچار بايد در اين مكانها كار كنيم.وي ادامه داد: دست روزگار باعث شد تا به اين حرفه مردانه دست بزنيم.وي از مسئولين خواست تا در زمينه اين مشكل راهكار مناسبي بيابند.در پايان اين تجمع نشستي با حضور شهردار و نمايندگان فروشندگان بازار محلي در شهرداري قائمشهر برگزار شد.دراين نشست شهردار قائمشهر گفت: باتوجه به مشكلات برپايي بازارهاي محلي طرح جمع‌آوري اين بازارها از سال ‪ ۸۲مطرح شده است.رحمت‌الله معافي مدني افزود: دراولين قدم انجام اين طرح جمع‌آوري بازار محلي يكشنبه امروز انجام شد.وي ادامه داد: اين كسب و كار و به صورت بازار محلي در مناطق مختلف منجر به بروز مشكلات بسياري براي شهروندان شده است.معافي مدني مشكل ترافيك، آلودگي و مشكلات امنيتي را از معضلات برپايي اين بازارها دانست.به گفته مدني، چهار نقطه شهر براي ايجاد بازارهاي محلي دائمي قائمشهر درنظر گرفته شده است و با مصوب شدن اين نقاط در كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر قائمشهر بازارهاي محلي دائمي در آن ايجاد مي‌شود.شهردار قائمشهر مكانهاي ايجاد بازارهاي محلي دائمي را خيابان تهران، كفشگركلا، ترك محله و سه راه كنسرو برشمردمنبع:ایرنا

1413- چشم منصور اسالو جراحی شد :
منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در تاریخ 19/4/1386بدلیل فعالیتهای سندیکایی در هنگام مراجعه به منزل دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود بدلیل ناراحتی حاد چشم چپ روز شنبه 27/7/1386 از زندان اوین به بیمارستان منتقل و توسط پزشکان متخصص این بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت.
با آرزوی سلامتی برای این فعال سندیکایی
سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه
28/7/1386
1414- نگرانی محمود صالحی از ناحیه قلب به دلیل عدم مداوای کلیه:
امروز دوشنبه مورخ 30 مهر ماه 1386 محمود صالحی طي تماس تلفني با همسرش نجيبه صالحزاده، در حالیکه به سختی میتوانست حرف بزند، از وضعیت وخیم جسمانی خود خبر داد.
محمود صالحی در تماس تلفنی خود اعلام کرد که بر اثر نارسائی کلیوی فشار خون وی بالا رفته و همین مهم روی قلب وی نیز تاثیر گذاشته است.
روز دوشنبه 30 مهر ماه، زندانبانان با دیدن وضعیت نابسامان محمود صالحی از لحاظ جسمانی، وی را به بیمارستان انتقال دادند. محمود صالحی توسط پزشک متخصص قلب معاینه شده است. معاینه پزشک متخصص قلب حاکیست که بیماری کلیوی محمود صالحی، به دلیل عدم درمان باعث بروز عارضه قلبی نیز شده که برای پیشگیری باید هرچه سریعتر سونوگرافی شده و به پزشک متخصص کلیه مراجعه شود.
لازم به ذکر است که پزشک معالج کلیه، در تاریخ 25/2/86 ( پنج ماه پیش) تاکید کرده بود که سونوگرافی باید انجام گیرد، اما این عمل علیرغم اسرار پزشکان تا به حال صورت نگرفته بود.
محمود صالحی که به خاطر دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق خود بیشتر از شش ماه است در زندان شهر سنندج به سر میبرد از وضعیت جسمانی نامناسبی برخوردار است، بطوریکه بارها وضعیت وخیم جسمانی وی زندانبانان را مجبور کرده است تا او را به بیمارستان منتقل کنند.
کمیته دفاع از محمود صالحی
30 مهر ماه 1386
1415- در اعتراض به ممانعت از مداوای سریع منصور اسانلو:
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ ( ال اوــ نروژ) به نمایندگی از طرف 800.000 (هشتصد هزار) کارگر، نگرانی شدید خود را از ممانعت ازمداوای سریع منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا کارگران شرکت واحد تهران که از ناحیه یکی از چشمانش احساس نگرانی میکند، ابراز میدارد.
منصور اسانلو در سال 2005 (1384 شمسی)، در اثر حمله نیروهای حفاظتی از ناحیه چشم آسیب دیده است.
علیرغم اخطار پزشک معالج در زندان اوین مبنی برمعالجه هر چه سریعتر منصور اسانلو و احتمال از دست دادن بینائی در اثر تاخیر معالجه، اما تا به حال در جهت بهبود وضعیت سلامتی منصور اسانلو از ناحیه چشم هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.
ما " کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ"، مسئولین زندان اوین و دولت شما را مسئول مستقیم از دست دادن بینائی یکی از چشمان منصور اسانلو میدانیم.
ال او ــ نروژ، بطور پیگیر نسبت به شکنجه و آزار منصور اسانلو و دیگر کارگران توسط دولت شما اعتراض کرده است اما تا به حال فایده‌ائی نداشته است.
دولت جمهوری اسلامی ایران، قوانین و قراردادهای بین‌المللی را زیر پا نهاده است. دولت شما به خاطر عضویت در سازمان جهانی کار ملزم به رعایت حقوق اتحادیه‌های کارگری و سایر حقوق بنیادین کارگران به عنوان حقوق به رسمیت شناخته بین‌المللی است.
آقای رئیس جمهور، ما از شما میخواهیم که دستور آزادی فوری و بی قید و شرط منصور اسانلو را صادر کرده و به او امکان دهید تا به مداوای فوری دسترسی یابد. ما همچنین از شما میخواهیم که آقای ابراهیم مددی و همه کارگران دیگری که به خاطر مسائل کارگری و اتحادیه‌ای زندانی شده‌اند را آزاد کنید.
با احترام
کارن بیایت تیئودرسن
رئیس شعبه بین‌المللی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ
22 اکتبر 2007 برابر 30 مهر 1386

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی